27. 2. 2014

Stručně v odkazech 02/27/2014: Sbírka online aplikací do výuky

On-line aplikace ve výuce na základní škole

Sbírka nápadů a odkazů k využití online aplikací ve výuce.

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

23. 2. 2014

21. PEPOUŠovo vlnobití IV: BYOT/BYOD - jak na to v českém prostředí?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.


Téma: BYOT/BYOD - jak na to v českém prostředí?
Následují otázky a odpovědi z diskuze...

Stručně v odkazech 02/23/2014: Tipy na videa TED

100 TED Talků v 5 minutách (to nejlepší ze 70 hodin sledování) | Mimo školu – vzdělávejte se po svém

"100 neuvěřitelných věcí, které se můžete naučit sledováním vystoupení na TED předáškách." Už není třeba náhodně pátrat, stačí si vybrat podle stručné anotace. Ze stovky si jistě vybere každý.


Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

21. 2. 2014

Stručně v odkazech 02/21/2014: I dovednost blogování/komentování blogů je možné hodnotit

Two Handy Blogging Rubrics for Teachers to Use with Their Students ~ Educational Technology and Mobile Learning

Jak hodnotit žáky za "blogování"? Jaká nastavit kritéria hodnocení? Dva příklady...

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

19. 2. 2014

Stručně v odkazech 02/19/2014: Co můžeme očekávat od webinářů?

Moderní technologie mění i podobu dalšího vzdělávání dospělých, Národní ústav pro vzdělávání

"Webinář je forma semináře přes internet. Může nahradit hodinu, když není lektor osobně k dispozici nebo kurz potřebuje více lidí z různých koutů republiky či světa a bylo by náročné všechny proškolit. Webináře „boří“ zdi učeben, na druhou stranu jsou náročné na udržení pozornosti klienta. Na co si dát pozor? Základní rady shrnula Lenka Kováříková, specialistka na vzdělávání dospělých ze společnosti LMC, která tuto oblast sleduje."

Další citace z článku:
 • Hodnota webináře se odráží nejen ve výkladu, se kterým lektor přijde, ale i v otázkách, které pokládají účastníci. Ať už s cílem rozvinout probíranou tematiku nebo proto, že něčemu nerozumějí.
 • Nicméně i tato forma dalšího vzdělávání může být „vstupenkou“ do zajímavých společenství, zájmových sdružení a může zvýšit chuť se o tématu dozvědět více.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

18. 2. 2014

Stručně v odkazech 02/18/2014: Dvakrát o technologiích - z pohledu ředitele a učitele

Smysl zavádění moderních technologií do výuky * Vzděláváme pro budoucnost

Některé názory neškodí stále opakovat...


Zajímavá citace z článku:
 • Kvalitu školy a vzdělávání zabezpečují učitelé nikoliv pomůcky ve škole. Kvalitu lze zabezpečit bez moderních technologií i s nimi. Záleží pouze na učiteli, jakou pomůcku ke kvalitnímu vzdělávání využije.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.


What Do Teachers Want From Tech Tools? | Blogging Through the Fourth Dimension

Co učitelé očekávají od technologií, aby pro ně byly užitečné a použitelné?


Zajímavé citace:
 • User friendliness.
  • "Pokud při zkoumání nástroje do půlhodiny neobjevím nic pro mne užitečného, těžko to objevím později." -- Nejsem si jistá, že stačí půlhodina. Dovedete si představit, že bychom zkoumali třeba Google Docs jen půl hodiny?
 • Multi-people-functionality.
  • "Pokud se 24 žáků musí dívat na jednoho, který pracuje s programem/aplikací, pak to není nástroj, který bych chtěl využívat" -- Zajímavý postřeh, který upozorňuje na nutnost aktivního zapojení všech žáků. Jistě není třeba, aby měli všichni žáci v ruce tablet/mobil - naštěstí se to dá vcelku dobře nahradit činnostním učením.
 • Reliability.
  • "Spolehlivost"
 • Security.
  • "Bezpečný" -- Zatím jsem se ještě nesetkala s tímto požadavkem. Je to ale dobře, když začneme uvažovat i v těchto dimenzích.
 • Accessibility.
  • "Přenosnost" -- Opět velká výhoda, pokud se učitel naučí "žít" v cloudu.

17. 2. 2014

20. PEPOUŠovo vlnobití IV: Interaktivní tabule není jen plátno pro promítání...

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.
Téma: Interaktivní tabule není jen plátno pro promítání...
Následují diskuzní otázky a odpovědi.

16. 2. 2014

Dějiny udatného českého národa a snadné pouštění videa z YouTube

Video ve výuce - praktický odkaz na "filmy", které jsou vhodné pro sledování v hodinách a instrukce, jak využít instalovaný program pro pohodlnější zobrazení videa z YouTube.

Ledolamky

Předpokládám, že tzv. ledolamky pro nikoho nejsou slovem neznámým. Příspěvek, který jsem potkala na internetu nabízí další zajímavé aktivity a spoustu odkazů, které můžeme do svého souboru známých seznamovacích a rozehřívacích her přidat. [14. 6. 2012]

Aktualizace:

 • [9. 4. 2013] Tři ledolamky s využitím tabletů/mobilních telefonů.
 • [16. 2. 2014] Doplněna aktivita Překážková dráha.

Stručně v odkazech 02/16/2014: Vzdělávání není jen úkolem školy aneb Dva zajímavé články ze Slovenska

Kľúčom k vzdelanosti detí nie sú školy, ale rodičia | Články | eduworld.sk

Článek, který shrnuje "povinnosti" rodiny vůči dítěti v oblasti vzdělávání. Jak je napsáno v jednom z komentářů - měla by to být povinná četba pro všechny rodiče.


Zajímavé citace z článku:
 • Rodičia sa zbavujú zodpovednosti a kompetencií a očakávajú od učiteľov rázne riešenia situácií. Ak im ho učiteľ neponúkne, nie je v praxi žiadnou výnimkou, že učiteľ je donútený vedením školy znížiť nároky na žiaka. V snahe vyhnúť sa možným problémom na pracovisku a s rodičmi dieťaťa, učiteľ prehodnotí daný konflikt, aby neprišiel o prácu a nátlaku podľahne. 
 • Klásť nároky znamená vychovávať, nájsť si čas na priority - naše deti.
 • Spoločnosť vzala učiteľom rešpekt. Na vrchol pyramídy sa postavilo dieťa, ktoré prostredníctvom rodiča vzalo učiteľovi autoritu.

Rodičia vychovávajú generáciu narcistov a egomanov | Cesta Človeka

Velmi zajímavý rozhovor s psychologem M. Winterhoffem o tom, jak "zametání cestičky" našim dětem nemusí vést k cíli, který si představujeme.


Zajímavé citace z článku:
 • Ešte nedávno boli deti, ktoré prichádzali do prvej triedy, zrelé pre školu. Dokázali obsedieť štyri hodiny na stoličke, počúvať a akceptovať to, čo povedala učiteľka. Dnes žijú v momentálnom dianí, orientované na vlastné chúťky a vyhýbajúce sa akejkoľvek námahe.
 • Dospelí sú núdzni a potrebujú dieťa, aby im túto núdzu utíšilo.
 • Deti dnes nerastú k samostatnosti, ale k sebaúčelnosti, a to je povážlivé.
 • Ako majú deti, ktoré vyrastali vo viere, že sa svet točí okolo nich, existovať vo svete, ktorý na nich nečaká?
  • Odpověď z textu: "Stávajú sa neschopnými života, neschopnými vzťahov, aj ako dospelí zostávajú sedieť mamičke a ockovi na lone. Už dnes nenachádzajú firmy pre určité vzdelania takmer žiadnych mladých, keďže tí sa nikdy nenaučili zaťať zuby a vyjsť s autoritou alebo kritikou."
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Google - jak nejlépe vyhledávat

Internet nám nabízí nepřeberné množství informací. Děti na základní škole se učí vyhledávat podle klíčových slov. S tím si ale dnes už nevystačíme, proto mne zaujalo několik konkrétních nápadů, jak vyhledávat co nejekonomičtěji. Vyzkoušejte třeba...

Aktualizace! Přehledná infografika a další tip na nejdůležitější nástroje k vyhledávání, které bychom měli znát.

15. 2. 2014

Stručně v odkazech 02/15/2014: Učení prostřednictvím online komunit a gamifikace, která dorazila do Česka

Online Learning Communities: Why Students and Teachers Need Them | Teach Amazing!

"Prostřednictvím sdílených zkušeností a sociálních interakcí v různých on-line vzdělávacích komunitách se studenti mohou hodně naučit. Učí se komunikovat, zapojit se a spolupracovat mezi sebou. "

Další zajímavé citace:
 • Since learning is really a communal activity, community-based education can help children unleash their inner creativity.
  • "Vzhledem k tomu, že učení je opravdu společná činnost, komunitní vzdělávání může pomoci dětem rozvinou jejich vnitřní tvořivost. "
 • Students and faculty can freely interact amongst themselves, without being physically present. It’s like being part of a classroom without walls and borders.
  • "Studenti a fakulty mohou volně komunikovat mezi sebou, aniž by se museli fyzicky setkávat. Je to jako být součástí učebny bez zdí a hranic."
 • Real-time results and feedback – teachers can grade their student in real-time, and students can get their feedback immediately.
  • "Výsledky v reálném čase a zpětnou vazbu - učitelé mohou hodnotit své studenty v reálném čase a studenti mohou získat jejich zpětnou vazbu okamžitě."

Digitální odznaky vám umožní snadno doložit vzdělání i zkušenosti | EDUin


Zajímavé citace z článku:
 • Hlavní předností digitálních odznaků však není to, že si jimi můžete vyzdobit web nebo se pochlubit na Facebooku, ale skutečnost, že se jedná o snadno ověřitelný doklad. Součástí odznaku jsou údaje o instituci či osobě, která vám odznak udělila, a také kritéria pro jeho udělení.
 • Myšlenka odznaků vzešla z herního prostředí a díky hravému aspektu mohou odznaky motivovat děti k učení efektivněji než samotné známky.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

BYOD (nejen) počesku

Některé články mohou vzniknout vcelku náhodou - potkáte zajímavý text a doporučíte jej. Pak potkáte další...
... a několik krátkých textů o BYOD/BYOT je na světě.

13. 2. 2014

Stručně v odkazech 02/13/2014: Dovednost psaní a rady, jak efektivně pracovat s emailovou schránkou

Proč v Česku tak málo lidí umí dobře psát a přemýšlet | Externí hlasy - Respekt.iHNed.cz

"Schopnost psát je závislá na tréninku a jediná cesta je, aby děti od prvního stupně psaly a přemýšlely co nejčastěji. Zpočátku s minimem omezujících formálních pravidel. Ať především pochopí, že psaní je vyjadřováním jejich vlastních myšlenek, které zůstanou uchovány a ony je pak mohou velmi účinně předat druhým. Braňme se tomu, aby psaní vnímaly jako cosi strašlivě složitého, odosobněného; jako minové pole plné nástrah, kde každým krokem mohu udělat chybu, za níž jsou potrestány."

Emailový minimalismus | Mít vše hotovo.cz

"Jaké jsou tedy hlavní zásady mého přístupu k emailům? Hlavním heslem je jednoduchost."
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

12. 2. 2014

Stručně v odkazech 01/31/2014: ZOH a mobily ve výuce

Winter Olympics Posters

Výborné fotografie zimních olympijských sportů. 

Chcete věnovat nějakou chvilku výuky úspěchům českých sportovců? Nebo vás napadá využití tématu ZOH pro konverzaci v cizím jazyce? Chcete udělat tematický den/týden, kdy budete řešit úlohy s tématikou zimních sportů?  

Vytiskněte si kvalitní fotografie a můžete je dát na nástěnku, rozdat do dvojic k přípravě konverzačních témat apod. Anglické popisky považuji spíš za klad - můžete využít pro práci se slovníky :)

Winter Olympics Posters
ukázka fotografie

Začínáme s mobily | Co jsem vyzkoušela

"Jak jsem psala v minulém článku, tak  free připojení pro žáky řeším zapojením wi-fi routeru přímo ve třídě na dobu výuky. Zatím je to nejjednodušší řešení, které nenaráží na žádné překážky. Snad jen na konci hodiny vadí žákům, že router vypínám a odnáším. A v hodině kombinujeme vlastní vybavení žáků a  iPady, které přinesu. Takže se snažím vybírat aplikace, které mají varianty pro oba systémy, byť i mezi nimi existují drobné odlišnosti. A snažím se vyhýbat aplikacím, které vyžadují registraci, do té nechci žáky příliš nutit."


Další zajímavá citace z článku:
 • Přes slušné vybavení technikou, mne stále překvapuje, že tito „digitální domorodci“ toho moc o svých chytrých mašinkách nevědí.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.


 Začínáme s mobily II aneb Jak jsme natáčeli | Co jsem vyzkoušela

"Celá tvorba nám zabrala celou hodinu, protože jsem řešili vlastně úplně novou práci, novým stylem v novém prostředí, navíc většina natáčení několikrát opakovala. Další oříšek bylo vlastní téma. Něco vysvětlit se ukázalo jako velmi obtížné, a pro mne bylo zajímavé zjistit myšlenkové postupy žáků, zjistit to, co si vlastně z hodin odnášejí, někde jsem se i orosila. A další oříšek byl prostor. Natáčeli po dvojicích a všichni chtěli klid, takže jsem obsadili 2 učebny, chodby na dvou patrech, můj kabinet a ještě záchodky, ale to na nás nikde neříkejte."

Novinka! Začínáme s mobily III. aneb Skenujeme sešity | Co jsem vyzkoušela

A tak jsme vytáhli zase mobily a nainstalovali jsme CamScanner. Pro mne jasná volba. Nafotit sešit – upravit – vytvořit pdf – odeslat mail na pár kliknutí, snadně a bezbolestně. 

10. 2. 2014

19. PEPOUŠovo vlnobití IV: Jak propojit výuku (v konkrétním předmětu) s reálným světem žáků?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.
Téma: Jak propojit výuku (v konkrétním předmětu) s reálným světem žáků?
Následují otázky a odpovědi z diskuze.

2. 2. 2014

18. PEPOUŠovo vlnobití IV: Záznam zvuku a obrazu ve výuce - tipy a zkušenosti

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.
Téma je zvoleno: Záznam zvuku a obrazu ve výuce - tipy a zkušenosti.
Následují otázky a odpovědi z diskuze (pro zobrazení odpovědí klikněte na číslici s komentáři) ...

E-portfolio pro učitele - shrnutí

Už delší dobu se snažím poukázat na smysl e-portfolia pro učitele.
A teď nemluvím o portfoliu, které tvoří spolu s žáky, ale o portfoliu, které by si učitel mohl/měl tvořit pro sebe, resp. pro prezentaci svých aktivit.
Následující sbírka odkazů a textů vzniká v aplikaci Storify a je průběžně aktualizována. Nejnověji zde najdete ukázku z článku 5 důvodů, proč byste měli vést portfolio online (včetně odkazu).
Originál si můžete prohlédnout zde.

1. 2. 2014

Stručně v odkazech 02/01/2014: Stavebnice v prohlížeči a ještě snadnější vložení obrázku z Wikimedia

Stavějte si z Lega, umisťujte své výtvory do mapy světa [experiment pro Chrome] | Cnews.cz / Windows

"Nejnovější experiment od Googlu, který opět má pomoci s propagací prohlížeče Chrome, má potenciál zabavit vás na delší dobu než všechny předchozí dohromady. Nelze se divit, vždyť Lego nás už v dětství bavilo dlouhé hodiny, kdy jsme se od kostek nedokázali odtrhnout. Populární stavebnice si našla cestu na web. Jedná se rovněž o propagační materiál pro nadcházející film The Lego Movie. Dost bylo zbytečného řečnění, raději do adresního řádku zadejte www.buildwithchrome.com a začněte stavět."
Model of an Alternating Tread Stair Beige 400

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.


Obrázek z Wikimedia Commons ještě snadněji...


Pokud se nebojíte vkládat do příspěvků kód HTML, pak vám Wikimedia Commons nabízí další své vylepšení. Stačí si pod odkazem Use this file zobrazit nabídku, ze které jsme už dříve mohli získávat citační údaje. Zde je k dispozici HTML kód, který stačí vložit na správné místo příspěvku a vše je hotovo (najetím myší na obrázek se objeví plovoucí pole s povinnými citačními údaji).
Jak snadné!