29. 9. 2014

4. PEPOUŠovo vlnobití V: Hlavní vchod školy a řešení přístupu žáků/rodičů do budovy

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.

A jaké byly závěrečné dojmy diskutujících?

 • Asi jsme se shodli, že vrátnice se vstřícně jednajícím člověkem by byla nejlepší. [Milan]
 • Zaujali ma niektoré nápady ohľadom školníka a vrátnice ... aj keď nie všetko, niečo by sa dalo aj u nás použiť. [Alena]
 • Líbí se mi myšlenka zaměstnávat zdravotně postižené ve vrátnicích. [Lenka]

Otázky a odpovědi


Užitečné odkazy:

24. 9. 2014

Studium a komunikace ve skupině - doplněno

Diskuze online ve skupině má mnoho výhod. Za největší považuji, že se zde mohou sejít lidé, kteří by se v reálném prostředí jen těžko mohli potkat. Podívala jsem se na některá prostředí, která takovou komunikaci umožňují.
Nové! Další přehledné prostředí pro skupinovou komunikaci: Thinkbinder.

21. 9. 2014

3. PEPOUŠovo vlnobití V: Testujeme metodou ABCD - tipy a alternativy

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.

Téma: Testujeme metodou ABCD - tipy a alternativy

Podívejte se, jak se hlasování vyvíjelo >>ZDE<<.

Otázky a odpovědi z diskuze


Jak se do vlnobití nyní zapojit, až nastane ta správná chvíle?

1. Na stránce Google Plus PEPOUŠova nápadníku najdete v neděli večer nebo v průběhu pondělí informaci o zvoleném tématu a do komentářů můžete navrhnout otázku/otázky, které byste rádi prodiskutovali.
2. V pondělí 22. 9. se ve 20:00 připojte na Google Plus a do pole pro vyhledávání napište #vlnobiti5-3 (což je speciální hashtag pro toto vlnobití).


Užitečné odkazy:

20. 9. 2014

Sbírky odkazů aneb Záložky online - doplněno

Často jsem při projektech řešila, jak dodat žákům odkazy na stránky, ze kterých by měli čerpat. Jaké možnosti se mi zdály být nejlepší?
Nové! Používáte prohlížeč Firefox? Třeba vám doporučené video pomůže využít všechny možnosti aplikace Diigo...

18. 9. 2014

Hrátky se slovy - Wordle a další - doplněno #pepous

Určitě znáte drobnou aplikaci, která umožní na blogu zobrazit nejfrekventovanější kategorie příspěvků formou "slovního mraku". Čím je v kategorii více příspěvků, tím je název kategorie větší.
Této funkce lze také využít ve výuce...
Ukázka, jak byly slovní mraky zařazeny do výuky informatiky.

Na blogu http://wsfcsnewteachertips.blogspot.com publikuje Melissa (1) fantastickou sbírku zajímavých tipů k využití Wordle ve vyučování... 


Co je to Wordle?

Wordle je online aplikace, která umožňuje tvorbu těchto "slovních mraků". Můžete:
 • vkládat věty nebo celý text do daného pole a jedním kliknutím vytvoříte fantastický obrázek;
 • vkládat odkaz z adresního řádku webového prohlížeče a vytvořit tak "mrak" nejfrekventovanějších slov z této stránky;
 • ...
Stačí jen kliknout na CREATE, vložit vše potřebné, potvrdit... a je to. Pomocí tlačítka RANDOMIZE měníte vzhled obrázku.
Určitě existují i lepší vychytávky (a já si je ráda přečtu v komentářích), ale s tím minimem jsem si vystačila, když jsem vytvářela Pohádkové hádanky...

Pohádkové hádanky

Postup:
 • vyhledala jsem si texty známých pohádek;
 • zkopírovala část textu;
 • vložila do pole pro text ve Wordle a potvrdila;
 • pomocí tlačítka RANDOMIZE jsem se "proklikala" ke vhodnému vzhledu;
 • obrázek jsem sejmula pomocí funkce Print Screen (na klávesnici PrtSc);
 • obrázek jsem (po drobném oříznutí) vložila do prezentace.

Slovo - věta

Ve druhé třídě si právě povídám o hluboké pravdě, že "věta se skládá ze slov". Tematicky se zase pohybujeme v ptačí říši. A tak jsem použila Wordle k tvorbě jednoduchých obrazů, kde mají žáci z rozházených slov sestavit smysluplnou větu a napsat ji do sešitu.
Stačilo jen zvolenou větu napsat opět do prvního pole ve Wordle, potvrdit, zvolit si vhodný vzhled ... a práce bude zase o něco zajímavější.


Další nápady z prezentace

Brainstorming + diskuze

Pomocí techniky brainstormingu si nechte nadiktovat slova k danému tématu (v rámci evokace, motivace, reflexe apod.). Slova zapisujte přímo na PC do Wordle. Následně pak vytvořte "oblak". Žáci pak mohou slova komentovat, dále o nich uvažovat, diskutovat.

Před čtením/po čtení

Vložte text článku do Wordle a ukažte žákům před čtením. Nechte je odhadovat, o čem bude článek.
Po čtení článku vyzvěte žáky, aby si připravili hlavní myšlenku textu/nejzajímavější/nejvtipnější část apod. Zapište jejich postřehy do Wordle a zobrazte. Žáci mohou následně diskutovat, hledat další souvislosti.

Průzkum

Vyzvěte žáky, aby napsali do společného Wordle svou nejoblíbenější barvu (zvíře, událost, jméno, měsíc narození, nejtěžší slovo z pohledu pravopisu apod.). Vytvořte "oblak", který bude zjednodušenou formou grafu (podle velikosti slov můžete rozlišit jejich oblíbenost).

Porovnáváme

Vytvořte dva "oblaky" s podobnými literárními texty (na stejné téma - v prezentaci je doporučeno Romeo a Julie vs. West Side Story). Žáci pak mohou vyhledávat shody a rozdíly.

Slovíčka

Vytvořte oblak ze slovíček ve dvou jazycích. Žáci pak vyhledávají dvojice správných slov (např. český a anglický výraz). Pokud máte k dispozici interaktivní tabuli, můžete spojovat čarami pro kontrolu.

Práce s textem

Vytvořte dva "oblaky" - jeden z některého úvodního odstavce, druhý z prostředního nebo závěrečného. Vyzvěte žáky, aby domýšleli děj před přečtením článku.
Po přečtení článku se můžete vrátit a zhodnotit své předpovědi. Vyzvěte žáky, aby hledali příčiny svých chybných odhadů.

Školní řád/třídní pravidla

Pomocí "oblaku" diskutujte nad školním řádem nebo vytvářejte třídní pravidla. 
Pokud každý žák/dvojice/skupina napíše svá pravidla, oblak ukáže ta nejdůležitější pomocí velikosti písma.

Seznamte se [6]

Každý žák připraví informace o sobě ve formě slovního mraku. Ten pak nasdílí ostatním spolužákům (nebo jej učitel zobrazí třídě). Třída může hádat, o koho se jedná (pokud se kolektiv již zná) nebo poznávat spolužáky.
Pozn.: Zdálo by se mi ještě zajímavé dát všechny texty dohromady a udělat třídní slovní mrak. Zjistilo by se, jak se schází např. zájmy žáků, oblíbená barva apod. Určitě by to byl zajímavý startér pro kolektivní diskuzi.

Sepište třídní pravidla [6]

Každý žák připraví podklad pro slovní mrak. Společně pak celá třídy vytvoří jeden mrak, který ukáže, která třídní pravidla jsou pro většinu z nich důležitá a naopak.
Pozn.: Podobně by se dalo využít při třídnické hodině. Výsledný mrak by mohl ukázat problémy, které většina třídy považuje za závažné.

Nápady stručně z webu Apple ve školství

 • Vytvořte soupis zástupců rodu Lucemburků, k vyhledávání použijte dostupnou literaturu a internet.
 • Sepište všechna vyjmenovaná slova po M.
 • Vyberte svého oblíbeného hrdinu. Sepište alespoň 20 slov, které s tímto hrdinou souvisí a vytvořte si záložku. Pošlete ji e-mailem učiteli (záložky lze vytisknout a zalaminovat).
 • Ve vytvořeném slovním mraku vyhledejte slovo, které nesouvisí s pojmem SMRK. U ostatních slov dokažte jejich propojení s hlavním pojmem. [4]
Alternativa se jmenuje Tagxedo. Článek (v angličtině) o využití Tagxeda na interaktivní tabuli jsem našla na webu http://www.teacherslovesmartboards.com.

ZŠ STRÁŽ - Tak trochu jiné školní mraky

"Asociace, psaní na klávesnici, textový editor a ve finále máme obrázek."
 • Nejprve jsme si řekli slovo škola a hledali jsme všechny možné asociace.
 • Ty jsme si zapsali ve Wordu a potrénovali jsme psaní na klávesnici a ukládání souboru do složky.
 • Seznámili jsme se s Tagxedo .. aplikací pro tvorbu slovních mraků (word cloud).

Slovní mraky a tablet v rukou žáka

Pokud máte k dispozici tablet, mohou se slovními mraky pracovat i žáci. Práci se slovními druhy (konkrétně s přídavnými jmény) popisuje T. Kováč ve svém příspěvku Cloudart – učení může vypadat hezky na webu i-SEN:
"Připravil jsem v aplikaci Cloudart několik slovních spojení (malá Anička, červená střecha, …), uložil jako obrázek (JPG) a nasdílel všem na  Disk Google. Slovní spojení se mi promíchalo. Děti vytřídily podstatná jména, zbyly jim přídavná." [5]

Tvorba v Google Docs

(chabý) Překlad PavkaHu

Další podobné aplikacevytvořeno na http://www.abcya.com/word_clouds.htm


vytvořeno ve Word Cloud Generatoru z tohoto příspěvku

Chcete o aplikacích vědět víc? Pak doporučuji článek Jany Zárubové: Slovní mraky.
A nebo chcete další aplikace na stejné bázi? Tak mrkněte na článek 9 Word Cloud Generators That Aren’t Wordle od Kate Smitty.

Zdroje a inspirace

[1] New Teacher Tips [online]. 2010 [cit. 2011-04-20]. What would your Wordle look like?. Dostupné z WWW: http://wsfcsnewteachertips.blogspot.com/2010/09/what-would-your-wordle-look-like.html.

[2] BYRNE, Richard. Free Technology for Teachers [online]. 2011-04-20 [cit. 2011-04-20]. Five Ways to Make Word Clouds from Text. Dostupné z WWW: http://www.freetech4teachers.com/2011/04/five-ways-to-make-word-clouds-from-text.html.

[3] Smitty, Kate. 9 Word Cloud Generators That Aren't Wordle - Edudemic [online]. 2013. [ cit. 30 Aug 2013]. Dostupné z WWW: http://www.edudemic.com/2013/08/9-word-cloud-generators-that-arent-wordle/.

[4] LOŇKOVÁ, Pavlína. CloudArt – slovní mrak. Apple ve školství [online]. 2014. [cit. 8 Jan 2014]. Dostupné z WWW: <http://avs.vyuka.info/aplikace/cloudart-slovni-mrak/>.

[5] KOVÁČ, T. Cloudart – učení může vypadat hezky. [online]. 2014. [cit: 17 Mar 2014] Retrieved from: <http://www.i-sen.cz/clanky/cloudart-uceni-muze-vypadat-hezky>

[6] Lepi, K. (2014). 5 Ways To Use Word Cloud Generators In The Classroom - Edudemic. [online] Edudemic. Available at: http://www.edudemic.com/5-ways-use-word-cloud-generators-classroom/ [Accessed 26 Jun. 2014].

[7] BOHÁČKOVÁ, P. (2014). Online generátor slovních mraků. [online] Plus.google.com. Available at: https://plus.google.com/u/0/101742045269630578665/posts/QkRCPi8yR81 [Accessed 26 Jul. 2014].

15. 9. 2014

2. PEPOUŠovo vlnobití V: Jaké klady a zápory by mělo, kdybychom zrušili pololetní hodnocení?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.  
Téma: Jaké klady a zápory by mělo, kdybychom zrušili pololetní hodnocení?

Jaké byly dojmy účastníků po Vlnobití?

 • Stále som na pochybách, k čomu by som sa priklonila, ale otvorili sa mi klady a zápory ... teda, keby k tomu prišlo, skúsila by som ich dať na vážky. [Alena]
 • Připustila bych pololetní vysvědčení nanečisto, na zkoušku - ukázalo by, jak by asi v tuto chvíli žák byl hodnocen. Jen nevím, za co by pak byla známka na konci roku - to by musela být za celý rok, protože ta pololetní by se nikam nezapisovala. Mluvím o známkách, ale myslím jakékoli hodnocení - tedy i slovní. [Pavlína]
 • Asi je lepší hodnotit po pololetí, i když to pololetní bereme asi i my sami méně vážně (?). Prezentace a pololetní práce - to si dovedu představit v zeměpise, dějepise,.. , ale přiznám se, že prezentaci z matiky jako rozhodující činitel známky si představit úplně nedovedu. Aspoň na ZŠ tedy ne. [Jitka]
 • Slovní hodnocení by asi bylo lepší než pololetní vysvědčení, ale nevím, jestli bych jej zvládla opravdu zodpovědně. Ještě mne napadl pololetní hodnotící rozhovor se žákem a rodičem, to by  asi také šlo... Ale vysvědčení neoficiální by asi bylo nejschůdnější. [Jana]

Diskuzní otázky a odpovědi

Užitečné odkazy:

13. 9. 2014

QR kódy - mobily ve výuce #qr #pepous

Doufám, že se mi časem podaří nasbírat dostatek informací, které by inspirovaly k využití QR kódů ve výuce. K tvorbě sbírky jsem využila aplikaci Storify.

12. 9. 2014

Vytvořte si své vlastní puzzle - doplněno #pepous

Puzzle je vděčná hra - dá se použít v jakékoli části hodiny a nezabere příliš času. Navíc žáky baví. Nabízím dvě varianty pro vaši tvorbu.
[23.12.2010] Sáhněte si freeware prográmek.
Nové! Nebo chcete raději tvořit v online aplikaci?

10. 9. 2014

Motivujeme žáky ve slohu - doplněno #pepous

"Whether or not a kid is a fan of writing, knowing how to start a story is often the most difficult task. Here are activities to jump-start creativity."
Někdy se můžeme dostat do situace, že by bylo fajn napsat "nějaký ten sloh" a postrádáme invenci. Nechme se inspirovat v zahraničí i v Čechách...
Nové! Odkaz na startéry (losovací kartičky) na podporu tvořivého přístupu k vypravování fantasy nebo sci-fi příběhů doplněn novou variantou - klíče.

9. 9. 2014

Stručně v odkazech 09/09/2014: M. Khas: Jak jsem ve třídě byl a nebyl aneb moje první online výuka

Miloslav Khas: Jak jsem ve třídě byl a nebyl aneb moje první on-line výuka

"Tak se stalo, že jsem chtěl být v pondělí v Ostravě na školení "iPad ve výuce", v úterý jsem měl odučit celý den na mé základní škole ve Staňkově a ve středu jsem si chtěl zajet na předávání cen za eTwinning do Žiliny. Jak to ale udělat a nenajet přes dva tisíce kilometrů za tři dny? No jednoduše! Žijeme v přece  on-line světě a tak nás nějaký ten kilometřík nemůže rozházet."

Další zajímavá citace:

 • Vidím tady i velkou perspektivu například u virtuálních hospitací. Úplně se vidím, jak sedím doma u kávy a po domluvě s kolegou sleduji jeho hodinu, úplně vidím, jak si žáci navzájem ukazují svoje práce v reálném čase, úplně vidím ještě alespoň dalších tisíc důvodů, proč to má v dnešním digitálním světě smysl...
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

7. 9. 2014

1. PEPOUŠovo vlnobití V: Spolupráce s jinou třídou, školou (nebo dokonce i zahraniční?)

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.  
Téma: Spolupráce s jinou třídou, školou (nebo dokonce i zahraniční?) - naše zkušenosti a rady

Následují otázky a odpovědi z diskuze...

5. 9. 2014

Nápady pro využití Post-it lístečků

Post-it lístečky (ve třídě jim říkáme "lepíky") jsou univerzální pomůckou, kterou lze využít prakticky v jakékoli části vyučovací hodiny. Jejich výhodou je, že
 • mají různé tvary (čím trefnější tvar, tím motivovanější budou žáci);
 • mají různé barvy, takže si vyloženě říkají o různé druhy třídění;
 • mají různé velikosti - podle potřeby můžete omezit prostor pro vyjadřování žáků nebo naopak je provokovat větší kartičkou;
 • lepí - tedy alespoň v tu chvíli, co jej dáte žákům do ruky;
 • dají se sehnat levně.
Navíc umožňují žákům zachovat si anonymitu, což může významně přispět k otevřenému přístupu.
[publikováno 30.7.2012]
[23.3.2014] Věra Janáková: Lístečky post-it v mých hodinách (na 1. stupni)
[19.7.2014] Tvorba grafu na 1. stupni.
Nové! Nápady pro motivaci k učení a zamyšlení se nad svým (myšleno z pohledu žáka) vzděláváním.

4. 9. 2014

Tvorba třídních pravidel

[24.10.2010] Pravidla jsou důležitá v jakémkoli kolektivu. Jak ale zajistit, aby byla užitečná a současně přijatelná všemi zúčastněnými? Nejlépe, když se na jejich tvorbě všichni účastní. Jak na to?
[26.1.2014]Co by naopak třídní dohody obsahovat neměly? Jaké by mělo být jejich zacílení? - udržet klid ve třídě nebo vést k zodpovědnému učení?
Nové! Třídní pravidla formou videa? Jde to!

3. 9. 2014

Když se z dětiček stávají děti aneb Co se s těmi dětmi ve 3. třídě stane?

V jednom z jarních PEPOUŠových vlnobití vyvstala zajímavá skutečnost, že děti ve 3. třídě se najednou změní. Pro mne, jako elementaristku, to byla jasná věc a myslela jsem si, že je to všeobecně známo. Není, ostatní diskutující z vyšších stupňů se nad tím pozastavili. Naopak druhá kolegyně z 1. stupně přikyvovala, že to tak je. A pak zazněla ta otázka, které se někteří bojí: PROČ?

Tento příspěvek je tedy pokusem o náhled na skutečnost, že 3. třída je zlomová jak pro žáky tak pro učitele. Láme se zde takové to dětské vnímání světa (a tím i školy) a pomaloučku se překlápí do něčeho, co bych neodborně nazvala předpředpubertou.

1. 9. 2014

Podporujeme žáky ve čtení

Že na tom naši žáci nejsou se čtením nijak valně, to jsme už tak nějak tušili. Když jsem psala původní verzi tohoto článku, mohla jsem tvrdit, že "jsem ráda, že se ještě stále skloňují výsledky PISA a že to skýtá šanci, že se něco začne dít."
[publikováno 22. 5. 2011]

Aktualizace:
 • [16. 2. 2014] Zajímavé čtení (a prezentace) od Lukáše Bajera o tom, že to možná s tou výukou dovedností čtení nebude tak zlé... 
 • [24.3.2014] 7 ways to get students excited about reading - další skvělé nápady, jak motivovat žáky k četbě.
 • [1.7.2014] Tip na zajímavou online aplikaci pro čtení anglických knih, ale především pro vlastní tvorbu.
 • [31.8.2014] Pár poznámek z článku o tom, jak bychom "mohli žákům znechutit čtení" a naopak, jak postupovat, aby k tomu nedošlo.