28. 2. 2010

Čtenářská gramotnost v čas. Moderní vyučování

Moderní vyučování č. 2/2010 se věnuje převážně tématu čtenářství a čtenářské gramotnosti. Některé názory jsou zajímavé a ráda bych se o ně podělila...Pokud je nám známo, konkrétních aktivit, které by vedly ke zlepšení situace v oblasti zvýšení čtenářské gramotnosti, není mnoho. Mezi výjimky lze řadit například projekty Celé Česko čte dětem a Rosteme s knihou.

Poslední jmenovaný projekt vydává knihy v edici Čti+. Také jsme si na začátku školního roku zakoupili nějaké. Naštěstí jsme tři první třídy v paralelním ročníku, takže se nám podařilo zakoupit vždy 5 kusů od jednoho dílu. Celkem jsme si zakoupili 4 různé druhy knížeček. Ono to totiž není zas až tak levné. A o peníze jde až v první řadě, že?!

Doufáme, že se nám podaří uzavřít další projekt, do kterého jsme se vrhli - Knížka pro prvňáka.

Vyhlaste školní/třídní soutěž o nejlepší čtenářskou knihu. Zadání žákům: Zhodnotit knihy, které čtou a přemýšlet o nich. Vypracovat kritéria pro různé kategorie soutěže. Nominovat knihy, které považují za vhodné pro soutěž. Přečíst knihy, které doporučili ostatní spolužáci a účastníci soutěže. Hlasovat pro vítěznou knihu.

Mám výhrady k takto dlouhodobým projektům. Velmi často se stává, že jsou prostě nesplnitelné a nakonec vyšumí do prázdna. A to je škoda.
Takový projekt také předpokládá velmi sehraný kolektiv žáků a zájem všech účastnit se. Bohužel jsem se spíš setkávala s těžkostmi už ve fázi motivace a přípravy (a to učím pouze na 1. stupni, takže mluvím o dětech ze 4. - 5. ročníků!), kdy bylo mnohdy nad lidské síly nadchnout žáky.
Z článku Jak je to s tou nesoustředěností našich žáků jasně vyplývá, že dlouhodobé zaujetí jednou věcí asi nebude zrovna tím nejsilnějším faktorem...
A ještě bych měla jednu připomínku - projekt by měl být jen tak dlouhý, aby se neznechutil (nejen) žákům, ale i učiteli. Ve chvíli, kdy je pro vyučujícího přítěží, je potřeba co nejdříve vše ukončit (pokud možno decentně, s co nejlepším výstupem).

Co s tím? Krátké jednorázové akce? Nebo trénovat a bojovat s větrnými mlýny?

Organizujte čtenářské semináře
Během čtenářských seminářů ve třídě mohou žáci číst samostatně své vybrané knihy... Je dobré stanovit jasná pravidla pro nezávislé čtení, v jakém čase bude ve třídě probíhat. Jedno pravidlo je, že si musí žák najít "vlastní" místo pro čtení a nerušit ostatní... Každý žák má svou vlastní přihrádku na knihy, označenou svým jménem. Žáci si vždy ve stanovenou dobu doplní vybrané knihy do přihrádek tak, aby pro čtenářské semináře měli výběr knih připravený a čas na čtení netrávili výběrem knih... Žáci si musí všechny knihy, které přečetli, zaznamenat do sešitu... Doporučte žákům, aby si při čtení průběžně vypisovali zajímavé body, myšlenky, cokoli je zaujme... Jakmile začne čtenářský seminář, netolerujte žádná vyrušení.

Tak tohle je moje favorizované doporučení. Ano, tohle by bylo v hodinách realizovatelné. Až vyzkouším, podám zprávu.

Zaujalo mne souběžné zapisování do sešitu, tedy něco jako vedení podvojného deníku. Nedávno jsem o tom četla v diskuzi.

...............
Další zajímavé techniky do hodin čtení můžete získat třeba zde.
Nesmíme zapomenout na techniky Kritického myšlení.
Čtenářské gramotnosti se věnuje i text na portálu Česká škola.
Blog Mgr. Ludmily Kovaříkové se také vyjadřuje k čtenářské gramotnosti...

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář se ihned zobrazí pro všechny návštěvníky stránek.