2. 6. 2013

Obrana hudební výchovy II.


Že má hudba blahodárný vliv na naše prožívání, to jsme si na vlastní kůži asi vyzkoušeli všichni. Dobře zvolený hudební doprovod filmového obrazu dokáže i z méně kvalitního snímku vytvořit nezapomenutelný zážitek. A to nemluvím o dokonalém zážitku, když máte možnost si vychutnat "hudební perlu" bez rušení dalšími smysly - stačí jen zavřít oči a nechat se unášet...

A co když má hudba možnost nejen rozvíjet citový život dítěte ale ještě mnohem víc?


V článku Does music education in schools matter? se píše o experimentech, při kterých bylo prokázáno, že poslech hudby může snižovat depresivní a úzkostné stavy, zpomaluje demenci apod. A účinek je pochopitelně zvýšen, pokud se jedná o vlastní hudební produkci jedince.
Mnoho dalších experimentů je uvedeno v článku Jak na nás působí hudba? v časopise PSYCHOLOGIE DNES (podrobnosti o vydání na konci příspěvku). Ať už je jedná o působení hudby na nedonošené děti, při léčení Alzheimerovy choroby nebo zajímavého zjištění příčin depresí benediktinských mnichů nedaleko Paříže (s nástupem nového opata byl zakázán zpěv gregoriánských chorálů, což mělo za následek nejen deprese, ale také apatii a nechuť k jídlu obyvatel kláštera). 
Jakou to má spojitost s hudební výchovou na našich školách? 

V předchozí Obraně hudební výchovy jsem psala o možnosti, jak lze zajistit kvalitní výuku hudební výchovy na prvním stupni. 
S odstupem několika let bych snad ještě přidala jednu důležitou podmínku, kterou by měl učitel hudební výchovy splňovat - měl by mít hudbu rád. Ať chceme nebo ne, oni to ti naši žáci totiž moc dobře poznají, zda učíme jen "z musu" a nebo z lásky. A věřte, že pokud máte jen trochu učitelské autority v dané třídě, pak se dá i poslech klasické hudby stát příjemnou chvilkou hodin hudební výchovy a ne jen dobou, kdy musí učitel hrozit, syčet a tvářit se velmi vážně, aby byli žáci chvíli zticha a (v ideálním případě) poslouchali.
Vybavuji si situaci, kdy jsme poslouchali ukázku skladby W. A. Mozarta. Samozřejmě, že se někteří začali tvářit znuděně a samozřejmě že se našli i tací, kteří se chystali vtipkovat. Než k tomu ale došlo, ověřili si, jak se zrovna tvářím... a bylo ticho. Až po ukončení poslechu se tiše ozvalo. "Paní učitelko, vám se ta hudba vážně moc líbí, že?!" A na druhý poslech už jsme se těšili všichni společně.

Předpokládám, že nyní dostanu do varu učitele ostatních výchov, ale vůbec bych se nebránila navýšení počtu hodin HV (a to možná i raději, než v poslední době tolik propírané návrhy na navýšení hodin TV). Jako další důvody na pomyslné misky vah bych přidala nejen své poznatky (jeden rok jsem měla ve své třídě 3 hodiny HV a bylo to skvělé), ale také výsledky různých výzkumů, které jsem částečně zmiňovala v úvodu příspěvku.
...music education delivered in the early years improves spatial-temporal intelligences which in turn boost maths learning skills...
Aktivní hudební výchova v prvních letech zlepšuje časoprostorovou inteligenci, což může mít později za důsledek zlepšení matematických dovedností, píše se v článku Does music education in schools matter?
Další zajímavý experiment, který probíhal ve Švýcarsku, je popisován v článku Jak na nás působí hudba? Žákům byl navýšen počet hodin na úkol matematiky a cizích jazyků (!). Po třech letech bylo možno zkonstatovat, že: 
...v hudebních třídách bylo cítit lepší sociální klima, méně žáků se vysmívalo outsiderům, děti se naučily lépe naslouchat hudbě i sobě navzájem, společné muzicírování snižovalo extrémní soutěživost a zvyšovalo soudržnost a solidaritu mezi žáky. A co víc: žáci s posílenou hudební výchovou byli úspěšnější v psaní, čtení, v počtářských dovednostech i v abstraktním myšlení...
A určitě není náhodou, že předškolní vzdělávání a výuka v přípravných třídách či prvních ročnících je protkána písničkami a rytmickými říkankami...

Máte nějaké osobní zkušenosti s působením hudby ve svých předmětech?

Zdroje a literatura:

KRAMULOVÁ, Daniela. Jak na nás působí hudba? PSYCHOLOGIE DNES. 2013, roč. 19, č. 6, 22 - 26. ISSN: 1212-9607.

School, W. (2012). Does music education in schools matter? | Asia News – Politics, Media, Education | Asian Correspondent. [online] Retrieved from: http://asiancorrespondent.com/94100/does-music-education-in-schools-matter/ [Accessed: 2 Jun 2013].

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína