31. 7. 2014

2 variace na hru Domino a hra Uhodni pravidlo

Vlastně je to prosté - přidejte do známé hry nějaké další/netradiční pravidlo, a získáte znovu pozornost žáků.

30. 7. 2014

Zkuste komentovat v Google Disku hlasem

Článek tak trochu odkazuje na předchozí text (Zkuste psát článek pomocí Google Docs), kde jsem vychvalovala možnost vyhledávání odkazů, obrázků a vkládání citací pomocí integrovaného nástroje Výzkum.
Pojďme se nyní podívat na možnosti, jak lze hlasem komentovat videa, dokumenty a prezentace.
Nové! Podrobný návod, jak pracovat s aplikací Kaizena a komentovat tak dokumenty a prezentace vytvořené v Google Disku.

29. 7. 2014

Přemýšlíte jak naplánovat větší projekt? Vyzkoušejte Trello...

Trello je jednoduchá online aplikace, jejímž prostřednictvím můžete:

 • shromažďovat nápady a úkoly
 • přiřazovat úkoly a činnosti
 • sledovat jejich postupné plnění
Podrobnější info jsem posbírala s využitím aplikace Storify...

28. 7. 2014

První dny ve škole

První dny ve škole mohou být oříškem i pro zkušeného učitele. Je třeba provést spoustu organizačních úkonů a přitom nezapomenout na žáky, kteří se tváří (a někdy i chovají), jako by byli ve škole poprvé ve svém životě - pokud tedy nemluvíme o prvňáčcích, ti mají na vykulené oči nárok.
Co tedy na žáčky nachystat, aby byly už první dny ve škole zajímavé?

Několik odkazů k tabletům aneb Jsou opravu užitečné pro výuku?

Příspěvek vznikl sloučením tří "odkazových" textů, které mají společné téma - tablety ve vzdělávání. Odkazy se snaží nabídnout odpovědi na základní otázku - proč používat tablet (ve vzdělávání) a popř. nabízí i několik tipů jak.[21.04.2014]

Nové! Sedm mýtů o tabletech ve škole

27. 7. 2014

Spolupráce v sociálních sítích

[23.08.2010] Ačkoli škola není podnik v pravém smyslu slova, doporučuji si tento článek pročíst. Možná pak začneme na tento fenomén nahlížet z jiného úhlu a uvědomíme, že nám může nabídnout něco užitečného pro naši pedagogickou práci.
Nové! Jak snadno aktivizovat svou skupinu? Inspirujte se...

Citace zdrojů - několik zajímavých aplikací/rozšíření Chrome

Jedno se musí projektu EU peníze školám nechat - většinu učitelů donutil informovat se o licencích a způsobech citování zdrojů či literatury. Jistě, každý z nás psal alespoň jednou v životě nějakou vědeckou práci (minimálně diplomku), takže bychom měli pravidla formátování citací znát - ale ruku na srdce, pro většinu z nás je to už tak dlouho, že možná z naší vědecké práce už sami nestíráme prach. Mimochodem víte vůbec, kde ji máte uloženou?

Ráda bych tímto příspěvkem shrnula své dosavadní hledání ideálního nástroje a nabídla vám vše k posouzení. Možná, že budu pak mile překvapena v komentářích, že jsem neobjevila nějakou jinou (a konečně dokonalou) aplikaci/rozšíření.

24. 7. 2014

Stručně v odkazech 07/24/2014: Síla nevzdělanosti

Karel Lippmann: Síla nevzdělanosti - Deník Referendum

Vztah žáků k učení se zhoršuje právě pro absenci smyslu, který nedokážou nahradit ani dnes tolik preferované moderní (módní) metody, náležitě barevné (strakaté) učebnice či nejnovější elektronika, která je často využívána nadměrně, neboť v řadě případů vytěsňuje pro vzdělání tolik nezbytný dialog (mnohem důležitější by bylo snížení počtu žáků ve třídách).
tags: novinky školství

Be-Younger.com (2014). Isolated business man.
CC-BY-NC-SA. [Accessed 24 Jul. 2014]
Další zajímavé citace z článku:
 • Na střední škole je vše završeno společnou částí maturity, které dominují standardy a testy.
 • Učitel se z pedagoga proměňuje v manažera centrálně organizované výuky.
 • Rozdíl mezi právem na vzdělávání a právem na vzdělání mnoha lidem uniká. Na prvé mají opravdu všichni právo. … To druhé nelze nikomu zaručit, protože není-li potřebně nadaný anebo nemá-li dostatečný zájem, nikdo mu vzdělanost nevdechne.
 • Vzdělání pak získává už na střední škole pověst podivné záliby velmi omezeného počtu nepraktických snílků.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

22. 7. 2014

Zakazovat mobily ve výuce nebo je smysluplně zapojit do výuky?

[11. 2. 2014] Předpokládám, že už každý školní řád má jeden odstaveček věnovaný používání mobilů ve výuce. Lépe řečeno zákazu používání.
Souhlasím s tím, že žák nemá v hodině psát SMS ani telefonovat, v tom se jistě všichni shodneme.
Po Vánocích budou mít opět žáci lepší mobily než máme my, učitelé. Také opět ubude počet žáků, kteří mobil nemají. Nemohli bychom to nějak využít ve svůj prospěch?
[28. 5. 2014] Doplněn odkaz na online průzkum v Německu.

Využívání mobilních technologií ve výuce se věnuje mnoho učitelů. Přestože nemám osobní zkušenost se zařazením tohoto druhu technologií do výuky, pokusím se vybrat to, co mne zaujalo nebo mi připadlo jako realizovatelné.

Nové! Stručný popis využití mobilů ve výuce dějepisu.

19. 7. 2014

Stručně v odkazech 07/19/2014: Dva učitelé v jedné třídě?

Párová výuka obecně - ZŠ Kunratice

"Párová výuka (týmová výuka) je práce dvou a více vyučujících (lektorů, trenérů, ...), kteří společně plánují, vedou a vyhodnocují výuku pro stejnou skupinu učících se ve stejném čase."

Další vybrané citace z článku:
 • Během výuky mohou mít jednotliví vyučující pevné role (jeden vykládá, druhý monitoruje), nebo se role mohou střídat (v jedné části hodiny zadává instrukci jeden z dvojice a druhý zadání zapisuje na tabuli; v jiné části hodiny je to opačně). V tutéž chvíli by neměli mít oba stejnou (nebo neurčenou) roli. Až největší mistři párové výuky mohou vyučovat zcela společně a teprve v průběhu procesu reagovat na vývoj výuky a učení a na potřeby žáků. 
 • Šest typů párové / týmové výuky (dle Maroney (1995), Robinson and Schaible (1995)
  1. Tradiční týmová výuka: učitelé participují na předávání nové látky. Např. jeden vykládá a druhý zatím vytváří před očima žáků pojmovou mapu k probíhajícímu výkladu.
  2. Spolupráce během výuky: učitelé nepředávají výklad, ale před žáky vedou diskusi o daném tématu. Na diskusi se společně připravili.
  3. Doplňková / podpůrná výuka: Situace, kdy jeden vyučující je odpovědný za obsah výuky (téma) a druhý buď za studijní dovednosti, nebo za nabídku rozšiřující výuky k danému tématu.
  4. Paralelní výuka: vyučující společně připravili výuku, ale vyučují paralelně třídu rozdělenou na dvě (více) menší skupiny. Typické pro projekty nebo pro práci na řešení problémů.
  5. Diferencovaná výuka v téže třídě: Žáci jsou rozděleni na skupinu, která zvládla základy problému a může řešit doplňkové a rozvíjející problémy, a na ty, kdo potřebují více procvičovat základy.
  6. Monitorující učitel: Jeden vyučující vede hodinu, vykládá a zadává úkoly. Druhý krouží po třídě a sleduje, jak se žáci „chytají“, kdo potřebuje pomoc nebo zda je třeba se u něčeho zastavit s celou třídou, zpomalit tempo nebo ho zrychlit.
  (V jedné hodině / bloku přirozeně může nastat více různých způsobů párové výuky.)
 • Cílem párové výuky není dobrá spolupráce mezi oběma učiteli – ta je podmínkou. Cílem je co nejvíce pomoci zlepšit výsledky každého žáka. Je proto třeba, aby výuka měla jasné vzdělávací cíle.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

16. 7. 2014

Učitel a sociální sítě

[18.3.2012] Sociální sítě jsou fenoménem. Sociální sítě jsou světem, kde můžeme být sami za sebe, ale také někým úplně jiným. Sociální sítě umožní setkávat se s lidmi, které bychom v běžném životě asi těžko potkali. Sociální sítě ale také představují riziko, které je třeba nejen si uvědomovat a také s ním seznamovat naše žáky.

Nově přidána praktická ukázka, jak byl Twitter využit k předávání aktuálních zpráv rodičům.

PLN: Učíme se navzájem

[1.5.2011] Od doby, co jsem začala zařazovat do své RSS čtečky anglicky psané blogy učitelů a zorientovala jsem se na Twitteru, zjistila jsem, že spolupráce a sdílení není v zahraničí ničím výjimečným. Každý učitel si kolem sebe vytváří PLN (Personal Learning Network).
Pokusím se nastínit, jaké klady v podobném sdružování vidím já, popř. další blogující učitelé, kteří už mají své zkušenosti.

Nově doplněn další pohled na nutnost spolupráce a tvorby komunit, tentokrát s ohledem na učitele VŠ (doporučení v odkazu). 

15. 7. 2014

Stručně v odkazech: (Ne)bezpečí sociálních sítí

Ask.fm – nová hvězda sociálních sítí - Saferinternet.cz

"Ask.fm je specifická síť, kde lidé využívají možnost zadávat libovolné otázky a odpovídat nebo vyhledávat odpovědi na ně – a to zcela anonymně."

      

tags: bezpečnost sociální sítě novinky

Další zajímavé citace z článku:
 • Ochrana soukromí nepatří k prioritám sítě – otázky a odpovědi na ně vidí všichni – dokonce i neregistrovaní uživatelé. Neexistuje zde žádný mechanismus pro hlášení ilegálního obsahu, šikany, obtěžování.  Nejde nastavit úroveň ochrany soukromí, chybí rady pro začínající a mladé uživatele, jak se vyhnout možným problémům.
 • Nejlepším řešením je ukázat, že taková síť existuje, jaké problémy může způsobit zdánlivě neškodná jakoby anonymní zábava.
 • Nejúčinnějším preventivním opatřením je nastavit pravidla, kterými se děti mají řídit na síti a také udržet jejich důvěru. Jenom tak nebudou problémy skrývány, ale včas řešeny a tím i předcházeny jejich, často hrozivé důsledky.


Nové! Ahoj, potkáme se osobně? 40 % dětí na internetu by souhlasilo

"Dosud největší výzkum rizikového chování českých dětí na internetu provedla Univerzita Palackého v Olomouci. Dotazník vyplnilo 28 tisíc dětí."

tags: bezpečnost sociální sítě novinky

Další zajímavé citace z textu:
 • Výsledky výzkumu potvrdily, že děti jsou ve vysoké míře ochotny sdělovat osobní informace lidem, které znají jen z on-line prostředí. Celkem 63 % (o 10 % více než v r. 2013) dotázaných dětí pošle cizímu člověku své jméno a příjmení. E-mailovou adresu mu sdělí 43 % z nich (12% nárůst). Fotografii obličeje by na požádání poslalo 39 % účastníků výzkumu (13% nárůst).
 • Výsledky výzkumu potvrzují stálou potřebu zvyšování internetové gramotnosti.
Prezentace výsledků ke stažení (PDF)
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

13. 7. 2014

Stručně v odkazech 07/13/2014: Finské školství, personalizované učení

Fínske školstvo v 20 bodoch - Jano Kováčik (blog.sme.sk)


Zvýraznila jsem si jen ty body, které byly pro mne novinkou nebo jsem měla potřebu se k nim vyjádřit. Ale článek je jistě zajímavý celý.


Další citace z textu:
 • Kladú dôraz na praktické (využitie v reálnom živote) a výchovné predmety: telesná výchova, hudobná výchova, práca s drevom, rôznymi prístrojmi a nástrojmi (píly, zveráky, frézy...), domáce práce – šijacie stroje, krosná, keramika, varenie a pečenie (home ekonomy).
 • Integrácia žiakov so ŠEP – sú prítomní v normálnej triede len na predmetoch, ktoré zvládajú, na tých, ktoré nezvládajú sa im venuje asistent alebo špeciálny pedagóg (väčšinou oddelene individuálne).
 • Každý učiteľ má podrobný manuál (príručku), ako učiť, aké metódy používať na každom predmete.
 • Existuje len jedna učebnica na každý predmet v štáte (kvalitne spracovaná). Učebnice sú koncipované – najprv otázky – deti nútia hľadať odpovede (internet, literatúra, pokusy, prax...).
  • Tak tohle tedy nevím, jak by u nás prošlo. Mnoho nakladatelství je zaměřeno pouze na vydávání učebnic.Kdo zajišťuje kvalitu? Když bylo jen SPN, byly učebnice kvalitnější?
 • neexistujú inšpekcie, hospitácie

4 Steps Towards A More Personal Classroom

"Personalized learning is a key to transforming education."
  4 kroky k personalizovanému učení:
  1. Poznejte své žáky opravdu důkladně - co je baví, v čem jsou dobří, co rádi dělají.
  2. Propojte žáky, kteří mají stejné zájmy, odporujte je ve spolupráci.
  3. Pomozte žákům poznat své silné stránky a rozvíjet je. Veďte je k odpovědnosti za vlastní vzdělávání.
  4. Využijte technologií ke komunikaci žáků v rámci skupin se stejnými zájmy, veďte je ke sdílení a spolupráci. Pomozte jim využít soc. sítě k získání dalších kontaktů, které pomohou rozvíjet jejich dovednosti a znalosti.

  Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

  2. 7. 2014

  Stručně v odkazech 07/02/2014: Digitální zdroje z českých muzeí a galerií

  Objevte další česká muzea a galerie v Google Art Projektu - Google Blog ČR

  "Dalších devět českých a moravským muzeí, galerií a institucí se zapojilo do Google Art Projektu. Ode dneška máte jedinečnou příležitost prozkoumat jejich digitalizované malby, kresby, fotografie, sochy, užité umění a další umělecká díla a do některých interiérů i virtuálně vypravit."

  Další citace z článku:
  • Ve funkci ‘Moje Galerie‘ si vytvoříte a uložíte své oblíbené kousky a následně je lze komentovat, ale také sdílet s přáteli a rodinou. Pomocí funkce ‘Porovnej’ navíc můžete na dvou různých dílech sledovat třeba to, jak se měnil styl autora v průběhu jeho tvorby. Díla a sbírky je také možné sdílet přes Google+ nebo je konzultovat s ostatními přes Hangout.
  Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.