15. 2. 2014

Stručně v odkazech 02/15/2014: Učení prostřednictvím online komunit a gamifikace, která dorazila do Česka

Online Learning Communities: Why Students and Teachers Need Them | Teach Amazing!

"Prostřednictvím sdílených zkušeností a sociálních interakcí v různých on-line vzdělávacích komunitách se studenti mohou hodně naučit. Učí se komunikovat, zapojit se a spolupracovat mezi sebou. "

Další zajímavé citace:
 • Since learning is really a communal activity, community-based education can help children unleash their inner creativity.
  • "Vzhledem k tomu, že učení je opravdu společná činnost, komunitní vzdělávání může pomoci dětem rozvinou jejich vnitřní tvořivost. "
 • Students and faculty can freely interact amongst themselves, without being physically present. It’s like being part of a classroom without walls and borders.
  • "Studenti a fakulty mohou volně komunikovat mezi sebou, aniž by se museli fyzicky setkávat. Je to jako být součástí učebny bez zdí a hranic."
 • Real-time results and feedback – teachers can grade their student in real-time, and students can get their feedback immediately.
  • "Výsledky v reálném čase a zpětnou vazbu - učitelé mohou hodnotit své studenty v reálném čase a studenti mohou získat jejich zpětnou vazbu okamžitě."

Digitální odznaky vám umožní snadno doložit vzdělání i zkušenosti | EDUin


Zajímavé citace z článku:
 • Hlavní předností digitálních odznaků však není to, že si jimi můžete vyzdobit web nebo se pochlubit na Facebooku, ale skutečnost, že se jedná o snadno ověřitelný doklad. Součástí odznaku jsou údaje o instituci či osobě, která vám odznak udělila, a také kritéria pro jeho udělení.
 • Myšlenka odznaků vzešla z herního prostředí a díky hravému aspektu mohou odznaky motivovat děti k učení efektivněji než samotné známky.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína