15. 1. 2014

Stručně v odkazech 01/15/2014: Opravdu umíme rozvíjet ICT dovednosti?

ESF projekty a rozvoj ICT dovedností žáků

"Někdo tvrdí, že ICT brzdí kreativitu lidí, někdo tvrdí opak. Úkolem učitele by mělo být vést žáky k tomu, aby ICT byly pomocníkem a nikoli překážkou při učení, při práci, při tvorbě vlastních, originálních děl. Rozvoj ICT umocňuje důraz na schopnost komunikovat a spolupracovat jako na klíčovou kompetenci pro život v dnešním světě. Umět ICT využít ke komunikaci a spolupráci patří dnes k nezbytným dovednostem."

Další zajímavé citace:
  • Učitel je ten, kdo postupně vede žáky k dovednosti posoudit, zda získali přesnou a úplnou informaci, kterou potřebují k vyřešení daného problému, ke své další práci.
  • Neučte hledat žáky informace, učte je hledat odpovědi na otázky.
  • A nezapomeňte, že jdete žákům příkladem. Používejte ve svých ukázkách, příkladech a pracovních materiálech pro žáky vlastní texty, obrázky, videa, zvukové záznamy atd., nebo ty, které pocházejí z volně využitelných zdrojů, příkladně citujte.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína