25. 9. 2010

Příběhy podle abecedy

Na začátku 2. třídy právě probíhá první velké učení - seznámení s abecedou. Opakovaně upozorňuji na skutečnost, že výuka by měla být VŽDY smysluplná, tj. snažíme se hledat příklady z praxe a ukazovat žákům "k čemu jim to bude". 
Tentokrát se mi zalíbila aktivita, kde znalost abecedy je pouze vedlejším produktem. Základní je zde rozvoj slovní zásoby a tvořivého přístupu: Alphabetizing With Original Stories.


Základním cílem je tvorba "abecední knihy", tj. žáci v závěru lekce vytvoří knihu, kde jsou slova/věty seřazena podle abecedy.


Úvodní fáze (pro obě obměny)

Připravte tabulku, kde bude v každém poli jedno písmeno abecedy (mohly by si žáci vyplnit sami jen prázdnou tabulku?) a volné místo na zvolené slovo.
Učitel vyzve žáky, aby společně/ve skupinách/ve dvojicích vyplnili tabulku slovy tak, aby splnili tyto podmínky:
  • v každém políčku bude pouze jedno slovo;
  • každé slovo musí začínat písmenem, které je v políčku předepsané;
  • všechna slova se musí vztahovat k jednomu tématu, např. společně absolvovaný výlet/exkurze, téma z výuky prvouky/přírodovědy/vlastivědy nebo jiného předmětu a tématu.
Vznikne tak databáze slov, se kterou budou jednotlivci/dvojice/skupiny dále pracovat.


Obměna 1

Tvořte věty, aby:
  • každá věta začínala na novém řádku;
  • na začátku každé věty bude slovo z databáze;
  • slova z databáze se budou odebírat v abecedním pořadí.
Příklad:
Abeceda je důležitá pro vyhledávání v atlase.
Borovice lesní může hostit v kmeni šplhavého ptáka.
Cvrlikání je charakteristické pro ptáky.
Čáp staví hnízda ve výškách.
...


Obměna 2

Žáci tvoří věty tak, aby všechna slova v nich použitá byla podle abecedy.
Tato verze se mi zdá opravdu velmi náročná. Sama si nejsem jista, že bych dokázala sestavit smysluplné věty, navíc k tématu. Také si nejsem jista, jak moc by mi pomohla vytvořená databáze slov.
Proto jsem ji vložila jako druhou, ačkoli v originálním příspěvku je jako první - stěžejní.

Příklad: Anička běhala celý den extra fialová.


Závěrečná fáze (pro obě obměny)

Věty pak můžete rozstříhat, nalepit každou na nový list papíru (využijte obě strany) a ilustrovat. Svázáním listů pak vznikne abecední kniha.


.....
Podobné články:

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář se ihned zobrazí pro všechny návštěvníky stránek.