30. 6. 2010

Literární výchova


Inspirativní článek.
Když se dostanete až do druhé poloviny, najdete tu pár stručných návrhů, co byste mohli zařadit do hodin literární výchovy na 1. stupni.

s odkazem na:
"Literární výchova patří mezi několik nešťastných předmětů, které se ve škole zpravidla vůbec nevyučují. Čtení v nižších ročnících totiž pro většinu učitelů znamená pouze rozvoj čtenářských dovedností, eventuálně biflování se zpaměti básničkám, které pro děti nebývají příliš přitažlivé. Ve vyšších ročnících a zvláště na střední škole se literatura stává synonymem dějinám literatury a na nic ostatního nezbývá čas."

.....
Podobné články:

22. 6. 2010

Slovní hodnocení nebo známky?


Je to věčná otázka - co člověk, to názor. Jednoznačně nevyhraje asi ani jeden názor. Jen by měl mít každý možnost zvolit si to, co mu víc vyhovuje.
Proč by nemohla být v rámci jednoho ročníku jedna třída se slovním (nebo kombinovaným) hodnocením a druhá s klasickým?

Využívám nyní kombinované vyučování (slovní hodnocení ve "výchovách") a jsem maximálně spokojená. A troufám si říct, že i rodiče a jejich ratolesti si nestěžují........
Podobné články:

14. 6. 2010

Sen učitele

Nikdy jsem neviděla fotografii paní Montessori.

Na VŠ jsem samozřejmě musela prostudovat základní informace o "jejím" směru výuky.
Často ve svých současných bádáních po nových strategiích a nápadech narážím na její jméno. Zřejmě to nebude náhoda.

Dovolím si neuměle přeložit její citát:
"Děti nyní pracují, jako bych neexistovala."
s odkazem na: The greatest sign of a success for a teacher - Web Learning Remix (zobrazit ve WikiKomentářích Google)

11. 6. 2010

Proč jsme učiteli?

Why Teach - Top Seven Reasons To Become A Teacher
Teaching is more than just a job. It's a calling. It's an ever-surprising mix of grueling hard work and ecstatic successes, both big and small. The most effective teachers are in it for more than just a paycheck. They keep their energy levels up by focusing on why they got into teaching in the first place. Here are the top seven reasons you should join the ranks and find a classroom of your own.

Učitelské povolání...

Matematika 100x jinak


Procházka po městě

Place a 'town mat' or 'road mat' on the floor. Use houses from toy train villages or make houses out of small boxes for the children to line up along the streets...

6. 6. 2010

Příroda očima matematiky

2. 6. 2010

Čtenářská gramotnost - sborník ČŠI

Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka - to je název sborníku, který sestavila ČŠI na pomoc učitelům. Obsahuje praktické návody a strategie, jak podporovat ČG ve vyučování. Najdete tu popsanou např. metodu I.N.S.E.R.T., čtení s předvídáním, postupy zapojení čtenářských dílen do výuky a další. Zajímavé čtení.

s odkazem na: Čtenářská gramotnost - sborník ČŠI - Dokumenty Google (zobrazit ve WikiKomentářích Google)