13. 12. 2015

Jsme si vědomi rizikového rizikového chování na internetu?

Sloučeny dva příspěvky (z roku 2010 a 2014).

Sociální aspekty chování na internetu se zaměřením na internetové hrozby

"Riziková internetová komunikace je taková komunikace, která vede k psychickém, fyzickému či jinému poškození oběti či poškození konkrétní instituce. V praxi k tomuto vede např. kyberšikana, kybergrooming, stalking či kyberstalking, sexting, ale také například SCAM či phishingové a pharmingové útoky v rámci internetového bankovnictví. V rámci všech těchto typů útoků lze sledovat podobné průvodní znaky, které se objevují v komunikaci útočníků a obětí."

Další zajímavé citace z článku: 

 • Lidské chování ve virtuálních prostředích se liší od chování v prostředí nevirtuálním, tedy "reálném světě". Je to dáno zejména povahou internetové komunikace, která je v řadě případů subjektivně anonymní, nerespektující přirozeně dané sociální role, odtabuizovaná a časově a prostorově neohraničená.
 • U dětí dochází ke snižování ochranných a kontrolních mechanismů např. u různých internetových nabídek či soutěží. Běžné je, že např. internetový podvodník (tzv. sociální inženýr) nabídne "náhodně vylosovanému" dítěti v chatovací místnosti v rámci speciální soutěže, že mu dobije kredit. Dítě pod vidinou zisku kreditu pak útočníkovi sdělí své vlastní telefonní číslo, které je dále využito k získání dalších osobních údajů o dítěti, vydírání apod.
 • Ačkoli řada uživatelů věří, že má svou sociální komunikaci pod kontrolou, není to pravdou.
 • Internet je světem, ve kterém platí pravidla odlišná od pravidel nevirtuálního světa. Pokud se chceme na internetu chovat co nejvíce bezpečně, chovejme se tam tak, jak se chováme i v běžném světě. Uvědomme si, že jakákoli chyba, kterou v komunikaci na internetu učiníme, může mít daleko větší důsledky, než by měla v běžném "reálném" světě.

Riziková forma navazování kontaktů s dětmi v prostředí sociálních sítí

"Dnes se zaměříme na oblast navazování kontaktu s dítětem, která tvoří úvodní část procesu manipulace."

Další zajímavé citace z textu:

 • K tomu, aby útočník dokázal dítě efektivně manipulovat, musí s vyhlédnutou obětí navázat skutečně osobní kontakt, a to tak, aby dítě netušilo, že komunikuje s dospělou osobou. Proto začíná být stále více využívána strategie navázání tzv. náhodného kontaktu, ve které útočník osloví dítě jakoby neúmyslně.
 • Jak můžeme pozorovat, začal s dítětem komunikovat o intimních věcech, získává informace o tom, zdali již dítě testuje svou sexualitu a nabízí vlastní "pomoc". Následně pak začne dítě provázet světem sexuality, může začít probíhat výměna fotografií, videí, v dalších etapách může dojít k vydírání či např. manipulaci vedoucí k osobní schůzce (kybergrooming) a následnému sexuálnímu zneužití.

Ahoj, potkáme se osobně? 40 % dětí na internetu by souhlasilo

"Dosud největší výzkum rizikového chování českých dětí na internetu provedla Univerzita Palackého v Olomouci. Dotazník vyplnilo 28 tisíc dětí."

Další zajímavé citace z článku:

 • Výsledky výzkumu potvrdily, že děti jsou ve vysoké míře ochotny sdělovat osobní informace lidem, které znají jen z on-line prostředí. Celkem 63 % (o 10 % více než v r. 2013) dotázaných dětí pošle cizímu člověku své jméno a příjmení. E-mailovou adresu mu sdělí 43 % z nich (12% nárůst). Fotografii obličeje by na požádání poslalo 39 % účastníků výzkumu (13% nárůst).
 • Výsledky výzkumu potvrzují stálou potřebu zvyšování internetové gramotnosti.

Starší odkazy:

[7. 1. 2011] Téma, ke kterému se mnozí již vyjadřovali. Přinese vám tento článek něco nového?
s odkazem na:
"Problematika bezpečného internetu se v posledních letech stala velmi diskutovanou zejména v souvislosti s evropskými a českými výzkumy výskytu nebezpečných komunikačních praktik u dětí. Existenci a nárůst rizikového chování potvrzují také různé výzkumy. Příspěvek se zaměřuje na základní problémy spojené s bezpečným internetem."
Problematikou "bezpečného internetu" se zabývá mnoho autorů a webů. Nabízím jen některé, které mě zaujaly...

ČT24: Žáci základních škol vytvořili reklamní kampaně proti podceňovanému problému kyberšikany 

Celý článek (i se záznamem reportáže) najdete zde.
České děti ohrožuje na síti kyberšikana i pornografie, ukázal průzkum - iDNES.cz

"Krokem k většímu bezpečí dětí na internetu je podle projektu především zvýšení povědomí rodičů. Ti by měli opustit od prostých zákazů, jak tomu je obzvláště v Německu či ve Francii, a naopak s dětmi o jejich internetových aktivitách komunikovat."[7.10.2011]

Vzniklo také DIGIFOLIO, které nabízí odkazy a texty na téma e-nebezpečí


Jak na Internet - Ochrana dětí na Internetu

"Dnešní děti se s Internetem setkávají již od útlého věku, některé ještě dříve než začnou chodit do školy. Není tedy divu, že mnohdy rozumí počítačům lépe než jejich rodiče. Při jejich zvídavosti a snaze vyzkoušet „vše nové“ však zapomínají na nástrahy, které na ně na Internetu číhají. Proto je důležité, aby jim rodiče a učitelé rizika vyplývající z používání Internetu srozumitelně vysvětlili."
Další citace z článku:
 • I když na Internetu najdeme webové stránky určené přímo dětem, neznamená to, že by se děti zajímaly jen o ně. Děti jsou velmi zvídavé, a tak vyhledávají informace, nové hry, přátele na celém Internetu. Při svém sufování pak mohou narazit i na stránky s tzv. „škodlivým“ obsahem – agresivními, pornografickými či rasistickými videy a texty. Taková setkání je mohou negativně zasáhnout, a proto byly vyvinuty tzv. rodičovské zámky nebo filtry. Tyto aplikace vyvíjí a nabízí řada firem, jsou mnohdy součástí antivirových balíčků, existují už i aplikace pro chytré telefony.
 • Největším rizikem sociálních sítí a Internetu vůbec je však anonymita. I přes zákaz např. Facebooku si někteří lidé vytvářejí falešné účty a vydávají se za někoho, kým nejsou.
 • Ještě horší situace může nastat, když se dítě ve své naivitě a důvěře sejde s člověkem, kterého „zná“ jen z Internetu. Na situace, ke kterým může dojít, upozornil projekt Seznam se bezpečně. Filmy, které byly v rámci projektu natočeny, mohou být pro Vás až šokující. Pomohou Vám však dětem vysvětlit, jak a před čím je zapotřebí se při komunikaci na Internetu chránit.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Zdroj ilustračních fotografií:

RIBEIRO, Lucélia. flickr.com : Children at school [online]. 2013-05-08 [cit. 2015-12-13]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: <https://www.flickr.com/photos/lupuca/8720604364/>.

alphalight1. Pixabay.com : [online]. [cit. 2015-12-13]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/child-girl-young-caucasian-1073638/>.

KurtSebastian. Pixabay.com : [online]. [cit. 2015-12-13]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/child-boy-milk-notebook-computer-192712/>.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína