5. 9. 2014

Nápady pro využití Post-it lístečků

Post-it lístečky (ve třídě jim říkáme "lepíky") jsou univerzální pomůckou, kterou lze využít prakticky v jakékoli části vyučovací hodiny. Jejich výhodou je, že
 • mají různé tvary (čím trefnější tvar, tím motivovanější budou žáci);
 • mají různé barvy, takže si vyloženě říkají o různé druhy třídění;
 • mají různé velikosti - podle potřeby můžete omezit prostor pro vyjadřování žáků nebo naopak je provokovat větší kartičkou;
 • lepí - tedy alespoň v tu chvíli, co jej dáte žákům do ruky;
 • dají se sehnat levně.
Navíc umožňují žákům zachovat si anonymitu, což může významně přispět k otevřenému přístupu.
[publikováno 30.7.2012]
[23.3.2014] Věra Janáková: Lístečky post-it v mých hodinách (na 1. stupni)
[19.7.2014] Tvorba grafu na 1. stupni.
Nové! Nápady pro motivaci k učení a zamyšlení se nad svým (myšleno z pohledu žáka) vzděláváním.

Lepíky při čtení

Jestliže nechceme, aby si poznámky psali žáci do knih a učebnic, je jednou z možný alternativ právě lísteček post-it. Žáci mohou:
 • hledat odpověď na zadanou otázku;
 • cvičit předvídání, např. po určeném počtu přečtených stránek musí žák na vložený lísteček napsat svůj odhad, co se bude dít dále (u mladších žáků nebo v dílnách čtení se požadavek může snížit);
 • vypsat si zajímavou myšlenku, citaci (opět můžete zpočátku zadat po jakém minimálním počtu stránek se v knize objeví lísteček);
 • ...

Lepíky jako rychlá anketa/průzkum

Když chcete velmi rychle zjistit náladu, odpověď na nějakou otázku apod., pak jsou lepíky ideální možností. Můžete s nimi
 • zjistit nejpalčivější problém na začátku třídnické hodiny, např. dvě věci, ze kterých jsou nadšeni a jednu, které se obávají;
 • na začátku školního roku: "Napište dvě rady, které by byly dobré pro třídu a zpříjemnily by ti čas zde strávený.";
 • nové! na začátku školního roku: Zamyslete se a odpovězte na 5 otázek: "Co uděláš, abys byl letos úspěšný?", "Co by měl udělat tvůj učitel, aby ti pomohl být úspěšným?", "Co očekáváš, že se letos naučíš?", "Co by měli udělat tví spolužáci, aby ses ve třídě cítil příjemně?", "Škola je zajímavá, protože..."[4] - podívejte se na fotografii;
 • zjistit očekávání na začátku kurzu nebo semináře;
 • dojmy z vyučovací hodiny/semináře;
 • hlasování ke zvolené otázce (každý žák se jen podepíše a nalepí lísteček do sloupce na tabuli, kam hlasuje);
 • ...

Lepíky pro trénink dovednosti hodnocení

Ve třídě používám lístečky k nácviku dovednosti argumentace a hodnocení. Každý žák dostane jeden lísteček. Prohlédne se vystavená dílka (na konci hodiny VV nebo PČ) a zvolí si to, které ho nejvíce oslovilo. Na lísteček musí formulovat PROČ ho práce zaujala, podepsat se a pak lísteček přilepit k výtvoru.
Zpočátku je třeba pročítat s dětmi hodnocení a upozorňovat na nekonkrétní věty ("práce je pěkná") a nevhodné formulace ("líbí se mi"). Časem se děti naučí vyhledávat drobnosti, které je zaujaly ("líbí se mi detail růžičky", "práce je čistá a pečlivá").

Lepíky na pomoc pedagogovi

Nejen žáci si mohou pomocí lístečků ulehčit život. Kromě psaní různých poznámek do učebnic, metodik, knih apod. využívám lepíky k poznámkám o zapomenutých úkolech. Lepík mi pak visí na monitoru ve třídě, dokud žák úkol nepřinese. Pak jej lepím do zvláštního sešitu, abych měla přehled, kolik kdo měl zapomenutí.

Věra Janáková: Lístečky post-it v mých hodinách (na 1. stupni)

Lístečky Post - it  používáme s dětmi velmi rádi a poměrně často. Jak už zmínila Pavlína, dají se celkem levně pořídit, navíc v různých tvarech. (Zkuste třeba vykoukat akce obchodního řetězce Lidl.)
 • Když jsme se například učili o rostlinách, k brainstormingu o tom, co potřebují k životu, nám posloužily "čtyřlístky". 
 • Dopravní prostředky jsme psali na "auta" - slova podřazená, řazení slov podle abecedy, podle počtu slabik, … 
 • K hodnocení výkresů a jiných výtvorů nám slouží "srdíčka", zkrátka možností k využití je mnoho.

Rychlé čtení s lepíky

Naše poslední aktivita  s "lepíky" vznikla vlastně jako z nouze ctnost. Venku už několik dní hlásilo sluníčko nefalšované  jaro a moji prvňáci vydrželi na místě sotva pár minut. A čtěte v takové atmosféře ze slabikáře…
Jenže číst se musí každý den, a tak jsem na lepíky napsala názvy předmětů, které ve třídě a okolí máme, třídní plyšák Dlouhásek děti poprosil, aby je umístily na správné místo a bylo to.Děti četly jako o život a lepily a lepily. Mezi názvy byly samozřejmě perly jako: Simončina bačkora, dveře od ředitelny,  spolužák Lukáš - hokejista nebo svačina paní učitelky...


Aktivita se velmi ujala, děti po sobě i kontrolovaly a nakonec chodil Dlouhásek, dětem předčítal z lístečků a chválil a chválil, jak to ty děti krásně umí.


Jen mě mrzí, že mě to nenapadlo dřív. Děti mohly třeba česat strom nebo trhat květiny na louce. Tak zas někdy příště.

Graf oblíbenosti

Každý žák dostane malý post-it lísteček a podepíše se na něj. Učitel položí otázku, např. Jakou barvu máš nejraději? Současně připraví na tabuli jednotlivé popisky sloupcového grafu, které budou odpovídat možným odpovědím.
Každý žák si rozmyslí odpověď, pak přistoupí k tabuli a přilepí lístek do sloupce, který odpovídá jeho volbě (lístečky je třeba lepit těsně k sobě do postupně vzrůstajícího sloupce).

Poté, co všichni nalepí svou odpověď, může ve třídě probíhat "čtení z grafu":
 • Která barva je v naší třídě nejoblíbenější?
 • Která barva je nejméně oblíbená?
 • Je oblíbenější modrá nebo zelená barva?

ilustrační obrázek

Další článek k tématu:

Zdroje a literatura:

[1] MARTINI, Adam. Five Post-it Note Tips for Teachers. In: Teacher Tips/Training [online]. 2010 [cit. 2012-07-30]. Dostupné z: http://suite101.com/article/five-post-it-note-tips-for-teachers-a294040

[2] WILLIAMS, Addie. Back To School Fun With Sticky Notes. In: Teacher Talk [online]. 2012 [cit. 2012-07-30]. Dostupné z: http://teachertalk-addie.blogspot.cz/2012/07/creating-caring-classroom.html

[3] dixiedelight. Graphing. In: Teachers.post-it.com [online] 2014. [cit. 2014-07-19] Dostupné z: http://teachers.post-it.com/wps/portal/3M/en_US/Post-it-Teachers/Home/All-Activities/?tag_GradeLevel=1st%20Grade.

[4] SKOWRONSKI, M. What's Skow-ing on in 4th Grade??: Into the Second Week. In: Skowronskiclass.blogspot.cz. [online]. 2012. [cit. 2014-09-02]. Dostupné z: http://skowronskiclass.blogspot.cz/2012/08/into-second-week.html 

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína