26. 11. 2012

13. PEPOUŠovo vlnobití III.: Co víme (a co bychom chtěli vědět) o metodě CLIL?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.

Téma: Co víme (a co bychom chtěli vědět) o metodě CLIL?
Následuje textový přepis diskuze...

22. 11. 2012

12. PEPOUŠovo vlnobití III.: Jaké typy domácích úkolů bychom mohli/měli zadávat?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.

Téma: Jaké typy domácích úkolů bychom mohli/měli zadávat? 
Následuje textový přepis diskuze a nově (!) i záznam z následného Hangoutu...

21. 11. 2012

Zkušenosti s iPady v 1. třídě na ZŠ | iSEN

Zařazením iPadů do výuky nechci primárně učit děti práci s iPady. Mým primárním cílem je naučit děti číst, psát, počítat (jako v každé jiné škole). iPady jsou pouze jedním z nástrojů (metod), kterým docílím daného cíle. Používám běžné učebnice, tabulku a fixy, tužky, sešity a jiné pomůcky.
Citace vyjadřuje smysluplné zařazení jakékoli moderní technologie do výuky. Zde se jedná o slova Tomáše Kováče v příspěvku iSEN: Zkušenosti s iPady v 1. třídě na ZŠ.

20. 11. 2012

Bez Moodle se nedá žít... | Ty brďo

Cituji z úvodu Pavla Hodála:

Nedávno jsem se společně "postiženými" učiteli debatoval na téma Moodle a jak jej využít ve škole. Během hodinové debaty na Google+ padlo dost otázek a já si při odpovídání stále více uvědomoval, jak je vlastně Moodle pro mě jako pro učitele důležitý.  
Technicky zaměřených článků a manuálů "jak na to" je na internetu spousta. V poslední době jsem se bohužel setkal s více návody jak používat Moodle, než s odkazy na konkrétní kvalitní kurzy. Bohužel. Jaké jsou mé vlastní důvody a proč si myslím, že by Moodle nebo jiný LMS neměl chybět mezi prostředky, které český učitel využívá a hlavně ovládá?

13. 11. 2012

11. PEPOUŠovo vlnobití III.: Vedeme ve výuce žáky ke zvídavosti a ptaní se?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.

Téma: Vedeme ve výuce žáky ke zvídavosti a ptaní se? 
Následuje textový přepis diskuze...

12. 11. 2012

Tak trochu jiná motivace

Formu odznaků jako odměn a motivace je možné využívat v rámci celého vzdělávacího prostředí (např. Edmodo) nebo si vytvořit třídu v aplikaci, která se zaměřuje pouze na tento zajímavý motivační prvek.

Přináším fotoukázky ze dvou takových aplikací, do kterých jsem nahlédla (s velmi stručným textem). Proto doporučuji při prohlížení zobrazit si komentáře k jednotlivým fotografiím, mnohé napoví...
Budu vděčná za další odkazy, popř. Vaše komentáře.

11. 11. 2012

Svoboda ve skole - film


Pokud je cílem vzdělávání spokojený - svobodný člověk a aktivní občan - jak tento cíl dnes školy naplňují?
Příběh rodiny - která si právě svobodu vybrala jako klíč k hledání školy pro své dítě a v rámci filmu se snaží objevit dostupné varianty vzdělávání v jejichž DNA je jednotlivec, jeho potenciál a svoboda.
Podívejte se na zajímavý film o školství, jak by také mohlo (mělo?) vypadat: Svoboda ve skole on Vimeo

5. 11. 2012

10. PEPOUŠovo vlnobití III.: Doplňovací cvičení vs. přepis textu s doplněním jevů - klady a zápory

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Nově probíhají vlnobití na síti Google Plus.

Téma: Doplňovací cvičení vs. přepis textu s doplněním jevů - klady a zápory 
Následuje textový přepis diskuze...