27. 9. 2010

Jak neodradit žáky od učení

Již po několikáté mám potřebu podělit se s vámi o moudrá slova, která publikuje Ed na svém blogu What Ed Said. Tentokrát se její příspěvek jmenuje 10 ways to foster a love of learning. Zde je tedy stručný seznam, který stojí za zamyšlení, pokud nechceme svým žákům znechutit školu...

26. 9. 2010

WORKAHOLIC: Jak v týmu vytvořit prezentaci


Pěkně za ručičku vás Lukáš Bajer provede přípravou sdíleného dokumentu v Google Docs a poradí, jak svižně vytvořit prezentaci.
Pro začátečníky nedocenitelné.

s odkazem na:
"„Dělali jste někdy něco pomocí GoogleDokumentů?" Dva páry nechápavě hledících očí vyjádřily odpověď a já pochopil, že jejich majitelé toho mnoho ze služeb Google nepoužívají."


.....
Podobné články:
Sdílejte prezentace v Google Docs
Google pro učitele
OffiSync - z Wordu rovnou do Docs (o prezentacích to platí také)

25. 9. 2010

Příběhy podle abecedy

Na začátku 2. třídy právě probíhá první velké učení - seznámení s abecedou. Opakovaně upozorňuji na skutečnost, že výuka by měla být VŽDY smysluplná, tj. snažíme se hledat příklady z praxe a ukazovat žákům "k čemu jim to bude". 
Tentokrát se mi zalíbila aktivita, kde znalost abecedy je pouze vedlejším produktem. Základní je zde rozvoj slovní zásoby a tvořivého přístupu: Alphabetizing With Original Stories.

Rady, jak podpořit "kulturu myšlení"

V blogu What Ed said mne zaujal příspěvek 10 ways to create a culture of thinking. Nejsem si jista, že jsem správně přeložila a culture of thinking, proto jsme zvolila v nadpisu uvozovky.
Podstatnější je však obsah tohoto příspěvku. Některé body si dovoluji předložit...

WORKAHOLIC: Jak si zdůvodnit, proč se pustit do projektů (a přidělávat si práci)?

Ukázka tří metod, když si nevíme rady...
s odkazem na:
"Jak se rozhodnout, zda toto téma odučíte „normálním" (definice normálního se pro každého učitele dost liší) způsobem, či zda nevyzkoušíte nějaký jiný způsob? Někdy rozhodnou samy okolnosti, jindy si člověk musí trochu pomoci."


.....
Podobné články:
Techniky do hodin čtení
Věnujte pozornost maličkostem
Literární výchova

Srovnávací zkoušky?


V diskuzi na Metodickém portálu probíráme/propíráme další nápad MŠMT - srovnávací zkoušky na konci 5. a 9. ročníku.

Včera tam Jana Blažková vložila do přílohy dopis, který (prý) dostali ředitelé všech škol. Mohou se jeho prostřednictvím vyjádřit k palčivým otázkám tohoto tématu.
Bylo by škoda nevyužít této šance. Stáhněte si dokument, okomentujte a pošlete na mailovou adresu, kterou Jana také dala k dispozici.

Termín je do středy 29. 9. do 12:00! Možná trochu šibeniční termín, možná nebudeme mít tolik času a možností vše prodiskutovat, ale možná, že někdo bude naše reakce brát v potaz! Možná...
Zkusme to!.....
Podobné články:

24. 9. 2010

OffiSync - z Office rovnou do Docs

Také vás rozčiluje, že si zajímavé dokumenty musíte uložit, otevřít si Google Docs a složitě je nahrávat? Tak s tím je konec - nahrávejte dokumenty, tabulky a prezentace pomocí jednoduchého rozšíření v MS Office. Podmínkou je pouze připojení na internet a účet Google.

http://www.offisync.com/

Prý lze nahrávat také do Google sites, ale to jsem zatím nezkoušela......
Podobné články:

23. 9. 2010

Cihlová zeď - třídní příběh


Vyzkoušejte jednoduchou aktivitu, která může
 • rozvíjet slovní zásobu žáků;
 • upevňovat stavbu věty (především dělení na jednotlivá slova);
 • podporovat tvořivou hru se slovy;
 • nabídne zajímavou výzdobu třídy.

Otázky, které nás trápí


Víte, jaké jsou zákonem dané odpovědi na otázky:
 • Kdo a jak má držet dozor nad žáky?
 • Jaký prostor potřebuje žák v počítačové učebně?
 • Jak má vypadat bezpečné dospočiště na školním hřišti?
 • Musí být na školce v přírodě zdravotník?
 • Je třeba zajistit dozor nad žáky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním?
 • Jak zajistit bezpečnost žáků o polední přestávce?
 • Kdo zajišťuje bezpečnost žáků při jízdě MHD?
 • Jaké jsou bezpečnostní předpisy při zajišťování škol v přírodě?
 • Lze dát rozchod na výletě? Za jakých podmínek?

Odpovědi můžete hledat ve školských vyhláškách a zákonech nebo... na doporučené adrese.PS: Nebojte se kliknout na DALŠÍ (nezobrazuje se celkový počet stránek k prolistování, ale nebojte, zobrazí se).


Jinou možností je využít Metodický portál a jeho diskuze. Jistě tam najdete kategorii, kam by se váš dotaz hodil.


.....
Podobné články:

22. 9. 2010

Jak na slovíčka


Dva materiály ke stažení - Slovníček (projekt k organizaci slovníčku) a Některé způsoby zápisu slovíček.
Velmi důležitá iniciativa, protože slovníčky jsou pořád jedním z nedořešených témat výuky jazyků.Novinka!
Velmi zajímavý článek Jak se učit slovíčka? najdete na blogu paní učitelky Málkové ze ZŠ v Sokolči. Nabízí postupy, ze kterých mohou vybírat žáci s různými typy učení...

"Dala jsem dohromady pár užitečných tipů a rad, jak se slovíčka učit tak, abyste se je opravdu NAUČILI (nejen pro zkoušení, ale pokud možno napořád)."

Jak řešíte výuku a zápis slovíček vy?


.....
Podobné články:

21. 9. 2010

Jak správně psát - jak správně kreslit

"Naleznete zde kapitoly věnující se obecným zásadám a důležitým návykům pro správné psaní, konkrétní příklady správných i špatných postupů při psaní ilustrované na fotografiích nebo speciální lekce zaměřené na uvolnění ruky i celého těla. V neposlední řadě máte možnost využít poradní rubriky, kde bude na vaše otázky odpovídat odborný garant projektu."
s odkazem na:
"Webové stránky www.jak-spravne-psat.cz jsou ojedinělým projektem, který shrnuje důležité informace související se správným psaním u dětí."


.....
Podobné články:
Motivujeme žáky ve slohu
Cože? Pohádky na gymnáziu?
Rozvíjíme slovní zásobu dětí

20. 9. 2010

ICT gramotnost

Jestliže chceme žáky rozvíjet, měli bychom vědět, jaký je náš cíl a směr. Možná nám jej ukáže tento článek...
s odkazem na:
"Cílem ICT panelu při Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze bylo vymezit základní kompetence z oblasti ICT, kterými by člověk měl být vybaven, aby mohl úspěšně existovat ve společnosti, jež je stále více ovlivňována technologiemi."


.....
Podobné články:
Finanční gramotnost - úlohy a metodika
Čtenářská gramotnost - sborník ČŠI
Technologie, které by měl učitel ovládat

Kuchařka Edutopia pro rozjezd informační výchovy


Velmi zajímavý článek, který nabízí množství odkazů, které by se nám mohly hodit. Některé jsou už v iNápadníku zmíněny, některé bude třeba blíže poznat.

PS: Děkuji autorovi článku za malinkou zmínku o "inspirativním blogu". Je to pro mne pocta.

s odkazem na:
"Při příležitosti zahájení nového školního roku vydala Edutopia aktualizovanou verzi příručky Back-to-School Guide, která by měla učitelům pomoci v maximální míře využít potenciálu vzdělávacích technologií pro plnění výukových cílů napříč předměty, především v rámci informační a mediální výchovy."


.....
Podobné články:
Lino-it - lístečky nebo brainstorming
Metody aktivního vyučování
Ledolamky

19. 9. 2010

Specifické chyby žáků s dys...

Kolegyně používá při tvorbě IVP. Mohlo by se hodit i nám...
s odkazem na:
"Specifické symptomy představují komplex příznaků, které jsou charakteristické pro daný, konkrétní, typ specifické vývojové poruchy učení. Rozlišujeme tedy specifické příznaky dyslexie, dysgrafie, dysortografie, atd"


.....
Podobné články:
Jak je to s tou nesoustředěností našich žáků?
Školy lační po psycholozích...
Kooperativní styl výuky

15. 9. 2010

Celostátní výtvarná soutěž: Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba


Anežka Česká je mimořádná postava našich dějin. Její životní dílo, osobní vlastnosti i dějinný význam z ní činí v mnoha směrech vzor jednání i pro současnost. Je jistě vhodné, aby se děti a mladí lidé blíže seznámili s touto velkou českou ženou – a to je záměr této výtvarné soutěže, která bude určena pro MŠ, ZŠ, ZŠS, ZUŠ, SŠ, SOŠ a VOŠ. 

14. 9. 2010

Zařazujte prvky z Bloomovy taxonomie do výuky

Differentiate Instruction with Bloom's Taxonomy: "Teachers should use Bloom's Taxonomy to ask questions that move ESL students towards more advanced levels of thinking."
aneb "neulehčujme to studentům víc, než kolik je bezpodmínečně nutné!"

Velmi pěkné zobrazení Bloomovy taxonomie (v angličtině) s možností stáhnout si v PDF.

Jak přimět studenty, aby převzali odpovědnost za vlastní učení

Velmi ráda si čtu v blogu What Ed said. Obdivuji dovednost autorky shrnout podstatné do výstižných bodů. Tentokrát tedy na téma odpovědnosti studentů k výuce: 10 ways to encourage students to take responsibility for their learning…

LN: Kvalifikace zaměstnanců ve školství?

Každé ráno si vyzvednu noviny ze schránky a během cesty do školy si udělám jasno, co se předchozí den událo. Je to takové příjemné naladění, aby člověk trochu zapojil jiná mozková centra dřív, než začne počítat do 20 a 20x denně tišit a zklidňovat svého ADHD žáčka (a jiné laskominy obyčejného učitelského dne).
Dnes se bohužel nezadařilo - příjemné naladění se nedostavilo. Spíš mám pocit, že četba ranních novin dnes ohrozila zdárnou výuku.

9. 9. 2010

Výlet sluneční soustavou

Na stránkách Education.com lze najít spoustu pokladů. Jeden z nich bych vám ráda představila. 
Jedná se o karetní hru pro 2 - 3 žáky, při které si procvičí základní početní operace a upevní si znalosti o sluneční soustavě.

7. 9. 2010

iPody ve třídě

Pobavila jsem se při čtení článku Cindy Brockové, která popisuje první hodinu, kdy ve třídě použila školní iPody. 

Cindy zadala studentům jednoduchý úkol - měli během 3 minut vytvořit postavu svého marťana. Žáci pak obrázek "sejmuli" jako screenshot a zaslali ho vyučující na mail. Ta si ve svém počítači obrázky otevřela a vytiskla na barevné tiskárně. Obrázky obratem rozdala studentům, kteří vytvářeli novinový článek s tématem návštěvy mimozemských civilizací.


Zakázala jsem si být ironická. 
Ale nemohu se neusmívat při představě, že bych jen pomyslela na to, že by naše škola, tj. státní základní škola kdesi v České republice, měla podobné vybavení. Počítejte se mnou: vybavení iPody pro celou třídu, počítač v každé třídě s připojením na internet, "učitelský" mail, barevná tiskárna u každého počítače ve třídě. ...a dovednosti vše obsloužit v co nejkratším čase...
Také se dobře bavíte?


.....
Podobné články:

Google Translator mluví!

O aplikaci Překladač jsem se už zmiňovala v souvislosti s překlady anglických textů do češtiny. Nyní má tento nástroj novou funkci - vloženou nebo přeloženou větu vám přečte!

6. 9. 2010

Technologie ve škole 21. století

Videopřednášky pro všechny, kteří cítí, že je třeba něco ve školství změnit (především v oblasti moderních technologií).

s odkazem na:

"Bouřlivý rozvoj technologií proměňuje prostředí, v němž žijeme, a ovlivňuje stále více též vzdělávání. Již více než 13 let se Učitelský spomocník snaží šířit povědomí o tom, jak je problematika využití technologií ve vzdělávání důležitá a pokouší se ji přiblížit učitelské veřejnosti."
- Učitelský spomocník: Cyklus přednášek Technologie ve škole 21. století (zobrazit ve WikiKomentářích Google)

Čtenářský deník - chvála podvodů

Pohlazení po duši pro milovníky četby a knih. ...a snad malinké nakopnutí pro učitele českého jazyka a literatury ;-)
s odkazem na:
"Když chceme, aby naši žáčci skutečně rádi četli, možná bychom měli na chvilku zapomenout na literární teorii, historii a autory velikány a vrátit se do doby, kdy jsme nadšeně hltali stovky stránek."


.....
Podobné články:
Pohádky online
Čtenářská gramotnost v čas. Moderní vyučování
Metody hlasitého čtení