18. 4. 2010

Kooperativní styl výuky

Cooperative Learning Lesson Plans: "Cooperative learning activities can help students feel like they are active members of a classroom community."
Kooperativní styl výuky umožňuje studentům pocítit význam své osoby, jako nedílné součásti třídního kolektivu...

Kooperativní vyučování umožňuje učiteli odpočinout si a ustoupit do pozadí - poté, co strávil drahně času nad dokonalou přípravou výuky.

Úvodní kroky
  • je třeba se ujistit, že žáci znají cíl své práce a mají jasnou představu o cestě, která je k němu dovede;
  • je doporučeno rozdělit v každé skupině role jednotlivým členům (podrobněji zde);
  • je vhodné sepsat postup práce a pravidla tak, aby měl každý žák možnost do textu nahlédnout a zkontrolovat si, že jde správným směrem;
  • nejen postup práce, ale také hodnotící kritéria sepište a dejte žákům k dispozici (kdyby jen na tabuli) - zvlášť při dlouhodobějších činnostech je to téměř nezbytnost.

Skupinové hledání a prezentace

Nejčastěji využíváme kooperativní vyučování při nějakým pátracích/objevitelských úkolech. Žáci vyhledávají informace k danému tématu, volí důležité/zajímavé údaje a sepisují je společně s ilustracemi nebo fotografiemi. 

Témata mohou být různá - nejčastěji se lze setkat s tématy z přírodovědy a vlastivědy - podnebné pásy Evropy/světa, evropská cestovní kancelář apod.


...
Podobné:
Kooperativní vyučování ve Wiki na Metodickém portálu
Kooperativní vyučování - prezentace ke stažení


0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář se ihned zobrazí pro všechny návštěvníky stránek.