30. 11. 2014

Rychlé tipy pro podporu a rozvoj kreativity žáků (doplněno)

[12.12.2014] Nechte žáky přemýšlet, chvalte a odměňujte, pracujte s chybou...
To vše samozřejmě víme, ale čas od času není špatné si vše pěkně zopakovat a podívat se, jestli to někteří učitelé nedělají ještě i jinak.

Novinka! Nový odkaz na srovnávací tabulku online aplikací pro tvorbu myšmap.

29. 11. 2014

Stručně v odkazech 11/29/2014: Psaní s klíči

Vyučování - Sloh - Psaní s klíči

"Autor připravil dostatečný počet klíčů a opatřil je štítky se zajímavými větami, které měly děti povzbudit ke psaní. Klíče, vložené do sklenice, si žáci vybírali a pak podle nich vyprávěli příběh."
Další zajímavá citace z článku:
  • Při vyučování jsem se snažila dětem vysvětlit, jak vyprávět příběh in medias res.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Aktivita je také zmíněna v článku Motivujeme žáky ve slohu.

24. 11. 2014

11. PEPOUŠovo vlnobití V: Učitelská knihovna - doporučené knihy nejen k sebevzdělávání

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.

Téma: Učitelská knihovna - doporučené knihy nejen k sebevzdělávání

Podívejte se, jak se hlasování vyvíjelo >>ZDE<<.
Následují otázky a odpovědi...

Jak se do vlnobití nyní zapojit, až nastane ta správná chvíle?

1. Na stránce Google Plus PEPOUŠova nápadníku najdete v neděli večer nebo v průběhu pondělí informaci o zvoleném tématu a do komentářů můžete navrhnout otázku/otázky, které byste rádi prodiskutovali.
2. V pondělí 24. 11. se ve 20:00 připojte na Google Plus a do pole pro vyhledávání napište #vlnobiti5-11 (což je speciální hashtag pro toto vlnobití).


Užitečné odkazy:

21. 11. 2014

Stručně v odkazech 11/21/2014: Učitel vs. mentální mapa

Daniel Gamrot: Jak udělat mentální mapu | EDUin

"Rozhovor s Danielem Gamrotem, lektorem kurzu Mind Mapping Workshop, který ukazuje, jak udělat dobrou mentální mapu a jak ji využít ve výuce"

Zajímavé citace z textu:
  • U map považuji za důležité skutečně vyzkoušet mapu při různých činnostech. Připravujete se na hodinu? Načrtněte si tuto přípravu do myšlenkové mapy. Máte nový školní/třídní projekt? Vezměte mapu a naplánujte jej v ní. Až se skutečnou praxí přichází poznání skutečných přínosů.
  • Velmi důležité je, že myšlenková mapa je interpretací myšlenek jejího autora. Proto přímo při výuce, zadávání úkolů či práci se studenty berte ohled na to, že bez výkladu k myšlenkové mapě mohou ostatní chápat obsah jinak, než byl původně zamýšlen. Snažte se vytvářet myšlenkové mapy v co možná nejjednodušší podobě a tak, aby byly snadno čitelné pro cílové publikum. Používejte barvy, symboly a obrázky tak, aby se v mapě orientovali i ti, kteří nebyli u jejího vzniku.
  • Mapa je skvělou pomůckou a oporou pro pochopení souvislostí a témat, o kterých si povídáme a předáváme je studentům.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

16. 11. 2014

Stručně v odkazech 11/16/2014: Formulář z tabulky Google

Google: Tvorba formuláře pomocí tabulky | Co jsem vyzkoušela

"V komunitě GEG Singapore se objevila jako přátelská výpomoc užitečná pomůcka do Google Dokumentů – script, který vám z údajů v tabulce vytvoří formulář."

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

11. 11. 2014

10. PEPOUŠovo vlnobití V: Dílny čtení a práce s knihami ve výuce

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.

Téma: Dílny čtení a práce s knihami ve výuce 

Podívejte se, jak se minutý týden hlasování vyvíjelo >>ZDE<<. Následují otázky a odpovědi...Užitečné odkazy:

Stručně v odkazech 11/11/2014: Opensource pro vzdělávání

Open Source pro potřeby vzdělávání

"V současné době se již kvalitní vzdělávání bez kvalitního softwarového vybavení neobejde. Bohužel komerční produkty nabízené vzdělávacím institucím ne vždy splňují očekávání koncových uživatelů, nehledě na skutečnost, že jejich ceny někdy až neúměrně finančně zatěžují školská zařízení. Elegantním řešením může být implementace Open Source software do výukového procesu."


Další zajímavé citace:
  • Pro naše účely jsme do tohoto článku zařadili trochu jinak strukturovaný obsah. Uvádíme především software lokalizovaný do češtiny nebo takový, jehož ovládání je velmi intuitivní.
  • Ve výše uvedeném přehledu není ani zdaleka vše, co se dá ve školním prostředí a ve výuce z obrovské nabídky Open Source software využít. Širokou nabídku mohou zájemci nalézt nejen na výše již zmiňovaných místech ale i na mnoha dalších. Software vždy nemusí vybírat vyučující. Často je mnohem efektivnější, když si software, se kterým bude řešit nějakou problematiku, vybere žák sám.

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

10. 11. 2014

9. PEPOUŠovo vlnobití V: Výuka v přírodě - formy, metody, možnosti

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.

Téma: Výuka v přírodě - formy, metody, možnosti

Následují otázky a odpovědi...

9. 11. 2014

Stručně v odkazech 11/09/2014: Programování pro děti

Miloslav Khas: CodeMonkey - napiš kód a utrhni banán!

"Dosud jsem považoval za takové první nahlédnutí do světa programátora aplikaci Scratch. Po otevření odkazu http://www.playcodemonkey.com/ se přede mnou objevila na první pohled velmi sympatická obrazovka."


Další zajímavé citace:
  • Možná by spoustu dětí vyděsila a odlákala už jen věta "dnes budeme programovat". To v tomto případě odpadá. Napiš kód a ulov si banán evokuje spíše hru než programování. A myslím, že se tvůrcům velmi dobrým způsobem podařilo spojit programování a hru, tedy takové "programování hrou". 
  • Žák se tedy postupně probírá jednotlivými úkoly, které mají logicky stupňovanou obtížnost a podobně logicky se představují i nové funkce a příkazy, které jsou krokově začleněny do aplikace. Zvládnutými úkoly žák odemyká jednotlivá políčka, kterých je v mnou testované verzi 30
  • Pro úplnost ještě dodávám, že tato aplikace se dá využít od prvňáčků (opět testováno na mém synovi, chudáček malinkej), ale nějak tuším, že si legrace užijí třeba i deváťáci.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.