12. 12. 2013

Jak se dobře ptát?

Ptáme se celý život. Mnohé pedagogické metody jsou postaveny na otázkách. Umíme ale s nimi správně pracovat? Používáme ty správné strategie? A co takhle nějaká inspirace (a snění) ze zahraničí?

Aktualizace! Oceňující ptaní - manuál dobré praxe metody a jejího využití


When I asked, some of them pointed out the difference between 'skinny' and 'fat' questions, others said the best questions are those that lead to other questions. (1)
Podle žáků jsou dobré pouze takové otázky, které vedou k dalším otázkám. To je naprosto geniální. Když si uvědomím, jak složitě se hrabeme s lehkými a těžkými otázkami... Vždyť je to tak prosté!

Jak je potom možné sestavit vůbec nějaký seznam, který podporuje dobré otázky? Inspiraci jsem našla v příspěvku Edny Sackson (1)...


Stručný seznam pro dobrého tazatele
 • Volte otevřené otázky.
 • Využívejte další podpůrné pomůcky, abyste vyprovokovali k odpovědím.
 • Podporujte otázky žáků - dejte dostatek času na promyšlení otázek, oceňujte aktivitu.
 • Nebojte se klást i takové otázky které nemají jasnou odpověď, popř. tuto odpověď nevíte. Ikona neomylného a vševědoucího učitele je dávno překonaná.
 • Jakmile se diskuze rozproudí, ustupte do pozadí. Přenechte moderátorské žezlo některému žákovi a užívejte si pozice pozorovatele.
Zajímavé tipy, které doplňují výše uvedený seznam, jsem našla v příspěvku The Big Idea - Questioning | Class Teaching:
 • Když student velmi dobře odpoví, požádejte ostatní ve třídě, aby zopakovali otázku, na kterou bylo odpovězeno.
 • Mějte klíčová slova (lekce) na tabuli a požadujte, aby se v odpovědi alespoň jedno klíčové slovo objevilo (krásný prostor pro společně vytvořenou myšlenkovou mapu, nemyslíte?). Pokud ne, požádejte žáky o doplňující otázky tak, aby bylo možné klíčová slova použít.
 • Připravte si otázky předem (s ohledem na cíl hodiny). Počítejte s časem,který věnujete otázkám a odpovědím ve své přípravě.
Don’t let the first answer, however good, be enough.  Questioning is about talking.

 • Nespokojte se s první odpovědí. Ptaní se je o mluvení.
 • Učte žáky ptát se - třeba tím, že pokud je TOTO odpověď, co byla otázka?
 • Zahrajte si na malé děti. Po každé odpovědi bude následovat "A proč...?", které navazuje na předchozí odpověď. Zvládnou si tuto hru zahrát žáci jako "řetěz"?
Další tipy z textu The Big Idea – Questioning najdete také v příspěvku Formativní hodnocení - tipy na rychlé aktivity.


Které "startéry" podporují tvořivost a myšlení více, než jiné?

Startéry jsou začátky otázek (viz lehké a těžké otázky). Můžeme jimi podpořit aktivitu žáků, podnítit jejich tvořivé myšlení (nebo je také "ubít").
Takže které bychom měli používat na nejvyšším "levelu"? (2)
 • Co když...? (aneb přesvědčte mě o své pravdě)
 • Proč ne...? (aneb Ďáblův advokát)
 • Čemu se to podobá? Jak se to liší (aneb srovnejte se svou předchozí zkušeností)
 • Co vás zaujalo? (aneb ... a teď se ukažte, holomci!)
 • ...
Potřebujete podrobnější seznam? Pak velmi pěkný najdete v příspěvku THE SIX TYPES OF SOCRATIC QUESTIONS. Pokud byste potřebovali český Google-překlad, najdete jej zde.


Připravte se na problémy, píše Edna (1)
 • Třídě není do řeči... Zvolili jste téma, které je opravdu provokuje? Nestalo se ve třídě něco, co brání žákům soustředit se na výuku? Položili jste otázku srozumitelně?
 • Třída se rozpovídá... Sláva! Ale je třeba také splnit nějaký tematický plán... Nabídněte další prostor pro diskuzi, např. blog, sociální síť apod. Vytvořte virtuální diskuzní skupinu a občas se v hodině k tématu vraťte. Žáci by rozhodně neměli mít pocit, že jste hrubě ukončili diskuzi a neumožnili jim se svobodně vyjádřit!
 • Třída pak chce diskutovat i v jiných hodinách... Máte našlápnuto zlákat další kolegy a ukázat jim, jak lze plnit klíčové kompetence v rámci výuky. Nebo si zaděláte na pozici "problémového učitele" z pohledu kolegů ;-)
 • ...

Mohou nám nějak pomoci technologie?

Nápad k zamyšlení předložil Doug Woods (3). Vychází z myšlenky, že když položí učitel otázku ve třídě, má na mi možnost nakonec odpovědět pouze jeden žák. Možná bych oponovala, že pokud používáme odpovědní lístečky, mazací tabulku nebo jen proužky papíru, jistě to jde rozšířit na více odpovědí (koneckonců na podobném principu více odpovědí je postaveno množství činnostních aktivit).

Další problém také vidí v tom, že aby žák mohl odpovědět, musí být učitel přítomen. A co žáci, kteří jsou nepřítomni (nemocní, v zahraničí...)? Musí být opravdu odkázaní pouze na čtení zpráv a studium informací?

Navrhuje využívat moderní technologie - konkrétně online diskuzní fóra, a to už od 11 let, tj. od 2. stupně vzdělávání na základní škole. Osobní zkušenost mi říká, že by to mohlo být realizovatelné na osmiletých gymnáziích a středních školách, ale mohu se mýlit.
Samozřejmě, že by se tato diskuzní fóra týkala pouze seminářů, projektů a jiných "větších akcí".


Doporučuje tento postup:
 • Fórum by mělo být zpřístupněno již před začátkem semináře - studenti by měli možnost nahlédnout do tématu, připravit si otázky, zamyslet se nad cíli semináře apod. Vím, že někteří učitelé na 2. stupni tohle už dělají - zadávají za domácí úkol jakousi přípravu na následující učivo - následně pak si mohou dovolit volit jiné strategie než jen klasickou přednášku.
 • Otázky a odpovědi jsou veřejné pro celou skupinu/třídu žáků. Žáci mají tak možnost nejen odpovídat na otázky, na které znají odpovědi, ale také si ujasňovat své znalosti a postřehy k tématu. Učí se klást ty správné otázky.
 • Seznam otázek a odpovědí může být pak zajímavým zdrojem pro učitele - může podle nich připravit test, může je využít k sebereflexi, popř. si může podle nich upravit svou přípravu pro další třídu/ročník.


Jaká diskuzní fóra/prostředí můžeme využít?

Jistě jich bude víc a seznam můžeme doplňovat pomocí komentářů...


Oceňující ptaní [5]


Zobrazit v Google Disku

Zdroje

[1] SACKSON, Edna. What Ed Said [online]. 2010-10-10 [cit. 2011-04-03]. 10 ways to encourage good questions…. Dostupné z WWW: http://whatedsaid.wordpress.com/2010/10/10/10-ways-to-encourage-good-questions. [webová stránka]

[2] CARTER MORGAN, Susan. Scmorgan - learning in the open spaces [online]. 2011-03-25 [cit. 2011-04-03]. Asking the Right Questions. Dostupné z WWW: http://scmorgan.net/2011/03/25/asking-the-right-questions-2. [webová stránka]

[3] FREEDMAN, Terry. ICT in education [online]. 2010 [cit. 2011-04-03]. Let Them Ask. Dostupné z WWW: http://www.ictineducation.org/home-page/2010/7/21/let-them-ask.html. [webová stránka]

[4] Shaun, A. "The Big Idea - Questioning." 2013. Web. 6 Aug 2013. <http://classteaching.wordpress.com/2013/06/30/the-big-idea-questioning/>.

[5] "Česká škola: E-kniha pro vás: Oceňující ptaní - manuál dobré praxe metody a jejího využití." Ceskaskola.cz, 2013. Web. 12 Dec 2013. <http://www.ceskaskola.cz/2013/12/e-kniha-pro-vas-ocenujici-ptani-manual.html>.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína