12. 12. 2013

Stručně v odkazech 12/12/2013

Ten Tips for Personalized Learning via Technology | Edutopia

tags: technologie novinky


Give Students Options


Moderní technologie umožňují jeden úkol splnit různými způsoby, které mohou zohledňovat individuální zaměření žáka. Jako ukázka jsou zde zmíněny tři varianty splněného úkolu ve 4. ročníku: PPT, komiks nebo krátký film (video).


Practice Independent Work Skills


Změna výukové hodiny - hlavní roli by měla dostat praxe. S tím souvisí častá samostatná práce žáků nebo spolupráce ve skupinách.


Create a Weekly "Must Do" and "May Do" List


Samostatná nebo skupinová práce s sebou přináší další riziko - žáci nekončí práci ve stejnou dobu. Proto autoři doporučují používat pro každého žáka týdenní plán - kde budou úkoly povinné (must do) a rozšiřující (may do). Díky tomuto plánu bude každý žák vědět, co ještě má udělat, popř do by mohl dělat dál.Týdenní plán také podporuje individuální přístup - může být "šitý žákovi na míru".

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína