27. 4. 2015

Čtenářské dílny aneb nápady do hodin ČJ (doplněny další zdroje informací)

Inspirace z knihy: Riefová, Sandra F.: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Portál, Praha 1999. ISBN 80-7178-287-4

Náměty na minilekce, které by mohly:

 • pomoci žákům s ADHD v práci; 
 • rozvíjet čtenářskou gramotnost všech žáků. 
Celý text si zobrazíte kliknutím zde.

Nové! Doporučuji prostudovat Vlnobití, které se čtenářským dílnám cíleně věnovalo.

Nové! Další informační zdroje:


.....
Podobné články z PEPOUŠova nápadníku:
Čtenářská gramotnost v čas. Moderní vyučování
Rozvíjíme slovní zásobu dětí
Techniky do hodin čtení - a jak je přeložit

23. 4. 2015

M. Khas, J. Rambousková - jejich sbírky odkazů a jedna sbírka navíc

Miloslav Khas: On-line nebo off-line, hlavně, že jsou free!

Můj seznam | Co jsem vyzkoušela


Přehled aplikací, on-line zdrojů a odkazů využitelných ve vzdělávání - ITveSkole.cz

"Dovolujeme si proto v tomto článku nabídnout přehled některých aplikací. Souhrn vznikl v rámci projektu Dotkněte se inovací, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0024. Základní rozlišovací znak pro třídění těchto aplikací jsme použili vyučovací předmět..."
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

15. 4. 2015

Nebezpečí Facebooku


... aneb temná strana sociální sítě/sociálních sítí... [22.7.2010]

Aktualizace:
 • [21.10.2011] Lekce pro žáky netradičně - zajímavý článek na Metodickém portálu!
 • [4.5.2014] Konkrétní popis řešení "ukradené identity" na Facebooku...
 • [11.8.2014] Praktické rady, jak zajistit alespoň minimální ochranu dětí na FB z pozice rodiče.
 • Nové! Překvapí někoho, že profil na FB mají už žáci na 1. stupni? Konkrétní čísla najdete v článku K. Kopeckého...

14. 4. 2015

Jak efektivně pracovat s Wordem radí M. Ševečková

Jak vytvořit pěkný dokument?

"Formální úprava dokumentů s otázkou jazyka souvisí jen volně, ale je stejně důležitá jako pravopis. Určitou oporu má ve státní normě, která přesně stanoví, jak má která písemnost vypadat. V dnešní době záplavy informací je asi nejdůležitější, aby text byl přehledný, dobře čitelný, aby se v něm čtenář snadno orientoval, aby vypadal z typografického hlediska dobře, a navíc se při dalším zpracovávání choval dostatečně stabilně. Toho lze poměrně snadno dosáhnout, budete-li ve svých textech dodržovat několik jednoduchých pravidel..."

Nové! Jak si usnadnit psaní textů?

"Cílem tohoto článku je představení nástrojů, které Word (a obecně i jiné editory) nabízí pro český jazyk. Dozvíte se mimo jiné, jak se vyhnout pravopisným chybám, kde čerpat inspiraci pro tvorbu košatějších textů nebo jak se vypořádat s dělením slov. To vše na konkrétních funkcích programu MS Word."
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

30. PEPOUŠovo vlnobití V: Písemné vyjadřování našich žáků - kdy a jak hlídat, proč (ne)opravovat chyby v sešitech...

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.

Téma: Písemné vyjadřování našich žáků - kdy a jak hlídat, proč (ne)opravovat chyby v sešitech... 

Podívejte se, jak se hlasování vyvíjelo zde.
Jak se do vlnobití nyní zapojit, až nastane ta správná chvíle?

 1. Na stránce Google Plus PEPOUŠova nápadníku najdete v neděli večer nebo v průběhu pondělí informaci o zvoleném tématu a do komentářů můžete navrhnout otázku/otázky, které byste rádi prodiskutovali.
 2. V pondělí 20. 4. se ve 20:00 připojte na Google Plus a do pole pro vyhledávání napište #vlnobiti5-30  (což je speciální hashtag pro toto vlnobití).

Užitečné odkazy:

10. 4. 2015

Ako sme sa stali sprievodcami po zaujímavých prírodných lokalitách


Geologická stavba území nie je pre žiakov práve obľúbenou témou. Navyše si nevedia dobre zapamätať názvy geologických útvarov. Preto sme to s ôsmakmi skúsili ináč.

Po oboznámení sa so základnými geologickými útvarmi a ich prítomnosti v najznámejších lokalitách Slovenska, sa zo žiakov stali turistickí sprievodcovia.

QR kódy

Využili sme aj medzipredmetové vzťahy s informatikou. Žiaci vedia používať tablet, v tomto prípade čítačku QR kódov. Každý si vybral z pripravených kódov, ktoré obsahovali krátky text o lokalite, ktorú mali určiť a zapísať jej názov do pripravenej spoločnej nástenky – padletu. Počet kódov bol o jeden – dva vyšší, ako počet žiakov, aby si každý mohol vybrať.

Príklady zašifrovaných textov:

Riešenia QR kódov

 1. Tvoria ich najmä premenené horniny. Tiesňavy sú vytvorené na vápencoch a dolomitoch. (odpoveď je Západné Tatry)
 2. Je jedinou sprístupnenou jaskyňou Tatier. (odpoveď je Belianska jaskyňa)
 3. Na Slovensku je významná paleontologická lokalita... (odpoveď je Sandberg)
 4. Sintrová jaskyňa, tvorí súčasť najdlhšieho jaskynného systému u nás. (odpoveď je Demänovská jaskyňa slobody)

Príprava turistických sprievodcov

Keď všetci žiaci rozpoznali a vložili názvy lokalít na spoločnú nástenku, urobili sme krátku kontrolu správnosti, a potom sa žiaci stali turistickými sprievodcami. Ich úlohou bolo vyhľadať na internete informácie o danej lokalite, vybrať tie, ktoré budú pre turistov atraktívne a zapísať ich do padletu tak, ako by ich hovorili turistom, ktorých budú sprevádzať.

Žiaci si pri tom mali uvedomiť, že je potrebné, aby urobili svojmu rozprávaniu úvod, že nie je vhodné povedať všetky informácie na začiatku cesty, a potom „kráčať“ bez slova niekoľko hodín, že si musia naplánovať prestávky a vhodne ich vyplniť, že treba turistov upozorniť na nebezpečenstvo, že treba turistov ma konci cesty priviesť na bezpečné miesto, odkiaľ sa vedia dostať napr. na parkovisko, že treba hovoriť vtipne a zaujímavo, že sa treba vhodne rozlúčiť ... a pod. 

Niektorým žiakom sa podarilo vytvoriť zaujímavejší, iným možno mernej zaujímavý text, ale všetci pracovali so záujmom a preukázali aj určitú dávku kreativity a nenásilným spôsobom si osvojili geologickú stavbu Slovenska.

Miniprojekt pokračuje

Tento miniprojekt bude pokračovať na hodine informatiky, kde podľa možnosti využijeme párovú výuku učiteľa informatiky a biológie. Učiteľ biológie skontroluje správnosť informácií z hľadiska geológie, učiteľ informatiky využije texty v téme práca so zvukom a žiaci texty nahrajú. 

Nahrané texty je možné využiť viacerými spôsobmi:
 1. oboznámenie žiakov pred exkurziou do niektorej z daných lokalít,
 2. v učive prírodovedy a geografie mladších žiakov: deti v tabletoch vyhľadajú obrázky zaujímavej lokality a vypočujú si nahrávku,
 3. doplniť obrázkami a využiť vo virtuálnej nástenke na chodbe školy,
 4. ukázať na akadémii školy ostaným žiakom a rodičom,
 5. rozšíriť a použiť ako záverečnú prácu deviatakov (to je už na kreativite každého učiteľa).

Ukážky prác

Ukážka žiackeho textu:

Dobrý deň,

Dnes budem váš sprievodca. Dnešná trať bude viesť na vrch Rysy ktorý sa nachádza v nadmorskej výške 2503 metrov nad morom. Vrch leží na hranici Slovenska a Poľska. Momentálne sa nachádzame na Štrbskom plese. Najskôr pôjdeme lesnou cestou na Popradské pleso kde budeme mať prvú pauzu. 

Sme na Popradskom plesa môžte sa občerstviť, môžte sa ísť pozrieť na Symbolický cintorín za 30 minút vyrážame na našu ďalšiu zastávku Chatu pod Rysmi. 

Sme na pol ceste medzi Chatou pod Rysmi a Popradský plesom môžte vidieť Kôprovský štít a Jahňací štít. Ešte chvíľku pôjdeme cez kosodrevinu a zachvílu sme na skalnatom povrchu kde pôjdeme popri Žabom plese. Už sme skoro pri Chate pod Rysmi ale ešte musíme prekonať reťaze. 
A sme tu pri Chate pod Rysmi nachádza sa tu najvyššie položená latrína v Tatrách. Môžte navštíviť latrínu alebo sa naobedovať o 45 minút vyrážame. Blížime sa k vrcholu štítu. A sme tu. 

Sme na Rysoch môžte pozorovať okolité štíty. Poobzerajte sa, vydýchnite, najedzte sa a pôjdeme na popradské pleso kde sa rozlúčime. 

Takže sme tu na konci našej cesty rád som s vami išiel dúfam že aj vy so mnou.

Nástěnka Padlet:

(Pokud nástěnku nevidíte, využijte odkaz (http://padlet.com/pisova_a/at67cnmiul6q) pro zobrazení v prohlížeči.
Alena Píšová, ZŠ SNP Horná Ždaňa

8. 4. 2015

Stručně v odkazech 04/08/2015: Zvýrazňujte a ukládejte, radí J. Rambousková

Značkovače deluxe aneb Jak označovat texty a ještě si je schovat | Co jsem vyzkoušela

"Běžně zvýrazňujeme ve vytištěném textu nebo v textovém editoru to, co nás zaujme. Ještě by se hodilo označený text nějak jednoduše z dokumentu „vytáhnout“. Také by nebylo špatné označovat texty na webových stránkách. A automaticky si vše uschovat."
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

7. 4. 2015

29. PEPOUŠovo vlnobití V: Počítačová učebna - organizace a její vybavení (SW, HW aj.)

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.

Téma: Počítačová učebna - organizace a její vybavení (SW, HW aj.)

Podívejte se, jak se hlasování vyvíjelo zde.


Jak se do vlnobití nyní zapojit, až nastane ta správná chvíle?

 1. Na stránce Google Plus PEPOUŠova nápadníku najdete v neděli večer nebo v průběhu pondělí informaci o zvoleném tématu a do komentářů můžete navrhnout otázku/otázky, které byste rádi prodiskutovali.
 2. V pondělí 13. 4. se ve 20:00 připojte na Google Plus a do pole pro vyhledávání napište #vlnobiti5-29  (což je speciální hashtag pro toto vlnobití).

Užitečné odkazy:

2. 4. 2015

Nástroje pro společnou tvorbu dokumentu

Spolupráce je už nedílnou součástí výuky žáků. Nejprve se ji ale musíme naučit. Pokuste se domluvit s kolegy a "dejte si rande" - třeba online na některé aplikaci. Můžete zde vytvořit společný projekt nebo jen tak sladit své plány...

Většina aplikací pro společnou tvorbu textů nabízí:

 • souběžnou tvorbu textového dokumentu se základními možnostmi práce s textem;
 • obvykle souběžný chat pro všechny spolupracovníky;
 • export do nějakého jiného formátu, jako např. txt, PDF nebo html.

Sync.in

Výhody
 • není třeba se registrovat;
 • pracuje to pro všechny souběžně a okamžitě se zobrazuje psaný text;
 • chat umožňuje diskuzi;
 • rychlost synchronizace je také dobrá;
 • lze pak vše exportovat.
Nevýhody
 • není třeba se podepisovat, takže je to výrazně anonymní.
Část tohoto textu je exportovaným dokumentem. Originál si můžete zobrazit a vyzkoušet zde: sync.in/tS7mKiH2fi

Pozn.: Při revizi tohoto článku byla prozatím služba pro otevřenu spolupráci nedostupná, tak doufám, že bude vše co nejdříve v pořádku.

Quip

Mým oblíbeným a v tuto chvíli v rámci nakladatelství aktivně testovaným nástrojem je Quip. Jde o hezkou, minimalistickou, ale přesto velice silnou aplikaci pro spolupráci nad richtextem. Umí přesně to, co většina z nás může potřebovat, ale nic moc navíc. Funguje i v offline režimu.[2]

Při prvním pohledu se mi líbil vzhled i přehlednost. Ihned jsem se zorientovala. Líbí se mi import z různých úložišť (Dropbox, Drive, Evernote, Box). Trochu mi vadí, že je třeba, aby byli spolupracovníci také registrovaní.
Podrobnější výhody a nevýhody doporučuji pročíst si v článku Tipy pro týmovou spolupráci nad textem, ze kterého je úvodní citace.

Fotogalerie dalších PrtSc


Své zkušenosti s aplikací sdíleli také členové komunity GEG Učte s námi. Podívejte se na jejich postřehy!

Další aplikace se podobnými funkcemi

Máte další tipy nebo zkušenosti s některou aplikací? Ráda zde přidám Váš text.

Zdroj aktualizace:

[1] Educatorstechnology.com (1996). 5 Excellent Web Tools to Teach Collaborative Writing ~ Educational Technology and Mobile Learning. [online] Retrieved from: http://www.educatorstechnology.com/2013/05/5-excellent-web-tools-to-teach.html [Accessed: 8 May 2013].

[2] Lifehacky.cz, (2014). Tipy pro týmovou spolupráci nad textem | Lifehacky.cz. [online] Available at: https://www.evernote.com/shard/s79/sh/439ab508-a483-4bc8-9875-216fbd277631/494f9b596e0650790ad4ceee3b1539d6 [Accessed 7 Sep. 2014].

[3] Byrne, R. (2015). Free Technology for Teachers: Meeting Words - A Free Tool for Collaborative Notes and Discussion. [online] Freetech4teachers.com. Available at: http://www.freetech4teachers.com/2015/04/meeting-words-free-tool-for.html#.VR1nuvysU5M [Accessed 2 Apr. 2015].