31. 12. 2010

Tvorba materiálů k využití online

I když je na internetu spousta již vytvořených aplikací k procvičování učiva, čeština je stále potřebná. Lenka Syrová nabízí přehled zajímavých programů ke stažení (a ukázky hotových cvičení), které vám umožní tvořit křížovky, spojovačky, doplňovačky... chce to jen trochu času a trpělivosti.
s odkazem na:
"Užitečné programy pro učitele pro přípravu testů, interaktivních cvičení..."


.....
Podobné články:
4 dokonale využitelné aplikace ve vyučování
Smysluplné hodiny informatiky
Jak jsme glogovali

30. 12. 2010

Nesmím prdět na záchodě

Po přečtení tohoto článku je opravdu více než nutné zamyslet se, jak to naše školství vypadá...
s odkazem na:
"Samozřejmě, že jako matka o genialitě svých dětí nepochybuji. Ale právě proto, že o ní nepochybuje žádná matka (a dlužno říci, že mnohé děti ostatních matek mi vždycky geniální nepřipadají), snažím se držet své mateřské pudy pod kontrolou aspoň tím, že svým synům odmalička vštěpuji, že paní učitelky ve škole se musejí poslouchat a je třeba si jich vážit."


 .....
Podobné články:

28. 12. 2010

Učíme násobilku

Math Lesson Idea for Elementary School Teachers: Multiplication
"This simple math lesson idea helps students practice multiplication facts in a fun way. The activity requires math flash cards: use it as a sponge activity."
Výuka násobilky je hlavní náplní 2. (3.) ročníku. Všichni chápeme, jak velmi důležitá je to dovednost. Nabízím zde některé zajímavé aktivity, které by měly pomoct při vysvětlování a procvičování násobilky.

Nově vloženo zajímavé video.

Základem se první seznámení s násobilkovými spoji. Je třeba VŽDY navazovat na učivo, které už žáci znají; v tomto případě navážeme na opakované sčítání. Díky němu vyvodíme celou násobilkovou řadu, např. násobilku 2. Pak už nastává opakované procvičování...

Matematické smyčky

Výborná pomůcka na které si žáci upevní řadu násobků stejně jako přiřazování násobilkových spojů s výsledky. Velmi pěkně popsaný metodický postup.

Šeptaná

Explain to the students that they will be playing a game but they must have at least two skills, they must know their multiplication facts and they must be able to whisper.
Rozdělte třídu na stejně početné skupiny. Učitel si připraví karty s příklady na násobení a dělení. Postupně ukazuje jednotlivé karty. Žák, který je na řadě (ostatní by mohli položit hlavy na lavici, aby neviděli zadaný příklad) vypočítá příklad, otočí se k sousedovi po pravici a pošeptá mu celý příklad i s výsledkem. Celý příklad i s výsledkem pak koluje po celé skupině až k "reproduktoru", tj. žákovi, který je poslední v řadě (po něm už následuje žák, který začínal). Ten celý příklad řekne nahlas.
Budete zadávat jeden stejný příklad pro všechny skupiny? Pak by bylo dobré, aby reproduktor příklad zapsal nebo přišel k Vám a pošeptal Vám ho do ucha.
Discuss with the students if they made corrections to the answer whispered in their ear or whether they heard a problem they did not know.
Hra umožňuje opakovanou kontrolu výsledku počítání (žáci si předáváním informace ověřují, že je výsledek správně a upevňují si tak násobilkový spoj).

Je dobré volit příklady, které dělají žákům problémy. Jako inspiraci můžete použít jakoukoli pětiminutovku, kterou jste s dětmi psali - chybné příklady si poznačte a máte zásobu.
Using this game as a way to have students practice the multiplication facts is one approach that students like. 

DUMy

...a dále vyhledávání zde.

Zahraniční inspirace

Velmi kvalitní karty a kartičky najdete na http://www.sparklebox2.co.uk.
Pracovní listy (pod nadpisem "multiplication worksheets") najdete na stránkách http://www.lessonplanet.com (stáhnete v PDF).
Velmi pěkné pracovní listy s nápady můžete stáhnout ze stránek http://www.superteacherworksheets.com. Zaujaly mne tyto:
Chytrých strategií existuje jistě dost, ale tuhle jsem znala jen z tabulky. Nenapadlo mě, že by nám mohly pomoct ruce:Více můžete objevit na http://billsteachingnotes.wikispaces.com

Video s trochu jiným násobením (Nové!)

23. 12. 2010

Chování žáků v kolektivu

Jak se bránit nekázni?

Listopadový kulatý stůl SKAV a SVP PedF UK, který se uskutečnil 20. 11. 2008, hledal odpověď na otázku, jak se bránit nekázni v našich školách. Mezi přítomnými byli především učitelé základních škol a představitelé některých odborných institucí.
Článek najdete zde.

Vzdělávání nadaných žáků

Část věstníku MŠMT 6/2008, který se věnuje této problematice.
Nově vložen odkaz na článek v Učitelských novinách o zjištěních ČŠI - Už víme, jak umí školy pracovat s nadanými žáky. Odkaz na článek Diagnostika nadání.

22. 12. 2010

Výzva projektu Stopy totality

... třeba by šlo učit dějepis trochu jinou formou...? Nechcete vyzkoušet?
s odkazem na:
"Vyzýváme žáky/studenty, aby pátrali po příbězích veřejnosti dosud neznámých lidí a zkoumali přitom život, jaký byl od konce války až do poloviny šedesátých let. Cílem projektu není hodnotit postoje lidí v totalitním režimu, ale poznávat tzv. z první ruky, z příběhů a dokumentů pokud možno místních, dějiny nedávné doby a v nejbližším okolí."


.....
Podobné články:
Kooperativní styl výuky
Badatelské aktivity
Integrovaná tematická výuka

Interaktivní tabule: demo nové verze vás může rozplakat!

Pokud máte kladný vztah k interaktivním tabulím (a k typu SMART Board zvlášť), pak si pusťte doporučované video. Zaručuji vám, že v závěru budete vykřikovat nadšením nebo plakat (podle nátury). A vůbec nevadí, že neumíte anglicky, obrázky jsou dostatečně výmluvné!

21. 12. 2010

Prostředí ve třídě: barvy a výzdoba

Asi před rokem jsem si povídala s jednou kolegyní, která přestoupila na novou školu. Během prázdnin se společně se svým budoucím ředitelem šli podívat do její budoucí třídy. Nějak se jí třída nezdála, byla moc strohá a neveselá. Pan ředitel nelenil a nabídl jí, že druhý den bude mít k dispozici vzorky barev a že si milá paní učitelka vybere, jak barevně vyvedenou místnost by chtěla mít.
Chvilku jsem si myslela, že jsem se dostala do pedagogického nebe. To by byla krása, kdybychom mohli - i ve velkých školách - ovlivňovat i takovéto "maličkosti"!

19. 12. 2010

Obrana hudební výchovy

Zkuste si v duchu seřadit předměty (třeba 1. stupně) podle důležitosti. Kam umístíte hudební výchovu? A ještě jedno řazení: Jak jakou radostí učíte/byste učili hudební výchovu?
Možná je načase pouvažovat o tom, co výuka hudební výchovy přináší dětem.

Inspiraci k tomuto příspěvku jsem našla v článku Music must take centre stage in primaries or we risk striking a bum note for society.

ICT dovednosti - inspirace z Austrálie

Jedním ze zdrojů zajímavých nápadů jsou zahraniční blogy učitelů. Příspěvek, který mne dnes zaujal najdete na adrese Learning ICT Skills Incidentally | Integrating Technology in the Primary Classroom. Kathleen Morris zde reaguje na článek z blogu WhatEdSaid, který patří mezi mé nejoblíbenější.

13. 12. 2010

Spomocník: Bude PISA 2009 pro nás poučením?

Rozhodně si přečtěte. Kritiky už bylo dost, zde najdete možný směr, kterým bychom se mohli vydat...
s odkazem na:

 1. "Učte myslet, ne opakovat!
 2. Chápejte vzdělávání jako veřejnou záležitost, za níž jsou všichni zodpovědní! 
 3. Spíše než na standardizované testy se soustřeďte na budování dlouhodobého zájmu o poznání a zvyšování schopnosti kriticky přemýšlet! 
 4. Dejte každému žákovi příležitost najít své přirozené schopnosti a rozvíjet je! 
 5. Zajistěte, aby děti žijící ve znevýhodněných podmínkách či v rodinách přistěhovalců měly stejnou příležitost vzdělávat se jako ostatní!".....
Podobné články:
Co má být náplní výuky a často není
Technologie ve škole 21. století
Kuchařka Edutopia...

12. 12. 2010

Storybird - příjemné literární tvoření

Některé online aplikace na internetu mohou nadchnout nejen děti ale i dospělé. Vyzkoušejte Storybird, myslím, že nebudete litovat.

9. 12. 2010

Otevřený dopis premiérovi vlády Petru Nečasovi - Plošné testování zabrání zkvalitnění výuky

S chutí jsem přidala i svůj podpis.
s odkazem na:
"Vážený pane předsedo vlády! Na jaře 2011 by mělo poprvé proběhnout plošné maturitní testování. O rok později plánuje ministerstvo školství zahájit plošné testování žáků 5. a 9. ročníku povinného vzdělávání. Výsledky testů mají mít přímý dopad na přijetí žáků k dalšímu studiu a na financování škol. Tyto záměry v nás vzbuzují hluboké obavy."


.....
Podobné články:
Otázky které nás trápí
Úvod do problematiky bezpečného internetu
Ministr chce testovat děti už ve školce

Jak jsme glogovali

Historicky první příspěvek externího PEPOUŠe. Autorem je Jitka Rambousková

Nevíte, co je to glog? Tak se podívejte se třeba na tenhle http://goo.gl/xRwoq
Zkusit se má prý všechno, a tak když jsem narazila u “pepoušů” na pojem “glog”, tak jsem si hned na http://edu.glogster.com vytvářela účet. A protože účet je učitelský, tak rovnou i účty pro žáky... 

6. 12. 2010

Projekt Nejlepší česká škola

Tento mail by mohl někoho zaujmout:

Dobrý den všem ,
dnes byl oficiálně spuštěn projekt NEJLEPŠÍ ČESKÁ ŠKOLA !

Projekt, jehož cílem je popularizace moderního školství. Ukázky dobrých příkladů z praxe. Společný TV - internetový pořad UČENÍ ONLINE a České televize.
Registrujte svoji školu, zúčastněte se vysílání a vyhrajte prestižní cenu a hodnotné odměny.
Více na www.nejlepsiceskaskola.cz.

UČENÍ ONLINE vám všem drží palce !

4. 12. 2010

Jsem hotový/á! Co teď?

Určitě to znáte. Zadáte samostatnou práci a než zadání potřetí zopakujete pro nepozorné, zvedne se ruka vašeho nejšikovnějšího žáčka: "A co dál?" 
Prvotní inspirací mi byl článek Im Done! What Now? na http://www.lessonplanet.com.

30. 11. 2010

Jak začít pracovat s knihou


Na tomto článku mne ani tak nezaujala doporučovaná kniha, jako strategie výuky čtení s porozuměním: 
 • práce obálkou knihy, anotací knihy;
 • nápady na motivační aktivity před začátkem vlastního čtení;
 • ukázka techniky využití nákresů v knize.
Myslím, že je to moc pěkná (a podrobná) ukázka, jak lze zkvalitnit hodiny českého jazyka (nejen) na 1. stupni.

s odkazem na:
"Učte žáky pracovat s jednotlivými částmi knihy, poznávat jejich odlišné funkce a samostatně vyhledávat informace."


.....
Podobné články:
Čtenářská gramotnost
Literární výchova
Metody hlasitého čtení

Google Docs ve výuce

Není pochyb o tom, že český učitel, který chce žákům nabídnout kvalitní výuku, je nucen neustále se rozhlížet po nástrojích, které jsou k dispozici zdarma. Jednou z alternativ, kterou jsem i já vyzkoušela jsou Google Docs.

Setkání uživatelů Metodického portálu


Docela by mě lákalo vidět "naživo" lidi, kteří jsou v pozadí Metodického portálu. A vás?
PS: Třeba kalamita nebude a cesta Prahou bude příjemným zážitkem...

s odkazem na:
"Využijte možnosti inspirovat se pro tvorbu vlastních žákovských knížek na vaší škole, diskutujte s ostatními o způsobech hodnocení a sebehodnocení...Využijte možnosti zeptat se regionálního koordinátora na cokoli, co Vás ohledně Portálu zajímá...Využijte možnosti poskytnout tvůrcům Portálu zpětnou vazbu a zasáhnout tak do jeho fungování."


.....
Podobné články:
Otázky které nás trápí
Učitel v informační síti
Regionální setkání Metodického portálu

27. 11. 2010

Jak jsem učil pověsti aneb WORKAHOLIC na Metodickém portálu

Doporučuji vynikající (metodicky, didakticky i lidsky) blogový příspěvek Lukáše Bajera na Metodickém portálu. Věřím, že při četbě budete nadšení stejně, jako já!
s odkazem na:
"Není toho málo a není to úplně jednoduché. Ale jak už to v pohádkách, pardon, i v některých pověstech bývá, odměna je sladká. Naučit se efektivně vysvětlovat pomocí obrázků totiž může vám (a vašim žákům dvojnásob) usnadnit život."


.....
Podobné články:
Jak správně psát, jak správně kreslit
Tvarované veršování
Cože? Pohádky na gymnáziu?

23. 11. 2010

Jak připravit správný test

Také stále ještě tvoříte pololetní/čtvrtletní práce a různé testy? Pak by se vám mohlo hodit několik rad z článku How to Write Test Questions: Tips for Creating Good Exams.

Ovečky a Pastýři

Chcete důkaz, že "když se chce, tak to jde"? Pak doporučuji tento článek.
s odkazem na:
"O aktivitě, která vede žáky k pozornému vnímání chování spolužáků a která mění stěžejní myšlenku současnosti „ber“ na poněkud opomíjené „dávej.“ Asi bychom si všichni přáli, aby naše děti byly vnímavé ke svému okolí a k lidem, kteří je obklopují. Kudy na to ale jít?"


.....
Podobné články:
Ledolamky
Spolupráce v sociálních sítích
Pár jednoduchých rad pro začínající blogery

21. 11. 2010

Hodiny matematiky potřebují ráznou změnu

Na Twitteru jsem dostala báječný tip (díky, Lukáši) na záznam prezentace Dana Meyera na téma Hodiny matematiky potřebují ráznou změnu. Vřele doporučuji.
PS: Pod videem si můžete nastavit české titulky ;-)

Souhlasím, že je třeba děti provokovat (a ne jim vše předkládat hotové), nutit ke kladení otázek (a ne hovořit za ně - a to i včetně odpovědí) a pohlížet na učebnice kriticky (i autoři jsou jen lidé).
A jak na tento "matematický" problém pohlížíte vy? Zaujala vás prezentace tohoto mladého učitele?


.....
Podobné články:

18. 11. 2010

Ministr chce testovat už děti ve školce


Jak to tak vypadá, tak si pan ministr koleduje také o nějaký srovnávací test pro ministry školství. 
Určitě by se takový test vyplatil, každý nově nastoupivší ministr by si ho střihnul a běda, jestli neprojde!

s odkazem na:
"Ministr školství Josef Dobeš by chtěl kromě maturantů a žáků na základních školách hromadně testovat i předškoláky. Děti v posledním ročníku mateřské školky by tak mohly čekat "prověrky", které ověří, jak jsou na tom se sociálními dovednostmi, motorikou či předpoklady k učení."

Reakce MŠMT den poté.

....
Podobné články:
Jsem učitel: Jak se mám obléci?
... a žádné ředitelské volno, holomci!
Otázky, které nás trápí

16. 11. 2010

Proč nechci jet na školu v přírodě

Tentokrát hodlám být nesmlouvavý pesimista a naservírovat vám několik zatraceně neprůstřelných důvodů, proč nechci jet s žáky na školu v přírodě.
Představme si, že mám papír přeložený na dvě části a mám si zapisovat klady a zápory. Klady nechám na vás (v komentářích), ale zápory si vychutnám!

8. 11. 2010

...a žádné ředitelské volno, holomci!

Dost bylo flákání, hajdy do školy! Ministr Dobeš má další převratnou myšlenku, kterou v co nejkratším termínu bude realizovat... Těšme se!
s odkazem na:
"Ředitelé dosud mohli vyhlásit pět takových dní v jednom školním roce, nyní přichází ministerstvo podle informací Aktuálně.cz s tím, že napříště budou mít mít "k dispozici" dny jen tři. Navíc nebude možné využívat ředitelského volna na prodlužování prázdnin, ale jen pro výjimečné situace. Třeba když ve škole nebude fungovat elektřina nebo topení."


.....
Podobné články:
Bude škola platit za kopírky a tiskárny?
Srovnávací zkoušky?
Děti konzumu

7. 11. 2010

WORKAHOLIC: 6 nápadů, jak použít myšlenkové mapy


Opět konkrétní a smysluplné využití techniky, se kterou si mnozí z nás nevědí tak úplně rady.
Užitečné čtení od Lukáše Bajera.

s odkazem na:
"Pro úplné začátečníky v této oblasti nabízím šest možností, ve kterých můžete myšlenkové mapy použít. Aby to bylo úplně přesně, je to šest hlavních situací, kdy během výuky myšlenkové mapy s žáky používám já."
Původní blog byl zrušen, knihu ve formátu PDF jsem našla na http://content.yudu.com/Library/A1ps3f/6napadunapouzitimysl/resources/4.htm

6. 11. 2010

WORKAHOLIC: 9 kroků k samostatné práci žáka

S chutí jsem si přečetla e-knihu Lukáše Bajera.

Učím na 1. stupni, takže některé problémy tolik řešit ani nemusím (např. otázku motivace mých malých žáčků - jsou ještě nadšení z jakékoli aktivity). I tak pro mne bylo poučné seznámit se s kroky, které by měl učitel udělat pro to, aby žákům umožnil samostatnou práci ve výuce.

Takže pod heslem: "Přestaňme skuhrat a pomozme jim to zvládnout" se dejte do čtení........
Podobné články:

3. 11. 2010

Bloomova taxonomie: Úkoly po čtení


Snažím se už druháčky vést k přemýšlení o textu, proto jakýkoli tip je dobrý tip.
Proto jsem si vcelku s chutí přeložila tuto stránku...


Pokud vás zajímá můj (laický) překlad, najdete jej zde.
Novinka! A možná by vás také zajímal kritický podhled Lidky Kovaříkové, učitelky českého jazyka. Najdete jej zde.


.....
Podobné články:

1. 11. 2010

O čem studenti blogují?

Možná už není hlavní otázkou JAK psát blog, ale spíš O ČEM psát. Jeden fantastický nápad jsem vykoukala z žákovského blogu, který vznikl pod vedením Kim Cofino.

Tvorba videa ve výuce

Že by to šlo i v českých luzích a hájích?
s odkazem na:
"Zařazení praktického projektu „Tvorba videa“ do výuky sice zabere mnoho hodin a projekt je náročný, zabijete však více much najednou a žáky taková praktická aktivita může docela bavit a motivovat. Vzhledem k technickým požadavkům je zřejmě nejvhodnější projekt uskutečnit v hodinách ICT, ale není to podmínkou. Spolupráce s učiteli jiných předmětů v souvislosti s tématem videa je naopak velmi přínosná."


.....
Podobné články:
Time to play
Příroda očima matematiky
Násobilka: video se třemi metodickými postupy
Videopohlednice z mého města

Pepouš na Twitteru

Pepous Twitter Group

http://goo.gl/z7cN
Pro zájemce a uživatele (nebo budoucí uživatele Twitteru) jsem založila skupinu. Zkuste nahlédnout a pokud ji uznáte za zajímavou, přidejte se. Uvidíme, jestli se tato aktivita ujme...
Novinka! Bez registrace můžete sledovat "tweety" s označením #pepous pomocí aplikace Tweetwally.
Nebo dáváte přednost novinovému formátu? - Pepous Daily News

31. 10. 2010

Srovnání: blog - wiki - Google Docs

Někdo si konečně dal tu práci, že sepsal do velmi přehledné tabulky výhody, nevýhody, shody a neshody těchto tří nejčastěji používaných nástrojů/aplikací: Blogs Wikis Docs Chart
Pokud používáte automatický překladač Google, máte vyhráno. V opačném případě se budete muset spolehnout na svůj překlad nebo můj výběr, který je rozhodně méně přehledný než výše odkazovaná tabulka.

Mýty o učitelském povolání

Budu se asi zase opakovat, ale na blogu What Ed Said jsem našla další zajímavé myšlenky. Tentorkát se týkají věcí, které by se měl učitel odnaučit dříve, než předstoupí před své žáky... 

29. 10. 2010

Technologie použitelné ve výuce


Když se nebudeme zrovna dívat na pořadí aplikací a programů (ne vždy s tím budeme všichni souhlasit), pak lze tento program brát jako zdroj technologií, které bude zajímavé prozkoumat, vyzkoušet a popř. je aktivně využít s žáky.

PS: Neříkejte, že už znáte všechno!

s odkazem na:
"This is the 4th year I have been compiling the Top 100 Tools for Learning from the contributions of learning professionals worldwide"

Dále v článku najdete další podobné odkazy a nově prezentaci...

Národní konference 2010 - Učitel v informační síti


Tak tato konference nesmí uniknout žádnému PEPOUŠovi! Šupky dupky vyplnit přihlášku. Třeba se uvidíme na některém workshopu ;-)

s odkazem na:
"Akce je plánována jako jednodenní konference s dopoledním blokem přednášek a odpoledním blokem kratších prezentací a workshopů. Příspěvky budou uváděny do širších souvislostí (sociálních i oborových) a doplněny vizuálními i audiovizuálními vstupy."

28. 10. 2010

Nelichotivě o učitelích a učení


Několik citátů, které by vás mohly naladit k pročtení celého článku (nebo vás alespoň zvednout ze židle, pokud máte co dočinění s naším školstvím):

"1. Učitelé nejsou odborníci a profesionálové, ale amatéři a šmudly.
2. Učitelé jsou vnitřně nezralí: potřebují obdiv a zároveň mají touhu ovládat.
3. Učitelé mají hlad po uznání, společnost je ale nedoceňuje.
4. Učitelé věří fousatým mýtům..."

"Takže suma sumárum to vychází dost bledě. Učitelé:
- nejsou odborníci,
- jsou lidsky nezajímaví,
- věří mýtům,
- stěžují si, že málo vydělávají,
- projevují na sobě malou ochotu dále pracovat,
- jsou unavení a zákonitě vyhořelí."


s odkazem na:
"Největším problémem dnešní školy není agresivita, jak se často uvádí, ale nuda. Děti se nudí hlavně proto, že se ve škole jednak nic zajímavého neděje, a taky proto, že tam nepotkáte moc zajímavých lidí."
PS: Děkuji Lence za podnětný odkaz ;-)


.....
Podobné články:
Sen učitele
Přestaňme učit předměty a začněme učit děti
Učitelé, vyhoďte červenou!

Využívejme zájmů žáků


Opakovaně řeším, jak zapojit AKTIVNĚ děti do výuky. Mám to o trochu lehčí než učitelé na II. stupni - moji žáčci mají ještě zájem o učivo, jsou přirozeně zvídaví a většina novinek je pro ně atraktivní. Jak ale motivovat starší studenty?

Článek Deborah Reynolds nabízí jednu alternativu - využívejme zájmů žáků...

27. 10. 2010

Přechod na střední školu je obtížný pro žáky i učitele

Zajímavé čtení...
s odkazem na:
"V rámci dotazníkového šetření Evaluace práce se ŠVP z hlediska výukových strategií, které proběhlo na pilotních školách zapojených do projektu Kurikulum S na jaře 2010, jsme se ptali učitelů, jak lze ovlivnit přechod žáků ze základní školy, jak je vést k racionálnímu myšlení, dovednosti řešit problémy a k myšlení v souvislostech."


.....
Podobné články:
Jak to naše snažení vidí rodiče
Čtyři pilíře vzdělávání
Děti konzumu

24. 10. 2010

Mezinárodní ostuda kvůli pedagogickým asistentům?

Tak nevím... Mám se bát toho, že se problém vyřeší podle EU (a nám přibudou další žáci vyžadující individuálnější přístup než ostatní a papírování kolem asistentů) nebo toho, že se problém vyřeší podle Dobeše (a nám přibudou/zůstanou žáci vyžadující individuálnější přístup než ostatní a papírování kolem individuálních vzdělávacích plánů)?
s odkazem na:
"Pedagogičtí asistenti, jež jsou nezbytní při přechodu dítěte ze zvláštní školy do normální, jsou hlavním z opatření, které by mohly diskriminaci zamezit."


.....
Podobné články:
Slovní hodnocení nebo známky?
Vládní školní zvonění
Integrace za každou cenu?

23. 10. 2010

Mýty o domácích úkolech

Fantasticky jsem se pobavila (nejen), když jsem překládala prezentaci, která vnikla v diskuzi na Twitteru. Posuďte sami, které mýty o domácích úkolech u vás přetrvávají.

Pokud máte další návrhy, můžete připsat do komentářů nebo přímo do publikované prezentace......
Podobné články:

Děti konzumu


Vynikající dokument pro rodiče - Zvlášť před blížícími se Vánoci, pro učitele - Kolik najdete ve své třídě reklamních pomůcek a materiálů?, pro starší žáky - Mediální výchova šokem.

Děkuji @WORKAHOLIC za báječný tip......
Podobné články:

20. 10. 2010

Syndrom týraného dítěte

Informací z této oblasti není nikdy dost. Alespoň nás to pak (tolik) nezaskočí.
s odkazem na:
"Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) - tedy syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte - definovaný Zdravotní komisí Rady Evropy v roce 1992 - zahrnuje následující diagnostické kategorie:"


.....
Podobné články:
Dejte dětem čas a prostor k učení
Ukaž co umíš
Je možné naučit se být dobrým rodičem/učitelem?

19. 10. 2010

Simulační metody žáky baví a motivují je k učení

Na prvním stupni tomu říkáme dramatizace... ale smysl a účinek je stejný.
s odkazem na:
"Učitelé se shodují na tom, že simulační metody ve výuce používají v různých předmětech, od cizích jazyků přes občanskou nauku až po odborné předměty. Tyto metody podle pedagogů rozvíjejí komunikativní dovednosti žáků, dovednost řešení problémů i jejich kritické myšlení."


.....
Podobné články:
Techniky do hodin čtení
Kooperativní styl výuky
Literární výchova

17. 10. 2010

Seminář: Google pro učitele

Když tak ráda (a často) pracuji s aplikacemi Google, nemohu si nechat ujít seminář Janka Wagnera (zvlášť, když se koná v Praze). Uvidíme se tam? Podrobnosti: Google pro učitele.

http://www.flickr.com/photos/adriarichards/3285777403/


.....
Podobné články:

16. 10. 2010

Žáci tvoří prezentace - několik rad

S chutí jsem si přečetla článek How to Use PowerPoint for Collaboration or Brainstorming. Protože PP není zrovna má nejoblíbenější aplikace, hned jsem začala přemýšlet, jak rady využít v mých oblíbených Docs Google - konkrétně při společné tvorbě prezentace.
Teď už vím, na co si budu muset dát pozor...

WORKAHOLIC: Autorská práva - jak na hudbu a další odkazy

Stále častěji musíme řešit otázky kolem autorských práv. Doporučuji prostudovat příspěvek pana Lukáš Bajera včetně komentářů s doporučenými odkazy.
s odkazem na:
"Jak to zařídit, abychom mohli k videu použít nejkrásnější hold vodě, který jsem kdy slyšel – a neporušit žádné nařízení či autorský zákon? Jak by se měla škola zachovat, kdyby chtěla do videí spojených s výukou, vložit „komerční“ hudbu?"


.....
Podobné články:
Obrázky použité na webu
Uvádějme jen úryvky a odkazy
Otázky které nás trápí

14. 10. 2010

Jak a čím motivovat žáky ve studiu a vést je k odpovědnosti

"Učitelé se shodují na tom, že motivovat žáky je stále obtížnější, a to především v předmětech, které je nebaví. Všichni dotázaní pedagogové se nicméně snaží učit způsobem, kterým by žáky zaujali, a v různých typech škol k tomu používají podobné metody."
Jednotlivé kapitoly příspěvku

 •  Důležitý je učitel a jeho výuka.
 • K odpovědnosti vede samostatná i týmová práce.
 • Žáci musí vidět sepětí učiva s praxí.
Vypadá to, že PEPOUŠův nápadník je na dobré cestě. Teď je to i potvrzeno výzkumem.


.....
Podobné články:

Plošné testování trochu jinak

Učitelský spomocník aktuálně...
s odkazem na:
"Testování může zlepšit výukové výsledky žáků jedině tehdy, ověřuje-li dosažení správně definovaných výukových cílů a má-li učitel tyto výsledky k dispozici natolik včas, že je schopen podle nich výukový proces modifikovat, v ideálním případě individualizovat podle potřeb jednotlivých žáků."


.....
Podobné články:
Uvádějme jen úryvky a odkazy
Bude škola platit za kopírky a tiskárny?
Srovnávací zkoušky?

13. 10. 2010

Video pohlednice z mého města


Soutěž je určena pro žáky 4. - 9. tříd ZŠ a studenty odpovídajících středních škol a nově i studenty 1. a 2. ročníků čtyřletých středních škol.

Uzávěrka soutěže (i přihlášek) je do konce března 2011.

Škoda, že mám druháčky a ještě angličtinou nevládneme, tohle zní velmi dobře.

s odkazem na:
"Úkolem soutěžících je natočit v angličtině krátkou video pohlednici, ve které představí místo, ve kterém žijí."


.....
Podobné články:
Technologie použitelné ve výuce
Time to play
ICT gramotnost

11. 10. 2010

Jak se mění náš náhled

Velmi ráda pročítám příspěvky z blogu What Ed Said. Mám pocit, že dokáže málo slovy vyjádřit přesně to, co cítím také. Zde je další (neumělý) překlad článku 10 ways my thinking has changed...
Dovolila jsem si některé body vypustit nebo mírně upravit, některé přidat.

10. 10. 2010

Smysluplné hodiny informatiky

Celý loňský rok, když jsem učila informatiku v 8. ročnících, jsem si kladla několik otázek:

 • Jak propojit požadavky švp a mé znalosti?
 • Jaké technologie a aplikace využívat, aby byly akceptovány žáky, měly smysl pro jejich budoucí využití a odpovídaly cílům švp?
 • Jak s žáky komunikovat, abychom smysluplně využívali technologie, které máme k dispozici?
 • Jak vystavět hodinu, aby bylo všem požadavkům výše zmíněným učiněno za dost?

Jsem ráda, že jsem selským rozumem (a trochou svých zkušeností) došla ke stejným nebo velmi podobným závěrům jako Mark Marshal ve svém příspěvku How to Create an Effective Technology Lesson.

Pozvání k diskuznímu kurzu

Zajímá vás jak učit na II. stupni český jazyk moderně? Pak nakoukněte a třeba s lektorkou už zůstanete na stejné vlně...
s odkazem na:
"Mým cílem v kurzu je pokusit se narušit dosavadní představy o výuce od těch tradičních po ty stále častěji používané (aktivizační metody, dílna čtení, použití Bloomovy taxonomie). Více přesunout pozornost od obsahu literatury na proces vnímání textu."


.....
Podobné články:
Jak správně psát - jak správně kreslit
Zařazujte prvky z Bloomovy taxonomie do výuky
Literární výchova

Životní cyklus rostliny - smysluplný pokus

Jaro je tu (i když to z tepla domova moc nevypadá) a učebnice nás lákají k jarním aktivitám a pokusům. 

Mluvnice ve smysluplných textech


V komentáři k DUMu Větné členy navrhuje Ondřej Hausenblas opustit při výuce a procvičování gramatiky věty vytržené z kontextu a spíše využívat smysluplných textů. 

Co si o tom myslíte?....
Podobné články:

7. 10. 2010

Počítačový dinosaurus ve třídě

Tuším, že čas od času všichni řešíme stejný problém - peníze nejsou, ale chuť by byla. Například bych moc ráda zapojila technologie do výuky, ale mám k dispozici jen starý počítač (v originálním příspěvku na Edutopia.org je nazýván "počítačovým dinosaurem"), který sotva dýchá. Mohu ho přeci jen využít?

A co když mi po synkovi zbude doma opotřebovaná rachotinka? Přeci ji nevyhodím! A tak zasponzoruji chudé české školství, přitáhnu PC do školy a snažím se. Jak?
Malá inspirace...

4. 10. 2010

Měl by mít učitel pohotovost na telefonu pro rodiče?

Zaujal mne velmi krátký příspěvek na http://blogs.edweek.org. Anthony Rebora zde uvádí názor Mrs. Cornelius (omlouvám se, že neskloňuji, ale počeštěné příjmení vypadá opravdu divně) na tuto otázku. Já to vnímám trochu jinak. Kde je ta správná hranice?

3. 10. 2010

Jak vyzrát na zapomínání sešitů a učebnic?


V jednoduchosti je krása, nemyslíte? Proč tedy nesbalit do oddělených desek s drukem vždy vše, co je potřeba na zvolený předmět? Obrázek v originálním příspěvku řekne vše...

Já jsem vyslechla (a uskutečnila) podobný nápad... Protože si žáci už sami zajišťovali sešity, tak je ve výsledku "každý pes jiná ves". Vzala jsem tedy barevné papíry a každý druh sešitu jsme obalili nejprve do tohoto barevného papíru (navrch stačí jen napsat jméno žáka a třídu), pak teprve do průhledného obalu. Takže máme sešity na matematiku všechny modré. na češtinu všechny červené apod. Jednoduchá orientace.
Slyšela jsem, že takto to jde udělat i s učebnicemi, tj. všechno potřebné na matematiku by bylo modré, na češtinu červené...

Vychytávka s deskami je tedy jednodušší (viz obrázek v originálním příspěvku). Bude i účinnější?

s odkazem na:
"Očekávám,že ubyde zapomenutých sešitů a v tašce bude více uklizeno. Jestli jsem jen naivní,ukáže čas.:-)"


.....
Podobné články:
Jak to naše snažení vidí rodiče?
Svalování viny na děti
Čtyři pilíře vzdělávání

Integrace za každou cenu?

Také si kladete podobnou otázku? Pak můžete porovnat své názory s názory autora.
s odkazem na:
"Kladu si otázku, jaký to má všechno vlastně smysl. Výsledkem integračních snah tak je dítě v kolektivu neoblíbené, s obrovským potenciálem pro šikanu, dítě někdy bez známek seběvědomí, naprosto frustrované."


.....
Podobné články:
Školy lační po psycholozích...
Slovní hodnocení nebo známky?
LN: Kvalifikace zaměstnanců ve školství

2. 10. 2010

První kroky eTwinningem

Je tomu asi tak rok, co jsem poprvé zaslechla pojem eTwinning. Netušila jsem, o co jde. Trochu jsem se poptala a trochu popátrala. Dovolím si shrnout své roční zkušenosti.

eTwinning - novinky

Dovoluji si zde podělit se s vámi o zprávu, kterou jsem dostala jako účastník dvou eTwinningových projektů. Omlouvám se za vzhled, volila jsem co nejjednodušší cestu.

Novinka! Informace k začátku školního roku z eTwinnignového portálu zde.

1. 10. 2010

4 dokonale využitelné aplikace ve vyučování

Každou chvilku čtu v blozích příspěvky, kdy se autor pokouší sepsat své nej... programy nebo aplikace. Možná nastal čas, abych také něco podobného sepsala. 
Zaměřím se na takové aplikace, které lze využít ve výuce 1. stupně nejen v hodinách informatiky, ale především k implementaci technologií do výuky v různých předmětech.

27. 9. 2010

Jak neodradit žáky od učení

Již po několikáté mám potřebu podělit se s vámi o moudrá slova, která publikuje Ed na svém blogu What Ed Said. Tentokrát se její příspěvek jmenuje 10 ways to foster a love of learning. Zde je tedy stručný seznam, který stojí za zamyšlení, pokud nechceme svým žákům znechutit školu...

26. 9. 2010

WORKAHOLIC: Jak v týmu vytvořit prezentaci


Pěkně za ručičku vás Lukáš Bajer provede přípravou sdíleného dokumentu v Google Docs a poradí, jak svižně vytvořit prezentaci.
Pro začátečníky nedocenitelné.

s odkazem na:
"„Dělali jste někdy něco pomocí GoogleDokumentů?" Dva páry nechápavě hledících očí vyjádřily odpověď a já pochopil, že jejich majitelé toho mnoho ze služeb Google nepoužívají."


.....
Podobné články:
Sdílejte prezentace v Google Docs
Google pro učitele
OffiSync - z Wordu rovnou do Docs (o prezentacích to platí také)

25. 9. 2010

Příběhy podle abecedy

Na začátku 2. třídy právě probíhá první velké učení - seznámení s abecedou. Opakovaně upozorňuji na skutečnost, že výuka by měla být VŽDY smysluplná, tj. snažíme se hledat příklady z praxe a ukazovat žákům "k čemu jim to bude". 
Tentokrát se mi zalíbila aktivita, kde znalost abecedy je pouze vedlejším produktem. Základní je zde rozvoj slovní zásoby a tvořivého přístupu: Alphabetizing With Original Stories.

Rady, jak podpořit "kulturu myšlení"

V blogu What Ed said mne zaujal příspěvek 10 ways to create a culture of thinking. Nejsem si jista, že jsem správně přeložila a culture of thinking, proto jsme zvolila v nadpisu uvozovky.
Podstatnější je však obsah tohoto příspěvku. Některé body si dovoluji předložit...

WORKAHOLIC: Jak si zdůvodnit, proč se pustit do projektů (a přidělávat si práci)?

Ukázka tří metod, když si nevíme rady...
s odkazem na:
"Jak se rozhodnout, zda toto téma odučíte „normálním" (definice normálního se pro každého učitele dost liší) způsobem, či zda nevyzkoušíte nějaký jiný způsob? Někdy rozhodnou samy okolnosti, jindy si člověk musí trochu pomoci."


.....
Podobné články:
Techniky do hodin čtení
Věnujte pozornost maličkostem
Literární výchova

Srovnávací zkoušky?


V diskuzi na Metodickém portálu probíráme/propíráme další nápad MŠMT - srovnávací zkoušky na konci 5. a 9. ročníku.

Včera tam Jana Blažková vložila do přílohy dopis, který (prý) dostali ředitelé všech škol. Mohou se jeho prostřednictvím vyjádřit k palčivým otázkám tohoto tématu.
Bylo by škoda nevyužít této šance. Stáhněte si dokument, okomentujte a pošlete na mailovou adresu, kterou Jana také dala k dispozici.

Termín je do středy 29. 9. do 12:00! Možná trochu šibeniční termín, možná nebudeme mít tolik času a možností vše prodiskutovat, ale možná, že někdo bude naše reakce brát v potaz! Možná...
Zkusme to!.....
Podobné články:

24. 9. 2010

OffiSync - z Office rovnou do Docs

Také vás rozčiluje, že si zajímavé dokumenty musíte uložit, otevřít si Google Docs a složitě je nahrávat? Tak s tím je konec - nahrávejte dokumenty, tabulky a prezentace pomocí jednoduchého rozšíření v MS Office. Podmínkou je pouze připojení na internet a účet Google.

http://www.offisync.com/

Prý lze nahrávat také do Google sites, ale to jsem zatím nezkoušela......
Podobné články:

23. 9. 2010

Cihlová zeď - třídní příběh


Vyzkoušejte jednoduchou aktivitu, která může
 • rozvíjet slovní zásobu žáků;
 • upevňovat stavbu věty (především dělení na jednotlivá slova);
 • podporovat tvořivou hru se slovy;
 • nabídne zajímavou výzdobu třídy.

Otázky, které nás trápí


Víte, jaké jsou zákonem dané odpovědi na otázky:
 • Kdo a jak má držet dozor nad žáky?
 • Jaký prostor potřebuje žák v počítačové učebně?
 • Jak má vypadat bezpečné dospočiště na školním hřišti?
 • Musí být na školce v přírodě zdravotník?
 • Je třeba zajistit dozor nad žáky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním?
 • Jak zajistit bezpečnost žáků o polední přestávce?
 • Kdo zajišťuje bezpečnost žáků při jízdě MHD?
 • Jaké jsou bezpečnostní předpisy při zajišťování škol v přírodě?
 • Lze dát rozchod na výletě? Za jakých podmínek?

Odpovědi můžete hledat ve školských vyhláškách a zákonech nebo... na doporučené adrese.PS: Nebojte se kliknout na DALŠÍ (nezobrazuje se celkový počet stránek k prolistování, ale nebojte, zobrazí se).


Jinou možností je využít Metodický portál a jeho diskuze. Jistě tam najdete kategorii, kam by se váš dotaz hodil.


.....
Podobné články:

22. 9. 2010

Jak na slovíčka


Dva materiály ke stažení - Slovníček (projekt k organizaci slovníčku) a Některé způsoby zápisu slovíček.
Velmi důležitá iniciativa, protože slovníčky jsou pořád jedním z nedořešených témat výuky jazyků.Novinka!
Velmi zajímavý článek Jak se učit slovíčka? najdete na blogu paní učitelky Málkové ze ZŠ v Sokolči. Nabízí postupy, ze kterých mohou vybírat žáci s různými typy učení...

"Dala jsem dohromady pár užitečných tipů a rad, jak se slovíčka učit tak, abyste se je opravdu NAUČILI (nejen pro zkoušení, ale pokud možno napořád)."

Jak řešíte výuku a zápis slovíček vy?


.....
Podobné články:

21. 9. 2010

Jak správně psát - jak správně kreslit

"Naleznete zde kapitoly věnující se obecným zásadám a důležitým návykům pro správné psaní, konkrétní příklady správných i špatných postupů při psaní ilustrované na fotografiích nebo speciální lekce zaměřené na uvolnění ruky i celého těla. V neposlední řadě máte možnost využít poradní rubriky, kde bude na vaše otázky odpovídat odborný garant projektu."
s odkazem na:
"Webové stránky www.jak-spravne-psat.cz jsou ojedinělým projektem, který shrnuje důležité informace související se správným psaním u dětí."


.....
Podobné články:
Motivujeme žáky ve slohu
Cože? Pohádky na gymnáziu?
Rozvíjíme slovní zásobu dětí

20. 9. 2010

ICT gramotnost

Jestliže chceme žáky rozvíjet, měli bychom vědět, jaký je náš cíl a směr. Možná nám jej ukáže tento článek...
s odkazem na:
"Cílem ICT panelu při Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze bylo vymezit základní kompetence z oblasti ICT, kterými by člověk měl být vybaven, aby mohl úspěšně existovat ve společnosti, jež je stále více ovlivňována technologiemi."


.....
Podobné články:
Finanční gramotnost - úlohy a metodika
Čtenářská gramotnost - sborník ČŠI
Technologie, které by měl učitel ovládat

Kuchařka Edutopia pro rozjezd informační výchovy


Velmi zajímavý článek, který nabízí množství odkazů, které by se nám mohly hodit. Některé jsou už v iNápadníku zmíněny, některé bude třeba blíže poznat.

PS: Děkuji autorovi článku za malinkou zmínku o "inspirativním blogu". Je to pro mne pocta.

s odkazem na:
"Při příležitosti zahájení nového školního roku vydala Edutopia aktualizovanou verzi příručky Back-to-School Guide, která by měla učitelům pomoci v maximální míře využít potenciálu vzdělávacích technologií pro plnění výukových cílů napříč předměty, především v rámci informační a mediální výchovy."


.....
Podobné články:
Lino-it - lístečky nebo brainstorming
Metody aktivního vyučování
Ledolamky

19. 9. 2010

Specifické chyby žáků s dys...

Kolegyně používá při tvorbě IVP. Mohlo by se hodit i nám...
s odkazem na:
"Specifické symptomy představují komplex příznaků, které jsou charakteristické pro daný, konkrétní, typ specifické vývojové poruchy učení. Rozlišujeme tedy specifické příznaky dyslexie, dysgrafie, dysortografie, atd"


.....
Podobné články:
Jak je to s tou nesoustředěností našich žáků?
Školy lační po psycholozích...
Kooperativní styl výuky

15. 9. 2010

Celostátní výtvarná soutěž: Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba


Anežka Česká je mimořádná postava našich dějin. Její životní dílo, osobní vlastnosti i dějinný význam z ní činí v mnoha směrech vzor jednání i pro současnost. Je jistě vhodné, aby se děti a mladí lidé blíže seznámili s touto velkou českou ženou – a to je záměr této výtvarné soutěže, která bude určena pro MŠ, ZŠ, ZŠS, ZUŠ, SŠ, SOŠ a VOŠ. 

14. 9. 2010

Zařazujte prvky z Bloomovy taxonomie do výuky

Differentiate Instruction with Bloom's Taxonomy: "Teachers should use Bloom's Taxonomy to ask questions that move ESL students towards more advanced levels of thinking."
aneb "neulehčujme to studentům víc, než kolik je bezpodmínečně nutné!"

Velmi pěkné zobrazení Bloomovy taxonomie (v angličtině) s možností stáhnout si v PDF.

Jak přimět studenty, aby převzali odpovědnost za vlastní učení

Velmi ráda si čtu v blogu What Ed said. Obdivuji dovednost autorky shrnout podstatné do výstižných bodů. Tentokrát tedy na téma odpovědnosti studentů k výuce: 10 ways to encourage students to take responsibility for their learning…

LN: Kvalifikace zaměstnanců ve školství?

Každé ráno si vyzvednu noviny ze schránky a během cesty do školy si udělám jasno, co se předchozí den událo. Je to takové příjemné naladění, aby člověk trochu zapojil jiná mozková centra dřív, než začne počítat do 20 a 20x denně tišit a zklidňovat svého ADHD žáčka (a jiné laskominy obyčejného učitelského dne).
Dnes se bohužel nezadařilo - příjemné naladění se nedostavilo. Spíš mám pocit, že četba ranních novin dnes ohrozila zdárnou výuku.

9. 9. 2010

Výlet sluneční soustavou

Na stránkách Education.com lze najít spoustu pokladů. Jeden z nich bych vám ráda představila. 
Jedná se o karetní hru pro 2 - 3 žáky, při které si procvičí základní početní operace a upevní si znalosti o sluneční soustavě.

7. 9. 2010

iPody ve třídě

Pobavila jsem se při čtení článku Cindy Brockové, která popisuje první hodinu, kdy ve třídě použila školní iPody. 

Cindy zadala studentům jednoduchý úkol - měli během 3 minut vytvořit postavu svého marťana. Žáci pak obrázek "sejmuli" jako screenshot a zaslali ho vyučující na mail. Ta si ve svém počítači obrázky otevřela a vytiskla na barevné tiskárně. Obrázky obratem rozdala studentům, kteří vytvářeli novinový článek s tématem návštěvy mimozemských civilizací.


Zakázala jsem si být ironická. 
Ale nemohu se neusmívat při představě, že bych jen pomyslela na to, že by naše škola, tj. státní základní škola kdesi v České republice, měla podobné vybavení. Počítejte se mnou: vybavení iPody pro celou třídu, počítač v každé třídě s připojením na internet, "učitelský" mail, barevná tiskárna u každého počítače ve třídě. ...a dovednosti vše obsloužit v co nejkratším čase...
Také se dobře bavíte?


.....
Podobné články:

Google Translator mluví!

O aplikaci Překladač jsem se už zmiňovala v souvislosti s překlady anglických textů do češtiny. Nyní má tento nástroj novou funkci - vloženou nebo přeloženou větu vám přečte!

6. 9. 2010

Technologie ve škole 21. století

Videopřednášky pro všechny, kteří cítí, že je třeba něco ve školství změnit (především v oblasti moderních technologií).

s odkazem na:

"Bouřlivý rozvoj technologií proměňuje prostředí, v němž žijeme, a ovlivňuje stále více též vzdělávání. Již více než 13 let se Učitelský spomocník snaží šířit povědomí o tom, jak je problematika využití technologií ve vzdělávání důležitá a pokouší se ji přiblížit učitelské veřejnosti."
- Učitelský spomocník: Cyklus přednášek Technologie ve škole 21. století (zobrazit ve WikiKomentářích Google)