24. 7. 2013

Metody aktivního vyučování

Další kniha, která mne zaujala v knihovně. Opět nabízím poznámky z četby v závěru příspěvku.

Je příjemné narazit na knihu, která nabízí především učitelům 2. stupně nejen další metody (skupinové) práce, ale také velmi přístupně popsaná východiska, klady a zápory moderních vyučovacích strategií.
Doporučuji pročíst ji celou; někdy máme tendence zajímat se jen o praktickou část. Ale vězte, že i v první části knihy najdete mnoho zajímavého k využití ve výuce.

Kniha se velmi dobře četla a podle délky zápisků zjistíte, že bylo ještě hodně věcí, které mne zaujaly a byly pro mne nové.

Jediné, co mne mrzí je absence seznamu literatury v závěru. Většinou si zde vyhledám další zdroje pro studium.

s odkazem na:
"Příkladem vhodných, efektivních a na žáka orientovaných vyučovacích metod jsou metody aktivního učení formou spolupráce žáků ve skupinách. První část seznamuje se základní charakteristikou těchto metod, s principy jejich přípravy, zásadami vedení vyučovacích hodin a hodnocením práce žáků. Druhá část obsahuje jednotlivé vyučovací metody (např. brainstorming, hraní rolí, případová studie, mentální mapování) spolu s praktickým návodem na jejich přípravu, vedení a hodnocení."

K tématu se také hodí možnost rychle sdílet poznámky, komentáře...
Vyzkoušejte:

Notegraphy


Citáty, citace, hlavní myšlenky, shrnutí tématu, postřehy - to vše v krásném designu a sdílené na sociálních sítích. Podpora v prohlížeči nebo v aplikaci z App Store (Android jsem nenašla).
Dalo by se využít jako "exitka" ve formativním hodnocení? Nebo pro shrnutí hlavních myšlenek tématu hodiny?


Zápisky publikovány 24. 7. 2010, doplnění Notegraphy přidáno 27. 10. 2013.