15. 2. 2016

PEPOUŠovo vlnobití VI. v únoru: Vzdělávání nadaných žáků v běžné třídě

Již šestým rokem se schází otevřená komunita učitelů různých stupňů vzdělávání, aby se její členové podělili o své zkušenosti, představy a domněnky z oblasti vzdělávání.

Záleží zcela na vás, zda se zapojíte pouze do některé části, nebo (v ideálním případě) s námi projdete měsíční téma Vlnobití celé, tj. zapojíte se do diskuze na Metodickém portálu RVP.CZ i se zúčastníte online chatu.


Téma měsíce únor: Vzdělávání nadaných žáků v běžné třídě

Pozn: Moderátorkou tohoto tématu je A. Píšová ze ZŠ SNP Horná Ždaňa (SK). Budeme si tak ještě průběžně procvičovat sloveštinu. :)

Moderátorské shrnutí

Diskusnou témou februárového Vlnobitia bola téma Vzdelávanie nadaných žiakov v bežnej triede. Aj keď diskusia nebola obsiahla, ako by sme si boli predstavovali, ďakujeme všetkým, ktorí sa podelili so svojimi skúsenosťami a názormi.
Zhrnutie:

 • Diskusia mala sedem otázok ale diskutujúci sa vyjadrili iba k štyrom.
 • Diskutujúci sa zamýšľali nad pojmom “nadaný žiak” a o jeho začlenení do vyučovacieho procesu. Uviedli príklady:
  • Nadaný žiak nezvládal základné povinnosti a úlohy a rodičia teda nemali žiadne požiadavky na individuálny prístup z hľadiska predmetu, v ktorom bol diagnostikovaný ako nadaný.
  • Nadaná žiačka, ktorá by zvládala učivo aj vyššieho ročníka, ale nechce prestúpiť zo svojho triedneho kolektívu.
 • K starostlivosti o nadaných žiakov sa vyjadrila matka nadaného žiaka, ktorá by uvítala väčšiu starostlivosť, ako iba občas pracovný list s rozširujúcim učivom navyše.
 • Jedna z diskutujúcich veľmi zaujímavo popísala svoju prácu s triedou a podchytenie nezačlenených žiakov, ktorí prejavujú o predmet zvýšený záujem. Okrem iného, uviedla:
“Takže moji roli učitelky určitě neohrozí to, že žák něco umí. Naopak - posílim    ji tím, že ukáži, že mě to nevadí a že uznávám znalosti a schopnosti u jiných.”
 • Niekoľkokrát bolo konštatované, že žiaci so špeciálnymi potrebami dostávajú väčšiu starostlivosť, ako žiaci nadaní.
V každom prípade, uvedené otázky v diskusii, poskytovali oveľa väčší priestor na zaujatie stanoviska k nadaným žiakom ako bolo uskutočnené a zostáva nám iba zamýšľať sa, prečo tomu tak bolo.

Poznámka: S ohledem na nízký zájem o diskuzi nebude probíhat ani online diskuze. Děkujeme všem, kteří se zapojili a věříme, že příští téma bude atraktivnější.

Podrobné odkazy na jednotlivé diskuzní oblasti:

 • Nadaný žák. S pojmom nadané dieťa, nadaný žiak, sa stretávame bežne. Ako rozumieť tomuto pojmu, aby sme schopnosti dieťaťa neprecenili alebo nepodcenili?
 • Přeřazení nadaného žáka do vyššího ročníku. Ak žiak splní úlohy individuálneho vzdelávacieho plánu skôr, ako za jeden školský rok, je možné ho preradiť do vyššieho ročníka.
 • Zrušení integrace nadaného žáka. “Ak žiak dlhodobo neplní požiadavky výchovno-vzdelávacieho programu pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov alebo pre špecificky nadaných žiakov, môže byť vyradený zo vzdelávacieho programu pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov alebo pre špecificky nadaných žiakov.” [1]
 • Nadaní žáci, kteří nejsou individuálně začlenění. V školách máme žiakov, ktorí nie sú začlenení, ako nadaní žiaci, ale v určitých predmetoch prejavujú zručnosti, schopnosti, talent, ktoré presahujú mieru dovedností ostatných žiakov v škole/triede.
Přehled všech otázek k tématu zde.

Pozn. Jako registrovaný uživatel Metodického portálu RVP.CZ si můžete nechat zasílat e-mailem informace o nových příspěvcích ve fóru. Stačí klepnout na Sledovat fórum.

Výběr zajímavých myšlenek a otázek můžete sledovat na Twitteru, v aplikaci Storify pak najdete přehledný souhrn:

Užitečné odkazy:

Citace:

"307/2008 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním” https://www.minedu.sk/data/att/670.pdf

14. 2. 2016

Jak rozvíjet kreativitu ve výuce, aneb 3 metody, které mě zaujaly

Začátkem února jsem se zúčastnila semináře přes portál Naučme.se, který byl věnován metodám rozvoje tvořivosti, resp. námětům, jak dosáhnout při brainstormingu ještě více (a kreativnějších) nápadů (o kreativitě také v příspěvku Kreativita a síla květin).

Nejsem odborník, ale ráda bych se o některé techniky podělila, protože je vnímám jako zajímavé pro učitele, který se nebojí dát žákům/studentům trochu víc prostoru pro kreativitu.

Lotosový květ (lotus)

Tato metoda se mi zdá jednou z nejjednodušších, proto bych ji viděla jako použitelnou už na 1. stupni. Navíc mi hodně připomíná myšlenkové mapy (více o myšmapách v samostatném příspěvku Používám myšlenkové mapy). Rozdíl je v tom, že je zde předem připravený počet polí (včetně jejich rozložení) a úkolem žáka je vše vyplnit.

Jako všechny brainstormingové metody (o brainstormingu s využitím technologií pojednává příspěvek Nástěnka: lístečky, brainstorming, diskuze...) vyžaduje kreativitu, tj. není vhodná pro opakování slovíček, vyplňování informací (znalosti), ale přeci jen je zde ten "bič" (daný počet polí, která je třeba vyplnit), a tak "nutí" žáky se opravdu snažit.

Samozřejmě bych s touto metodou začínala např. ve dvojicích, jednotlivce bych nechala jen v případě, že je žák opravdu šikovný. Přeci jen by někoho mohlo stresovat, že je třeba tolika nápadů.

Jak je vidět na zobrazení, tak nápady nemohou být ve formě vět, spíš slov či slovních spojení. Z toho plyne, že po chvilce tvorby, je třeba věnovat dostatečný čas na prezentaci nápadů těmi, kteří je chtějí sdělit třídě.

Obecně bych se přikláněla k následnému vystavení všech grafických organizérů (více o grafických organizérech v samostatném příspěvku), aby si žáci mohli prohlédnout nápady i těch, kteří nehovořili v hodině.

Organizér ke stažení/zobrazení:

Metoda náhodného vstupu

Metoda, která pracuje především se slovy.
Vezmete jakýkoli text (knihu, časopis...), ideálně takový, který vůbec nesouvisí s tématem, ke kterému budete chtít hledat nápady. Náhodným listováním a "zapíchnutím prstu" získáte 3–5 slov, která budou výchozími pro vaše přemýšlení.
Následně se věnujete tématu a pokoušíte se v souvislosti s náhodně vybranými slovy vymýšlet nápady k tématu.

Ukázka:

Tématem byl nový typ květináče. Náhodná slova: hněv, syn, učitel.

False Faces

Metoda, která vyžaduje už nějaké vstupní životní zkušenosti a která pracuje většinou s celými větami.
Základem je formulovat si pro sebe ke zvolenému tématu ustálené formy, strategie, postupy. Následně k nim pak hledáte "přesný opak".

Ukázka:

Tématem byly přednášky na VŠ.
Ustálené strategie, aneb Jak to obvykle bývá:
Nápady na změnu:
ad 1. Přednášející má tablet a promítá v pohybu. Přednášející nesmí mluvit, smí jen ukazovat nebo psát; mluví studenti.
ad 2. Studenti sedí doma, vše je přenášeno online. Studenti ovládají prezentaci; vyučující musí reagovat slovem.
ad 3. Prezentující musí každých 5–10 minut položit otázku, odpovědi získává online s využitím hlasování přes internet. Exitky po každých 30 minutách (také online) (více o exitkách v příspěvku Formativní hodnocení).
... a navíc: Při zkoušení se ptá student, učitel odpovídá. Bude umět student klást relevantní otázky ke zvolenému tématu zkoušky?

Kdy a jaké metody používáte vy ve svých hodinách?

Zdroje:

Innovationmanagement.se, (2016).Creative thinking technique: Lotus Blossom | Innovation Management. [online] Available at: http://www.innovationmanagement.se/imtool-articles/creative-thinking-technique-lotus-blossom/ [Accessed 14 Feb. 2016].

11. 2. 2016

Rafranz David: Co je Digital Learning Day

Když opakovaně vysvětluji, proč a jak se zapojujeme do Digital Learning Day, zdůrazňuji především smysluplnost zapojených technologií a rozvoj prezentačních dovedností žáků. Rafranz David ve svém příspěvku na blogu CUE shrnuje svými slovy, co z pozice moderátorky letošního DLD vnímá jako hlavní cíl všech ročníků.

Samozřejmě vidí, že za těch 5 let jsme udělali velký pokrok v integraci moderních technologií, ale jedním dechem dodává, že ne všichni (učitelé i žáci) mají dostatečný přístup k technice a jejímu smysluplnému využití. A proto mají akce typu DLD stále ještě smysl (a já dodávám, že ještě nějaký ten rok mít budou).

Velmi často skloňovaným slovem v příspěvku R. David je slovo inspirace. Jsem ráda, že zde jsme zcela ve shodě - i proto svou akci nejen vysíláme online, ale také dáváme veřejně k dispozici záznam. Doufáme tak, že zaujmeme nejen třídy a učitele, kteří se účastní aktivně, ale také ostatní učitele, kteří (ať už náhodně, nebo cíleně) zhlédnou záznam některého našeho vysílání.

Koneckonců inspirace je heslem našeho celého snažení (podrobnosti o letošní akci najdete na webu Učte s námi). A stejně jako R. David věříme, že využívání technologií ve výuce je jedním z těch správných kroků ke zlepšení vzdělávání:

"When Digital Learning Day comes to a close, my hope is that what people take away isn’t just a hashtag but a push to consider what we believe about learning and a drive to make sure that the opportunity to create and learn with accessible technology isn’t an afterthought but a right for every student and teacher, regardless of zip code." [1]

PS: Pokud jen trochu vládnete angličtinou, jistě pro vás bude přínosem podívat se na některé rozhovory s hosty, které (nejen) R. David připravuje v rámci aktivit Digital Learning Day. Více na oficiálním webu: http://www.digitallearningday.org/.

Citace a zdroje:

Davis, R. (2016). What Is Digital Learning Day 2016 - CUE Blog. [online] CUE Blog. [cit.7 Feb. 2016] Available at: http://blog.cue.org/dld_2016/.

woodleywonderworks. flickr.com : Before there was powerpoint [insect convention presentation] [online]. 2012-06-09 [cit. 2016-02-09]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/wwworks/7355459380/>.

10. 2. 2016

Nástěnka: lístečky, brainstorming, diskuze... (doplněno)

[19.8.2012] Také jste hledali komunikační prostředí, které:
 • umí češtinu se všemi háčky a čárkami;
 • jednoduše se ovládá;
 • lze psát krátké příspěvky i bez přihlášení?
Nejčastěji lze tyto aplikace používat ke skupinovému brainstormingu, ale jak vyplývá z komentářů, tvořivý učitel si s takovou nástěnkou může pohrát v mnoha dalších kontextech.

[19.5.2015] Doplněn videotutoriál k další aplikaci - Padlet.

LinoIt

Vyzkoušejte si sami zde.
Dotaz od mé kamarádky, jak ze vložit do webu nebo blogu (viz vzor výše) nejdete na nástěnce i s obrázkem.

Ukázka praktického využití na II. stupni.
Ukázka praktického využití na I. stupni.

Nové! Pročtěte si článek J. Rambouskové a inspirujte se, co všechno se s aplikací LinoIt dá podnikat.
Použití různých virtuálních nástěnek je velmi široké a uplatní se prakticky ve všech předmětech.[3]
Zkušenosti členů skupiny GEG Učte s námi s touto aplikací najdete také na Google Plus ve stejnojmenné komunitě.

Magnoto

Docela zdařilou alternativu k nástěnce Lino It jsem potkala v aplikaci Magnoto.
Název napovídá, že se jedná o magnetickou tabuli - samozřejmě virtuální. Tentokrát tedy dáváte "magnety" na dveře virtuální lednice :-)Vkládat lze texty, obrázky, videa, audio... Navíc tu máte vcelku pěknou nabídku "magnetek", které budou vyhovovat hračičkům. Českou diakritiku to umí bez problémů. Některé instrukce jsou v češtině, takže se zdá, že uživatelé spolupracují a může se časem stát, že bude tato aplikace "hovořit" česky.
V doporučení, které jsem četla, je tato aplikace kombinací Nástěnky (wallwisher) a Glogsteru. Nu, udělejte si obrázek sami.

Edistorm

K registraci při tvorbě je třeba uvést email, ale není třeba nic potvrzovat, takže lze využít jen dočasný email
Při tvorbě nástěnky jsem byla mile překvapena možností výběru šablony...


... to je dost zajímavý rozměr, který by se dal využít.
Jinak má nástěnka klasický systém - lístečky lze posouvat, psát na ně text, vkládat obrázky nebo videa. S češtinou si poradí bez problémů.
Další příjemné překvapení mě čekalo při zkoumání funkcí nástěnky - je zde k dispozici online chat a možnost hlasování pro nejlepší lísteček. Zdá se (ale neověřeno), že každý uživatel má k dispozici 10 zelených koleček (bodů), které může přidělovat nejkvalitnějším příspěvkům. Vychytané.
Jeden zápor ale zchladil mé nadšení - aby mohl kdokoli vložit svůj lísteček na vaši publikovanou nástěnku, musí být registrovaný!
Takže je třeba položit si otázku, jestli budeme žáky/kolegy lákat do registrace, resp. jestli je tato aplikace tak zajímavá, že absolvujeme nutné zlo.

GroupZap

Ani zde není třeba při registraci uvádět "pravý" email. Pokud ale uvažujete o tom, že se budete na nástěnku vracet i jako administrátoři, bylo by dobré email si někam uložit - bude jej po vás chtít včetně hesla. To zprvu vůbec nezadáváte. Ale ve chvíli, kdy si chcete nastavit něco "Extras", pak už ano.

Princip všech těchto nástěnek je stále stejný, takže záleží na různých dalších drobnostech, které by mohly rozhodnout, která z nich je ta nejvhodnější. Standardně lze tedy vkládat lístečky s texty nebo obrázky a soubory nahrané z počítače. Exportovat lze nástěnku ve formátech PDF (dokument), PNG (obrázek), CSV (databázový soubor), EMBED/Share (webové stránky nebo pomocí tlačítek na sociální sítě). Pomocí emailu můžete pozvat další spolupracovníky - lze jim nastavit role jen k prohlížení, k tvorbě nebo přímo k administraci.
Každá nástěnka má kapacitu 100MB a je možné ji využívat 7 dní od vytvoření (to je trochu nevýhoda).

Zde mne zaujaly různé emotikony a formy hodnocení textových lístečků, které získáte právě v nastavení Extras (viz postranní obrázek).
Dále zde můžete upravit pozadí - a to buď do tvaru terče (hledáme nejvhodnější řešení), obdélníků na ose (hledáme postupné kroky v tvorbě) nebo tabulky se sloupci (pro jednotlivé úkoly/osoby apod.).
Také jsou zde k dispozici různé šipky a ohraničení.

Děkuji za tento typ Petře B. na G+.

Padlet

Další podobné aplikace [2]

Nové:

Online nástroje pro tvorbu nástěnek ve školním prostředí • INTERES

"Nástěnka se stává nejjednodušším informačním systémem, se kterým je možné pracovat jak odborně nebo z pozice řízení organizace, tak v neformálním prostředí. Zatímco fyzická nástěnka vyžaduje skutečný časoprostorový kontakt se čtenářem, v případě online nástěnek je možné do jejich tvorby i využívání zapojit také osoby mimo školu samotnou."[4]
Podrobněji v článku (klepněte na nadpis nebo vyhledejte ve zdrojích.

Zdroje

[1] BRUMLEY, Mark. Teacher Experience Exchange [online]. 2011-08-03 [cit. 2011-10-21]. VIDEO: Another excellent brainstorming & collaboration tool. Dostupné z WWW: [http://h30411.www3.hp.com/posts/1021897].

[2] dkapuler. Technology Tidbits: Thoughts of a Cyber Hero [online]. 2011-04-04 [cit. 2011-10-21]. Top 10 Sites for Note Taking. Dostupné z WWW: [http://cyber-kap.blogspot.com/2011/04/top-10-sites-for-note-taking.html].

[3] RAMBOUSKOVÁ, J. Využití nástěnky LinoIt | Co jsem vyzkoušela [online]. 2015-01-10 [cit. 2014-01-11]. Dostupné z WWW: [http://www.cojsemvyzkousela.cz/?p=1115].

[4] ČERNÝ, M. (2015). Online nástroje pro tvorbu nástěnek ve školním prostředí • INTERES. [online] 2015-01-12 [cit. 2015-01-12]. Dostupné z WWW: [http://interes.blogy.rvp.cz/2015/01/12/online-nastroje-pro-tvorbu-nastenek-ve-skolnim-prostredi/].

[5] Byrne, R. (2016). Free Technology for Teachers: 7 Tools for Hosting Online Brainstorming Sessions. [online] 2016-02-02 [cit. 2016-02-07]. Dostupné z WWW: [http://www.freetech4teachers.com/2016/02/7-tools-for-hosting-online.html#.VrcQJhjhDZY]

  9. 2. 2016

  Mystery hangout aneb Odkud vlastně jsou? (doplněno)

  Během prázdnin se mi podařilo při hledání něčeho úplně jiného (jak už to tak bývá) narazit na Google+ komunitu, která se jmenovala Mystery hangout for schools. Název byl dostatečně záhadný, takže jsem neodolala a podnikla další pátrání, čím by se tahle komunita mohla zabývat. Zjistila jsem, že v Mystery hangoutu jde o to, že se dvě školy v předem dohodnutý čas sejdou a žáci se pomocí otázek, na které se dá odpovědět jen ano nebo ne snaží jako první uhodnout, ze které země a z jakého města v té zemi druhá škola je. Rozhodla jsem se, že tohle určitě musíme zkusit.
  V době, kdy už jsem věděla svůj letošní rozvrh, jsem do komunity napsala, ve které dny a hodiny mám o hangout zájem. Ozvali se učitelé, kteří by taky měli o hangout zájem a začalo domlouvání, kdy se hangouty uskuteční. Měla jsem pochybnosti, zda chápu dobře, jak při přípravě hangoutu postupovat. Také s tím mi učitelé, kteří už s hagnoutem měli zkušenosti, pomohli - odkázali mě na tento dokument, který popisoval role, které žáci během hangoutu mohou mít, možné otázky apod. Náš historicky první hangout byl domluven na 19.9. na dvanáctou hodinu. Při přípravě jsme si rozdělili role a vymýšleli otázky. Žáci pracovali v Google dokumentu, kam otázky zapisovali. Ve vymýšlení otázek pak pokračovali i doma. Ukázalo se, že pro nás nebylo lehké otázky vymýšlet, jednak trochu vázla angličtina a jednak, protože jsme neměli žádné zkušenosti, nedokázali jsme vymyslet otázky, které by nám pomohly s eliminací zemí. Takže z mého pohledu byly otázky velmi náhodné, tak jak žákům přicházely na mysl. Rozhodla jsem ale do jejich otázek nezasahovat, doufala jsem, že po proběhlém hangoutu provedou nějakou reflexi a pro příště své otázky upraví. Také jsme se rozhodli o našem hangoutu informovat i prostřednictvím Twitteru, takže jsme založili třídní účet a vymysleli hastag (#9A_mystery_hangout), podle kterého bude možné to, co se během našeho hangoutu dělo, později vyhledat. V téhle přípravné fázi mě velmi mile překvapilo, že žáci projevovali opravdový zájem, připravovali se i doma a dokonce mi pomáhali řešit potíže, které se vyskytly při zakládání twitterového účtu (nakonec jsme zjistili, že tagy twítů nelze vyhledat, pokud si ten, kdo twítuje, nedoplní do profilu fotografii). Twitter jsme zvolili proto, že umí vytvořit widget, který po vložení do stránek ukáže nástěnku twítů, která uvedly určený tag. Tím jsme vlastně získali jakýsi záznam toho, co a kdy jsme uhodli. Nastal den D. A komplikace hned od rána, když se ukázalo, že se něco děje s wifi připojením. V některých místech ve škole byl signál velmi slabý, dokonce občas vypadl úplně. Přestávky jsem tedy trávila tím, že jsem hledala nějaká místa, kde by náš hangout mohl proběhnout. Když jsme se se žáky sešli na hodině, byli jsme všichni trochu nervózní. Povede se spojení? Budeme jim rozumět? Budeme umět na jejich otázky odpovědět? A pak už tu byla dvanáctá hodina a hangout začal. Nervozita opadla a začaly padat otázky. Připravené a i na místě vymyšlené (paráda). Poměrně brzo jsme uhodli zemi, ze které druhá škola byla. Švédsko. Ale pak jsme se trochu zadrhli a naši spoluhráči uhodli naši zemi. A další jejich otázkou bylo, zda jsme z hlavního města. A bylo to. Uhodli dříve než my. Měli ale připravené nápovědy, které nám postupně dávali, třeba že jejich městu se říká bramborové město, že začíná na A, že je 50 km na severovýchod od Göteborgu apod. A co se dělo u nás? “Hele, tady v tom atlase to není dost podrobné.” (myšlen takový ten běžný školní atlas). “Tak tam dej Google mapy.” “No jo, ale jak poznám 50 km?” “Tam je někde měřítko.” “Najděte někdo něco o tom bramborovém městě.” A uprostřed toho chaosu vypadla wifi. “Jé, teď se nedozvíme, odkud jsou.” Zklamané tváře. Nebudu vás napínat, nakonec jsme se těsně před zazvoněním připojili, sice jen se zvukem, ale dozvěděli jsme se odkud jsou, byl to Alingsäs. Do rozloučení nám zazvonilo. Myslím, že za celou dobu, co učím, jsem nezažila, aby mi žáci, když ze třídy odchází, řekli, že děkují. A prý kdy to budem dělat zase? Během hangoutu jsem stihla udělat pár fotek a paní učitelka ze švédské školy taky. Dokonce ještě během odpoledne napsala se žáky krátký článek o tom, jak to probíhalo u nich. Myslím, že máme co zlepšovat. Třeba nápovědy, které bychom dávali našim spoluhráčům, pokud bychom my uhodli dřív, jsme neměli připravené vůbec. Nebo práci s mapou. Nebo “logiku” otázek. Ale žáci během hodiny mluvili anglicky. Spolupracovali. Dodrželi své role. Naučili se nová slovíčka. Vyzkoušeli si využití technologií ve vyučování. Byli motivovaní. Sečteno a podtrženo - jdeme do toho zase, 17.10. se školou z velmi vzdálené země. Jednou to jako první uhodnout musíme. 
   Zažila a pak o tom všem napsala Petra Boháčková

  Nové! Videokonference s neznámou třídou ve výuce angličtiny

  "V loňském školním roce jsme zkusili i asynchronní Hangout. Se školou z Kanady jsme si vyměnili předem natočená videa (pět otázek a deset nápověd), po určitém čase jsme si vyměnili videa s odpověďmi a prvními pokusy o uhádnutí. Takováto výměna probíhá dokud třídy neuhodnou, odkud je druhá třída. V této variantě se učitel vyhne situacím, kdy musí bezprostředně v cizím jazyce reagovat ve videokonferenci, pro mnohé se tak může jednat o variantu jednodušší. Žáci ale přicházejí o prvek bezprostřednosti." [1]

  Citace:

  [1] BOHÁČKOVÁ, Petra. Videokonference s neznámou třídou ve výuce angličtiny. Metodický portál: Články [online]. 07. 12. 2015, [cit. 2016-02-07]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20537/VIDEOKONFERENCE-S-NEZNAMOU-TRIDOU-VE-VYUCE-ANGLICTINY.html>. ISSN 1802-4785.

  7. 2. 2016

  RSS aneb když je Rozhodně důležité Sledovat a Sdílet (doplněno)

  Zdrojů, které si zaslouží, abychom je měli stále pod dohledem, je velké množství. RSS čtečka vám ušetří spoustu času a přitom vám neunikne nic ze stránek, které vás zajímají.
  V tomto příspěvku se budu věnovat uživatelům, kteří pracují na jednom počítači a kteří hledají co nejjednodušší cestu jak sledovat své oblíbené zdroje.
  PS: Ameriku nechť objevují jiní. Mně postačí, když dám návod/námět kolegům-učitelům, kteří s technologiemi zápasí tak jako mnozí z nás. :-)

  Hlasovací systémy (Socrative, Kahoot) a online webinář skupiny GEG učte s námi (aktualizováno)


  Používáte ve výuce “hlasovátka” ve spojení s interaktivní tabulí? Nabízím vám variantu, ke které není třeba ani interaktivní tabule (dokonce není nutný ani dataprojektor) ani kufřík s hlasovacími zařízeními.

  Aktualizace:

  [28.10.2014] 28. 11. 2014 proběhl online webinář, který připravila skupina GEG Učte s námi spolu s lektorem Lukášem Bajerem. Informace a potřebné odkazy pro zhlédnutí záznamu najdete níže v příspěvku nebo na webu Učte s námi.
  Alternativní aplikace - Kahoot. Více v závěru článku a v odkazech.

  [23.2.2015] O aplikaci Kahoot podrobněji informoval Učitelský spomocník na Metodickém portálu RVP.CZ. Přinášíme dvě citace a odkaz na celý článek.

  [13.12.2015] Aplikaci Socrative použil kolega L. Klubal při testování v matematice. Podívejte se na výběr zajímavých postřechů a odkaz s podrobným návodem.

  Socrative

  Pro použití hlasovacího systému Socrative stačí mobil, tablet nebo notebook v rukou žáka, instalovaná aplikace a připojení na internet (= školní wifi).

  Výhody aplikace

  • pro všechny platformy (Android, iOS, online na počítači)
  • plně nahradí “hlasovátka”
  • rychlé ovládání - lze vytvořit hlasování prakticky kdykoli v průběhu hodiny (vhodné třeba pro exitky)

  Nevýhody

  • nutná wifi nebo jiné připojení na internet pro mobilní zařízení

  Možnosti

  1. Učitel vytvoří v rámci přípravy na hodinu test. Ten je ovládán buď žákem (podle jeho tempa odpovídání) nebo řízený učitelem. Otázky, které lze pokládat, jsou typu pravda/lež nebo výběr z možností A - F.
  2. Učitel jedním kliknutím vytvořií univerzální hlasování v průběhu hodiny a otázky klade ústně (opět možnosti: A - F nebo pravda/lež).
  Výsledky vlastní aktivity (nebo aktivity třídy - role učitel - info kdo odpovídal a jestli je to správně nebo ne) lze zaslat na email.

  Záznam webináře GEG Učte s námi  Socrative a desetiminutovka v matematice (učitelův hack č. 1) | Moderní výuka

  "Jak využít Socrative v matematice? Třeba si vytvořit rychlou písemku a využít toho, že ihned po ukončení testu máte k dispozici opravené výsledky a můžete je s žáky rozebrat. Během testu máte k dispozici přehlednou tabulku s výsledky žáků a můžete jim poradit, přibrzdit zbrklého žáka, vysledovat obtížný příklad, zkrátka přizpůsobit písemku okamžitě podle situace." [5]

  Další citace z článku, která mě zaujala:

  A proč jsem to vlastně dělal? Jaké jsou výhody proti normální písemce? Já vidím zejména tyto:
  • mám neustále přehled o tom, jak kdo řeší, kolik má chyb, takže můžu pomoct slabším a zbrzdit zbrklé žáky;
  • u tří obtížnějších příkladů jsem mohl napovědět a nechat je znovu zapřemýšlet, aby si příklad přepočítali znovu (to je vidět v tabulce v prvních třech sloupcích);
  • zejména u slabých žáků jsem cíleně sledoval jejich postup a občas zasáhl do řešení. Hodně jim to pomohlo.
  • ihned po ukončení testu jsem promítnul jejich úspěšnost a řekl výsledky. Každý věděl, kde má rezervy a co si má doma zopakovat. Já do příští hodiny vím, na koho se zaměřit.
  • kompletní výsledky mám uložené automaticky na Google disku. Podobný test dám ještě v paralelní třídě a můžeme srovnat výsledky. [5]

  Nové! Socrative – a jde to i bez techniky

  "A co když selže technika? Nemáte dost tabletů pro žáky, zlobí připojení k Internetu, prostě jakýkoliv problém, kdy nemůžete připravenou písemku použít? I pro tento případ má Socrative řešení." [6]

  Kahoot

  "Kahoot is a new quiz and survey creation tool that will work on any device. It allows teachers to set up and run multiple choice quizzes which their students can then answer via any device that has a web browser. In many ways it’s a lot like one of my favourite tools, Socrative." [3]
  Registrace je zdarma, kvíz vytvoříte snadno a rychle. Studentům pak předáte jen PIN kvízu, který zadají na svém zařízení přes webový prohlížeč.

  Kahoot! – multiplatformní online odpovídač

  "Po skončení kvízu mohou žáci (v rámci systému) ohodnotit daný kvíz a poskytnout zpětnou vazbu, jak se jim aplikace Kahoot! líbí, zda se něco naučili a jak se během kvízu cítili. Kromě této systémové zpětné vazby, která se nabízí po skončení každého testu, jsem poprosil žáky o zodpovězení 3 dalších otázek ke zjištění doplňujících informací. K vlastní tvorbě žáků jsme se z časových důvodů zatím nedostali."
  "Při řešení kvízu studenti používají své přístroje pouze jako hlasovací zařízení. Všechny důležité informace, otázky a odpovědi jsou zobrazeny hlavním počítačem na plátně. Tento přístup vytváří jedinečný zážitek, kdy žáci nejsou fixováni pouze na svá zařízení, ale musí sledovat, co se děje kolem nich, čímž se vytváří zdravá skupinová dynamika. Tato dynamika je posílena také tím, že po každé otázce jsou na plátně zobrazeny počty správný odpovědí, body a průběžné pořadí."[4]

  Doplnit můžete také komentářem na Google Plus

  ... jako to udělala Lidka K. Pro zobrazení stačí klepnout na ikonu komentářů.

  Zdroje a odkazy:

  [1] "Socrative - class quizzes and polling via any device." 2012. 1 Sep. 2013 <http://www.whiteboardblog.co.uk/2012/04/socrative-class-quizzes-and-polling-via-any-device/>

  [2] "Student Response on the iPad | Teaching With iPads." 2012. 1 Sep. 2013 <http://teachingwithipads.com/2012/04/student-response-on-the-ipad/>

  [3] Nicholson, Danny. "Create online quizzes for any device with Kahoot!." Whiteboardblog.co.uk, 2013. Web. 28 Oct 2013. <http://www.whiteboardblog.co.uk/2013/10/create-online-quizzes-device-kahoot/>.

  [4] Zlatohlávek, Petr. "Kahoot! – multiplatformní online odpovídač." Metodický portál: Články. 23. 02. 2015, Web. 23 Feb 2015. <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/19573/KAHOOT---MULTIPLATFORMNI-ONLINE-ODPOVIDAC.html>. ISSN 1802-4785.

  [5] Klubal, L. Moderní výuka. (2015). Socrative a desetiminutovka v matematice (učitelův hack č. 1). 13 December 2015, <http://www.ipadvetride.cz/socrative-desetiminutovka-matematice/>.

  [6] Klubal, L. Moderní výuka. (2015). "Socrative – A Jde To I Bez Techniky. February 7 2016. <http://www.ipadvetride.cz/socrative-jde-bez-techniky/>.

  Ilustrační foto:

  woodleywonderworks. flickr.com : Studying in math class [online]. 2012-10-13 [cit. 2015-12-16]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/wwworks/8081867203/>.