1. 3. 2014

Stručně v odkazech 03/01/2014: O potřebných změnách přípravy učitelů

Škola se mění a s ní nároky na profesní přípravu učitelů | EDUin

"Změny ve vzdělávání dětí se promítají i do nároků na pedagogy. Otázka, jak na tyto nároky učitele připravit, je aktuální i v souvislosti s probíhající debatou o potřebné kvalifikaci českých učitelů."


Další zajímavé citace z článku:
  • ...se proměňuje i role pedagogů, kteří už nejsou autoritou, jež zná všechny správné odpovědi. Jejich význam pro výuku však neklesá, naopak. Coby průvodci světem poznávání jsou tím, kdo žáky učí orientovat se v množství informací, zasazovat je do souvislostí a smysluplně si vybírat z dostupných vzdělávacích možností.
  • Přednášky si zachovají své místo, ovšem pouze jako jeden z možných vzdělávacích formátů, vedle učení prostřednictvím spolupráce na projektech a individualizovaného vzdělávání. Důležitější než známky bude průběžná zpětná vazba, schopnost sebehodnocení a dovednost propojovat poznání nabyté v lavicích i mimo školu.
  • Český systém profesní přípravy pedagogů však zatím není schopen produkovat učitele a učitelky připravené na složitý svět vzdělávání a jeho rychlé změny. Průvodcem po světě vzdělávání může být jen takový učitel nebo učitelka, kteří se v něm sami výborně orientují. Stírání hranic mezi školou a jinými zdroji vzdělávání bude sílit a udržet si pozici výhradního zdroje odborné přípravy učitelů bude pro fakulty čím dál obtížnější.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína