30. 12. 2013

14. PEPOUŠovo vlnobití IV: Jak využít zájmy žáků v hodinách? Může být žák "učitelem" třídy? (Hangout)

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.
Téma: Jak využít zájmy žáků v hodinách? Může být žák "učitelem" třídy? (Hangout)Jestli chcete sledovat, jak se hlasování vyvíjí, tak občas navštivte stránku Google Plus, která je vlnobití věnována. Zde také najdete prostor pro své komentáře.

Nenabízí hlasování téma, které by vás zajímalo? Napište je na nástěnku. Slibuji, že se vaše téma v hlasování objeví.

Jak se v den konání k vlnobití napojit? Velmi snadno: stačí kliknout na tento Odkaz: https://plus.google.com/s/%23vlnobiti4-14. Zobrazí se Vám sociální síť Google Plus s výběrem připravených otázek (jsou označené #vlnobiti4-14). Pokud máte účet Google, přihlašte se a můžete ihned psát komentáře.

17. 12. 2013

Stručně v odkazech 12/17/2013: Výuka jazyků v době digitální

Výuka jazyků v době digitální - Ondřej Neumajer

"Konference, která byla sice primárně věnována výuce angličtiny, se víceméně celá soustředila na nové mobilní digitální technologie, které, jak se ukazuje, do výuky jazyků přinášejí inovace a zásadní změny pojetí celé výuky. Jak se všichni účastníci shodli, 1:1 není jeden z možných směrů dalšího pedagogického vývoje, je to jediná cesta, kterou se pedagogika vydává."
Kolekce fotografií zachycujících zásadní změny učebních prostor z inovativních škol je fascinujícím a dobrým důkazem změn, které po celém světě probíhají. Jedná se o příklon k otevřeným prostorům, které jsou o poznání větší a pestřejší, nežli běžné školní třídy a žáci se v nich mohou volně pohybovat. Nezapomínají na zákoutí a místa, kde mohou žáci, zpravidla za podpory mobilních technologií v relativní intimitě pracovat samostatně či ve skupinkách.
Kirsten Panton hovořila o klesající oblibě školy mezi žáky – obliba klesá až ke konci ZŠ, na SŠ pak mírně ve 4. ročníku stoupá. Podle výzkumů společnosti Microsoft je nutné přejít od tradičních forem a metod vzdělávání (old pedagogies) zaměřených především na reprodukci vzdělávacího obsahu k novým (new pedagogies), zaměřeným na budování znalostí ve světě přesyceném technologiemi.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

15. 12. 2013

Stručně v odkazech 12/15/2013

A million first steps - Digital scholarship blog

"We have released over a million images onto Flickr Commons for anyone to use, remix and repurpose. These images were taken from the pages of 17th, 18th and 19th century books digitised by Microsoft who then generously gifted the scanned images to us, allowing us to release them back into the Public Domain." 

Obrázky jsou samozřejmě k vyhledání na Flickru nebo přímo v účtu British Library: http://www.flickr.com/photos/britishlibrary.

Obrázek z profilu British Library pod licencí PD,
http://www.flickr.com/photos/britishlibrary/11307084534/

S licencemi také souvisí článek Vyhledávejte bezpečně, další otevřené galerie najdete ve stejnojmenném článku.


Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

12. 12. 2013

Stručně v odkazech 12/12/2013

Ten Tips for Personalized Learning via Technology | Edutopia

tags: technologie novinky


Give Students Options


Moderní technologie umožňují jeden úkol splnit různými způsoby, které mohou zohledňovat individuální zaměření žáka. Jako ukázka jsou zde zmíněny tři varianty splněného úkolu ve 4. ročníku: PPT, komiks nebo krátký film (video).


Practice Independent Work Skills


Změna výukové hodiny - hlavní roli by měla dostat praxe. S tím souvisí častá samostatná práce žáků nebo spolupráce ve skupinách.


Create a Weekly "Must Do" and "May Do" List


Samostatná nebo skupinová práce s sebou přináší další riziko - žáci nekončí práci ve stejnou dobu. Proto autoři doporučují používat pro každého žáka týdenní plán - kde budou úkoly povinné (must do) a rozšiřující (may do). Díky tomuto plánu bude každý žák vědět, co ještě má udělat, popř do by mohl dělat dál.Týdenní plán také podporuje individuální přístup - může být "šitý žákovi na míru".

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Jak se dobře ptát?

Ptáme se celý život. Mnohé pedagogické metody jsou postaveny na otázkách. Umíme ale s nimi správně pracovat? Používáme ty správné strategie? A co takhle nějaká inspirace (a snění) ze zahraničí?

Aktualizace! Oceňující ptaní - manuál dobré praxe metody a jejího využití

11. 12. 2013

Vyhledávání ve starých tiscích novin prostřednictvím Google


"Do you know that Google has a newspaper search archive hat embeds copies of papers dating back to the 19th century ?"

Google zprávy umožňují vyhledávat ve skenech starých novin. Samozřejmě anglických.
Odkazovaný článek nabízí pěkný obrázkový návod, takže jsem velmi snadno našla článek z roku 1935 o oslavě 85. narozenin T.G.M.

Nejdůležitější je odkaz, který vyvolá vyhledávací okno: https://news.google.com/news/advanced_news_search
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Trochu mi to připomíná jiný zdroj "starých" dokumentů (a inspiraci pro výuku) - databázi patentů, kterou nyní v seriálu článků představuje Metodický portál RVP.CZ.
Zdroje:
Kharbah, Med. "This Is How to Search Google's Scanned Newspaper Archives ~ Educational Technology and Mobile Learning." Educatorstechnology.com, 2012. Web. 11 Dec 2013. <http://www.educatorstechnology.com/2013/12/this-is-how-to-search-googles-scanned.html>.

10. 12. 2013

Stručně v odkazech 12/10/2013

"Help Your Students Love Reading"

Možná známé pravdy, jak podpořit u žáků lásku ke knihám, ale někdy je dobré si je zopakovat.
Z článku jsem vybrala ty, na které jsem zapomínala já (první) a nebo mi připadly hodně zajímavé a neznala jsem (druhá).
  • During and after reading a book, take the time to talk about the story.
  • Audio books are a great way to help children appreciate storytelling even if they aren’t ready to read whole books by themselves.
Jinak ale článek obsahuje i další zajímavé bodíky...


Je třeba trochu srolovat dolů a najít kapitolku "7 Uses of QR Codes in the Classroom".
  • Put a picture of the QR Code for each of those on the Powerpoint Slide and show it on the board. The students can take a picture of the Code for their device and be taken to the app download screen immediately.
QR kód vlastně nahrazuje opisování odkazu ( i kdyby třeba nějakého rozumného zkracovače).
  • If I’m using a PowerPoint and want them to go to any website, I always put the QR code on the slide.
This needs to be standard practice at all conferences.
Poslední radu o tom, že by už každá prezentace na konferenci měla obsahovat QR kód, se pokusím si zapamatovat - a řídit se jí. 
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

9. 12. 2013

Stručně v odkazech 12/09/2013

Obrázky a krátké popisky sváteční večeře/oběda v různých zemích. Pěkná INFOGRAFIKA.
Česká variace citační normy vs. zahraniční? Proč máme českou verzi? A fajn je také drobné upozornění na to, jak snadno citovat z Wikipedie.
  • Citování Wikipedie. Právě se mnohý z učitelů otřásl odporem. Zakazují studentům Wikipedii citovat, ale prý ji používat mohou. Hm, lehce mi to zavání porušování citační etiky (tedy uvedením VŠECH zdrojů, které jsme k vypracování textu použili).
  • Nejjednodušší způsob je kliknout na levém postranním panelu na záložku Nástroje, kde je odkaz Citovat stránku. Ten vám předloží na zlatém podnose citace podle různých norem.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

8. 12. 2013

Má se ve škole učit o sociálních médiích?

Učit nebo neučit o sociálních médiích? Zavést nový předmět do výuky? A měly by to být právě školy, kdo bude studenty uvádět do tohoto oboru?

3. 12. 2013

13. PEPOUŠovo vlnobití: Sledujete pravidelně klima třídy? Jak a co s výsledky dál?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.
Téma: Sledujete pravidelně klima třídy? Jak a co s výsledky dál?
Následují diskuzní otázky s odpověďmi...