31. 12. 2010

Tvorba materiálů k využití online

I když je na internetu spousta již vytvořených aplikací k procvičování učiva, čeština je stále potřebná. Lenka Syrová nabízí přehled zajímavých programů ke stažení (a ukázky hotových cvičení), které vám umožní tvořit křížovky, spojovačky, doplňovačky... chce to jen trochu času a trpělivosti.
s odkazem na:
"Užitečné programy pro učitele pro přípravu testů, interaktivních cvičení..."


.....
Podobné články:
4 dokonale využitelné aplikace ve vyučování
Smysluplné hodiny informatiky
Jak jsme glogovali

30. 12. 2010

Nesmím prdět na záchodě

Po přečtení tohoto článku je opravdu více než nutné zamyslet se, jak to naše školství vypadá...
s odkazem na:
"Samozřejmě, že jako matka o genialitě svých dětí nepochybuji. Ale právě proto, že o ní nepochybuje žádná matka (a dlužno říci, že mnohé děti ostatních matek mi vždycky geniální nepřipadají), snažím se držet své mateřské pudy pod kontrolou aspoň tím, že svým synům odmalička vštěpuji, že paní učitelky ve škole se musejí poslouchat a je třeba si jich vážit."


 .....
Podobné články:

28. 12. 2010

Učíme násobilku

Math Lesson Idea for Elementary School Teachers: Multiplication
"This simple math lesson idea helps students practice multiplication facts in a fun way. The activity requires math flash cards: use it as a sponge activity."
Výuka násobilky je hlavní náplní 2. (3.) ročníku. Všichni chápeme, jak velmi důležitá je to dovednost. Nabízím zde některé zajímavé aktivity, které by měly pomoct při vysvětlování a procvičování násobilky.

Nově vloženo zajímavé video.

Základem se první seznámení s násobilkovými spoji. Je třeba VŽDY navazovat na učivo, které už žáci znají; v tomto případě navážeme na opakované sčítání. Díky němu vyvodíme celou násobilkovou řadu, např. násobilku 2. Pak už nastává opakované procvičování...

Matematické smyčky

Výborná pomůcka na které si žáci upevní řadu násobků stejně jako přiřazování násobilkových spojů s výsledky. Velmi pěkně popsaný metodický postup.

Šeptaná

Explain to the students that they will be playing a game but they must have at least two skills, they must know their multiplication facts and they must be able to whisper.
Rozdělte třídu na stejně početné skupiny. Učitel si připraví karty s příklady na násobení a dělení. Postupně ukazuje jednotlivé karty. Žák, který je na řadě (ostatní by mohli položit hlavy na lavici, aby neviděli zadaný příklad) vypočítá příklad, otočí se k sousedovi po pravici a pošeptá mu celý příklad i s výsledkem. Celý příklad i s výsledkem pak koluje po celé skupině až k "reproduktoru", tj. žákovi, který je poslední v řadě (po něm už následuje žák, který začínal). Ten celý příklad řekne nahlas.
Budete zadávat jeden stejný příklad pro všechny skupiny? Pak by bylo dobré, aby reproduktor příklad zapsal nebo přišel k Vám a pošeptal Vám ho do ucha.
Discuss with the students if they made corrections to the answer whispered in their ear or whether they heard a problem they did not know.
Hra umožňuje opakovanou kontrolu výsledku počítání (žáci si předáváním informace ověřují, že je výsledek správně a upevňují si tak násobilkový spoj).

Je dobré volit příklady, které dělají žákům problémy. Jako inspiraci můžete použít jakoukoli pětiminutovku, kterou jste s dětmi psali - chybné příklady si poznačte a máte zásobu.
Using this game as a way to have students practice the multiplication facts is one approach that students like. 

DUMy

...a dále vyhledávání zde.

Zahraniční inspirace

Velmi kvalitní karty a kartičky najdete na http://www.sparklebox2.co.uk.
Pracovní listy (pod nadpisem "multiplication worksheets") najdete na stránkách http://www.lessonplanet.com (stáhnete v PDF).
Velmi pěkné pracovní listy s nápady můžete stáhnout ze stránek http://www.superteacherworksheets.com. Zaujaly mne tyto:
Chytrých strategií existuje jistě dost, ale tuhle jsem znala jen z tabulky. Nenapadlo mě, že by nám mohly pomoct ruce:Více můžete objevit na http://billsteachingnotes.wikispaces.com

Video s trochu jiným násobením (Nové!)

23. 12. 2010

Chování žáků v kolektivu

Jak se bránit nekázni?

Listopadový kulatý stůl SKAV a SVP PedF UK, který se uskutečnil 20. 11. 2008, hledal odpověď na otázku, jak se bránit nekázni v našich školách. Mezi přítomnými byli především učitelé základních škol a představitelé některých odborných institucí.
Článek najdete zde.

Vzdělávání nadaných žáků

Část věstníku MŠMT 6/2008, který se věnuje této problematice.
Nově vložen odkaz na článek v Učitelských novinách o zjištěních ČŠI - Už víme, jak umí školy pracovat s nadanými žáky. Odkaz na článek Diagnostika nadání.

22. 12. 2010

Výzva projektu Stopy totality

... třeba by šlo učit dějepis trochu jinou formou...? Nechcete vyzkoušet?
s odkazem na:
"Vyzýváme žáky/studenty, aby pátrali po příbězích veřejnosti dosud neznámých lidí a zkoumali přitom život, jaký byl od konce války až do poloviny šedesátých let. Cílem projektu není hodnotit postoje lidí v totalitním režimu, ale poznávat tzv. z první ruky, z příběhů a dokumentů pokud možno místních, dějiny nedávné doby a v nejbližším okolí."


.....
Podobné články:
Kooperativní styl výuky
Badatelské aktivity
Integrovaná tematická výuka

Interaktivní tabule: demo nové verze vás může rozplakat!

Pokud máte kladný vztah k interaktivním tabulím (a k typu SMART Board zvlášť), pak si pusťte doporučované video. Zaručuji vám, že v závěru budete vykřikovat nadšením nebo plakat (podle nátury). A vůbec nevadí, že neumíte anglicky, obrázky jsou dostatečně výmluvné!

21. 12. 2010

Prostředí ve třídě: barvy a výzdoba

Asi před rokem jsem si povídala s jednou kolegyní, která přestoupila na novou školu. Během prázdnin se společně se svým budoucím ředitelem šli podívat do její budoucí třídy. Nějak se jí třída nezdála, byla moc strohá a neveselá. Pan ředitel nelenil a nabídl jí, že druhý den bude mít k dispozici vzorky barev a že si milá paní učitelka vybere, jak barevně vyvedenou místnost by chtěla mít.
Chvilku jsem si myslela, že jsem se dostala do pedagogického nebe. To by byla krása, kdybychom mohli - i ve velkých školách - ovlivňovat i takovéto "maličkosti"!

19. 12. 2010

Obrana hudební výchovy

Zkuste si v duchu seřadit předměty (třeba 1. stupně) podle důležitosti. Kam umístíte hudební výchovu? A ještě jedno řazení: Jak jakou radostí učíte/byste učili hudební výchovu?
Možná je načase pouvažovat o tom, co výuka hudební výchovy přináší dětem.

Inspiraci k tomuto příspěvku jsem našla v článku Music must take centre stage in primaries or we risk striking a bum note for society.

ICT dovednosti - inspirace z Austrálie

Jedním ze zdrojů zajímavých nápadů jsou zahraniční blogy učitelů. Příspěvek, který mne dnes zaujal najdete na adrese Learning ICT Skills Incidentally | Integrating Technology in the Primary Classroom. Kathleen Morris zde reaguje na článek z blogu WhatEdSaid, který patří mezi mé nejoblíbenější.

13. 12. 2010

Spomocník: Bude PISA 2009 pro nás poučením?

Rozhodně si přečtěte. Kritiky už bylo dost, zde najdete možný směr, kterým bychom se mohli vydat...
s odkazem na:

  1. "Učte myslet, ne opakovat!
  2. Chápejte vzdělávání jako veřejnou záležitost, za níž jsou všichni zodpovědní! 
  3. Spíše než na standardizované testy se soustřeďte na budování dlouhodobého zájmu o poznání a zvyšování schopnosti kriticky přemýšlet! 
  4. Dejte každému žákovi příležitost najít své přirozené schopnosti a rozvíjet je! 
  5. Zajistěte, aby děti žijící ve znevýhodněných podmínkách či v rodinách přistěhovalců měly stejnou příležitost vzdělávat se jako ostatní!".....
Podobné články:
Co má být náplní výuky a často není
Technologie ve škole 21. století
Kuchařka Edutopia...

12. 12. 2010

Storybird - příjemné literární tvoření

Některé online aplikace na internetu mohou nadchnout nejen děti ale i dospělé. Vyzkoušejte Storybird, myslím, že nebudete litovat.

9. 12. 2010

Otevřený dopis premiérovi vlády Petru Nečasovi - Plošné testování zabrání zkvalitnění výuky

S chutí jsem přidala i svůj podpis.
s odkazem na:
"Vážený pane předsedo vlády! Na jaře 2011 by mělo poprvé proběhnout plošné maturitní testování. O rok později plánuje ministerstvo školství zahájit plošné testování žáků 5. a 9. ročníku povinného vzdělávání. Výsledky testů mají mít přímý dopad na přijetí žáků k dalšímu studiu a na financování škol. Tyto záměry v nás vzbuzují hluboké obavy."


.....
Podobné články:
Otázky které nás trápí
Úvod do problematiky bezpečného internetu
Ministr chce testovat děti už ve školce

Jak jsme glogovali

Historicky první příspěvek externího PEPOUŠe. Autorem je Jitka Rambousková

Nevíte, co je to glog? Tak se podívejte se třeba na tenhle http://goo.gl/xRwoq
Zkusit se má prý všechno, a tak když jsem narazila u “pepoušů” na pojem “glog”, tak jsem si hned na http://edu.glogster.com vytvářela účet. A protože účet je učitelský, tak rovnou i účty pro žáky... 

6. 12. 2010

Projekt Nejlepší česká škola

Tento mail by mohl někoho zaujmout:

Dobrý den všem ,
dnes byl oficiálně spuštěn projekt NEJLEPŠÍ ČESKÁ ŠKOLA !

Projekt, jehož cílem je popularizace moderního školství. Ukázky dobrých příkladů z praxe. Společný TV - internetový pořad UČENÍ ONLINE a České televize.
Registrujte svoji školu, zúčastněte se vysílání a vyhrajte prestižní cenu a hodnotné odměny.
Více na www.nejlepsiceskaskola.cz.

UČENÍ ONLINE vám všem drží palce !

4. 12. 2010

Jsem hotový/á! Co teď?

Určitě to znáte. Zadáte samostatnou práci a než zadání potřetí zopakujete pro nepozorné, zvedne se ruka vašeho nejšikovnějšího žáčka: "A co dál?" 
Prvotní inspirací mi byl článek Im Done! What Now? na http://www.lessonplanet.com.