10. 4. 2015

Ako sme sa stali sprievodcami po zaujímavých prírodných lokalitách


Geologická stavba území nie je pre žiakov práve obľúbenou témou. Navyše si nevedia dobre zapamätať názvy geologických útvarov. Preto sme to s ôsmakmi skúsili ináč.

Po oboznámení sa so základnými geologickými útvarmi a ich prítomnosti v najznámejších lokalitách Slovenska, sa zo žiakov stali turistickí sprievodcovia.

QR kódy

Využili sme aj medzipredmetové vzťahy s informatikou. Žiaci vedia používať tablet, v tomto prípade čítačku QR kódov. Každý si vybral z pripravených kódov, ktoré obsahovali krátky text o lokalite, ktorú mali určiť a zapísať jej názov do pripravenej spoločnej nástenky – padletu. Počet kódov bol o jeden – dva vyšší, ako počet žiakov, aby si každý mohol vybrať.

Príklady zašifrovaných textov:

Riešenia QR kódov

  1. Tvoria ich najmä premenené horniny. Tiesňavy sú vytvorené na vápencoch a dolomitoch. (odpoveď je Západné Tatry)
  2. Je jedinou sprístupnenou jaskyňou Tatier. (odpoveď je Belianska jaskyňa)
  3. Na Slovensku je významná paleontologická lokalita... (odpoveď je Sandberg)
  4. Sintrová jaskyňa, tvorí súčasť najdlhšieho jaskynného systému u nás. (odpoveď je Demänovská jaskyňa slobody)

Príprava turistických sprievodcov

Keď všetci žiaci rozpoznali a vložili názvy lokalít na spoločnú nástenku, urobili sme krátku kontrolu správnosti, a potom sa žiaci stali turistickými sprievodcami. Ich úlohou bolo vyhľadať na internete informácie o danej lokalite, vybrať tie, ktoré budú pre turistov atraktívne a zapísať ich do padletu tak, ako by ich hovorili turistom, ktorých budú sprevádzať.

Žiaci si pri tom mali uvedomiť, že je potrebné, aby urobili svojmu rozprávaniu úvod, že nie je vhodné povedať všetky informácie na začiatku cesty, a potom „kráčať“ bez slova niekoľko hodín, že si musia naplánovať prestávky a vhodne ich vyplniť, že treba turistov upozorniť na nebezpečenstvo, že treba turistov ma konci cesty priviesť na bezpečné miesto, odkiaľ sa vedia dostať napr. na parkovisko, že treba hovoriť vtipne a zaujímavo, že sa treba vhodne rozlúčiť ... a pod. 

Niektorým žiakom sa podarilo vytvoriť zaujímavejší, iným možno mernej zaujímavý text, ale všetci pracovali so záujmom a preukázali aj určitú dávku kreativity a nenásilným spôsobom si osvojili geologickú stavbu Slovenska.

Miniprojekt pokračuje

Tento miniprojekt bude pokračovať na hodine informatiky, kde podľa možnosti využijeme párovú výuku učiteľa informatiky a biológie. Učiteľ biológie skontroluje správnosť informácií z hľadiska geológie, učiteľ informatiky využije texty v téme práca so zvukom a žiaci texty nahrajú. 

Nahrané texty je možné využiť viacerými spôsobmi:
  1. oboznámenie žiakov pred exkurziou do niektorej z daných lokalít,
  2. v učive prírodovedy a geografie mladších žiakov: deti v tabletoch vyhľadajú obrázky zaujímavej lokality a vypočujú si nahrávku,
  3. doplniť obrázkami a využiť vo virtuálnej nástenke na chodbe školy,
  4. ukázať na akadémii školy ostaným žiakom a rodičom,
  5. rozšíriť a použiť ako záverečnú prácu deviatakov (to je už na kreativite každého učiteľa).

Ukážky prác

Ukážka žiackeho textu:

Dobrý deň,

Dnes budem váš sprievodca. Dnešná trať bude viesť na vrch Rysy ktorý sa nachádza v nadmorskej výške 2503 metrov nad morom. Vrch leží na hranici Slovenska a Poľska. Momentálne sa nachádzame na Štrbskom plese. Najskôr pôjdeme lesnou cestou na Popradské pleso kde budeme mať prvú pauzu. 

Sme na Popradskom plesa môžte sa občerstviť, môžte sa ísť pozrieť na Symbolický cintorín za 30 minút vyrážame na našu ďalšiu zastávku Chatu pod Rysmi. 

Sme na pol ceste medzi Chatou pod Rysmi a Popradský plesom môžte vidieť Kôprovský štít a Jahňací štít. Ešte chvíľku pôjdeme cez kosodrevinu a zachvílu sme na skalnatom povrchu kde pôjdeme popri Žabom plese. Už sme skoro pri Chate pod Rysmi ale ešte musíme prekonať reťaze. 
A sme tu pri Chate pod Rysmi nachádza sa tu najvyššie položená latrína v Tatrách. Môžte navštíviť latrínu alebo sa naobedovať o 45 minút vyrážame. Blížime sa k vrcholu štítu. A sme tu. 

Sme na Rysoch môžte pozorovať okolité štíty. Poobzerajte sa, vydýchnite, najedzte sa a pôjdeme na popradské pleso kde sa rozlúčime. 

Takže sme tu na konci našej cesty rád som s vami išiel dúfam že aj vy so mnou.

Nástěnka Padlet:

(Pokud nástěnku nevidíte, využijte odkaz (http://padlet.com/pisova_a/at67cnmiul6q) pro zobrazení v prohlížeči.
Alena Píšová, ZŠ SNP Horná Ždaňa

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář se ihned zobrazí pro všechny návštěvníky stránek.