29. 11. 2011

9. PEPOUŠovo vlnobití II.: Škola hrou - regulérní výuková metoda nebo bič na učitele?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností.

Při volbě došlo ke shodě, tak jsem demokraticky rozhodla sama :-)
Téma: Škola hrou - regulérní výuková metoda nebo bič na učitele?

21. 11. 2011

8. PEPOUŠovo vlnobití II.: Sebehodnocení žáků - jak, kdy, proč?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností.

Téma: Sebehodnocení žáků - jak, kdy, proč?

18. 11. 2011

Stanislav Cikalo: Klíčové schopnosti ve 21. století a model KPCK

Učitel 21. století - možná už trochu ohraná fráze, ale pro mnohé z nás také alespoň virtuální směr, jakým bychom se chtěli/měli jako učitelé ubírat.

"Učitelé potřebují nejen získat potřebné předmětové a pedagogické znalosti a klíčové schopnosti (kompetence). Potřebují se také naučit používat klíčové schopnosti v jednotlivých předmětech (KC) a v pedagogice (KP). A také používat klíčové schopnosti a pedagogické znalosti (jejich kombinaci) v předmětech (KPC)."
Určitě doporučuji přečíst si celé. Není už čas na změnu?

15. 11. 2011

INFOGRAFIKA: Učebnice zítřka

Tzv. INFOGRAFIKY nyní dobývají svět internetu. Já se jim statečně bráním, protože jsem došla k názoru, že jim rozumí především autoři, už méně "čtenáři". Autor si prostě obrázky a texty poskládá podle svého klíče a na rozdíl od textu není příliš pravidel, kterými je třeba se řídit.

Infografika s názvem Učebnice zítřka mne ale přeci jen vyprovokovala k publikaci (potěšující je také licence, která mi vložení umožňuje). Proč zrovna tato?

14. 11. 2011

Mira Friedrichová: Ledaři, voraři, průvodčí tramvají a učitelé

Jak spolu souvisí ledaři, voraři, průvodčí tramvají a učitelé? Jsou na vymření... Alespoň to je jeden ze závěrů v blogovém příspěvku Ledaři, voraři, průvodčí tramvají a učitelé • IKT, který si můžete přečíst na Metodickém portálu (mimochodem i ten už má, zdá se, na kahánku).

A ještě jeden zajímavý výstup tohoto textu: Uvědomujete si, jak je technologie všudypřítomná?

Dagmar Murová: Chybárium

Znáte Chybárium? Já jsem ho také donedávna neznala, ale díky blogovému příspěvku DayaUcka: Chybárium už teď vím, že s chybami v diktátech se dá pracovat i jinak, než je jen opravovat do sešitu...

Cituji:
"Pro začátek jsem je donutila znova vnímat slova nebo slovní spojení, která minulou hodinu opravovali, pak si fixovali správnou podobu slova při diktování spolužákovi a pak mu je ještě znova kontrolovali. Navíc se jim chybárium moc líbilo, doufám, že ho nebudou chybami moc překrmovat."

7. PEPOUŠovo vlnobití II.: Vzájemné hospitace, ukázkové hodiny, virtuální hospitace - pomoc nebo strašák?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností.
Téma: Vzájemné hospitace, ukázkové hodiny, virtuální hospitace - pomoc nebo strašák?

12. 11. 2011

Jana Zárubová: Na logiku s Tutorem

Z textu Informační technologie ve výuce: Na logiku s Tutorem vybírám:

Projekt nabízí na svých stránkách možnost řešení řady různých logických a výukových úloh. Když jsem navštívila web Problem Solvig TUTOR, byla jsem hned na začátku mile překvapena jednoduchostí registrace. Stačí zadat jen Login a můžete začít.
Problem Solving TUTOR je projekt, který určitě stojí za vyzkoušení a zařazení do výuky. Mně se moc líbí a těším se, že úloh bude přibývat a že se třeba objeví další podobné projekty, protože si myslím, že tímto směrem by se měla ubírat tvorba výukových aktivit v budoucnu, včetně toho, že použití je zdarma.

6. 11. 2011

Může školní psycholog ovlivnit klima ve škole?

O školních psycholozích se toho nyní poměrně dost řeklo. Mne zaujal článek v časopise PSYCHOLOGIE DNES. 

V sekci Polemika byla položena třem respondentům stejná otázka (viz nadpis).
Cituji z odpovědi paní Jany Zapletalové, ředitelky Institutu pedagogicko-psychologického poradenství v Praze: 
"Proces etablování odborníka do školního prostředí je spojený se schopností získávání důvěry, a to jak na straně rodičů, tak na straně pedagogů. Více než v jiných profesích je zde důležitá schopnost komunikovat, vyjednávat a pracovat kompetentně, s odpovědností za vlastní rozhodnutí."

6. PEPOUŠovo vlnobití II.: Strategie žáků jak se vyhnout povinnostem nebo nás obelstít s úkoly. Jak reagovat?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností.
Téma: Strategie žáků jak se vyhnout povinnostem nebo nás obelstít s úkoly. Jak reagovat?

3. 11. 2011

Přijímací pohovor učitele budoucnosti (nebo ne?)

V mnohých svých příspěvcích si kladu otázky, které se týkají více či méně osobnosti učitele. Protože - a věřím, že se mnou budete souhlasit - od toho se odvíjí mnohé: přístup k žákům, rodičům, vedení školy, kolegům, styl i metody práce, entuziazmus...

Zkusme se zasnít a představme si přijímací pohovor na jedné škole v ideální (nebo idealizované) době...

2. 11. 2011

John Holt: Proč děti neprospívají (mé zápisky ke knize)


Čas od času se dostanu k tipu na knížku, u které mne mrzí, že jsem ji nečetla dřív. I když - při vědomí, že vše má svůj čas - bych si ji dřív třeba nedokázala tak vychutnat. Hovořím o knize Proč děti neprospívají autora Johna Holta.

Motto celé knihy: 

Děti neprospívají proto, že se bojí, nudí a jsou zmatené.# s. 13 Jedná se tedy o základní potřeby; pravda, zmatenost je zde trochu navíc.