28. 10. 2014

Stručně v odkazech 10/28/2014: Školství (nejen) na Slovensku a Činnosti v geografii

Vylúčme strach zo školy

"A tak sa popri strachu pomaličky a nenápadne vkráda do našej pedagogickej praxe apatia, nezáujem o nové poznatky, rutina. Školstvo šedivie, naša práca nás unavuje, výsledky netešia."

Další zajímavá citace:
  • Nemyslím si, že naše školstvo je ideálne nastavené. Ale kto iný ako my ho má právo a povinnosť meniť? Kto iný ako učiteľ sa musí búriť proti byrokracii, ktorá ho oberá o čas tak potrebný pre žiakov? A to nielen reptaním na sociálnych sieťach či v zborovniach, ale skôr návrhmi a pripomienkami k zákonom. Kto iný ako učiteľ sa musí vzbúriť proti riaditeľovi, ktorý neťahá školu dopredu, nielen smutnými konštatovaniami, ale legálnymi krokmi v spolupráci s rodičmi a radou školy? Kto iný ako učiteľ vymyslí, vytvorí, urobí to množstvo prezentácií, netradičných vyučovacích hodín nielen na prvom či druhom stupni, ale ukáže aj stredoškolákom, že sa oplatí nadchnúť, zapáliť sa pre vec, dosahovať ciele?

JPB - jindřich polák blog: Hry a praktické činnosti (nejen) v geografii IX. – interaktivní vzdělávací materiály (ČR)

"Když nebudeme brát v potaz mapové interaktivní projekty (těm se věnuji v části interaktivní mapy), tak v češtině těchto materiálů příliš mnoho nenajdete. Zde uvádím nejzajímavější materiály, které sám v hodinách využívám."

Další zajímavá citace:
  • Závěrem je nutno podotknout, že volně dostupného interaktivního materiálu v češtině není mnoho. Jedná se spíše o drobné projekty různých organizací, seskupení, specializovaných webových stránek nebo prací studentů.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář se ihned zobrazí pro všechny návštěvníky stránek.