18. 12. 2015

Aktivizující činnosti ve výuce matematiky (doplněno)

[16. 6. 2010] Nenechte se zastrašit úvodem odkazovaného článku, který oslovuje spíš učitele 2. stupně. Článek velmi podrobně popisuje smysl, rozdělení i začlenění aktivizujících činností do výuky. A když se pročtete až na konec, najdete zde dostatečné množství odkazů na aktivity z wiki.rvp.

[16. 12. 2015] J. Rambousková je chrličem inspirace, kdy se propojuje technologie a odborná výuka. Ve svém novém článku využívá QR kódy a online aplikaci v matematice.

Aktivizující činnosti ve výuce matematiky

Pro žáky jsou aktivizující činnosti vítanou změnou ve stereotypu vyučování. Žáci se na tento způsob vyučování těší a na učiteli vyžadují jeho opakování. Soutěže emotivně prožívají a řeší úlohy s chutí a zvýšeným elánem a snahou. Aktivity jsou pro žáky zajímavé proto, že jejich průběh a zvláště výsledek jsou jen těžko předvídatelné. Přinášejí do vyučování zajímavé momenty a nečekané zvraty. Přitom jde o činnosti organizované podle srozumitelných a jasně formulovaných pravidel, což žáky učí disciplíně a kázni. Výsledkem takto organizované činnosti je pocit, že jsou průběžně informováni o svých vědomostech a lepe poznají pozice které zaujímají mezi spolužáky. To vše podporuje a přispívá k vytváření dobrého vztahu žáků k učiteli a předmětu, kterému se učí. [1]
Možná to bude zajímavé "nakopnutí" pro unavené učitele, že od příštího školního roku by to mohlo jít zase o něco lépe... ;-)
Nové! ThatQuiz, QR kódy  a tablet v hodině matematiky

Stránka ThatQuiz.org patří k mým favoritům a docela často ji využívám. V sekci matematiky zvládá opravdu velké množství témat, počínaje jednoduchou číselnou osou až po derivace. Pro její použití není potřeba žádná registrace (s ní jsou možnosti bohatší) a vše je zdarma. Celé nastavení tématu procvičování je velmi snadné a dá se bez problému zvládnout i během hodiny. [2]

Zdroje:

[1] Suchoradský, (2010). O. Aktivizující činnosti ve výuce matematiky. Clanky.rvp.cz. Retrieved 16 June 2010, from http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/8463/AKTIVIZUJICI-CINNOSTI-VE-VYUCE-MATEMATIKY.html/

[2] Rambousková, J. (2015). ThatQuiz, QR kódy a tablet v hodině matiky | Co jsem vyzkoušela. Retrieved 16 December 2015, from http://www.cojsemvyzkousela.cz/?p=1854

ERIKSEN, Kasey. flickr.com : Messy, but fun [online]. 2015-03-25 [cit. 2015-12-16]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: <https://www.flickr.com/photos/kaseyeriksen/16905049136/>.

17. 12. 2015

Stručně v odkazech: 3 vybrané aplikace pro úpravu fotek online a jedna šikovná na závěr

Úprava fotek online a zdarma

"Online editování a úprava fotek online a zdarma pomocí volně dostupných aplikací na internetu se stává velice oblíbeným nástrojem pro úpravu fotek pro sociální sítě či tvorbu různých foto efektů, vytváření vlastní přáníček s přednastavenou grafikou atd."

Další citace z článku:

PiZap.com, se pro vás stane veselou a zábavnou formou pro fotografické úpravy.
Můžete vytvářet různé fotokoláže, fotografické efekty no prostě co vás napadne. PiZap byl vytvořen v první řadě pro sociální uživatele sítě na úpravu a sdílení obrázků.


Our 3 Favorite Free Online Image Editors For Education – The Edublogger

J. Teitelman vybral pro své studenty tři aplikace, které se mu zadají být užitečné. Jeho kritéria:
 1. Jsou volně k použití.
 2. Nevyžadují registraci.
 3. Nabízí intuitivní ovládání, které zvládnou studenti (i učitelé) bez větších potíží.
Pozn. První doporučená aplikace - Picadilo - již není funkční.
"To help you and your students create your own amazing images, we’ve compiled a list of our 3 favorite online photo editors."

Další citace (doporučené aplikace) z článku:

 • Pixlr is the image editor for every one. Their site provides 3 different levels of editing that allow you to make the process as simple or as involved as you want it to be.
Nepřehlédněte komentáře následujícího příspěvku (stačí klepnout na ikonu komentáře):

 • Fotor is a other easy-to-use editor. Just click the “Edit a Photo” button on their homepage to get started. Fotor provides a set of simple editing and “beauty” retouching tools that give you a lot of options without making it too tricky.

... a ještě malinké doplnění z Twitteru od Z. Melecké

Remove Image Backgrounds Instantly Online - Clipping Magic

 • aplikace umožňuje online odebírání pozadí z fotek.

Na závěr...

Možná by nebylo od věci opět rozproudit diskuzi na Metodickém portálu RVP.CZ na toto téma...

Zdroje ilustračních fotografií:

BRISCOE, Rob. flickr.com : ISO Kid [online]. 2015-11-23 [cit. 2015-12-13]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/thebriscoes/23229218765/>.

21150. Pixabay.com : [online]. [cit. 2015-12-13]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/kid-man-young-cute-child-photo-350274/>.

13. 12. 2015

Jsme si vědomi rizikového rizikového chování na internetu?

Sloučeny dva příspěvky (z roku 2010 a 2014).

Sociální aspekty chování na internetu se zaměřením na internetové hrozby

"Riziková internetová komunikace je taková komunikace, která vede k psychickém, fyzickému či jinému poškození oběti či poškození konkrétní instituce. V praxi k tomuto vede např. kyberšikana, kybergrooming, stalking či kyberstalking, sexting, ale také například SCAM či phishingové a pharmingové útoky v rámci internetového bankovnictví. V rámci všech těchto typů útoků lze sledovat podobné průvodní znaky, které se objevují v komunikaci útočníků a obětí."

Další zajímavé citace z článku: 

 • Lidské chování ve virtuálních prostředích se liší od chování v prostředí nevirtuálním, tedy "reálném světě". Je to dáno zejména povahou internetové komunikace, která je v řadě případů subjektivně anonymní, nerespektující přirozeně dané sociální role, odtabuizovaná a časově a prostorově neohraničená.
 • U dětí dochází ke snižování ochranných a kontrolních mechanismů např. u různých internetových nabídek či soutěží. Běžné je, že např. internetový podvodník (tzv. sociální inženýr) nabídne "náhodně vylosovanému" dítěti v chatovací místnosti v rámci speciální soutěže, že mu dobije kredit. Dítě pod vidinou zisku kreditu pak útočníkovi sdělí své vlastní telefonní číslo, které je dále využito k získání dalších osobních údajů o dítěti, vydírání apod.
 • Ačkoli řada uživatelů věří, že má svou sociální komunikaci pod kontrolou, není to pravdou.
 • Internet je světem, ve kterém platí pravidla odlišná od pravidel nevirtuálního světa. Pokud se chceme na internetu chovat co nejvíce bezpečně, chovejme se tam tak, jak se chováme i v běžném světě. Uvědomme si, že jakákoli chyba, kterou v komunikaci na internetu učiníme, může mít daleko větší důsledky, než by měla v běžném "reálném" světě.

Riziková forma navazování kontaktů s dětmi v prostředí sociálních sítí

"Dnes se zaměříme na oblast navazování kontaktu s dítětem, která tvoří úvodní část procesu manipulace."

Další zajímavé citace z textu:

 • K tomu, aby útočník dokázal dítě efektivně manipulovat, musí s vyhlédnutou obětí navázat skutečně osobní kontakt, a to tak, aby dítě netušilo, že komunikuje s dospělou osobou. Proto začíná být stále více využívána strategie navázání tzv. náhodného kontaktu, ve které útočník osloví dítě jakoby neúmyslně.
 • Jak můžeme pozorovat, začal s dítětem komunikovat o intimních věcech, získává informace o tom, zdali již dítě testuje svou sexualitu a nabízí vlastní "pomoc". Následně pak začne dítě provázet světem sexuality, může začít probíhat výměna fotografií, videí, v dalších etapách může dojít k vydírání či např. manipulaci vedoucí k osobní schůzce (kybergrooming) a následnému sexuálnímu zneužití.

Ahoj, potkáme se osobně? 40 % dětí na internetu by souhlasilo

"Dosud největší výzkum rizikového chování českých dětí na internetu provedla Univerzita Palackého v Olomouci. Dotazník vyplnilo 28 tisíc dětí."

Další zajímavé citace z článku:

 • Výsledky výzkumu potvrdily, že děti jsou ve vysoké míře ochotny sdělovat osobní informace lidem, které znají jen z on-line prostředí. Celkem 63 % (o 10 % více než v r. 2013) dotázaných dětí pošle cizímu člověku své jméno a příjmení. E-mailovou adresu mu sdělí 43 % z nich (12% nárůst). Fotografii obličeje by na požádání poslalo 39 % účastníků výzkumu (13% nárůst).
 • Výsledky výzkumu potvrzují stálou potřebu zvyšování internetové gramotnosti.

Starší odkazy:

[7. 1. 2011] Téma, ke kterému se mnozí již vyjadřovali. Přinese vám tento článek něco nového?
s odkazem na:
"Problematika bezpečného internetu se v posledních letech stala velmi diskutovanou zejména v souvislosti s evropskými a českými výzkumy výskytu nebezpečných komunikačních praktik u dětí. Existenci a nárůst rizikového chování potvrzují také různé výzkumy. Příspěvek se zaměřuje na základní problémy spojené s bezpečným internetem."
Problematikou "bezpečného internetu" se zabývá mnoho autorů a webů. Nabízím jen některé, které mě zaujaly...

ČT24: Žáci základních škol vytvořili reklamní kampaně proti podceňovanému problému kyberšikany 

Celý článek (i se záznamem reportáže) najdete zde.
České děti ohrožuje na síti kyberšikana i pornografie, ukázal průzkum - iDNES.cz

"Krokem k většímu bezpečí dětí na internetu je podle projektu především zvýšení povědomí rodičů. Ti by měli opustit od prostých zákazů, jak tomu je obzvláště v Německu či ve Francii, a naopak s dětmi o jejich internetových aktivitách komunikovat."[7.10.2011]

Vzniklo také DIGIFOLIO, které nabízí odkazy a texty na téma e-nebezpečí


Jak na Internet - Ochrana dětí na Internetu

"Dnešní děti se s Internetem setkávají již od útlého věku, některé ještě dříve než začnou chodit do školy. Není tedy divu, že mnohdy rozumí počítačům lépe než jejich rodiče. Při jejich zvídavosti a snaze vyzkoušet „vše nové“ však zapomínají na nástrahy, které na ně na Internetu číhají. Proto je důležité, aby jim rodiče a učitelé rizika vyplývající z používání Internetu srozumitelně vysvětlili."
Další citace z článku:
 • I když na Internetu najdeme webové stránky určené přímo dětem, neznamená to, že by se děti zajímaly jen o ně. Děti jsou velmi zvídavé, a tak vyhledávají informace, nové hry, přátele na celém Internetu. Při svém sufování pak mohou narazit i na stránky s tzv. „škodlivým“ obsahem – agresivními, pornografickými či rasistickými videy a texty. Taková setkání je mohou negativně zasáhnout, a proto byly vyvinuty tzv. rodičovské zámky nebo filtry. Tyto aplikace vyvíjí a nabízí řada firem, jsou mnohdy součástí antivirových balíčků, existují už i aplikace pro chytré telefony.
 • Největším rizikem sociálních sítí a Internetu vůbec je však anonymita. I přes zákaz např. Facebooku si někteří lidé vytvářejí falešné účty a vydávají se za někoho, kým nejsou.
 • Ještě horší situace může nastat, když se dítě ve své naivitě a důvěře sejde s člověkem, kterého „zná“ jen z Internetu. Na situace, ke kterým může dojít, upozornil projekt Seznam se bezpečně. Filmy, které byly v rámci projektu natočeny, mohou být pro Vás až šokující. Pomohou Vám však dětem vysvětlit, jak a před čím je zapotřebí se při komunikaci na Internetu chránit.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Zdroj ilustračních fotografií:

RIBEIRO, Lucélia. flickr.com : Children at school [online]. 2013-05-08 [cit. 2015-12-13]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: <https://www.flickr.com/photos/lupuca/8720604364/>.

alphalight1. Pixabay.com : [online]. [cit. 2015-12-13]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/child-girl-young-caucasian-1073638/>.

KurtSebastian. Pixabay.com : [online]. [cit. 2015-12-13]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/child-boy-milk-notebook-computer-192712/>.

12. 12. 2015

Vytvořte si pexeso, domino, ... (doplněno)


[28.1.2010] Stále hledáte obrázky a kartičky? Tvoříte tabulky, kupujete pexesa? Už není třeba, vytvořte si několika kliknutími kartičky podle tématu, které zrovna probíráte ze stránek http://www.dltk-cards.com/.

[12.12.2015] Nové! Ale pokud nechcete nic tvořit, stačí se podívat, kde už je co vytvořeno. Třeba na portál http://www.pexeso.net/.


Pro snadnější pochopení práce s Printable Cards jsem vytvořila krátkou prezentaci. Ta vás provede jednotlivými kroky tvorby pexesa. Ostatní druhy kartičkových her se tvoří velmi podobně.


Podobné

Podobný nástroj na rychlé vytvoření pomůcek (vyzkoušeno domino a kostka) naleznete v odkazu Metodického portálu RVP.CZ s názvem Tools for Educators.

Nové! Nechcete tvořit, protože už je toho hodně vytvořeno? Stáhněte si z portálu Pexeso.net

Na adrese http://www.pexeso.net/ najdete nejen nástroj pro tvorbu, ale především poměrně pěknou nabídku již vytvořených pexes pod licencí CC. Stačí tedy vyhledat příslušné kartičky (vlevo najdete třídění podle témat, nebo vyzkoušejte klasické vyhledávání).

Vyhledané pexeso je možné hrát online nebo na tabletu se systémem Windows (Windows store).
K tisku doporučuji vybrat z posledních dvou voleb (A4, kartičky 5x5 cm nebo 4x4 cm).


Která pexesa bych na 1. stupni možná vyzkoušela:

Mohlo by potěšit v zimním období: Frozen.

Zdroj ilustračního obrázku:

Qz10. Wikimedia.org : Memory (game) [online]. 2007-01-03 [cit. 2015-12-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Memory_(game).JPG>.

2. 12. 2015

Mobil v počítači - dvě zajímavé aplikace a rozšíření

Kolegové, kteří mě znají, vědí, že můj mobilní telefon není až zas tak mobilní, jak by asi měl být. Obvykle někde leží (v kabelce) a já jsem u notebooku. Není tedy snadné se mi dovolat a už vůbec ne poslat mi třeba SMS. A to už nemluvím o tom, že jakmile mám víc jak jedno mobilní zařízení, je komplikované mít přehled, kde jsou jaké notifikace a upozornění.

Pokusila jsem se tedy najít nějaký nástroj, který by mi umožnil sledovat aktivity v mobilu/tabletu na notebooku. Vyzkoušela jsem Pushbullet a MightyText. Zde jsou mé postřehy...

Notifikace

Samozřejmostí obou aplikací je zobrazování notifikací, které přijdou na mobil/tablet. Základem je instalovat:
 1. rozšíření do prohlížeče,
 2. aplikaci do mobilu/tabletu (nebo obou, pokud chcete mít propojená všechna zařízení).
Samozřejmě, že pokud pak máte na obou zařízeních stejnou aplikaci, zobrazují se notifikace dvakrát. Jde v rámci nastavení rozšíření v prohlížeči (zde se mi zdálo snazší nastavování v Pushbulletu).

Notifikace mohou vyskakovat jako malé informační okno v rohu monitoru, nebo (pouze Pushbullet) se objevuje malé červené pole s číslem nových oznámení na ikoně v prohlížeči.

Odesílání souborů

Z počítače/notebooku je možné odesílat libovolné soubory a obrázky na všechna zařízení, která máte aplikací propojená (Pushbullet), nebo jen do mobilu (MightyText).

Obrácenou cestu (ze zařízení do notebooku) jsem nezkoumala, ale pokud máte někdo svou zkušenost, budu ráda za doplnění v komentářích.

Psaní SMS

Pokud máte aplikaci instalovanou v mobilu, pak můžete přijímat v prohlížeči notebooku nebo tabletu zprávy SMS (zobrazují se oznámení). Následně pak můžete odpovídat z prohlížeče, nebo (pouze MightyText) i z tabletu.

Mimochodem právě možnost posílat SMS i z tabletu, i když v něm nemám SIM kartu, byla funkce, která rozhodla, že jsem se po zkušební době s Pushbulletem vrátila k aplikaci MightyText.

Odesílání odkazů

Aplikace umožňují odesílání odkazů na stránky v prohlížeči.
U Pushbulletu stačí klepnout pravým tlačítkem na stránku, zvolit v nabídce Pushbullet a vybrat, kam se má odkaz zaslat. Snadno tak uložíte do mobilu nebo tabletu článek ke čtení, zajímavý web k prozkoumání, video k pozdějšímu zhlédnutí.
U MightyTextu je funkce schovaná pod ikonou rozšíření v prohlížeči. Stačí na dané stránce klepnout na ikonu MightyText a zvolit

Kdy jsem byla ráda, že tuto aplikaci mám?

 • Porada. Sedím pouze s tabletem. Notifikace mi ukáže, že mi právě někdo volá na mobil (ten pochopitelně s sebou nemám). Mohu napsat dané osobě e-mail, že se jí ozvu, jakmile to bude možné, popř. se s ní ihned dohodnu e-mailem.
 • Sedím u notebooku. Notifikace mi oznámí SMS od člena rodiny (mobil zůstal v kabelce). Mohu ihned odpovědět a později vyndat mobil z kabelky na pracovní stůl.
 • Čtu si knihu z tabletu. Přijde mi SMS (mobil zůstal po venčení v kapse bundy). Mohu si zprávu přečíst, reagovat na ni (a posléze vyndat mobil z bundy).

Na závěr...

Věřím, že se mi podařilo ve stručnosti nastínit výhody a smysl těchto (a jim podobných) nástrojů a třeba se v komentářích někdo s námi podělí o své zkušenosti s (podobnými) aplikacemi. 

Pokud jsem některé funkce nezmínila, může to být proto, že...
 • jsem je neobjevila,
 • jsem je nepotřebovala,
 • nejsou dostupné ve free verzi.
Nicméně za každé doplnění v komentářích budu vděčná.
Díky za to.

Zdroje ilustračních obrázků:

FirmBee. Pixabay.com : [online]. [cit. 2015-12-02]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/office-tax-business-finance-620822/>.

kropekk_pl. Pixabay.com : [online]. [cit. 2015-12-02]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/iphone-telegon-iphone-4-phone-313845/>.

18. 11. 2015

Stručně v odkazech 11/18/2015: Nakresli detaily a nahraj komentář

Jak využít Clarisketch - třeba v přírodopisu | Ty brďo


Mým oblíbeným nástrojem pro komentovaná videa a videonávody je Clarisketch. Jak jsem si ověřil na svých žácích, je intuitivní a velmi jednoduchý na používání.

Další zajímavé citace:

Nejrychlejší způsob jak vysvětlit cokoliv.
 • Vyfoťte to
 • Zakreslete detaily a namluvte komentář
 • Nasdílejte to

Clarisketch nahrává váš hlasový komentář, zatímco kreslíte.

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Zdroj ilustračního obrázku:

geralt. Pixabay.com : [online]. [cit. 2015-11-18]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/system-network-news-personal-825314/>.

12. 11. 2015

Stručně v odkazech 11/12/2015: Desmos a Polygraph

Matematický detektor lži | Co jsem vyzkoušela

"Na stránkách Desmos jsou vcelku nově přidané matematické aktivity pro celou třídu. Některé jsou připravené, něco si můžete vytvářet sami. Jednou z nich je Polygraph – detektor lži. Je určený především pro funkce."

Další citace:

 • Polygraph žáky spojuje do dvojic a v nich hrají proti sobě. Jeden si „myslí“ graf (vybere ho klepnutím) a druhý se snaží zjistit, který to je. Klade (písemně) otázky a dostává odpovědi Ano/Ne. Po každé odpovědi „vyškrtává“ grafy, dokud nezůstane ten správný.

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Zdroj ilustračního obrázku:

LASPISA, Alexa. flickr.com : Liar liar [online]. 2012-08-16 [cit. 2015-11-18]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/xlivexalivex/7793770020/>.

10. 11. 2015

Stručně v odkazech 11/10/2015: Tipy na aplikace pro Android (podle Bloomovy taxonomie)

Bloomova digitální taxonomie pro Android | Ty brďo


"Poučeným učitelům nemusím Bloomovu digitální taxonomii představovat. Pro všechny ostatní jsem přeložil výborný článek, který vede k zamyšlení, jak využít dotyková zařízení při výuce. Jestliže hledáte příklady zajímavých aplikací, nechte se inspirovat."
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Zdroj obrázku:

CAMPBELL, Phil. flickr.com : An evening playing 'smartphone' pub quiz with the exeter twitterati! [online]. 2011-11-20 [cit. 2015-11-11]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/clanlife/6369804665/>.

9. 11. 2015

Stručně v odkazech 11/09/2015: Několik dobrých rad pro (budoucí) lektory

Miloslav Khas: Školím, školíme, školíte... i to je jednou poprvé


"Abyste nemuseli vyprodukovat takové množství adrenalinu jako já, zde je pár mých postřehů a tipů, co a jak příště udělám určitě jinak. Nebudu se zde zabývat správným vedením prezentace, ale spíše jejím technickým zabezpečením." 

tags: lektor novinky
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Zdroj ilustračního obrázku:

McLac2000. Pixabay.com : [online]. [cit. 2015-11-11]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/teacher-school-university-board-1015630/>.

3. 11. 2015

PEPOUŠovo vlnobití VI v listopadu: Škola a zákonní zástupci

Již šestým rokem se schází otevřená komunita učitelů různých stupňů vzdělávání, aby se její členové podělili o své zkušenosti, představy a domněnky z oblasti vzdělávání.

Záleží zcela na vás, zda se zapojíte pouze do některé části, nebo (v ideálním případě) s námi projdete měsíční téma Vlnobití celé, tj. zapojíte se do diskuze na Metodickém portálu RVP.CZ i se zúčastníte online chatu.


Téma měsíce listopadu: Škola a zákonní zástupci

Online diskuze k tématu měsíce listopadu proběhne 
v pondělí 7. 12. 2015 od 20:00 na Google Plus
Sledujte tag #vlnobiti6-3.

Hlasování na Metodickém portálu RVP.CZ 

Diskuze na Metodickém portálu RVP.CZ

Přehled všech otázek k tématu zde.

Moderátorské shrnutí z diskuze na Metodickém portálu RVP.CZ 

V diskusii na tému Škola a zákonní zástupci ste napísali spolu 96 príspevkov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podelili so svojimi skúsenosťami a názormi.
 • Učitelia – rodičia nekonzultujú informácie o svojom dieťati kedykoľvek, ale využívajú konzultačné hodiny.
 • Vhodné je dať možnosť rodičom sa na konzultačné hodiny objednať/zahlásiť, je nedôstojné vyčkávať v nekonečnom rade pred triedou, pokiaľ na rodiča príde čas.
 • Učitelia by privítali, keby iniciatívu na organizovaní triednych schôdzok prevzali rodičia.
 • Rodičům jednoznačně vyhovují schůzky „6 očí“. Přišli i rodiče, kteří normálně nechodili z důvodu “nediskrétnosti”.
 • Učitelé vidí jako překážku takových schůzek.
 • Na schůzce byla 100% účast, oproti 30 % minulý rok.
 • Doporučuji rodičům nabídnout i několik dopoledních termínů.
 • Viacej učiteľov by radšej zverejňovalo úlohy na triednom webe ako ich posielať emailom.
 • Najviac – 42 % zúčastnených učiteľov uprednostňuje  komunikáciu s rodičmi formou osobného kontaktu ale sú prístupní aj ďalším spôsobom komunikácie, podľa potreby a okolností.
 • Aby rodičovské združenie fungovalo k obojstrannej spokojnosti, je potrebná dobrá vôľa od obidvoch zúčastnených strán (škola, rodičia).
 • Zo stretnutia triedneho učiteľa, výchovného poradcu ... pri riešení konfliktných situácií je vhodný zápis (krátky formulár) podpísaný všetkými zúčastnenými (VP, TU, RŠ, rodič...).
 • Informační systém je zřejmě nejpoužívanější :
  • Bakaláři,
  • Škola Online,
  • eTřídnice.
 • Preferujete především jednoduchost ovládání, dostupnost technické podpory.

Vybrané postřehy z diskuze bylo možné také sledovat na Twitteru


Užitečné odkazy:

7. 10. 2015

PEPOUŠovo vlnobití VI v říjnu: Od osobního vzdělávacího prostředí učitelů a studentů k otevřenému vzdělávání - online diskuze 2. 11. od 20:00

Již šestým rokem se schází otevřená komunita učitelů různých stupňů vzdělávání, aby se její členové podělili o své zkušenosti, představy a domněnky z oblasti vzdělávání.

Záleží zcela na vás, zda se zapojíte pouze do některé části, nebo (v ideálním případě) s námi projdete měsíční téma Vlnobití celé, tj. zapojíte se do diskuze na Metodickém portálu RVP.CZ i se zúčastníte online chatu.


Téma měsíce října: Od osobního vzdělávacího prostředí učitelů a studentů k otevřenému vzdělávání

Online diskuze k tématu měsíce října proběhne
v pondělí 2. 11. 2015 od 20:00 na Google Plus
Sledujte tag #vlnobiti6-2.

Diskuze na Metodickém portálu RVP.CZ

Přehled všech otázek k tématu zde.

Shrnutí diskuse “Od osobního vzdělávacího prostředí učitelů a studentů k otevřenému vzdělávání” na Metodickém portálu RVP.cz

Nad osobním vzdělávacím prostředím nabídlo zamyšlení celkem devět otázek. 

Většina diskutujících oceňovala PLE jako prostor, kde najdou inspiraci, odpovědi na své otázky, novinky a zároveň místo pro své portfolio. 
 • “...vytváření svého PLE je mimo jiné podmínkou toho, jak být ve své práci v obraze.” /Lenka/
 • “...řeším překážky - nápady se hrnou…” /Slávek/
 • “Taky mi pomáhá bojovat proti syndromu vyhoření.” /Jindřich/
Při tvorbě PLE pomocí Webu 2.0 stačí některým z nás k publikaci školní stránky, jiní zveřejňují materiály k vlastním kurzům, další sdílí své nápady nebo jen odkazy na procvičování na svých stránkách. Za nejvhodnější prostředí pro takové webové stránky byl považován WordPress, zmíněn byl Blogger, Google Sites i další. K organizaci informací nám slouží Diigo nebo Scoop.it, které můžeme provázat se svým webem.
 • Vytvořili jste si také své webové stránky? V jakém prostředí?
Do sítí sdílení nás zavlékl Portál RVP.cz, G+, iSen, Twitter i Facebook. Diskuse o získávání kontaktů se ale vlastně zúžila jen na Twitter, zajímavé účty a několik hashtagů, které stojí za to sledovat. 
 • Jakými dalšími způsoby lze objevit další sdílející učitele? Vyzkoušeli jste např. profesní LinkedIn?
K PLE patří i otevřené kurzy, v nichž se rodí nové komunity, dále spolu diskutující na sociálních sítích. Z nich nás k vyzkoušení zlákaly FutureLearn, Eropean Schoolnet Academy a Coursera.
 • Víte o nějakém zajímavém MOOCu, který se bude brzy konat?
Ukazuje se, že vytvářet si jedno centrální místo pro své materiály, sdílení a úvahy je poměrně náročné na čas. Stále více web 2.0 služeb nás nutí vybrat si jednu nebo dvě oblíbené a důkladně s časem hospodařit. Někteří proto využívají pomocných služeb, např. TweetedTimes, Paper.li nebo služby IFTTT.

Také studenti již mají své PLE, tvořené mnoha sociálními sítěmi. A někdy se jejich role a role učitelů prolínají či dokonce vymění. Jak však připomíná pan Brdička: "...nemá smysl se ptát, zda PLE ano či ne. Kardinální otázkou je to, jak vypadá."
 • Jaká kritéria by měla splňovat kvalitní PLE žáků? Jak je k ní vést?
Děkujeme všem za účast v diskusi a zveme vás k dalšímu chatu k tématu.

Užitečné odkazy:

29. 9. 2015

PEPOUŠovo vlnobití VI v září: Práce třídního učitele (nejen) s novou třídou | 5.10.2015 od 20:00

Již šestým rokem se schází otevřená komunita učitelů různých stupňů vzdělávání, aby se její členové podělili o své zkušenosti, představy a domněnky z oblasti vzdělávání.

Záleží zcela na vás, zda se zapojíte pouze do některé části, nebo (v ideálním případě) s námi projdete měsíční téma Vlnobití celé, tj. zapojíte se do diskuze na Metodickém portálu RVP.CZ i se zúčastníte online chatu.


Téma měsíce září: Práce třídního učitele (nejen) s novou třídou

Online diskuze proběhne v pondělí 5. 10. 2015
v čase 20:00 - 20:45.
 

Diskutujte na Metodickém portálu RVP.CZ

Přehled všech otázek k tématu zde.

Shrnutí z diskuze na Metodickém portálu RVP.CZ 

Dlouhodobá diskuze byla o pěti základních otázkách. 

První byla Třídní učitel a nová třída, kde se diskutující zaměřili na rodiče a jejich pohled na třídního učitele. A to jak takové setkání může mile zpříjemnit jiná úprava lavic, káva a sušenky. 
 • Také máte zkušenost, že zájem rodičů klesá ve vyšších ročnících? Čím myslíte, že to je? Můžeme jako učitelé s tím něco udělat?
Dalším tématem byly adaptační kurzy – někde se pořádají, někde na to finanční možnosti rodičů nestačí. 
 • Zajímavým návrhem bylo, že by se AK konaly přímo ve škole - třeba celodenními akcemi, výlety apod.? Myslíte, že by tento formát splnil představu AK?
Dále nás zajímalo, jak to funguje při předávání informací mezi učiteli při přechodu mezi prvním a druhým stupněm. 
 • Kdy a proč má smysl se sejít s budoucím/bývalým třídním učitelem?
Nejatraktivnější odpovědi se nám dostalo k tématu školních pravidel, kdy nám Petra Boháčková ukázala video o pravidlech, které natočila její třída. Je ale třeba také reflektovat aktuální klima třídy, emoční naladění třídy:
Letos nemám třídu, ale loni jsem vyzkoušela aktivitu se ztroskotanci na ostrově. Jako ztroskotanci si museli určit pravidla, podle kterých by se měli řídit. Nevýhodou je to, že se pravidla netýkají přímo školy. Nakonec jsme nakreslili ostrov, postavičky se jmény a kolem mapy jednotlivá pravidla. Aktivita se příliš nepovedla, snad ani neměli chuť spolupracovat. [Ludmila]
Nejvíce odpovědí bylo na téma komunikace mezi učiteli a rodiči. Dozvěděli jsme se, že lze hromadně posílat nejen e-maily, ale i smsky
 • Jste k dispozici vždy, nebo jen v určených hodinách?
 • Dáváte k dispozici osobní e-mail / vlastní telefonní číslo, nebo jen pracovní alternativy?
Děkujeme všem za účast a sdílení a zveme vás k hodince online chatu k tomuto tématu, kde bychom si mohli prodiskutovat další otázky:

Užitečné odkazy:

14. 9. 2015

Stručně v odkazech 09/14/2015: České děti a Facebook (výzkum)

České děti a Facebook 2015 (výzkum)

"Výzkum České děti a Facebook se zaměřuje na základní charakteristiku chování českých dětí v prostředí sociální sítě Facebook. Tu v současnosti využívá více než 4 000 000 českých uživatelů. Cílem našeho výzkumu je zmapovat, k čemu české děti Facebook využívají, s jakými riziky se setkávají a zdali jsou v prostředí této největší sociální sítě světa v bezpečí. "


Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Ilustrační foto:

ELENA, Maria. flickr.com : Facebook-mobile-app-640x340 [online]. 2013-07-28 [cit. 2015-09-15]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/melenita/9386166498/>.

10. 9. 2015

Stručně v odkazech 09/09/2015: Jak se učili o počítačích a Digitální ledolamky

Jak se učili o počítačích | Co jsem vyzkoušela

Letos jsem vzala všechno jinak a využila GoogleClassroom a vůbec nástroje GAFE a nakonec i tato látka byla vcelku záživná.
Ilustrační foto
SINGER, Niv. flickr.com : NEC APC [online]. 2006-03-10 [cit. 2015-09-09]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: <https://www.flickr.com/photos/antichrist/110332624/>.

Digitální ledolamky

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

8. 9. 2015

PEPOUŠovo vlnobití v roce 2015/16 aneb 6. sezóna trochu jinak

Již pět let se schází otevřená komunita učitelů různých stupňů vzdělávání, aby se její členové podělili o své zkušenosti, představy a domněnky z oblasti vzdělávání. Šestou sezónu by rádi opět mezi sebou uvítali nové aktivní diskutující, a proto se rozhodli změnit formu i frekvenci online diskuzí a přesunout podstatnou část diskuze na Metodický portál RVP.CZ.

Vysvětlivky:

 • PEPOUŠ = PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím
 • Vlnobití = svobodná bouře názorů, informací, odkazů, otázek a zkušeností ke zvolenému tématu

Vlnobití bude ve školním roce 2015/16 probíhat formou měsíčních témat


PEPOUŠovo vlnobití bude probíhat v průběhu školního roku ve dvou prostředích: v modulu Diskuze na Metodickém portálu RVP.CZ (cca 3 týdny budeme diskutovat o zvoleném tématu, resp. odpovídat na otázky moderátora a reagovat na nové příspěvky) a na sociální síti Google+ (online setkání v konkrétní den a hodinu). Záleží zcela na Vás, zda se zapojíte pouze do některé části, nebo (v ideálním případě) s námi projdete měsíční téma Vlnobití celé, tj. zapojíte se do diskuze na Metodickém portálu RVP.CZ i se zúčastníte online chatu.

Užitečné odkazy:

18. 8. 2015

Stručně v odkazech 08/18/2015: Otevřené vzdělávací zdroje v "nové" výuce

V digitálním věku by se školy měly začít učit, jak nově učit - ceskapozice.lidovky.cz

"Otevřené vzdělávací zdroje (Open educational resources) během několika let nicméně výrazně změnily nejen způsob, jímž se studenti učí na zkoušky a píší své práce, ale značně ovlivňují i jejich vyučující, kteří je stále více používají."

Další zajímavé citace:

 • Dobrý pedagog má být průvodcem studenta nejen v době jeho studia, ale zprostředkovaně i jeho životem.
 • Rovnováha off-line a on-line metod je klíčovým předpokladem pro současné dobré vzdělávání. On-line metody se v přednáškových kurzech již v omezené míře používají, ale většinou samovolně a bez dostatečné přípravy – je třeba připravit konkrétní dlouhodobý záměr a postupně jej aplikovat, aby nenastával chaos.
 • Důležitým předpokladem pro efektivnější využívání otevřených vzdělávacích zdrojů jsou kritéria pro hodnocení jejich kvality.
 • Uplatňování nových metod by nemělo být nařizované shora, nýbrž vyplývat z rozsáhlé on-line i off-line diskuse celého vzdělávacího prostředí.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Zdroje:

PETIŠKA, E. (2015). V digitálním věku by se školy měly začít učit, jak nově učit - ceskapozice.lidovky.cz. [online] Available at: http://ceskapozice.lidovky.cz/v-digitalnim-veku-by-se-skoly-mely-zacit-ucit-jak-nove-ucit-pny-/tema.aspx?c=A150813_164335_pozice-tema_lube. [Accessed 20 Aug. 2015].

Michaelacaulfield. (2015) Wikimedia.org : Drawing of Teacher Leading Children in "Finger Plays" [online]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drawing_of_Teacher_Leading_Children_in_%22Finger_Plays%22.png. [Accessed 20 Aug. 2015].

21. 7. 2015

Stručně v odkazech 07/21/2015: Dílna čtení a soc. sítě pro čtenáře

Vyučování - Gramotnost - Dílna čtení a sociální sítě pro čtenáře

"Když se řekne sociální síť před učiteli, většina z nich zaujme značně rezervovaný postoj. Ale nebudu teď mít na mysli Facebook nebo Twitter, ale síť, kterou si tvoří mezi sebou čtenáři. Na stránkách takových sítí si čtenáři zapisují, které knihy přečetli a jaký na ně mají názor. Vzniká tak inspirativní místo, kde zkoumáme, jak vnímají knihy ostatní, zda je cítíme stejně, pátráme po odpovědi na svou dotírající otázku nebo prostě jen hledáme, co číst dál."

Další zajímavé citace:

 • Cílem hodiny proto samozřejmě nebylo, aby si každý zařídil účet na Databázi, ale aby děti věděly, že něco takového existuje a že tu mohou nalézat inspiraci. Zároveň se děti učily porovnávat své náhledy na knihy, diskutovat s nimi (alespoň na papíře) a nechat se jimi obohacovat. Několik z nich si jistě tuto možnost bude do budoucna pamatovat.


Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Další užitečné odkazy:

Zdroje:

KOVAŘÍKOVÁ, L. Vyučování - Gramotnost - Dílna čtení a sociální sítě pro čtenáře . [online]. [Accessed 22 Jul. 2015] Available at: <http://www.vyucovani.estranky.cz/clanky/gramotnost/dilna-cteni-a-socialni-site-pro-ctenare.html>.

makunin. Pixabay.com. [online]. [cit. 2015-07-22]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/read-book-reading-literature-books-369040/>.

16. 7. 2015

Stručně v odkazech 07/16/2015: O Google docs ze všech stran

TIP#197: Co všechno najdete v Google Docs? Nahradí Microsoft Office? | @365tipu

"Jednu zásadní věc ale Google Docs nabídne oproti všem ostatní offline řešení – kolaboraci, možnost pracovat na společném dokumentu v reálném čase, komentovat v něm nejasné věci a s komentáři pracovat."

Další zajímavé citace:

 • Každý z dokumentů v Google Docs má unikátní neměnnou adresu, tu si můžete uložit do oblíbených. Stačí si tam vytvořit třeba složku, do které dáte všechny věci, se kterými často pracujete.
 • Všechny dokumenty máte dostupné kdykoliv a odkudkoliv a nemusíte řešit synchronizaci. Byť třeba Dropbox a další online úložiště dokáží hodně, nedokáží řešit to, že na jednom dokumentu může pracovat více lidí a „konfliktní“ verze pak musíte řešit ručně. Což tady odpadá.
MAYER, Ken. flickr.com : Last Will And Testament.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Zdroje:

DOČEKAL, D. B., (2015). TIP#197: Co všechno najdete v Google Docs? Nahradí Microsoft Office?. [online]. [cit. 2015-07-17]. Available at: <https://365tipu.wordpress.com/2015/07/16/tip197-co-vsechno-najdete-v-google-docs-nahradi-microsoft-office/>.

MAYER, Ken. flickr.com : Last Will And Testament [online]. 2011-04-08 [cit. 2015-07-17]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/ken_mayer/5599532294/>.

11. 7. 2015

Stručně v odkazech 07/11/2015: Procvičování slovíček s hrou Dobble

Jak ke slovíčkům připravit hru Dobble

"V minulém školním roce se stala jednou z nejoblíbenějších aktivit hra Dobble. Moje bývalá třída ji hrála ráda dokonce i anglicky (Slovíčka na procvičení na Quizletu: https://quizlet.com/_rzb1i, ale najdete i sety od jiných učitelů.). O co ve hře jde? Jedná se o kulaté karty s obrázky. Úkolem každého hráče je co nejrychleji uhodnout, které obrázky mají karty společné. Celkem logicky některým žákům začalo vrtat hlavou, jak je možné, že na každé kartičce je právě jen jeden shodný obrázek. A tak jsem začala po odpovědi pátrat a uvažovat, jak princip hry použít ve vyučování."[1]

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

[1]  Kovaříková, L, (2015). Vyučování - Angličtina - Jak ke slovíčkům připravit hru Dobble. [online] Available at: http://www.vyucovani.estranky.cz/clanky/anglictina/jak-ke-slovickum-pripravit-hru-dobble.html [Accessed 12 Jul. 2015].

25. 6. 2015

Stručně v odkazech 06/25/2015: I učitel potřebuje zpětnou vazbu

I učitel potřebuje zpětnou vazbu | Ty brďo

"Učitel známkuje, komentuje a často i vysvětluje své rozhodnutí a hodnocení. Prostě poskytuje zpětnou vazbu." Tak by také měl / mohl nějakou dostat...
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

16. 6. 2015

38. PEPOUŠovo vlnobití V: Budoucnost Vlnobití

Naše online diskuze právě zakončuje 5. ročník. Poraďte nám, jak dál - co vylepšit, jak pokračovat (a zda vůbec)... Vlnobití probíhají na síti Google Plus, toto závěrečné proběhne formou neveřejného Hangoutu.

Téma: Budoucnost Vlnobití aneb Ukončujeme 5. ročník a přemýšlíme nad pokračováním

Před neveřejným Hangoutem byla k dispozici nástěnka, která se pak stala podkladem pro diskuzi.
Témata na nástěnce:
 1. PŘÍNOS aneb Měli bychom pokračovat? Co vám Vlnobití dává a chcete v tom pokračovat?
 2. RIZIKA aneb Co by mohlo být v novém ročníku problematické? Pokud budeme pokračovat beze změny, jaké katastrofické scénáře by mohly nastat? Lze tomu nějak zabránit?
 3. JAK změnit / vylepšit aneb Mám nápad... Fantazii se meze nekladou :)
 4. Pro co není kolonka, ale mělo by zaznít... Možná podněty, které mohou přinést něco zcela nového.

K čemu jsme dospěli:

 1. Vlnobití by mělo pokračovat, ať už ve stávající nebo změněné podobě.
 2. Největší problém jsme viděli v opakování a vymýšlení nových témat, stejně jako v "únavě materiálu" (opakovaná témata pro skupinu lidí, kteří už se vlastně také opakují...). Proto jsme společně vymysleli tento model:
Vlnobití bude ve školním roce 2015/16 probíhat formou měsíčních témat. Každé téma budeme nejprve diskutovat na Metodickém portálu RVP.CZ v modulu Diskuze (doufáme, že se zapojí víc lidí, protože nebude nutnost vázat se na konkrétní den a hodinu) a následně, tj. 1x měsíčně, pak proběhne klasické Vlnobití na Google Plus, kde probereme celé téma podrobněji (vyjádříme se k proběhlé diskuzi, zodpovíme si společně vygenerované otázky z diskuze a budeme sdílet své zkušenosti s tématem).
Témata připravíme společně na PEPOUŠově letní školce, ale pokud už máte nyní nějaký nápad, napište nám ho do komentářů, zařadíme ho do širšího výběru.

Užitečné odkazy:

11. 6. 2015

37. PEPOUŠovo vlnobití V: Projekty a aktivity na závěr školního roku

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.

Téma: Projekty a aktivity na závěr školního roku

Podívejte se, jak se hlasování vyvíjelo zde.


Jak se do vlnobití nyní zapojit, až nastane ta správná chvíle?

 1. Na stránce Google Plus PEPOUŠova nápadníku najdete v neděli večer nebo v průběhu pondělí informaci o zvoleném tématu a do komentářů můžete navrhnout otázku/otázky, které byste rádi prodiskutovali.
 2. V pondělí 15. 6. se ve 20:00 připojte na Google Plus a do pole pro vyhledávání napište #vlnobiti5-37  (což je speciální hashtag pro toto vlnobití).

Užitečné odkazy:

3. 6. 2015

36. PEPOUŠovo vlnobití V: Oddělovat či neoddělovat soukromý život od pracovního? Proč? Jak?...

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.

Téma: Oddělovat či neoddělovat soukromý život od pracovního? Proč? Jak?...Podívejte se, jak se hlasování vyvíjelo zde.

Jak se do vlnobití nyní zapojit, až nastane ta správná chvíle?

 1. Na stránce Google Plus PEPOUŠova nápadníku najdete v neděli večer nebo v průběhu pondělí informaci o zvoleném tématu a do komentářů můžete navrhnout otázku/otázky, které byste rádi prodiskutovali.
 2. V pondělí 8. 6. se ve 20:00 připojte na Google Plus a do pole pro vyhledávání napište #vlnobiti5-36  (což je speciální hashtag pro toto vlnobití).

Užitečné odkazy:

26. 5. 2015

35. PEPOUŠovo vlnobití V: Žákovské portfolio, učitelské portfolio, e-portfolio - smysl? forma?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.

Téma: Žákovské portfolio, učitelské portfolio, e-portfolio - smysl? forma?

Podívejte se, jak se hlasování vyvíjelo zde.Jak se do vlnobití nyní zapojit, až nastane ta správná chvíle?

 1. Na stránce Google Plus PEPOUŠova nápadníku najdete v neděli večer nebo v průběhu pondělí informaci o zvoleném tématu a do komentářů můžete navrhnout otázku/otázky, které byste rádi prodiskutovali.
 2. V pondělí 1. 6. se ve 20:00 připojte na Google Plus a do pole pro vyhledávání napište #vlnobiti5-35  (což je speciální hashtag pro toto vlnobití).

Užitečné odkazy: