23. 12. 2010

Vzdělávání nadaných žáků

Část věstníku MŠMT 6/2008, který se věnuje této problematice.
Nově vložen odkaz na článek v Učitelských novinách o zjištěních ČŠI - Už víme, jak umí školy pracovat s nadanými žáky. Odkaz na článek Diagnostika nadání.Způsob podpory nadání a mimořádného nadání u žáků je obsahem § 17 a § 18 školského zákona. Podrobnosti o zajišťování vzdělávacích potřeb mimořádně nadaných žáků, o průběhu a ukončování jejich vzdělávání, náležitosti individuálního vzdělávacího plánu a podmínky pro přeřazování mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku stanoví vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, § 12, § 13 a § 14.

K vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce přispívá systém poradenských služeb. Konkrétní poradenské úkoly škol a školských poradenských zařízení ve vztahu k těmto žákům jsou vymezeny školským zákonem a podrobně rozpracovány ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. a ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Právní předpisy ke vzdělávání a poradenské péči o mimořádně nadané žáky doplňuje Informace ke vzdělávání dětí žáků a studentů mimořádně nadaných, která byla zveřejněna ve Věstníku MŠMT – sešit 12/2006. 


Školy, které potřebují metodickou a konzultační pomoc v oblasti identifikace mimořádného nadání a specifik vzdělávání mimořádně nadaných žáků, se mohou obracet na metodiky péče o nadané (seznam odborníků s jejich kontakty je zveřejněn na www.ippp.cz). IPPP ČR rovněž připravil a realizuje systém vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, kteří se věnují vzdělávací a další péči o mimořádně nadané děti, žáky a studenty a vydává k problematice práce s mimořádně nadanými odborné a metodické publikace.


Poznámka 

Hledala jsem nějakou internetovou podporu. Samozřejmě, že jsem prvně šla na svá oblíbená místa...


Už víme, jak umí školy pracovat s nadanými žáky

Česká školní inspekce zpracovala v srpnu 2008 tematickou zprávu pod názvem »Umí školy pracovat s nadanými žáky?«. Je to vlastně první souhrnná informace o identifikaci nadaných ve školách a o způsobech práce s nimi.

Celý článek zde.


Diagnostika nadání

Nejen, že neexistuje přesná a jednoznačná definice mimořádného intelektového nadání, ale neexistuje žádný jednoduchý, přesný a naprosto spolehlivý nástroj, jak takové nadání diagnostikovat. Na druhou stranu nějaké diagnostické nástroje existují a existuje řada projevů, které se s mimořádným intelektovým nadáním zpravidla pojí.

Celý článek zde.


Článek byl původně publikován na webu PEdagog POstižený Učitelským šílenstvím, který se v současnosti pomalu stěhuje sem.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína