17. 12. 2013

Stručně v odkazech 12/17/2013: Výuka jazyků v době digitální

Výuka jazyků v době digitální - Ondřej Neumajer

"Konference, která byla sice primárně věnována výuce angličtiny, se víceméně celá soustředila na nové mobilní digitální technologie, které, jak se ukazuje, do výuky jazyků přinášejí inovace a zásadní změny pojetí celé výuky. Jak se všichni účastníci shodli, 1:1 není jeden z možných směrů dalšího pedagogického vývoje, je to jediná cesta, kterou se pedagogika vydává."
Kolekce fotografií zachycujících zásadní změny učebních prostor z inovativních škol je fascinujícím a dobrým důkazem změn, které po celém světě probíhají. Jedná se o příklon k otevřeným prostorům, které jsou o poznání větší a pestřejší, nežli běžné školní třídy a žáci se v nich mohou volně pohybovat. Nezapomínají na zákoutí a místa, kde mohou žáci, zpravidla za podpory mobilních technologií v relativní intimitě pracovat samostatně či ve skupinkách.
Kirsten Panton hovořila o klesající oblibě školy mezi žáky – obliba klesá až ke konci ZŠ, na SŠ pak mírně ve 4. ročníku stoupá. Podle výzkumů společnosti Microsoft je nutné přejít od tradičních forem a metod vzdělávání (old pedagogies) zaměřených především na reprodukci vzdělávacího obsahu k novým (new pedagogies), zaměřeným na budování znalostí ve světě přesyceném technologiemi.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína