29. 7. 2010

Hurá do školy

Možná budete mít na začátku školního roku stejný problém - jak citlivě začlenit nové žáky do kolektivu? Vítám každou aktivitu, která mi v tom bude nápomocna. A jednu jsem opravdu našla:

School will be starting soon. That means teachers, books, and a first ride on a school bus. Get back into school this year by taking an imaginary ride on the art school bus! Use paper and paste to create a colorful collage of shapes that turns into a school bus right before your eyes.


Jedná se o pracovní a výtvarnou aktivitu na začátek školního roku.Vidím v ní možnost stmelení kolektivu, opakování geometrických tvarů a další krůček k upevnění dovedností práce ve skupině.


Pomůcky

Papír (měl by být dostatečně velký, takže budu volit balicí) pro každou skupinu
Nůžky nebo (pokud volíte bezpečnější formu) budou žáci vše vytrhávat
Lepidlo
Volitelné: fixy, pastelky (já ponejvíce volím voskovky - vydrží hodně, jsou výrazné, nemusí se ořezávat, nebarví)


Popovídejte si v kruhu o dopravních prostředcích, kterými žáci jezdí do školy. Vyzvěte je, aby popsali, jak jejich cesta probíhá, co všechno musí zvládnout. Nechte pochlubit se ty, kteří už někdy jeli sami nebo od letošního roku jezdit budou. 

V dalším diskuzním kolečku je požádejte, aby zavřely oči, představily si svůj zvolený dopravní prostředek a zamysleli se nad geometrickými tvary, které jste už probírali. Možná nebude od věci, když budou ukázky jednotlivých probraných tvarů uprostřed kruhu. Nahlas pak každý řekne nějakou část prostředku a jakého je tvaru (pozor na rozlišování 2D a 3D tvarů!), např. tyč v autobusu je válec.


http://commons.wikimedia.org/wiki/File:School_Bus.JPG
Rozdělte žáky do skupin, dejte jim balicí papír. Měli by se shodnout na jednom hromadném dopravním prostředku (metro, autobus, tramvaj), který z papíru vystřihne co největší.

Máte méně početnou třídu? Vytvořte jen jeden autobus/vlak metra. Bude jistě více odpovídat cíli, že chceme stmelit kolektiv, když budou pak všichni žáci sedět v jednom společném dopravním prostředku, že?


Žáci/skupinky pak využívají různých geometrických tvarů, aby svůj dopravní prostředek vyzdobily - kola, okna apod. Stříhají je nebo vytrhávají, přikládají na zvolená místa svého autobusu, později lepí. Volnou tvorbou geometrických tvarů si ověříte, zda mají dobře utvořenou představu o 2D tvarech. Tvoří pouze autobus, bez lidí. To bude náplní až dalších hodin.Pokračování

Autobus by byl prázdný a smutný bez cestujících. V některé z následujících hodin vyzvěte žáky, asi si sedli do dvojic a každý namaloval svého spolužáka  (nejlépe vodovkami nebo temperami). Portréty pak můžete nalepit do oken autobusů/autobusu.

Zdá se vám autobus ještě chudý? Každý žák může obkreslit svou ruku, vyzdobit ji podle svých představ a nalepit ji ke své hlavě - někdo mává, někdo má jen ruku opřenou o okno...

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář se ihned zobrazí pro všechny návštěvníky stránek.