30. 7. 2010

PEPOUŠovo vlnobití

Včera jsem zažila doslova mořskou bouři. Děkuji L. a L., že mi umožnily provětrat si znalosti o Google Wave. Současně mne to inspirovalo k vytvoření samostatné strany s výše zmíněným názvem.

http://inapadnik.blogspot.com/p/pepousovo-vlnobiti.html. Najdete ji mezi odkazy v horní části blogu.Zvu všechny PEPOUŠe, aby se podíleli na zkoumání Google Wave.


.....
Podobné články:

Nechte leváky drápat


Děkuji panu Vodičkovi za tuto knihu. Dodala mi odvahu překonat počáteční nejistotu při výuce psaní v 1. třídě. Také mi pomohl ujasnit si některé názory, které jsem měla ještě ze studií na VŠ.

Následuje můj studijní text, tj. souhrn informací, které jsem vyhledala na internetu před vstupem do 1. třídy.

s odkazem na:
"Kniha objasňuje podstatu grafomotoriky levorukého psaní, popisuje základní přístupy leváků k psaní a nově zdůvodňuje nejvýhodnější způsob psaní pro leváky. Učitelům, rodičům a samotným levákům poskytuje praktické rady o psacích a kreslicích prostředcích pro leváky a o jejich použití doma a v mateřské a základní škole."

Aktivizační metody ve výuce


Dlouho už jsem nečetla s takovým zaujetím odbornou literaturu. Myslím, že tato kniha mi opravdu v knihovničce chyběla.

Samozřejmě následují mé výpisky...


s odkazem na:
"Autorky rozebrané publikace Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků, Obecné pedagogiky I. a II. díl, vycházejí z programu RWCT, který je automaticky používaný v přípravách učitelů. V publikaci najdete vhodné, jednoduché metody pro zkvalitnění procesu učení z hlediska současně doporučované konstruktivistické pedagogiky a kognitivní psychologie. Vynikající nástroj pro všechny pedagogické sbory a vzdělávací oblasti."

29. 7. 2010

Praktická ukázka Google Wave


Co jsem publikací zjistila?

  • nepřihlášený uživatel uvidí, ale nemůže se účastnit diskuze (nezobrazí se mu ani tlačítko "reply" na které odkazuji;
  • přihlášený uživatel může reagovat přímo z blogu nebo ze svého účtu na Google Wave;
  • totéž platí pro autora vlnky.
Zaujalo? Chcete přidat svůj komentář přímo do vlnky? Vytvořte si účet a zkuste se zapojit......
Podobné články:
Google - možnosti využití pro učitele
Google Wave pro všechny
Google Wave ve výuce

Hurá do školy

Možná budete mít na začátku školního roku stejný problém - jak citlivě začlenit nové žáky do kolektivu? Vítám každou aktivitu, která mi v tom bude nápomocna. A jednu jsem opravdu našla:

School will be starting soon. That means teachers, books, and a first ride on a school bus. Get back into school this year by taking an imaginary ride on the art school bus! Use paper and paste to create a colorful collage of shapes that turns into a school bus right before your eyes.

Učebnice - je množství zárukou dobré výuky?


Na Slovensku to nemají lehké, anebo...? Neposteskli jste si (alespoň jednou), že kdyby byla jedna učebnice na každý předmět, že by to bylo všechno tak nějak lehčí? Já tedy ano.

28. 7. 2010

Čtyři pilíře vzdělávání


The 4 pillars of education are the ones most deeply connected to education: Teachers , Schools , Parents , and, obviously, Students .
Henrick Oprea je učitelem angličtiny z Brazílie (krom jiného - viz zde). Obdivuji, když někdo několika větami dokáže shrnout kladné i záporné stránky problému. Jako v příspěvku o 4 pilířích vzdělávání...

Sociální sítě do výuky?

Education Week's Digital Directions: Social Networking Goes to School

One group of Gottlieb students had just read a book about Orca whales, Tolisano says, and wanted to know more, so they contacted a class in British Columbia, where whale watching is a common pastime. Within a week, the British Columbia students hopped on a boat and shot video of a pod of Orcas, which they sent to the students in Florida, Tolisano says.

Síla sociálních sítí se může projevit různě. Žáci řeší případ popsaný výše (skupina studentů se chtěla dozvědět víc o velrybách, kontaktovala třídu z Britské Kolumbie a během týdne měla několik originálních videí ze života těchto savců) a najednou vidíme, jak je ten svět malý. A díky technologiím jsou vzdálenosti opravdu velmi relativní.

27. 7. 2010

Násobilka: Komutativnost

Objevila jsem zajímavou interaktivní aplikaci, která nabízí:

  • využití na jakékoli interaktivní tabuli (funguje online);
  • dvě odlišná zobrazení principu násobení;
  • názorný příklad komutativnosti.

Protože jsem nad ní musela chvilku dumat, ráda bych vám ušetřila čas, a tak jsem nahrála krátké video, které ukazuje, jak se program ovládá a co nám nabízí.

Pro lepší zobrazení klikněte zde.

Pokud objevíte nějakou další/jinou funkci, prosím, dejte vědět do komentářů. Děkuji.


.....
Podobné články:
Nástroje webu 2.0 pro interaktivní tabuli
Násobilka: Video se třemi metodickými postupy
Učíme násobilku

25. 7. 2010

Násobilka: Karty s rodinkami


Znám aktivitu, kdy děti vyhledávají číslo do trojice tak, aby vznikla "matematická rodinka", např. žáci 1. třídy najdou k číslům 3 a 4 číslo 7 nebo 1, a sestaví všechny čtyři příklady z karet s čísly.

Tady se nabízí trochu jiné zpracování. Uvažuji, že bych dala dětem jen prázdná políčka, aby samy tvořily "matematické rodinky". I když na začátek bude fajn některé karty si vytisknout...

s odkazem na:
"Each card has three numbers on it. The number at the bottom is the product of the two numbers above it. These three numbers are a fact family."
Nové! Šablony naleznete zde: http://www.mathcats.com/explore/factfamilies/printaddcards.html 

Násobilka: video s třemi metodickými postupy

Great Lesson Ideas - Primary Maths - Numbers | Teachers TV
http://www.teachers.tv/videos/great-primary-lesson-ideas-numbers

Video ukazuje tři velmi zajímavé aktivity při procvičování násobilky, hledání souvislostí a potažmo ukazuje, že interaktivní tabule nemusí být nutně využita k nějaké profesionální prezentaci. Hlavně v první ukázce vidíme, že učitelka má připraveno více listů v přípravě, ale podle vývoje situace si zobrazí jen potřebné.

Následuje stručný popis všech tří aktivit.

Vládní školní zvonění

Jiří Havel » Vládní školní zvonění

Zajímavý příspěvek, který mne donutil zvýraznit si zajímavé myšlenky, popř. připsat mé komentáře. Jistě poznáte z následujících řádků co je co...

Integrace obsahu vyučování

Kniha, která klade víc otázek a dává málo odpovědí...

Mé zápisky a komentáře v náhledu...

s odkazem na:
"Obsahuje teoretické vymezení problému pro pochopení integrace, ale i praktické, tvořivě zpracované ukázky, které vychází z bohaté praxe autorky na prvním stupni základní školy. Tím hlavním v této publikaci jsou především inspirující nápady dětí mladšího školního věku. Text je určen zejména širší pedagogické veřejnosti, zejména učitelům prvního stupně a studentům učitelských oborů."

Dítě, škola a matematika


Další kniha, kterou jsem si - a musím říct, že s chutí - pročetla.
I když nejsem matematik v tom pravém smyslu slova (učím na 1. stupni, tam jsme takoví "od všeho něco"), tak jsem si zde našla zajímavé informace i pro sebe.

Jak překonat formalismus ve vyučování a vést žáky k porozumění učivu? Jakým způsobem si dítě konstruuje svůj obraz světa? Na tyto a další otázky hledají odpověď autoři s mnohaletou pedagogickou i výzkumnou zkušeností. Představují moderní pohled na podstatu vyučování, který zachycuje soudobé trendy v pedagogice i psychologii. Formulují zásady didaktického konstruktivismu a ilustrují je na vyučování matematice. Text je doplněn řadou příběhů z praxe.

24. 7. 2010

Pomůcky pro výuku matematiky

Někdy člověk náhodně objeví přímo poklad. Posuďte sami, jestli se vám některá z pomůcek nebude hodit. A výroba jistě nebude nijak náročná...
s odkazem na:
"Manipulací s pomůckami zapojuje žák do poznávacího procesu kromě zraku další smysl hmat. Tím, že žák popisuje slovně činnost, kterou s pomůckami provádí, uplatňuje se i řeč (tedy i sluch). Užitím více smyslů při seznamování se s učivem a při procvičování již probraného učiva dochází u žáků ke kvalitnějšímu  osvojení a trvalejšímu zapamatování probírané látky."


.....
Podobné  články:
Grafy s bonbonky - je to ještě matematika?
Óda na činnosti v matematice
Aktivizující činnosti ve výuce matematiky

19. 7. 2010

Uvádějme jen úryvky a odkazy


... aneb trochu o právech a zákonu.

Autor článku upozorňuje na fakt, že někteří "blogeři" kopírují celé přispěvky ze svých oblíbených blogů a vkládají je "k sobě". Nejen, že se tím dopouštějí plagiátorství, ale současně tím ubírají čtenáře originálnímu autorovi.


Proto doporučuje dvě možné cesty:
  • využívat pouze odkazy či krátké ukázky tak, aby čtenář byl nakonec vyzván k přečtení si originálního příspěvku;
  • používat nějaký druh RSS čtečky a oblíbené blogy nabídnout svým čtenářům pomocí tohoto jednoduchého nástroje

Většinou se snažím zpřístupnit zajímavé texty čtenářům, kteří nemají možnost/čas/znalosti prostudovat si texty v původním jazyce. Také je beru jako východisko ke svým komentářům a doplněním.

Doufám, že se mi to daří v rámci zákona.


http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Srebnik-Shackles.jpg


S odkazem na:
"I often come across blogs that are reusing the content of other blogs without the author's permission. Unfortunately, I've even seen this done by school technology integrators, school administrators, and teachers."


... a článek měl do několika minut pokračování - originální příspěvek byl hned "ukraden". Ironie? Realita...

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prison.jpg


.....
Podobné články:
Co by mělo/nemělo být na třídním webu
Autorská práva - obrázky použité na školním webu

Obrana výtvarné výchovy


Scientific experimental skills, arithmetic and mathematical skills are commonly accepted to be the most important skills in building a child towards a bright and successful future whereas artistic studies are frequently classified as a mere interest or non main stream children education everywhere. However, it is a terrible mistake to judge the significance of art studies as above because art studies are actually very important in the growth and development of a child towards a better life and future.

Autor příspěvku vyzdvihuje především možnost vyjádření myšlenek, postojů a emocí žáků. Jistě je to bezpečnější cesta, než se obrátit k násilí. 
Pak je tu rozvoj kreativity - výtvarná výchova k tomu má nejblíže ze všech předmětů, které ve škole učíme.
Dále autor upozorňuje na fakt, že prostřednictvím umění umožňujeme žákům pochopit nejen svou vlastní kulturu, národ, ale také seznámit se s ostatními rasami a národnostmi.

Google Wave ve výuce

Google Wave - Wave in the Classroom

Students can use it for collaborative note-taking, sharing assignments with the group and with the teacher, and for group-work/pair-work within or outside of the classroom. Students who've missed the class or would like to learn at their own pace can use playback to replay the discussions.

18. 7. 2010

Úroveň některých škol klesá, prý...

Každé dítě se učí něco jiného, stěžují si rodiče i učitelé - iDNES.cz
Úroveň některých škol klesá a některé připravují děti hůře než jiné. Může za to reforma výuky? Velká část kantorů si na ni stěžuje. Ministerstvo připouští jen to, že se na její kvalitě podepisuje nedostatek peněz. 
Zdá se, že je (opět) něco prohnilého v "dánském království". Opět se ukazuje, jak byla uchopena reforma, přežvýkána každým jinak a vesele vyflusnuta. A... babo, raď.

Pár jednoduchých rad pro začínající blogery

Starting a blog is simple if you use a site like Blogger or WordPress.com.
 Začít blogovat je snadné, pokud používáte některé z nejznámějších poskytovatelů. Kromě výše jmenovaných (oba výše zmíněné lze nastavit na češtinu) bych ještě v češtině nabídla Blog Metodického portálu (pracuje na stejném systému jako WordPress) nebo EduBlogs (komunikuje anglicky).

Jak dlouho bude ještě vládnout známka na českých školách?


Nejčastějším argumentem proč NEHODNOTIT slovně, byl na naší škole jednoznačně problém s organizací "zapisování hodnocení". Učitelé ještě stále nepochopili, že není třeba hodnotit každou práci zvlášť (např. ve VV), ale že je zde konečně možnost hodnotit kompetence, pokroky, dlouhodobější cíle. To vám známka neumožní.

Doufám, že se u tohoto příspěvku, ať už na stránkách České školy nebo zde, rozhoří zajímavá diskuze......
Podobné články:
Žákovské portfolio - nikdo nic pořádně neví (v jedné z prezentací najdete zajímavé myšlenky i k tomuto tématu)

17. 7. 2010

Učitelé, zahoďte červenou!

A recent study shows that teachers correcting an English learners’ paper will find more errors if they are correcting it with a red pen than if they are using a blue one.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blue_red_school_pencil,_Hungarian_Stationery_Factory,_Budapest_1963.jpg
 Nedávná studie ukazuje, že učitelé, kteří opravují texty, naleznou více chyb, opravují-li je červeně než když používají modrou barvu.

Dobré programy - Výukové programy


Možností kde a jak volně stahovat programy je dost a dost. Co třeba tato stránka?
Třeba tu najdete něco zajímavého... Dejte vědět do komentářů.

Pro tuto chvíli testuji novinku - EduRibbon jako alternativu k softwaru SMART Notebook......
Podobné články:

16. 7. 2010

Skupinová integrace mimořádně nadaných žáků


Projekt, který svým rozsahem jistě uspokojí jak rodiče nadaných žáků tak pedagogy, kteří cítí, že je třeba udělat další krok v oblasti práce s nadanými žáky.

Pokračování bude jistě zajímavé.

s odkazem na:
"Základní filozofií bylo segregovat skupinu těchto žáků na hodiny matematiky, českého jazyka a angličtiny. Pod vedením asistentů pedagoga měli pracovat na projektech a obohacujícím učivu, které vybírá a určuje třídní učitel. Celému prvnímu ročníku jsme nabídli diferenciovanou výuku angličtiny. Ke stmelování třídních kolektivů pomáhala etická výchova."


.....
Podobné články:
Inspirativní hry a hlavolamy pro obohacení výuky
Myšlenky na minulost a důležité otázky
Věnujte pozornost maličkostem

12. 7. 2010

Inspirativní hry a hlavolamy pro obohacení výuky


Snad vyčerpávající seznam různých stolních (a jiných) her, které můžeme využít ve výuce (nejen nadaných žáků).
Zajímavá inspirace na vánoční dárek pro celou třídu...

s odkazem na:
"Příspěvek přináší aktuální seznam her a hlavolamů, které je možné využívat ve výuce nadaných dětí a žáků či práci školního klubu. Hry jsou řazeny dle oblastí rozumových schopností, na které se zaměřují, stručně jsou popsány herní principy a doporučený věk."


.....
Podobné články:
Badatelské aktivity
Odkazy na Metodickém portálu
Google knihy

Autorská práva - obrázky použité na školním webu


Tak tohle je opravdu "rachot". Obávám se, že asi paní Jandová není sama, kdo nechtěně porušuje autorská práva. Není tohle ale trochu moc?

Rozhodně budu kauzu sledovat. Uvidíme, jestli přijde nějaká spásná rada nebo pomoc.

s odkazem na:
"Nyní však naše škola dostala rovnou pokutu 10 000 Kč za obrázek, který jsem na internetu našla např. v ženském časopise, na blogu, atd.. Nepřišlo nám žádné upozornění, žádná žádost o stažení obrázku z internetu, rovnou pokuta. Máme podezření, že věc není legální a neradi bychom se stali obětí nějakého podvodu. Jak se lze v tomto případě bránit a jak zjisti pravdu?"


.....
Podobné články:

Tagy v pěkné grafice aneb Tagxedo

Doporučuji podívat se na následující video - měla jsem puštěné beze zvuku a vím úplně vše :-) Třeba objevíte zajímavou novinku, která se vám zalíbí a použijete ji na svém webu nebo blogu.
Krásné prázdniny přeji. P.


11. 7. 2010

Zprostředkované učení


V knihovně jsem objevila knihu paní Málkové. Ráda si knihu prostuduji, protože by mne zajímalo - po prostudování Integrované tematické výuky pí Kovalikové - jaké jsou další moderní směry výuky. Hledám hlavně podobnosti a rozdíly.

V závěru článku najdete mé výpisky.

Kniha o zprostředkovaném učení mi nastínila psychologický směr, který mi není až zas tak cizí. Chápu a souhlasím s tím, že učení by mělo být smysluplné, mělo by především rozvíjet žáka jako osobnost a osoba učitele je hnacím motorem celého dění (se všemi klady i zápory).
Na druhou stranu jsem příliš nepochopila ukázky speciálních pracovních listů, které ZU provázejí. Cítím jistě, že to souvisí s tím, že jsem neabsolvovala žádný kurz, který by mne přímo se ZU seznámil. Kniha mi ukázala další zajímavost, za kterou, přiznám se, ale dál do hloubky nepůjdu.

I tak se, myslím, čas od času vrátím ke svým zápiskům, abych se ujistila, že mé kroky jsou v souladu s nejnovějšími psychologickými směry.

.....
Podobné články:

9. 7. 2010

Acrostic Poems - Hry se slovy

Acrostic Poems Lesson Plans: "Acrostic poetry is a fun and simple form of poetry for your students to explore."
Rozšiřujme slovní zásobu žáků pomocí tvořivých metod, např. Slovními korálky.

9. 7. 2010 Přidán nový odkaz s obrázkem k lepšímu pochopení.

Go2Web20

Hledáte nástroje ke komunikaci, sdílení nebo jen tak si poklábosit. Tak prosím. Tady najdete 66 stran odkazů na webové aplikace všeho možného druhu, až oči přecházejí.

Našli jste něco nevídaného? Podělte se do komentářů...

s odkazem na: Web 2.0 Tools and Applications on Go2Web20 (zobrazit ve WikiKomentářích Google)

Kreativita a síla květin

Creativity and the Power of Flowers

Reasons for the flower's place in so many paintings and drawings include the multitude of varieties of flowers, the colors and shapes , and the individual beauty of every blossom as separate from others of the same kind.
Kresba/malba květin nám umožňuje plně rozvinout tvořivost. Nic není předem dáno - květiny mohou mít různé odstíny barev, okvětní lístky nemusí mít stejný tvar ani velikost. Malé dítě může experimentovat s tvary a barvami.  Starší děti se mohou pokoušet o realistický obraz bez náročných pravidel a omezení.

8. 7. 2010

Závěr nebo začátek školního roku. Jak se zabavit?

Education Article :: Top 12 Effective End of the Year Activities
Ah, the end of the year. Everyone’s tired and losing focus. Some tests are behind you (state tests, AP exams), some may be ahead of you, and probably no one – you or your students – is really at their best. So what’s a teacher to do?
Konec školního roku. Všichni už jsou unavení - učitelé i žáci. Důležité písemky jsou za námi (snad)... Co dělat, abychom vše ve zdraví dožili?

Začátek školního roku. Všichni jsou ještě v prázdninovém opojení, nikomu se nechce příliš pracovat. Jak z toho ven? Co třeba vyzkoušet trochu netradičního opakování na začátek?

Přestaňme učit předměty a začněme učit děti

Opakovaně narážím i v zahraničních článcích na ty tolikrát propírané kompetence. Zřejmě s podobnými problémy zápasí učitelé na celém světě...

3. 7. 2010

Paul Kelley: Dejte dětem čas a prostor k učení


Průkopnický ředitel školy využívá a propaguje "rozložené učení". Tato vědní teorie říká, že děti si odnesou z hodin víc, když mají dostatek přestávek.

Školáci jistě zajásají. Který předmět jen nejoblíbenější? Přestávky!
Nový výzkum ukázal, že přestávky mají větší smysl, než jsme předpokládali. Nabízím zde několik myšlenek z textu, který se mi zdá velmi inspirativní.

Udělejme krok od nástrojů k dovednostem


Škola už nebude jen o základním triviu (čtení, psaní počítání). S argumentem, že toto je cílem školní výuky si vystačíme tak v 1. období. Děti se stále častěji ptají: "Proč? Proč se tohle učíme?" 
Odbudete je nějakou frází nebo se zamyslíte?

1. 7. 2010

Gpanion


Pokud používáte více aplikací Google, tato stránka vám umožní jednoduché rozhraní. Také si můžete nastavit, které aplikace (formou ikon) chcete zobrazovat.

Aplikace se dále vyvíjí. V poslední době přibyla možnost zobrazení počtu přijatých mailů a propojení s kalendářem umožňuje náhled nejbližších událostí (i když mi v tuto chvíli ukazuje události příštího měsíce - hm, nikdo není dokonalý).


Cože? Pohádky na gymnáziu?


Tento článek jsem si přečetla s mírným zděšením. Jsem zablokovaná a mám pocit, že pohádky jsou jen pro malé žáčky (pokud nepočítám filozofické pohádky typu Malý princ). 
Hm, jak je vidět, mám se ještě co učit. A co vy?

s odkazem na:
"Fantazijní příběhy a pohádky lze využít jako zrcadlo, ve kterém se může odrážet naše současnost. Metoda pracující s tímto momentem se nazývá aktualizace a lze ji využít při práci s celou škálou příběhů – pohádkami, literárními a náboženskými texty apod. Například aktualizace biblických podobenství může přinést zajímavé poznatky o tom, jak jsou hodnoty vnímány v našem každodenním životě."


.....
Podobné články:

mind42 - tvorba myšlenkových map

Tato aplikace se vám určitě bude líbit. Pracuje svižně, nabízí velké množství nástrojů (včetně sdílení a publikace na web nebo do blogu, exportu do jiných programů na tvorbu mm - např. FreeMind, ale také do pevných formátů - např. pdf.
Vyzkoušejte, nebudete litovat. Dobrá alternativa k podobnému nástroji bubbl.us.


.....
Podobné články: