18. 12. 2015

Aktivizující činnosti ve výuce matematiky (doplněno)

[16. 6. 2010] Nenechte se zastrašit úvodem odkazovaného článku, který oslovuje spíš učitele 2. stupně. Článek velmi podrobně popisuje smysl, rozdělení i začlenění aktivizujících činností do výuky. A když se pročtete až na konec, najdete zde dostatečné množství odkazů na aktivity z wiki.rvp.

[16. 12. 2015] J. Rambousková je chrličem inspirace, kdy se propojuje technologie a odborná výuka. Ve svém novém článku využívá QR kódy a online aplikaci v matematice.

Aktivizující činnosti ve výuce matematiky

Pro žáky jsou aktivizující činnosti vítanou změnou ve stereotypu vyučování. Žáci se na tento způsob vyučování těší a na učiteli vyžadují jeho opakování. Soutěže emotivně prožívají a řeší úlohy s chutí a zvýšeným elánem a snahou. Aktivity jsou pro žáky zajímavé proto, že jejich průběh a zvláště výsledek jsou jen těžko předvídatelné. Přinášejí do vyučování zajímavé momenty a nečekané zvraty. Přitom jde o činnosti organizované podle srozumitelných a jasně formulovaných pravidel, což žáky učí disciplíně a kázni. Výsledkem takto organizované činnosti je pocit, že jsou průběžně informováni o svých vědomostech a lepe poznají pozice které zaujímají mezi spolužáky. To vše podporuje a přispívá k vytváření dobrého vztahu žáků k učiteli a předmětu, kterému se učí. [1]
Možná to bude zajímavé "nakopnutí" pro unavené učitele, že od příštího školního roku by to mohlo jít zase o něco lépe... ;-)
Nové! ThatQuiz, QR kódy  a tablet v hodině matematiky

Stránka ThatQuiz.org patří k mým favoritům a docela často ji využívám. V sekci matematiky zvládá opravdu velké množství témat, počínaje jednoduchou číselnou osou až po derivace. Pro její použití není potřeba žádná registrace (s ní jsou možnosti bohatší) a vše je zdarma. Celé nastavení tématu procvičování je velmi snadné a dá se bez problému zvládnout i během hodiny. [2]

Zdroje:

[1] Suchoradský, (2010). O. Aktivizující činnosti ve výuce matematiky. Clanky.rvp.cz. Retrieved 16 June 2010, from http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/8463/AKTIVIZUJICI-CINNOSTI-VE-VYUCE-MATEMATIKY.html/

[2] Rambousková, J. (2015). ThatQuiz, QR kódy a tablet v hodině matiky | Co jsem vyzkoušela. Retrieved 16 December 2015, from http://www.cojsemvyzkousela.cz/?p=1854

ERIKSEN, Kasey. flickr.com : Messy, but fun [online]. 2015-03-25 [cit. 2015-12-16]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: <https://www.flickr.com/photos/kaseyeriksen/16905049136/>.

17. 12. 2015

Stručně v odkazech: 3 vybrané aplikace pro úpravu fotek online a jedna šikovná na závěr

Úprava fotek online a zdarma

"Online editování a úprava fotek online a zdarma pomocí volně dostupných aplikací na internetu se stává velice oblíbeným nástrojem pro úpravu fotek pro sociální sítě či tvorbu různých foto efektů, vytváření vlastní přáníček s přednastavenou grafikou atd."

Další citace z článku:

PiZap.com, se pro vás stane veselou a zábavnou formou pro fotografické úpravy.
Můžete vytvářet různé fotokoláže, fotografické efekty no prostě co vás napadne. PiZap byl vytvořen v první řadě pro sociální uživatele sítě na úpravu a sdílení obrázků.


Our 3 Favorite Free Online Image Editors For Education – The Edublogger

J. Teitelman vybral pro své studenty tři aplikace, které se mu zadají být užitečné. Jeho kritéria:
 1. Jsou volně k použití.
 2. Nevyžadují registraci.
 3. Nabízí intuitivní ovládání, které zvládnou studenti (i učitelé) bez větších potíží.
Pozn. První doporučená aplikace - Picadilo - již není funkční.
"To help you and your students create your own amazing images, we’ve compiled a list of our 3 favorite online photo editors."

Další citace (doporučené aplikace) z článku:

 • Pixlr is the image editor for every one. Their site provides 3 different levels of editing that allow you to make the process as simple or as involved as you want it to be.
Nepřehlédněte komentáře následujícího příspěvku (stačí klepnout na ikonu komentáře):

 • Fotor is a other easy-to-use editor. Just click the “Edit a Photo” button on their homepage to get started. Fotor provides a set of simple editing and “beauty” retouching tools that give you a lot of options without making it too tricky.

... a ještě malinké doplnění z Twitteru od Z. Melecké

Remove Image Backgrounds Instantly Online - Clipping Magic

 • aplikace umožňuje online odebírání pozadí z fotek.

Na závěr...

Možná by nebylo od věci opět rozproudit diskuzi na Metodickém portálu RVP.CZ na toto téma...

Zdroje ilustračních fotografií:

BRISCOE, Rob. flickr.com : ISO Kid [online]. 2015-11-23 [cit. 2015-12-13]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/thebriscoes/23229218765/>.

21150. Pixabay.com : [online]. [cit. 2015-12-13]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/kid-man-young-cute-child-photo-350274/>.

13. 12. 2015

Jsme si vědomi rizikového rizikového chování na internetu?

Sloučeny dva příspěvky (z roku 2010 a 2014).

Sociální aspekty chování na internetu se zaměřením na internetové hrozby

"Riziková internetová komunikace je taková komunikace, která vede k psychickém, fyzickému či jinému poškození oběti či poškození konkrétní instituce. V praxi k tomuto vede např. kyberšikana, kybergrooming, stalking či kyberstalking, sexting, ale také například SCAM či phishingové a pharmingové útoky v rámci internetového bankovnictví. V rámci všech těchto typů útoků lze sledovat podobné průvodní znaky, které se objevují v komunikaci útočníků a obětí."

Další zajímavé citace z článku: 

 • Lidské chování ve virtuálních prostředích se liší od chování v prostředí nevirtuálním, tedy "reálném světě". Je to dáno zejména povahou internetové komunikace, která je v řadě případů subjektivně anonymní, nerespektující přirozeně dané sociální role, odtabuizovaná a časově a prostorově neohraničená.
 • U dětí dochází ke snižování ochranných a kontrolních mechanismů např. u různých internetových nabídek či soutěží. Běžné je, že např. internetový podvodník (tzv. sociální inženýr) nabídne "náhodně vylosovanému" dítěti v chatovací místnosti v rámci speciální soutěže, že mu dobije kredit. Dítě pod vidinou zisku kreditu pak útočníkovi sdělí své vlastní telefonní číslo, které je dále využito k získání dalších osobních údajů o dítěti, vydírání apod.
 • Ačkoli řada uživatelů věří, že má svou sociální komunikaci pod kontrolou, není to pravdou.
 • Internet je světem, ve kterém platí pravidla odlišná od pravidel nevirtuálního světa. Pokud se chceme na internetu chovat co nejvíce bezpečně, chovejme se tam tak, jak se chováme i v běžném světě. Uvědomme si, že jakákoli chyba, kterou v komunikaci na internetu učiníme, může mít daleko větší důsledky, než by měla v běžném "reálném" světě.

Riziková forma navazování kontaktů s dětmi v prostředí sociálních sítí

"Dnes se zaměříme na oblast navazování kontaktu s dítětem, která tvoří úvodní část procesu manipulace."

Další zajímavé citace z textu:

 • K tomu, aby útočník dokázal dítě efektivně manipulovat, musí s vyhlédnutou obětí navázat skutečně osobní kontakt, a to tak, aby dítě netušilo, že komunikuje s dospělou osobou. Proto začíná být stále více využívána strategie navázání tzv. náhodného kontaktu, ve které útočník osloví dítě jakoby neúmyslně.
 • Jak můžeme pozorovat, začal s dítětem komunikovat o intimních věcech, získává informace o tom, zdali již dítě testuje svou sexualitu a nabízí vlastní "pomoc". Následně pak začne dítě provázet světem sexuality, může začít probíhat výměna fotografií, videí, v dalších etapách může dojít k vydírání či např. manipulaci vedoucí k osobní schůzce (kybergrooming) a následnému sexuálnímu zneužití.

Ahoj, potkáme se osobně? 40 % dětí na internetu by souhlasilo

"Dosud největší výzkum rizikového chování českých dětí na internetu provedla Univerzita Palackého v Olomouci. Dotazník vyplnilo 28 tisíc dětí."

Další zajímavé citace z článku:

 • Výsledky výzkumu potvrdily, že děti jsou ve vysoké míře ochotny sdělovat osobní informace lidem, které znají jen z on-line prostředí. Celkem 63 % (o 10 % více než v r. 2013) dotázaných dětí pošle cizímu člověku své jméno a příjmení. E-mailovou adresu mu sdělí 43 % z nich (12% nárůst). Fotografii obličeje by na požádání poslalo 39 % účastníků výzkumu (13% nárůst).
 • Výsledky výzkumu potvrzují stálou potřebu zvyšování internetové gramotnosti.

Starší odkazy:

[7. 1. 2011] Téma, ke kterému se mnozí již vyjadřovali. Přinese vám tento článek něco nového?
s odkazem na:
"Problematika bezpečného internetu se v posledních letech stala velmi diskutovanou zejména v souvislosti s evropskými a českými výzkumy výskytu nebezpečných komunikačních praktik u dětí. Existenci a nárůst rizikového chování potvrzují také různé výzkumy. Příspěvek se zaměřuje na základní problémy spojené s bezpečným internetem."
Problematikou "bezpečného internetu" se zabývá mnoho autorů a webů. Nabízím jen některé, které mě zaujaly...

ČT24: Žáci základních škol vytvořili reklamní kampaně proti podceňovanému problému kyberšikany 

Celý článek (i se záznamem reportáže) najdete zde.
České děti ohrožuje na síti kyberšikana i pornografie, ukázal průzkum - iDNES.cz

"Krokem k většímu bezpečí dětí na internetu je podle projektu především zvýšení povědomí rodičů. Ti by měli opustit od prostých zákazů, jak tomu je obzvláště v Německu či ve Francii, a naopak s dětmi o jejich internetových aktivitách komunikovat."[7.10.2011]

Vzniklo také DIGIFOLIO, které nabízí odkazy a texty na téma e-nebezpečí


Jak na Internet - Ochrana dětí na Internetu

"Dnešní děti se s Internetem setkávají již od útlého věku, některé ještě dříve než začnou chodit do školy. Není tedy divu, že mnohdy rozumí počítačům lépe než jejich rodiče. Při jejich zvídavosti a snaze vyzkoušet „vše nové“ však zapomínají na nástrahy, které na ně na Internetu číhají. Proto je důležité, aby jim rodiče a učitelé rizika vyplývající z používání Internetu srozumitelně vysvětlili."
Další citace z článku:
 • I když na Internetu najdeme webové stránky určené přímo dětem, neznamená to, že by se děti zajímaly jen o ně. Děti jsou velmi zvídavé, a tak vyhledávají informace, nové hry, přátele na celém Internetu. Při svém sufování pak mohou narazit i na stránky s tzv. „škodlivým“ obsahem – agresivními, pornografickými či rasistickými videy a texty. Taková setkání je mohou negativně zasáhnout, a proto byly vyvinuty tzv. rodičovské zámky nebo filtry. Tyto aplikace vyvíjí a nabízí řada firem, jsou mnohdy součástí antivirových balíčků, existují už i aplikace pro chytré telefony.
 • Největším rizikem sociálních sítí a Internetu vůbec je však anonymita. I přes zákaz např. Facebooku si někteří lidé vytvářejí falešné účty a vydávají se za někoho, kým nejsou.
 • Ještě horší situace může nastat, když se dítě ve své naivitě a důvěře sejde s člověkem, kterého „zná“ jen z Internetu. Na situace, ke kterým může dojít, upozornil projekt Seznam se bezpečně. Filmy, které byly v rámci projektu natočeny, mohou být pro Vás až šokující. Pomohou Vám však dětem vysvětlit, jak a před čím je zapotřebí se při komunikaci na Internetu chránit.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Zdroj ilustračních fotografií:

RIBEIRO, Lucélia. flickr.com : Children at school [online]. 2013-05-08 [cit. 2015-12-13]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: <https://www.flickr.com/photos/lupuca/8720604364/>.

alphalight1. Pixabay.com : [online]. [cit. 2015-12-13]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/child-girl-young-caucasian-1073638/>.

KurtSebastian. Pixabay.com : [online]. [cit. 2015-12-13]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/child-boy-milk-notebook-computer-192712/>.

12. 12. 2015

Vytvořte si pexeso, domino, ... (doplněno)


[28.1.2010] Stále hledáte obrázky a kartičky? Tvoříte tabulky, kupujete pexesa? Už není třeba, vytvořte si několika kliknutími kartičky podle tématu, které zrovna probíráte ze stránek http://www.dltk-cards.com/.

[12.12.2015] Nové! Ale pokud nechcete nic tvořit, stačí se podívat, kde už je co vytvořeno. Třeba na portál http://www.pexeso.net/.


Pro snadnější pochopení práce s Printable Cards jsem vytvořila krátkou prezentaci. Ta vás provede jednotlivými kroky tvorby pexesa. Ostatní druhy kartičkových her se tvoří velmi podobně.


Podobné

Podobný nástroj na rychlé vytvoření pomůcek (vyzkoušeno domino a kostka) naleznete v odkazu Metodického portálu RVP.CZ s názvem Tools for Educators.

Nové! Nechcete tvořit, protože už je toho hodně vytvořeno? Stáhněte si z portálu Pexeso.net

Na adrese http://www.pexeso.net/ najdete nejen nástroj pro tvorbu, ale především poměrně pěknou nabídku již vytvořených pexes pod licencí CC. Stačí tedy vyhledat příslušné kartičky (vlevo najdete třídění podle témat, nebo vyzkoušejte klasické vyhledávání).

Vyhledané pexeso je možné hrát online nebo na tabletu se systémem Windows (Windows store).
K tisku doporučuji vybrat z posledních dvou voleb (A4, kartičky 5x5 cm nebo 4x4 cm).


Která pexesa bych na 1. stupni možná vyzkoušela:

Mohlo by potěšit v zimním období: Frozen.

Zdroj ilustračního obrázku:

Qz10. Wikimedia.org : Memory (game) [online]. 2007-01-03 [cit. 2015-12-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Memory_(game).JPG>.

2. 12. 2015

Mobil v počítači - dvě zajímavé aplikace a rozšíření

Kolegové, kteří mě znají, vědí, že můj mobilní telefon není až zas tak mobilní, jak by asi měl být. Obvykle někde leží (v kabelce) a já jsem u notebooku. Není tedy snadné se mi dovolat a už vůbec ne poslat mi třeba SMS. A to už nemluvím o tom, že jakmile mám víc jak jedno mobilní zařízení, je komplikované mít přehled, kde jsou jaké notifikace a upozornění.

Pokusila jsem se tedy najít nějaký nástroj, který by mi umožnil sledovat aktivity v mobilu/tabletu na notebooku. Vyzkoušela jsem Pushbullet a MightyText. Zde jsou mé postřehy...

Notifikace

Samozřejmostí obou aplikací je zobrazování notifikací, které přijdou na mobil/tablet. Základem je instalovat:
 1. rozšíření do prohlížeče,
 2. aplikaci do mobilu/tabletu (nebo obou, pokud chcete mít propojená všechna zařízení).
Samozřejmě, že pokud pak máte na obou zařízeních stejnou aplikaci, zobrazují se notifikace dvakrát. Jde v rámci nastavení rozšíření v prohlížeči (zde se mi zdálo snazší nastavování v Pushbulletu).

Notifikace mohou vyskakovat jako malé informační okno v rohu monitoru, nebo (pouze Pushbullet) se objevuje malé červené pole s číslem nových oznámení na ikoně v prohlížeči.

Odesílání souborů

Z počítače/notebooku je možné odesílat libovolné soubory a obrázky na všechna zařízení, která máte aplikací propojená (Pushbullet), nebo jen do mobilu (MightyText).

Obrácenou cestu (ze zařízení do notebooku) jsem nezkoumala, ale pokud máte někdo svou zkušenost, budu ráda za doplnění v komentářích.

Psaní SMS

Pokud máte aplikaci instalovanou v mobilu, pak můžete přijímat v prohlížeči notebooku nebo tabletu zprávy SMS (zobrazují se oznámení). Následně pak můžete odpovídat z prohlížeče, nebo (pouze MightyText) i z tabletu.

Mimochodem právě možnost posílat SMS i z tabletu, i když v něm nemám SIM kartu, byla funkce, která rozhodla, že jsem se po zkušební době s Pushbulletem vrátila k aplikaci MightyText.

Odesílání odkazů

Aplikace umožňují odesílání odkazů na stránky v prohlížeči.
U Pushbulletu stačí klepnout pravým tlačítkem na stránku, zvolit v nabídce Pushbullet a vybrat, kam se má odkaz zaslat. Snadno tak uložíte do mobilu nebo tabletu článek ke čtení, zajímavý web k prozkoumání, video k pozdějšímu zhlédnutí.
U MightyTextu je funkce schovaná pod ikonou rozšíření v prohlížeči. Stačí na dané stránce klepnout na ikonu MightyText a zvolit

Kdy jsem byla ráda, že tuto aplikaci mám?

 • Porada. Sedím pouze s tabletem. Notifikace mi ukáže, že mi právě někdo volá na mobil (ten pochopitelně s sebou nemám). Mohu napsat dané osobě e-mail, že se jí ozvu, jakmile to bude možné, popř. se s ní ihned dohodnu e-mailem.
 • Sedím u notebooku. Notifikace mi oznámí SMS od člena rodiny (mobil zůstal v kabelce). Mohu ihned odpovědět a později vyndat mobil z kabelky na pracovní stůl.
 • Čtu si knihu z tabletu. Přijde mi SMS (mobil zůstal po venčení v kapse bundy). Mohu si zprávu přečíst, reagovat na ni (a posléze vyndat mobil z bundy).

Na závěr...

Věřím, že se mi podařilo ve stručnosti nastínit výhody a smysl těchto (a jim podobných) nástrojů a třeba se v komentářích někdo s námi podělí o své zkušenosti s (podobnými) aplikacemi. 

Pokud jsem některé funkce nezmínila, může to být proto, že...
 • jsem je neobjevila,
 • jsem je nepotřebovala,
 • nejsou dostupné ve free verzi.
Nicméně za každé doplnění v komentářích budu vděčná.
Díky za to.

Zdroje ilustračních obrázků:

FirmBee. Pixabay.com : [online]. [cit. 2015-12-02]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/office-tax-business-finance-620822/>.

kropekk_pl. Pixabay.com : [online]. [cit. 2015-12-02]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/iphone-telegon-iphone-4-phone-313845/>.