28. 7. 2010

Čtyři pilíře vzdělávání


The 4 pillars of education are the ones most deeply connected to education: Teachers , Schools , Parents , and, obviously, Students .
Henrick Oprea je učitelem angličtiny z Brazílie (krom jiného - viz zde). Obdivuji, když někdo několika větami dokáže shrnout kladné i záporné stránky problému. Jako v příspěvku o 4 pilířích vzdělávání...V úvodu se odvolává na film "Společnost mrtvých básníků", kde zazněla myšlenka 4 základních pilířů vzdělávání, ovšem jiných, než jaké H. Oprea předkládá.

Učitel
One of the reasons most people have chosen to become teachers is the fact that teaching is one of the most rewarding professions in the world – and if you're a teacher you know I'm not speaking financially.
Učitel je nezastupitelným faktorem, který má nesmírnou zodpovědnost, ale také možnost okamžité zpětné vazby svého snažení (srovnej příspěvek z Lidových novin Učení: Peníze nejsou všechno - bude k přečtení online od 29. 7. 2010). Oprea vyzývá učitele k neustálému boji za lepší školství - a není tím míněn jen boj se systémem, ale také se sebou samým. 


Škola
Principals, directors, coordinators, and all the staff should make sure they provide teachers and students with all the necessary conditions for the story to follow its course.
Jestliže učitel je ten, kdo nejvíce ovlivňuje žáky, pak škola je zastřešujícím mechanismem, bezpečným prostředím pro zdárný průběh výuky. Pokud bude vedení školy, říká Oprea, přikazovat a nařizovat, ale nebude poslouchat a vnímat potřeby svých učitelů, je celý systém vážně ohrožen.

Říká se, že škola by měla být bezpečným prostředím pro žáka (bezpečné prostředí pro žáka se utváří ve třídě, resp. v třídním kolektivu). Zde nesouhlasím. Je třeba podívat se na hierarchii vztahů a ty dodržovat. Škola, resp. vedení školy stojí na vrcholu celé pyramidy, pod ním stojí učitelé a vedle nich (ano - VEDLE nich) rodina, v posledním patře pomyslné pyramidy pak žáci. Jestliže dojde k nějakým přesunům, jedná se o nepřirozený stav a jako takový nemá šanci na dlouhodobý úspěch.
Má přesvědčení vycházejí z několika absolvovaných seminářů systemických konstelací.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emile_Cohl_-_Le_Sans_Souci.jpg
Rodiče
However, parents should help teachers and schools by being more present in their children's education.
Rodiče by měli znát školu a učitele, kam posílá své dítě. Zájem rodičů o vzdělávání by měl být samozřejmostí. Tuto situaci by si měli uvědomit i učitelé, protože ještě většina z nich svým osobitým způsobem brání rodičům, aby se na vzdělávání svých dětí podíleli. Mnohdy se jedná jen o drobnosti ("To si ve třídě řešíme za zavřenými dveřmi"), ale i takové mohou rodiče odradit od dalších otázek a zájmu.

Na druhou stranu diskuzí o tom, "jak jsou ti rodiče hrozní" je také dost (a některé jsou opravdu pikantní).

Je tedy jen na nás, dospělých, jak dokážeme vybalancovat podobné třecí plochy.


Studenti/žáci = Superstars
Students should know that there are limits and these should be observed even by superstars.
Líbí se mi, jak H. Oprea používá příměry - i M. Jordan musel poslouchat svého trenéra apod. Možná bychom to mohli občas svým žákům vysvětlit právě na příkladech z JEJICH života. Dále píše, že by žáci měli být schopni naslouchat druhým, přemýšlet o svých činech a pochopit, že škola, učitelé i rodiče mají společný cíl - nechat je zazářit na jejich cestě životem.


V závěru je pak zdůrazněno jedno důležité slovo - důvěra. Bez důvěry nelze postupovat společnou cestou, bez důvěry, že mí partneři pracují jak nejlépe mohou a pracují na stejném úkolu, jako já, nelze dojít ke stejnému cíli.
It is only when each pillar is able to trust that the other is doing its job properly that we will have a strong foundation for education to thrive.

Držme si tedy palce, aby byly všechny pilíře našeho školství pevné a snažme se pro to udělat, co je v našich silách.


.....
Podobné články:
Jak to naše snažení vidí rodiče?
Svalování viny na děti
Přestaňme učit předměty a začněme učit děti

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína