31. 10. 2010

Srovnání: blog - wiki - Google Docs

Někdo si konečně dal tu práci, že sepsal do velmi přehledné tabulky výhody, nevýhody, shody a neshody těchto tří nejčastěji používaných nástrojů/aplikací: Blogs Wikis Docs Chart
Pokud používáte automatický překladač Google, máte vyhráno. V opačném případě se budete muset spolehnout na svůj překlad nebo můj výběr, který je rozhodně méně přehledný než výše odkazovaná tabulka.

Mýty o učitelském povolání

Budu se asi zase opakovat, ale na blogu What Ed Said jsem našla další zajímavé myšlenky. Tentorkát se týkají věcí, které by se měl učitel odnaučit dříve, než předstoupí před své žáky... 

29. 10. 2010

Technologie použitelné ve výuce


Když se nebudeme zrovna dívat na pořadí aplikací a programů (ne vždy s tím budeme všichni souhlasit), pak lze tento program brát jako zdroj technologií, které bude zajímavé prozkoumat, vyzkoušet a popř. je aktivně využít s žáky.

PS: Neříkejte, že už znáte všechno!

s odkazem na:
"This is the 4th year I have been compiling the Top 100 Tools for Learning from the contributions of learning professionals worldwide"

Dále v článku najdete další podobné odkazy a nově prezentaci...

Národní konference 2010 - Učitel v informační síti


Tak tato konference nesmí uniknout žádnému PEPOUŠovi! Šupky dupky vyplnit přihlášku. Třeba se uvidíme na některém workshopu ;-)

s odkazem na:
"Akce je plánována jako jednodenní konference s dopoledním blokem přednášek a odpoledním blokem kratších prezentací a workshopů. Příspěvky budou uváděny do širších souvislostí (sociálních i oborových) a doplněny vizuálními i audiovizuálními vstupy."

28. 10. 2010

Nelichotivě o učitelích a učení


Několik citátů, které by vás mohly naladit k pročtení celého článku (nebo vás alespoň zvednout ze židle, pokud máte co dočinění s naším školstvím):

"1. Učitelé nejsou odborníci a profesionálové, ale amatéři a šmudly.
2. Učitelé jsou vnitřně nezralí: potřebují obdiv a zároveň mají touhu ovládat.
3. Učitelé mají hlad po uznání, společnost je ale nedoceňuje.
4. Učitelé věří fousatým mýtům..."

"Takže suma sumárum to vychází dost bledě. Učitelé:
- nejsou odborníci,
- jsou lidsky nezajímaví,
- věří mýtům,
- stěžují si, že málo vydělávají,
- projevují na sobě malou ochotu dále pracovat,
- jsou unavení a zákonitě vyhořelí."


s odkazem na:
"Největším problémem dnešní školy není agresivita, jak se často uvádí, ale nuda. Děti se nudí hlavně proto, že se ve škole jednak nic zajímavého neděje, a taky proto, že tam nepotkáte moc zajímavých lidí."
PS: Děkuji Lence za podnětný odkaz ;-)


.....
Podobné články:
Sen učitele
Přestaňme učit předměty a začněme učit děti
Učitelé, vyhoďte červenou!

Využívejme zájmů žáků


Opakovaně řeším, jak zapojit AKTIVNĚ děti do výuky. Mám to o trochu lehčí než učitelé na II. stupni - moji žáčci mají ještě zájem o učivo, jsou přirozeně zvídaví a většina novinek je pro ně atraktivní. Jak ale motivovat starší studenty?

Článek Deborah Reynolds nabízí jednu alternativu - využívejme zájmů žáků...

27. 10. 2010

Přechod na střední školu je obtížný pro žáky i učitele

Zajímavé čtení...
s odkazem na:
"V rámci dotazníkového šetření Evaluace práce se ŠVP z hlediska výukových strategií, které proběhlo na pilotních školách zapojených do projektu Kurikulum S na jaře 2010, jsme se ptali učitelů, jak lze ovlivnit přechod žáků ze základní školy, jak je vést k racionálnímu myšlení, dovednosti řešit problémy a k myšlení v souvislostech."


.....
Podobné články:
Jak to naše snažení vidí rodiče
Čtyři pilíře vzdělávání
Děti konzumu

24. 10. 2010

Mezinárodní ostuda kvůli pedagogickým asistentům?

Tak nevím... Mám se bát toho, že se problém vyřeší podle EU (a nám přibudou další žáci vyžadující individuálnější přístup než ostatní a papírování kolem asistentů) nebo toho, že se problém vyřeší podle Dobeše (a nám přibudou/zůstanou žáci vyžadující individuálnější přístup než ostatní a papírování kolem individuálních vzdělávacích plánů)?
s odkazem na:
"Pedagogičtí asistenti, jež jsou nezbytní při přechodu dítěte ze zvláštní školy do normální, jsou hlavním z opatření, které by mohly diskriminaci zamezit."


.....
Podobné články:
Slovní hodnocení nebo známky?
Vládní školní zvonění
Integrace za každou cenu?

23. 10. 2010

Mýty o domácích úkolech

Fantasticky jsem se pobavila (nejen), když jsem překládala prezentaci, která vnikla v diskuzi na Twitteru. Posuďte sami, které mýty o domácích úkolech u vás přetrvávají.

Pokud máte další návrhy, můžete připsat do komentářů nebo přímo do publikované prezentace......
Podobné články:

Děti konzumu


Vynikající dokument pro rodiče - Zvlášť před blížícími se Vánoci, pro učitele - Kolik najdete ve své třídě reklamních pomůcek a materiálů?, pro starší žáky - Mediální výchova šokem.

Děkuji @WORKAHOLIC za báječný tip......
Podobné články:

20. 10. 2010

Syndrom týraného dítěte

Informací z této oblasti není nikdy dost. Alespoň nás to pak (tolik) nezaskočí.
s odkazem na:
"Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) - tedy syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte - definovaný Zdravotní komisí Rady Evropy v roce 1992 - zahrnuje následující diagnostické kategorie:"


.....
Podobné články:
Dejte dětem čas a prostor k učení
Ukaž co umíš
Je možné naučit se být dobrým rodičem/učitelem?

19. 10. 2010

Simulační metody žáky baví a motivují je k učení

Na prvním stupni tomu říkáme dramatizace... ale smysl a účinek je stejný.
s odkazem na:
"Učitelé se shodují na tom, že simulační metody ve výuce používají v různých předmětech, od cizích jazyků přes občanskou nauku až po odborné předměty. Tyto metody podle pedagogů rozvíjejí komunikativní dovednosti žáků, dovednost řešení problémů i jejich kritické myšlení."


.....
Podobné články:
Techniky do hodin čtení
Kooperativní styl výuky
Literární výchova

17. 10. 2010

Seminář: Google pro učitele

Když tak ráda (a často) pracuji s aplikacemi Google, nemohu si nechat ujít seminář Janka Wagnera (zvlášť, když se koná v Praze). Uvidíme se tam? Podrobnosti: Google pro učitele.

http://www.flickr.com/photos/adriarichards/3285777403/


.....
Podobné články:

16. 10. 2010

Žáci tvoří prezentace - několik rad

S chutí jsem si přečetla článek How to Use PowerPoint for Collaboration or Brainstorming. Protože PP není zrovna má nejoblíbenější aplikace, hned jsem začala přemýšlet, jak rady využít v mých oblíbených Docs Google - konkrétně při společné tvorbě prezentace.
Teď už vím, na co si budu muset dát pozor...

WORKAHOLIC: Autorská práva - jak na hudbu a další odkazy

Stále častěji musíme řešit otázky kolem autorských práv. Doporučuji prostudovat příspěvek pana Lukáš Bajera včetně komentářů s doporučenými odkazy.
s odkazem na:
"Jak to zařídit, abychom mohli k videu použít nejkrásnější hold vodě, který jsem kdy slyšel – a neporušit žádné nařízení či autorský zákon? Jak by se měla škola zachovat, kdyby chtěla do videí spojených s výukou, vložit „komerční“ hudbu?"


.....
Podobné články:
Obrázky použité na webu
Uvádějme jen úryvky a odkazy
Otázky které nás trápí

14. 10. 2010

Jak a čím motivovat žáky ve studiu a vést je k odpovědnosti

"Učitelé se shodují na tom, že motivovat žáky je stále obtížnější, a to především v předmětech, které je nebaví. Všichni dotázaní pedagogové se nicméně snaží učit způsobem, kterým by žáky zaujali, a v různých typech škol k tomu používají podobné metody."
Jednotlivé kapitoly příspěvku

  •  Důležitý je učitel a jeho výuka.
  • K odpovědnosti vede samostatná i týmová práce.
  • Žáci musí vidět sepětí učiva s praxí.
Vypadá to, že PEPOUŠův nápadník je na dobré cestě. Teď je to i potvrzeno výzkumem.


.....
Podobné články:

Plošné testování trochu jinak

Učitelský spomocník aktuálně...
s odkazem na:
"Testování může zlepšit výukové výsledky žáků jedině tehdy, ověřuje-li dosažení správně definovaných výukových cílů a má-li učitel tyto výsledky k dispozici natolik včas, že je schopen podle nich výukový proces modifikovat, v ideálním případě individualizovat podle potřeb jednotlivých žáků."


.....
Podobné články:
Uvádějme jen úryvky a odkazy
Bude škola platit za kopírky a tiskárny?
Srovnávací zkoušky?

13. 10. 2010

Video pohlednice z mého města


Soutěž je určena pro žáky 4. - 9. tříd ZŠ a studenty odpovídajících středních škol a nově i studenty 1. a 2. ročníků čtyřletých středních škol.

Uzávěrka soutěže (i přihlášek) je do konce března 2011.

Škoda, že mám druháčky a ještě angličtinou nevládneme, tohle zní velmi dobře.

s odkazem na:
"Úkolem soutěžících je natočit v angličtině krátkou video pohlednici, ve které představí místo, ve kterém žijí."


.....
Podobné články:
Technologie použitelné ve výuce
Time to play
ICT gramotnost

11. 10. 2010

Jak se mění náš náhled

Velmi ráda pročítám příspěvky z blogu What Ed Said. Mám pocit, že dokáže málo slovy vyjádřit přesně to, co cítím také. Zde je další (neumělý) překlad článku 10 ways my thinking has changed...
Dovolila jsem si některé body vypustit nebo mírně upravit, některé přidat.

10. 10. 2010

Smysluplné hodiny informatiky

Celý loňský rok, když jsem učila informatiku v 8. ročnících, jsem si kladla několik otázek:

  • Jak propojit požadavky švp a mé znalosti?
  • Jaké technologie a aplikace využívat, aby byly akceptovány žáky, měly smysl pro jejich budoucí využití a odpovídaly cílům švp?
  • Jak s žáky komunikovat, abychom smysluplně využívali technologie, které máme k dispozici?
  • Jak vystavět hodinu, aby bylo všem požadavkům výše zmíněným učiněno za dost?

Jsem ráda, že jsem selským rozumem (a trochou svých zkušeností) došla ke stejným nebo velmi podobným závěrům jako Mark Marshal ve svém příspěvku How to Create an Effective Technology Lesson.

Pozvání k diskuznímu kurzu

Zajímá vás jak učit na II. stupni český jazyk moderně? Pak nakoukněte a třeba s lektorkou už zůstanete na stejné vlně...
s odkazem na:
"Mým cílem v kurzu je pokusit se narušit dosavadní představy o výuce od těch tradičních po ty stále častěji používané (aktivizační metody, dílna čtení, použití Bloomovy taxonomie). Více přesunout pozornost od obsahu literatury na proces vnímání textu."


.....
Podobné články:
Jak správně psát - jak správně kreslit
Zařazujte prvky z Bloomovy taxonomie do výuky
Literární výchova

Životní cyklus rostliny - smysluplný pokus

Jaro je tu (i když to z tepla domova moc nevypadá) a učebnice nás lákají k jarním aktivitám a pokusům. 

Mluvnice ve smysluplných textech


V komentáři k DUMu Větné členy navrhuje Ondřej Hausenblas opustit při výuce a procvičování gramatiky věty vytržené z kontextu a spíše využívat smysluplných textů. 

Co si o tom myslíte?....
Podobné články:

7. 10. 2010

Počítačový dinosaurus ve třídě

Tuším, že čas od času všichni řešíme stejný problém - peníze nejsou, ale chuť by byla. Například bych moc ráda zapojila technologie do výuky, ale mám k dispozici jen starý počítač (v originálním příspěvku na Edutopia.org je nazýván "počítačovým dinosaurem"), který sotva dýchá. Mohu ho přeci jen využít?

A co když mi po synkovi zbude doma opotřebovaná rachotinka? Přeci ji nevyhodím! A tak zasponzoruji chudé české školství, přitáhnu PC do školy a snažím se. Jak?
Malá inspirace...

4. 10. 2010

Měl by mít učitel pohotovost na telefonu pro rodiče?

Zaujal mne velmi krátký příspěvek na http://blogs.edweek.org. Anthony Rebora zde uvádí názor Mrs. Cornelius (omlouvám se, že neskloňuji, ale počeštěné příjmení vypadá opravdu divně) na tuto otázku. Já to vnímám trochu jinak. Kde je ta správná hranice?

3. 10. 2010

Jak vyzrát na zapomínání sešitů a učebnic?


V jednoduchosti je krása, nemyslíte? Proč tedy nesbalit do oddělených desek s drukem vždy vše, co je potřeba na zvolený předmět? Obrázek v originálním příspěvku řekne vše...

Já jsem vyslechla (a uskutečnila) podobný nápad... Protože si žáci už sami zajišťovali sešity, tak je ve výsledku "každý pes jiná ves". Vzala jsem tedy barevné papíry a každý druh sešitu jsme obalili nejprve do tohoto barevného papíru (navrch stačí jen napsat jméno žáka a třídu), pak teprve do průhledného obalu. Takže máme sešity na matematiku všechny modré. na češtinu všechny červené apod. Jednoduchá orientace.
Slyšela jsem, že takto to jde udělat i s učebnicemi, tj. všechno potřebné na matematiku by bylo modré, na češtinu červené...

Vychytávka s deskami je tedy jednodušší (viz obrázek v originálním příspěvku). Bude i účinnější?

s odkazem na:
"Očekávám,že ubyde zapomenutých sešitů a v tašce bude více uklizeno. Jestli jsem jen naivní,ukáže čas.:-)"


.....
Podobné články:
Jak to naše snažení vidí rodiče?
Svalování viny na děti
Čtyři pilíře vzdělávání

Integrace za každou cenu?

Také si kladete podobnou otázku? Pak můžete porovnat své názory s názory autora.
s odkazem na:
"Kladu si otázku, jaký to má všechno vlastně smysl. Výsledkem integračních snah tak je dítě v kolektivu neoblíbené, s obrovským potenciálem pro šikanu, dítě někdy bez známek seběvědomí, naprosto frustrované."


.....
Podobné články:
Školy lační po psycholozích...
Slovní hodnocení nebo známky?
LN: Kvalifikace zaměstnanců ve školství

2. 10. 2010

První kroky eTwinningem

Je tomu asi tak rok, co jsem poprvé zaslechla pojem eTwinning. Netušila jsem, o co jde. Trochu jsem se poptala a trochu popátrala. Dovolím si shrnout své roční zkušenosti.

eTwinning - novinky

Dovoluji si zde podělit se s vámi o zprávu, kterou jsem dostala jako účastník dvou eTwinningových projektů. Omlouvám se za vzhled, volila jsem co nejjednodušší cestu.

Novinka! Informace k začátku školního roku z eTwinnignového portálu zde.

1. 10. 2010

4 dokonale využitelné aplikace ve vyučování

Každou chvilku čtu v blozích příspěvky, kdy se autor pokouší sepsat své nej... programy nebo aplikace. Možná nastal čas, abych také něco podobného sepsala. 
Zaměřím se na takové aplikace, které lze využít ve výuce 1. stupně nejen v hodinách informatiky, ale především k implementaci technologií do výuky v různých předmětech.