29. 1. 2014

Stručně v odkazech 01/29/2014: Bude brzy na FB prázdno?


Facebook ztrácí dech: Mladí se bouří - Internet pro všechny

"V poslední době se ale začínají čím dál častěji objevovat informace, že obliba Facebooku u mladých lidí postupně klesá."

Další zajímavé citace:
 • Podle iStrategyLabs počet uživatelů nad 35 let stoupl za poslední 3 roky o více než 70%, počet mladých ve věku 13-17 klesl o více než 25%. Ve vysvětlení se většina mladých lidí shoduje: „Chcete-li nás od něčeho odradit, zařiďte, aby to dělali naši rodiče“.
 • Zatímco internet byl dlouhou dobu postavený na anonymitě, Facebook a další tlačí na zveřejnění osobních údajů a užívání reálné identity.
 • Facebook spojuje množství nejrůznějších funkcí, které jednotlivé nezávislé specializované aplikace dělají lépe. Právě proto získává na popularitě twitter, Instagram (vlastněný Facebookem), Snapchat, WhatsApp a další.
 • Do budoucna můžeme stejně jako Facebook předpokládat, že mladí opovrhující nudnou sociální sítí pro dospělé si k ní později najdou cestu. Je ale také možné, že až nastoupí na vysokou školu, najdou zde pouze poslední skalní příznivce Farmville.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

28. 1. 2014

Za chvilku se už obejdu bez RSS

27. 1. 2014

17. PEPOUŠovo vlnobití IV: Zkoušení na všechny způsoby. Ale který je ten pravý?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.
Téma: Zkoušení na všechny způsoby. Ale který je ten pravý?
Následují diskuzní otázky a odpovědi účastníků...

26. 1. 2014

Stručně v odkazech 01/26/2014: Životní cyklus k tisku

Life Cycle Flip Books -- Exploring Nature Educational Resource

"Students will create a flip book that illustrates the growth and change of a plant or animal as it goes through its life cycle. This will familiarize students to life cycles and how they differ between living things."
Žáci mohou PL vybarvit a následně vytvořit "animovanou" knížečku vývoje ptáka, motýla, žáby a fazole.
Doporučila bych spíš používat jako kartičky k procvičení vývojových stádií (u menších dětí vybrat jen některé kartičky, ne všechny). Výroba "knížečky" by mohla být v závěru, po procvičení.

19. 1. 2014

16. PEPOUŠovo vlnobití IV: Umíme vysvětlit žákům, proč je učivo našeho předmětu důležité?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.
Téma: Umíme vysvětlit žákům, proč je učivo našeho předmětu důležité?
Následují diskuzní témata. Pro zobrazení odpovědí, popř. dopsání odpovědi, klikněte na ikonu komentářů a rozbalte nabídku.

15. 1. 2014

Stručně v odkazech 01/15/2014: Opravdu umíme rozvíjet ICT dovednosti?

ESF projekty a rozvoj ICT dovedností žáků

"Někdo tvrdí, že ICT brzdí kreativitu lidí, někdo tvrdí opak. Úkolem učitele by mělo být vést žáky k tomu, aby ICT byly pomocníkem a nikoli překážkou při učení, při práci, při tvorbě vlastních, originálních děl. Rozvoj ICT umocňuje důraz na schopnost komunikovat a spolupracovat jako na klíčovou kompetenci pro život v dnešním světě. Umět ICT využít ke komunikaci a spolupráci patří dnes k nezbytným dovednostem."

Další zajímavé citace:
 • Učitel je ten, kdo postupně vede žáky k dovednosti posoudit, zda získali přesnou a úplnou informaci, kterou potřebují k vyřešení daného problému, ke své další práci.
 • Neučte hledat žáky informace, učte je hledat odpovědi na otázky.
 • A nezapomeňte, že jdete žákům příkladem. Používejte ve svých ukázkách, příkladech a pracovních materiálech pro žáky vlastní texty, obrázky, videa, zvukové záznamy atd., nebo ty, které pocházejí z volně využitelných zdrojů, příkladně citujte.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

14. 1. 2014

Stručně v odkazech 01/14/2014: Je na tom slovenské školství jinak?

„Učí nás 13 učiteľov, z nich asi traja k nám majú bližší vzťah" | Burjan o škole

"V mnohých našich školách totiž stále prežíva duch autoritatívnej, hierarchickej, direktívnej inštitúcie, iba o čosi osobnejšej ako pošta či daňový úrad."


Další zajímavé citace:
 • David Brooks to vo svojom bestselleri The Social Animal hovorí presne: „Učíme sa najmä od ľudí, ktorých máme radi.“
 • Dnes žiaci očakávajú hlbší záujem učiteľa o ich osobu, záujmy či starosti. Chcú s ním nadviazať bližší kontakt, lepšie ho spoznať, komunikovať s ním otvorenejšie.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

12. 1. 2014

15. PEPOUŠovo vlnobití IV: Netradiční zápisy v sešitech (burza nápadů)

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.
Téma: Netradiční zápisy v sešitech (burza nápadů)
Následují diskuzní témata. Pro zobrazení odpovědí, popř. dopsání odpovědi, klikněte na ikonu komentářů a rozbalte nabídku.

Testování žáků tu bylo vždy, ale funguje opravdu?

Přiznám se, že patřím ke skupině učitelů, které nemají příliš velkou důvěru ke standardizovaným testům pro žáky 5. a 9. tříd. Tedy, abych byla konkrétní, nemám ráda testy vůbec. Snad proto, že jsem vždy byla velmi nervózní, když jsem měla nějaký test psát a čím byl test/písemná práce důležitější, tím byla vyšší pravděpodobnost, že jej úplně zvrtám...

Novinka: Další studie o účinnosti metod učení se a zapamatování si látky.

10. 1. 2014

Stručně v odkazech 01/10/2014

Scio - Trendy ve vzdělávání - Výběr ze zpráv, novinek a zajímavostí ve vzdělávání z anglicky psaných zdrojů k datu 6. ledna 2014

Trendy a moderní technologie, které budeme podle odborníků nejčastěji probírat ve svých příspěvcích v roce 2014.


Zajímavé citace:
 • Dr. J. Borden, viceprezident pro akademickou strategii a výuku výzkumné sítě společnosti Pearson, předkládá osm trendů, které podle něj budou v blízké budoucnosti ve vzdělávání posilovat nebo je nějakým způsobem ovlivní
 • Periodikum T.H.E. Journal (Technological Horizons in Education) přináší pohled pěti expertů na to, co lze očekávat v roce 2014 v oblasti technologií ve vzdělávání.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

9. 1. 2014

Stručně v odkazech 01/09/2014

PixiClip – jednoduché výkladové video | Co jsem vyzkoušela

Aplikace online, která vám umožní vytvořit snadno jednoduché video - komentář, vložené obrázky, psaní, vyznačování...

 • Podobně jako tabletové aplikace disponuje řadou nástrojů pro psaní, kreslení, vkládání obrázku… Celé prostředí je velmi intuitivní a zvládnou ho i žáci.

10 Ways To Promote Your Classroom Library - Edudemic

"Here’s a fabulously simple way to start getting the word out about your treasure trove." 

Několik tipů, jak "zviditelnit" třídní knihovnu, např. nechat žáky hovořit o knihách z třídní knihovničky, nechávat volný čas ke čtení a prohlížení knih, vytvořit atraktivní obálky, knihy označit pro snadnější vyhledávání a orientaci, tvořit kolekce a sbírky aj.


ABC - abeceda

"Pro první seznámení s písmenky jsem Andulce připravila tyto "hrací" karty." 
Výborný materiál v PDF - přiřazení tvaru písmene a obrázku, lze obtahovat tvar písmene prstem.

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

8. 1. 2014

Stručně v odkazech 01/08/2014: Individuální procvičování s tabletem

Procvičování tvrdých a měkkých souhlásek v aplikaci Move and Match

"Vytvořil jsem jednoduché pracovní listy – podklad jsem vytvořil v aplikaci Sketchbook – a zbytek přímo v aplikaci Move and Match. Pracovní listy jsem nasdílel na Dropbox, odkud si je děti jednoduše stáhly a otevřely."
Součástí textu je i videoukázka práce žáka.

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

5. 1. 2014

Stručně v odkazech 01/05/2014: Blogovací platformy

Comparison of Blogging Services for Teachers

Srovnání nejrozšířenějších platforem pro třídní/učitelský blog: Blogger, Wordpress, Edublogs, Kidblog.

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

3. 1. 2014

Stručně v odkazech 01/03/2014

Přehled dílů — Světci a svědci — Česká televize

Archiv dokumentů ČT


Učitelské listy: Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání

V příspěvku jsou prezentovány výsledky výzkumu názorů učitelů základních škol a studentů fakult připravujících budoucí učitele na změny, které se uskutečnily nebo které by se podle jejich názoru měly uskutečnit ve školním vzdělávání v návaznosti na změny ve společnosti.


Zajímavé citace z článku:
 • Na otázku Proč myslíte, že dnešní školství dostatečně nepřipravuje žáky pro život? studenti odpovídali podobně jako učitelé. Nejčastěji se zmiňovali o přílišné benevolenci školy, která žákům škodí, a o přílišné teoretičnosti a zastaralosti školního vzdělávání.
 • Velká nejednotnost panuje ve vnímání změn týkajících se vztahů mezi učiteli a žáky a výchovnou úlohou školy.
 • Na otázku, co by se mělo přednostně změnit, odpovídají učitelé i studenti učitelství shodně, že role učitele a spolupráce rodiny a školy.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.