25. 3. 2012

Osobnost učitele - jak ji využít při vyučování?

To, co podle mne nejvíc ovlivňuje můj přístup k učení, je můj temperament. Jsem umírněný, přemýšlivý typ nebo rychlý, hyperaktivní? Jsem tichá nebo spíš hlučná? Jsem improvizátorka nebo potřebuji mít vše krok po kroku naplánované a těžko se přizpůsobuji okamžitým změnám? Ráda zkouším nové věci, ale u většiny z nich dlouho nevydržím nebo mi dělá potíže přistoupit na nové postupy/nápady/metody?
Když si budu jako pedagog vědoma svých kladných a záporných vlastností, nakonec je budu moct využít ku prospěchu své práce a svých žáků...

19. 3. 2012

25. PEPOUŠovo vlnobití II.: Geometrie - Proč se jí všichni tak bojí/bojíme?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.


Téma: Geometrie - Proč se jí všichni tak bojí/bojíme? 
Následuje textový přepis diskuze...

24. PEPOUŠovo vlnobití II.: Počítače ve třídě nebo počítačová učebna? Není něco z toho zastaralé?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.


Téma: Počítače ve třídě nebo počítačová učebna? Není něco z toho zastaralé? 
Následuje textový přepis diskuze...

17. 3. 2012

Závěry ke zprávě OECD - nechcete vyjádřit svůj názor?

Nabízím zde možnost přidat svůj názor k textu OECD...

5. 3. 2012

23. PEPOUŠovo vlnobití II.: Písemné práce - jak často? jak obsáhlé? jak hodnotit? jakou váhu pro vás mají?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.


Téma: Písemné práce - jak často? jak obsáhlé? jak hodnotit? jakou váhu pro vás mají? 
Následuje textový přepis diskuze...

3. 3. 2012

22. PEPOUŠovo vlnobití II.: Online spolupráce mezi učiteli/třídami/školami aneb Už máme nějaké zkušenosti

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.


Téma: Online spolupráce mezi učiteli/třídami/školami aneb Už máme nějaké zkušenosti
Následuje textový přepis diskuze...

21. PEPOUŠovo vlnobití II.: Absolventské práce a celoškolní projekty - nápady a zkušenosti

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.


Téma: Absolventské práce a celoškolní projekty - nápady a zkušenosti 
Následuje textový přepis diskuze...