16. 2. 2014

Ledolamky

Předpokládám, že tzv. ledolamky pro nikoho nejsou slovem neznámým. Příspěvek, který jsem potkala na internetu nabízí další zajímavé aktivity a spoustu odkazů, které můžeme do svého souboru známých seznamovacích a rozehřívacích her přidat. [14. 6. 2012]

Aktualizace:

 • [9. 4. 2013] Tři ledolamky s využitím tabletů/mobilních telefonů.
 • [16. 2. 2014] Doplněna aktivita Překážková dráha.


K čemu jsou ledolamky?

 • mohou sloužit k seznámení účastníků;
 • navozují příjemnou atmosféru ve skupině;
 • posilují dobré vztahy v kolektivu;
 • uvolňují napětí ve skupině;
 • pomáhají aktivizovat členy skupiny.
Zajímavý seznámek her jsem našla ke stažení zde.

Náměty na ledolamky


Hvězdicoví přátelé

Využijete v kolektivu, kde se členové neznají - na semináři, kurzu apod.

Na začátku semináře rozdáte každému účastníkovi jednu hvězdu (prohlédnout a stáhnout můžete zde). Do středu hvězdy napíšete všichni společně všechna jména členů skupiny.
Pak požádáte účastníky, aby doplnili některá jména do barevných částí podle těchto pravidel:
 • pokud chci zapsat jméno zvoleného člena skupiny do barevného pole, musí on také napsat mé jméno do stejně barevného pole;
 • pokud mnou zvolený člen nemá volné pole stejné barvy, musím zvolit jinou barvu nebo jiného účastníka;
 • cílem každého člena je napsat do barevných polí jména 6 účastníků (přičemž těchto 6 lidí bude mít mé jméno ve stejně barevných polích).
Jak využijete?
Členové se trochu seznámí, promluví spolu a setkají se tváří v tvář. Později, když budete potřebovat prodiskutovat nějaké téma, vyzvete účastníky, aby si našli partnery pomocí hvězdy, např.: "Přesedněte si ke svému modrému partnerovi a..."


Lidské BINGO

Velmi známá hra, která umožňuje poznat ve blíž v rámci skupiny nebo rozproudit následnou diskuzi v kolektivu, který se schází po nějaké době, např. na začátku školního roku.
Originální popis najdete na http://macmomma.blogspot.com spolu s pracovním listem v angličtině. Pokusila jsem se tento list přeložit a upravit pro naše české prostředí (vynechala jsem např. návštěvu Disneylandu) a nabízím zde. Materiál si můžete podle potřeby sami upravit.


Zvířecí haiku

Základní otázka: Jakým zvířetem bys chtěl být?
Členové skupiny mají za úkol zvolit si zvíře, kterým chtějí být, a napsat o něm japonskou báseň (která se však nerýmuje). Základem jsou 3 řádky - v prvním je 5 slov, ve druhém 7, ve třetím zase 5 - jedná o lehčí verzi. Zvířata si vybírají ze seznamu (doporučené: slon, lev, králík, sova, pes, kočka, čáp).
Seznam umožňuje pak sdružit "stejná zvířata", ve skupinkách si básně přečíst a zvolit jednu k přečtení celé skupině.


Stroj času

Základní otázka: Kdybyste měli k dispozici stroj času, do jakého období českých/světových dějin byste se chtěli podívat?
Členové si vyberou z Vámi dodaného seznamu (8 možností včetně současného roku) a mají zdůvodnit 2 - 4 větami svůj výběr. Hodnocení probíhá stejně, jako v předešlé aktivitě.


Superman

Základní otázka: Kdybyste si mohli vybrat jednu super-schopnost, která by to byla?
Doporučené schopnosti: čtení myšlenek, schopnost zastavit čas, létání, neviditelnost, schopnost uzdravovat, super-síla.


Slavná osobnost

Základní otázka: Kdybyste se mohli setkat s nějakou slavnou osobností (současnou nebo z minulosti), která by to byla a proč?
Členové napíší jméno své osobnosti, oblast jejího působení, rozmyslí si, proč by se s ní chtěli potkat a napíší 3 otázky, které by jí chtěli položit. Následně se vytvoří libovolné čtveřice, které se vzájemně podělí o své informace. Následně můžete požádat dobrovolníky, aby se podělili o své zápisky se všemi.


Na opuštěném ostrově

Základní otázka: Představte si, že musíte odjet na opuštěný ostrov na 1 celý rok. Smíte si s sebou vzít pouze 5 nejnutnějších věcí. Které to budou? (elektřina tam není)
Postup stejný jako u Slavné osobnosti.


Acrostic - slovní korálky

Základní úkol: Sestavte acrostic - slovní korálky - ze svého jména.
Slova by měla vyjadřovat charakteristiku nebo vlastnosti každého autora. Následně pak členové vytvoří čtyřčlenné skupinky...

Pracovitý
Energický
Pátrající
Omylný
Umíněný
Šílený


Třikrát pravda a jednou lež

Základní otázka: Která věta není pravdivá?
Členové napíší 4 věty o sobě. Pouze tři z nich však budou pravdivé. Doporučte věty označit písmeny nebo čísly.
Postupně členové své věty předčítají. Ostatní tipují, která věta není pravdivá a zapisují si její označení. Následně pak proběhne rychlá kontrola "správných" odpovědí.


Moje oblíbené...

Studenti napíší svůj oblíbený film, knihu, předmět apod. Pak učitel čte nahlas a ostatní hádají, kdo to napsal. Vyžaduje, aby se už studenti znali jmény.


Koulovaná

Každý napíše 3 věci o sobě (lze přímo zadat z jakých oblastí). Pak papír zmuchlá a začnou se všichni koulovat. Po asi minutě každý pak vezme jednu kouli, rozbalí ji a pokusí se najít majitele se kterým pak o jeho odpovědích může diskutovat. Tuším, že by se také mohli studenti trochu znát. Ale je to veselá aktivita.


Co se změnilo?

Studenti do dvou řad, dvojice proti sobě. Pořádně se prohlédnou. Pak se jedna řada otočí zády a druhá na sobě něco změní. Úkolem každého z dvojice se určit, co na sobě partner změnil. Pořádně se prohlédnou, je možné, že se seznámí. Zapamatují si spoluhráče.


Obrázkový slovníček

Každý namaluje o sobě, co má rád, co rád dělá apod. Pak se papíry rozloží a studenti mají hádat, kdo je autorem.

Překážková dráha

Žáci se rozdělí do dvojic (pro zajímavost můžete využít losovátka). Jeden si zaváže oči a druhý má za úkol provést jej překážkovou dráhou ve třídě až k cíli pouze prostřednictvím slovních pokynů.
Tato hra pomáhá budovat důvěru a vede spolužáky k trochu jiné komunikaci, než jsou zvyklí.[5]

Ledolamky s využitím tabletů/mobilních telefonů


Na webu Educational Technology and Mobile Learning přibyl zajímavý příspěvek s názvem 10 Techy Icebreakers for The 21st Century Teacher. Nabízí zde náměty na ledolamky s využitím mobilních technologií. Tři popisy mne opravdu zaujaly (je třeba si pak zobrazit původní příspěvek, protože ten nabízí odkazy na aplikace, které jsou vhodné pro tu kterou aktivitu)... [4]

Create Avatars

Studenti vytvoří svého avatara. Následně ho ukážou. Ostatní studenti hádají zájmy a vlastnosti autora.

Word Tree

Práce se slovy pomocí nástroje Wordle apod. Učitel představí téma lekce, studenti mají za úkol sepsat pomocí brainstromingu slova/slovní spojení, která se jim k tématu váží (práce ve dvojicích?). Následně pak své "slovní mraky" představí.
Tady bych byla spíš pro princip Sněhové koule - dvojice porovná s další dvojicí a vytvoří ve čtveřici nový oblak ze shodných slov.
Bylo by třeba, aby si koncept (přehled slov) dvojice uložily, např. v poznámkovém bloku, protože jakmile se sejdou ve čtveřici, tak není nic jednoduššího než společně vložit právě tyto přehledy do nového slovního mraku

Use QR Codes

Využití QR kódů není v příspěvku moc dobře popsáno, ale bylo by fajn, kdyby každý vytvořil o sobě/k tématu svůj QR kód, který odevzdají učiteli k vytištění. Ten kódy následně promíchá a rozlepí je po třídě. Studenti pak chodí, skenují a zapisují si údaje do tabulky - vždy jeden údaj u dané osoby bude chybět, aby muselo dojít k nějakému očnímu kontaktu (musí pak osobu vyhledat a požádat ji o doplnění).


Zdroje:


[1]Collaborize Classroom: Library [online]. [cit. 2013-03-17]. Dostupné z: http://library.collaborizeclassroom.com/#!/topic/tag/icebreakers

[2] 10 great activities to break the ice with your students. In: Edgalaxy.com: Cool Stuff for Nerdy Teacher [online]. 27.08.2012 [cit. 2013-03-17]. Dostupné z: http://edgalaxy.com/journal/2012/8/27/10-great-activities-to-break-the-ice-with-your-students.html

[3] Breaking The Ice. In: A GeekyMomma's Blog: Ask Questions. Ask Lots of Questions! [online]. 12.08.2010. [cit. 2013-03-17]. Dostupné z: http://www.leekolbert.com/2010/08/breaking-ice.html

[4] Educatorstechnology.com (2004). 10 Techy Icebreakers for The 21st Century Teacher ~ Educational Technology and Mobile Learning. [online]. [cit.: 2013-04-09]. Dostupné z: http://www.educatorstechnology.com/2013/04/10-techy-icebreakers-for-21st-century.html

[5] Azzopradi, A. (2014). Icebreaking activities. A Primary School Teacher. [online] Retrieved from: http://aprimaryschoolteacher.wordpress.com/2014/02/07/icebreaking-activities/ [Accessed: 16 Feb 2014].

4 komentářů:

 1. nápad s QR kódy se mi moc líbí

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Trochu jsem původní popis rozvedla, takže by bylo fajn, kdyby to někdo otestoval, jestli to není moc překombinované...
   Jsem ráda, že se líbí.

   Vymazat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína