29. 9. 2015

PEPOUŠovo vlnobití VI v září: Práce třídního učitele (nejen) s novou třídou | 5.10.2015 od 20:00

Již šestým rokem se schází otevřená komunita učitelů různých stupňů vzdělávání, aby se její členové podělili o své zkušenosti, představy a domněnky z oblasti vzdělávání.

Záleží zcela na vás, zda se zapojíte pouze do některé části, nebo (v ideálním případě) s námi projdete měsíční téma Vlnobití celé, tj. zapojíte se do diskuze na Metodickém portálu RVP.CZ i se zúčastníte online chatu.


Téma měsíce září: Práce třídního učitele (nejen) s novou třídou

Online diskuze proběhne v pondělí 5. 10. 2015
v čase 20:00 - 20:45.
 

Diskutujte na Metodickém portálu RVP.CZ

Přehled všech otázek k tématu zde.

Shrnutí z diskuze na Metodickém portálu RVP.CZ 

Dlouhodobá diskuze byla o pěti základních otázkách. 

První byla Třídní učitel a nová třída, kde se diskutující zaměřili na rodiče a jejich pohled na třídního učitele. A to jak takové setkání může mile zpříjemnit jiná úprava lavic, káva a sušenky. 
  • Také máte zkušenost, že zájem rodičů klesá ve vyšších ročnících? Čím myslíte, že to je? Můžeme jako učitelé s tím něco udělat?
Dalším tématem byly adaptační kurzy – někde se pořádají, někde na to finanční možnosti rodičů nestačí. 
  • Zajímavým návrhem bylo, že by se AK konaly přímo ve škole - třeba celodenními akcemi, výlety apod.? Myslíte, že by tento formát splnil představu AK?
Dále nás zajímalo, jak to funguje při předávání informací mezi učiteli při přechodu mezi prvním a druhým stupněm. 
  • Kdy a proč má smysl se sejít s budoucím/bývalým třídním učitelem?
Nejatraktivnější odpovědi se nám dostalo k tématu školních pravidel, kdy nám Petra Boháčková ukázala video o pravidlech, které natočila její třída. Je ale třeba také reflektovat aktuální klima třídy, emoční naladění třídy:
Letos nemám třídu, ale loni jsem vyzkoušela aktivitu se ztroskotanci na ostrově. Jako ztroskotanci si museli určit pravidla, podle kterých by se měli řídit. Nevýhodou je to, že se pravidla netýkají přímo školy. Nakonec jsme nakreslili ostrov, postavičky se jmény a kolem mapy jednotlivá pravidla. Aktivita se příliš nepovedla, snad ani neměli chuť spolupracovat. [Ludmila]
Nejvíce odpovědí bylo na téma komunikace mezi učiteli a rodiči. Dozvěděli jsme se, že lze hromadně posílat nejen e-maily, ale i smsky
  • Jste k dispozici vždy, nebo jen v určených hodinách?
  • Dáváte k dispozici osobní e-mail / vlastní telefonní číslo, nebo jen pracovní alternativy?
Děkujeme všem za účast a sdílení a zveme vás k hodince online chatu k tomuto tématu, kde bychom si mohli prodiskutovat další otázky:

Užitečné odkazy:

14. 9. 2015

Stručně v odkazech 09/14/2015: České děti a Facebook (výzkum)

České děti a Facebook 2015 (výzkum)

"Výzkum České děti a Facebook se zaměřuje na základní charakteristiku chování českých dětí v prostředí sociální sítě Facebook. Tu v současnosti využívá více než 4 000 000 českých uživatelů. Cílem našeho výzkumu je zmapovat, k čemu české děti Facebook využívají, s jakými riziky se setkávají a zdali jsou v prostředí této největší sociální sítě světa v bezpečí. "


Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Ilustrační foto:

ELENA, Maria. flickr.com : Facebook-mobile-app-640x340 [online]. 2013-07-28 [cit. 2015-09-15]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/melenita/9386166498/>.

10. 9. 2015

Stručně v odkazech 09/09/2015: Jak se učili o počítačích a Digitální ledolamky

Jak se učili o počítačích | Co jsem vyzkoušela

Letos jsem vzala všechno jinak a využila GoogleClassroom a vůbec nástroje GAFE a nakonec i tato látka byla vcelku záživná.
Ilustrační foto
SINGER, Niv. flickr.com : NEC APC [online]. 2006-03-10 [cit. 2015-09-09]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: <https://www.flickr.com/photos/antichrist/110332624/>.

Digitální ledolamky

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

8. 9. 2015

PEPOUŠovo vlnobití v roce 2015/16 aneb 6. sezóna trochu jinak

Již pět let se schází otevřená komunita učitelů různých stupňů vzdělávání, aby se její členové podělili o své zkušenosti, představy a domněnky z oblasti vzdělávání. Šestou sezónu by rádi opět mezi sebou uvítali nové aktivní diskutující, a proto se rozhodli změnit formu i frekvenci online diskuzí a přesunout podstatnou část diskuze na Metodický portál RVP.CZ.

Vysvětlivky:

  • PEPOUŠ = PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím
  • Vlnobití = svobodná bouře názorů, informací, odkazů, otázek a zkušeností ke zvolenému tématu

Vlnobití bude ve školním roce 2015/16 probíhat formou měsíčních témat


PEPOUŠovo vlnobití bude probíhat v průběhu školního roku ve dvou prostředích: v modulu Diskuze na Metodickém portálu RVP.CZ (cca 3 týdny budeme diskutovat o zvoleném tématu, resp. odpovídat na otázky moderátora a reagovat na nové příspěvky) a na sociální síti Google+ (online setkání v konkrétní den a hodinu). Záleží zcela na Vás, zda se zapojíte pouze do některé části, nebo (v ideálním případě) s námi projdete měsíční téma Vlnobití celé, tj. zapojíte se do diskuze na Metodickém portálu RVP.CZ i se zúčastníte online chatu.

Užitečné odkazy: