1. 8. 2010

Čísla okolo nás

Number Sense By Michael Naylor
Number sense is a feel for the size and meaning of numbers, the relationships between numbers, the ways numbers can be put together and taken apart and the connections between numbers and the world around us.

Číslo, počet, množství. Frekventovaná slova, která jsou vyslovována nejen ve škole. Michael Naylor nabízí několik jednoduchých aktivit, které pomohou rozvíjet matematické cítění u žáků.


Lovíme číslo

http://goo.gl/lnVJ
V první aktivitě navrhuje M. N., aby si učitel prohlédl třídu a připravil si seznam s čísly, která lze v místnosti objevit. Mohou to být čísla viditelná, tj. číslice někde přímo visí, nebo počty určitých prvků, např. počet oken nebo počet květin.
Při vyučování pak učitel řekne nějaké číslo a žáci mají za úkol "ulovit" počet nebo číslici samotnou.

Nebylo by špatné přesunout ještě více povinností na žáky a úkol s vyhledáváním zadat, např. do dvojic. Tím získáte velké množství zdrojů (každá dvojice dostane samozřejmě jiné číslo) a když vám pak seznamy odevzdají, už si je jen seřadíte podle pořadí a máte přípravu nachystanou. A ani ta nejšikovnější dvojice si nebude pamatovat, co všechno na seznam napsala...

A nebo... Co kdyby pracoval každý sám s tím, že vždy náhodná dvojice by měla stejné číslo? Po uplynutí časového limitu by se mohly dvojice spojit, porovnat své seznamy, prodiskutovat a odevzdat vám jen jeden lísteček se soupisem? PavkaHu


Co si představíš?

V další aktivitě využívá učitel asociací.
Učitel položí otázku: Co si představíš, když se řekne OSM? Žáci mají napsat alespoň pět asociací, např. pavouk, chobotnice apod. Jedná se tedy asociace s počtem osmi.
Obměna:Každý žák si zvolí své oblíbené číslo a pracuje stejným způsobem.

Určitě bych se nedržela jen jednociferných čísel. V době, kdy mají žáci zkušenosti s násobilkou je to vynikající odrazový můstek pro tvorbu slovních úloh.
24= ruce dvanácti lidí, kopyta 6 koní, hodin jednoho dne... A co takhle návodná ilustrace? PavkaHu


Podobný nápad je hned v následující aktivitě Number connections - obrázek v originálním příspěvku napoví dostatečně. PavkaHu


Doplňovačka čísel
Give your students scenarios in which the numbers have been removed and listed separately. Ask the students to place the numbers in the appropriate blanks.

Co když vyzveme nadaného žáka ve třídě, který nám článek připraví? Můžeme využít jeho zájmu o jakýkoli vědní obor, popř. ho nasměrovat na téma učiva, které se bude v nejbližší době probírat. 
Připravený text s vynechanými čísly pak už stačí jen nakopírovat a ve vhodný čas předložit jednotlivcům/dvojicím/skupinám. PavkaHu


Je to možné?

Poslední aktivita spojuje matematické představy se znalostmi reálného světa. 
Učitel připraví tabulku se třemi/čtyřmi sloupci (viz obrázek v originálním příspěvku) - v prvním bude obrázek/ilustrace (není nutné), druhý bude nadepsaný číslo, třetí nese nadpis "může být" a čtvrtý "nemůže být". Úkolem je rozvažovat a doplňovat postupně tabulku.
Obměna 1: Je dané téma tabulky, např. savci. Všechny příklady musí odpovídat zadanému okruhu.
Obměna 2: Čím vyšší čísla tím větší náročnost.

Líbí se mi tato aktivita, protože pracujete nejen s reálným světem (třetí sloupec), ale také aktivizujete kreativní myšlení žáků. Což může být při závěrečné prezentaci docela zábava. PavkaHu


.....
Podobné články:

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář se ihned zobrazí pro všechny návštěvníky stránek.