26. 5. 2015

35. PEPOUŠovo vlnobití V: Žákovské portfolio, učitelské portfolio, e-portfolio - smysl? forma?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.

Téma: Žákovské portfolio, učitelské portfolio, e-portfolio - smysl? forma?

Podívejte se, jak se hlasování vyvíjelo zde.Jak se do vlnobití nyní zapojit, až nastane ta správná chvíle?

 1. Na stránce Google Plus PEPOUŠova nápadníku najdete v neděli večer nebo v průběhu pondělí informaci o zvoleném tématu a do komentářů můžete navrhnout otázku/otázky, které byste rádi prodiskutovali.
 2. V pondělí 1. 6. se ve 20:00 připojte na Google Plus a do pole pro vyhledávání napište #vlnobiti5-35  (což je speciální hashtag pro toto vlnobití).

Užitečné odkazy:

19. 5. 2015

34. PEPOUŠovo vlnobití V: Příprava učitele - písemná, poznámková...? Blok, tablet...? ...

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.

Téma: Příprava učitele - písemná, poznámková...? Blok, tablet...? ...

Podívejte se, jak se hlasování vyvíjelo zde.


Jak se do vlnobití nyní zapojit, až nastane ta správná chvíle?

 1. Na stránce Google Plus PEPOUŠova nápadníku najdete v neděli večer nebo v průběhu pondělí informaci o zvoleném tématu a do komentářů můžete navrhnout otázku/otázky, které byste rádi prodiskutovali.
 2. V pondělí 25. 5. se ve 20:00 připojte na Google Plus a do pole pro vyhledávání napište #vlnobiti5-34  (což je speciální hashtag pro toto vlnobití).

Užitečné odkazy:

14. 5. 2015

33. PEPOUŠovo vlnobití V: Asistent učitele, žáka - přínos nebo zátěž? (doplněno)

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.

Téma: Asistent učitele, žáka - přínos nebo zátěž?

Podívejte se, jak se hlasování vyvíjelo zde.
Nové! Aktuální článek k tématu:

Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga

Citace z úvodu článku:
"Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem, jehož prostřednictvím dochází k naplňování podpůrných a vyrovnávacích opatření ve vzdělávání u dětí, žáků a studentů (dále „žáků“) se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním cílem jeho působení je podpora práce pedagoga při práci se žáky, kteří vyžadují zvýšenou míru podpory ve vzdělávání. Působení asistenta pedagoga je jedním z nástrojů inkluzivního modelu vzdělávání, které mezi svými prioritami uvádí také Strategie vzdělávání 2020. Součástí metodického doporučení jsou i přílohy 1 – 4 (Metodika pro ŠPZ: postup při posuzování potřeby asistenta pedagoga; Doporučení ŠPZ ke zřízení funkce asistenta pedagoga; Rizika v práci asistenta pedagoga; Odborná způsobilost asistenta pedagoga). 
Smyslem metodického doporučení je poskytnout v praxi využitelný přehledný souhrn legislativních a odborných východisek pro zřizování funkce asistenta pedagoga a napomoci přechodu na novou právní úpravu v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů."

Jak se do vlnobití nyní zapojit, až nastane ta správná chvíle?

 1. Na stránce Google Plus PEPOUŠova nápadníku najdete v neděli večer nebo v průběhu pondělí informaci o zvoleném tématu a do komentářů můžete navrhnout otázku/otázky, které byste rádi prodiskutovali.
 2. V pondělí 18. 5. se ve 20:00 připojte na Google Plus a do pole pro vyhledávání napište #vlnobiti5-33  (což je speciální hashtag pro toto vlnobití).

Užitečné odkazy:

13. 5. 2015

Stručně v odkazech 05/13/2015: Jak studovali listinu práv a svobod

Jak studovali listinu lidských práv a svobod | Co jsem vyzkoušela

"Seznámit se s ní dá určitě velmi různě, určitě i přitažlivěji, než jak jsem směřovala osmáky. Občas ale chci, aby si vyzkoušeli některé učební metody a pak se rozhodli, zda je budou využívat i jindy a jinde. Tentokrát byly našim hlavním prostředím Google Apps. Postupně jsme využili Dokumenty, Formuláře, Nákres a vše pod hlavičkou Classroom, k tomu nějaký doplněk a trocha spolupráce volitelným způsobem. Chvílí času to zabralo, ale třeba jim něco v hlavách zůstalo."
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

12. 5. 2015

Učitel, který nemá konkurenci...

... neexistuje. 
[26.08.2014] Každý jsem dobrý v něčem jiném - a to je dobře. Není na škodu - pro samotného učitele i pro žáky - aby měli možnost porovnat různá prostředí, nabídky, možnosti, i když by se jednalo třeba jen o suplování v jiné třídě. 
Protože změněné prostředí vyžaduje změněný přístup...
[11.05.2015] Doplněny citace a odkaz na článek Jak připravuje učitele University Regina B. Brdičky.

10. 5. 2015

Stručně v odkazech 05/10/2015: Formáty obrázků a jak s nimi pracovat

TIP #062: K čemu se hodí PNG/JPG/GIF atd? Jak zvolit správně formát obrázku či fotky? | @365tipu

Obrázek či fotografii můžete na Internetu použít v několika různých podobách, ale v zásadě jsou tři. Ty uvedené v titulku. PNG, JPG/JPEG a GIF.
Další citace z článku:
 • GIF použijete všude tam, kde jde o nápisy, plánky, loga, kresby. Můžete ho s výhodou použít také pro animace ale narazíte na jedno zásadní omezení, umí pouze 256 barev. Z čehož mimochodem také plyne, že se nehodí pro fotografie.
 • S JPG se setkáte na webu velmi pravděpodobně nejčastěji, právě fotografie se v JPG/JPEG podobě na web dávají nejčastěji.
 • PNG formát vznikl později, částečně jako reakce na omezení GIFů (a problémy s jeho patentováním) a nevhodnost JPEGu. Hodí se pro cokoliv, za cenu větších velikostí souborů – to hlavně proto, že používá bezeztrátovou kompresi (nepoškozuje výsledek, jako JPEG).
 • Pamatujte na to, že JPEG/JPG jednou provždy fotografii poničí – pokud ji chcete mít neponičenou, musíte ukládat v PNG nebo v jiných „neinternetových“ formátech – může to být třeba TIFF. Tam ale počítejte opravdu s velkými soubory.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

7. 5. 2015

Stručně v odkazech 05/07/2015: Párová výuka s kolegou na baterky

Miloslav Khas: Párová výuka s kolegou na baterky

Párovou výuku mám v oblibě čím dál tím více. Hodina je zajímavější pro nás, ale především přínosnější pro žáky. Ne vždy je ale k dispozici stejně šílený učitel jako já. Potkal jsem u nás ve škole kolegu, se kterým bývá dost často těžká a složitá domluva, někdy si i postaví hlavu a nikdo s ním nehne. Pokud si ale dobrovolně vyberete kolegu, který je na baterky, musíte s něčím takovým zkrátka počítat...

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

6. 5. 2015

32. PEPOUŠovo vlnobití V: Úsměv a humor před tabulí aneb Umíme se sami sobě zasmát?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.

Téma: Úsměv a humor před tabulí aneb Umíme se sami sobě zasmát?

Podívejte se, jak se hlasování vyvíjelo zde.

Jak se do vlnobití nyní zapojit, až nastane ta správná chvíle?

 1. Na stránce Google Plus PEPOUŠova nápadníku najdete v neděli večer nebo v průběhu pondělí informaci o zvoleném tématu a do komentářů můžete navrhnout otázku/otázky, které byste rádi prodiskutovali.
 2. V pondělí 11. 5. se ve 20:00 připojte na Google Plus a do pole pro vyhledávání napište #vlnobiti5-32  (což je speciální hashtag pro toto vlnobití).

Užitečné odkazy:

4. 5. 2015

31. PEPOUŠovo vlnobití V: Počty žáků ve třídě - ideál vs. řešení při současných počtech

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.

Téma: Počty žáků ve třídě - ideál vs. řešení při současných počtech

Podívejte se, jak se hlasování vyvíjelo zde.

Jak se do vlnobití nyní zapojit, až nastane ta správná chvíle?

 1. Na stránce Google Plus PEPOUŠova nápadníku najdete v neděli večer nebo v průběhu pondělí informaci o zvoleném tématu a do komentářů můžete navrhnout otázku/otázky, které byste rádi prodiskutovali.
 2. V pondělí 4. 5. se ve 20:00 připojte na Google Plus a do pole pro vyhledávání napište #vlnobiti5-31  (což je speciální hashtag pro toto vlnobití).

Užitečné odkazy: