20. 3. 2011

Jaký je učitel 21. století

Jaký by měl být úspěšný pedagog 21. století? Jaké by měl mít znalosti, dovednosti a schopnosti?


1. Přizpůsobivý
Moderní pedagog musí být schopen přizpůsobit osnovy a požadavky na výuku do učebních osnov tvořivým způsobem. 
Často si kladu otázku, jak rychle a šikovně bych byla schopna reagovat, pokud by mi nešel ve třídě proud... Mám jako hlavní tabuli interaktivní, nemám už tolik pomůcek nastříhaných, protože mnohé lze nahradit právě prací s IT, popř. využít jiná přídavná zařízení. Dokázala bych opravdu svižně zareagovat a měly by tento den vyučovací hodiny srovnatelnou úroveň?


2. Vizionářský
Představivost je klíčovou součástí vzdělávání současnosti i budoucnosti. Učitel se musí dívat napříč obory a skrz učební osnovy, musí vidět potenciál v nových nástrojích a webových technologiích, pochopit je a manipulovat nimi, aby sloužily potřebám vzdělávání. 
Domnívám se, že takovou dovednost vyžadujeme od svých žáků denně, pokud se řídíme kompetencemi a výstupy rámcového vzdělávacího programu. Proto asi není divu, že bychom stejné dovednosti měli zvládat i my.
Prvními krůčky k roli učitele-vizionáře je tematické vyučování a vyučování v projektech.

Takový učitel se může inspirovat nápady ostatních a prakticky je využít ve své výuce.

3. Spolupracující
Blog, Wiki, Bebo, MSN, MySpace, Second Life, Twitter, RSS - jako pedagogové, musíme být schopni využívat tyto nástroje pro spolupráci, k posílení a přilákání zájmu našich žáků. 
Velká bolístka našeho školství. Bohužel, dokud nebude každý kabinet a každá třída vybavena odpovídající technikou, nemůžeme doufat, že budou využity tyto technologické nástroje.
První krůčky ke spolupráci lze udělat na Metodickém portálu.

Moc se mi líbí tento citát:
Sharing and helping other educators feeds my soul. (1)
Ve volném překladu: Sdílení a pomoc ostatním učitelům obohacuje mou duši.  


4. Riskující
Učitel nemůže vědět všechno. Občas je třeba riskovat a uvěřit žákům. 
Ono už jen přiznat, že nevíme všechno, je velký risk. Věřte, že studenti raději přijmou odpověď "Já nevím." než nepříjemné vykrucování se, lživou odpověď nebo protiútok typu "Co vykřikuješ!".


5. Studující
Očekáváme, že naši studenti se budou vzdělávat celoživotně. Děláme to však i my? Učitel se musí snažit stále absorbovat novou inspiraci, nové znalosti a dovednosti.


6. Komunikativní
Chcete-li kdekoli a kdykoli vyučovat, musíte být všude přítomni. Učitel 21. století využívá moderní technologie ke komunikaci a spolupráci. 

7. Vychovaný
Jistě se mnou budete souhlasit, že učitelé, kteří chtějí vyučovat studenty hodnotám, musí dodržovat modely chování, které očekávají od svých studentů. Často jsme vzory, které studenti vidí nejdéle z celého dne. 
Je smutné, když jedním dechem poučujete o škodlivosti kouření a je z vás cítit již desátá cigareta během dopoledního vyučování, že?!


8. Vůdčí
Stejně jako jsou jasné cíle a směry, je vedení rozhodující pro úspěch nebo neúspěch jakéhokoli projektu. 
 Ať je to, jak je to, studenti potřebují mantinely. A ty určuje (stále ještě) učitel ve vyučování. Přiznám, že vybalancovat tu správnou míru volnosti pro žáky a učitelského vedení vyučování je celoživotním údělem učitelů. Ale nezbytným.


Citace:

(1) Technology Chatter [online]. 2011 [cit. 2011-03-20]. We blog, therefore we can…. Dostupné z <WWW: http://www.nz-interface.co.nz/articles.cfm?c_id=10&id=28> .

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář se ihned zobrazí pro všechny návštěvníky stránek.