30. 10. 2014

Stručně v odkazech 10/30/2014: Běžná hodina dějepisu...

Sedmá třída zkoumá Vikingy a počátky středověké Anglie - Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

Skládankové učení, práce ve skupinách, čtení z QR kódů, práce s textem, obrázkem... Prostě taková normální obyčejná dvouhodinovka dějepisu.

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.


28. 10. 2014

Stručně v odkazech 10/28/2014: Školství (nejen) na Slovensku a Činnosti v geografii

Vylúčme strach zo školy

"A tak sa popri strachu pomaličky a nenápadne vkráda do našej pedagogickej praxe apatia, nezáujem o nové poznatky, rutina. Školstvo šedivie, naša práca nás unavuje, výsledky netešia."

Další zajímavá citace:
  • Nemyslím si, že naše školstvo je ideálne nastavené. Ale kto iný ako my ho má právo a povinnosť meniť? Kto iný ako učiteľ sa musí búriť proti byrokracii, ktorá ho oberá o čas tak potrebný pre žiakov? A to nielen reptaním na sociálnych sieťach či v zborovniach, ale skôr návrhmi a pripomienkami k zákonom. Kto iný ako učiteľ sa musí vzbúriť proti riaditeľovi, ktorý neťahá školu dopredu, nielen smutnými konštatovaniami, ale legálnymi krokmi v spolupráci s rodičmi a radou školy? Kto iný ako učiteľ vymyslí, vytvorí, urobí to množstvo prezentácií, netradičných vyučovacích hodín nielen na prvom či druhom stupni, ale ukáže aj stredoškolákom, že sa oplatí nadchnúť, zapáliť sa pre vec, dosahovať ciele?

JPB - jindřich polák blog: Hry a praktické činnosti (nejen) v geografii IX. – interaktivní vzdělávací materiály (ČR)

"Když nebudeme brát v potaz mapové interaktivní projekty (těm se věnuji v části interaktivní mapy), tak v češtině těchto materiálů příliš mnoho nenajdete. Zde uvádím nejzajímavější materiály, které sám v hodinách využívám."

Další zajímavá citace:
  • Závěrem je nutno podotknout, že volně dostupného interaktivního materiálu v češtině není mnoho. Jedná se spíše o drobné projekty různých organizací, seskupení, specializovaných webových stránek nebo prací studentů.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

22. 10. 2014

8. PEPOUŠovo vlnobití V: Papírové a interaktivní učebnice - jak s nimi pracujeme v hodinách?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.

Téma: Papírové a interaktivní učebnice - jak s nimi pracujeme v hodinách?

Následují otázky a odpovědi...

18. 10. 2014

Stručně v odkazech 10/18/2014: P. Hodál: Učíme s tabletem - měření a senzory

Učíme s tabletem - měření a senzory | Ty brďo

"Když jsem hledal způsob, jak integrovat dotyková zařízení tablet do výuky, všiml jsem si jedné věci. Mnoho mých kolegů učitelů i účastníků mých kurzů hledí na tablety jako na komplikované zařízení a vymýšlí podobně složité aktivity. To je stojí velké množství času při přípravě i následné realizaci. Nebo se integrace tabletů do výuky smrskne jen na pouhé vyhledávání informací v internetu s použitím dotykového zařízení. A to je jistě škoda. Podívejme se tedy na sadu malých aktivit, které jsou snadné k přípravě i provedení během hodiny. Myslím, že je ocení zejména učitelé prvního stupně nebo fyziky."

Další citace:
  • Váš tablet nebo třeba jen chytrý mobil vašich žáků se velmi snadno může stát měřící pomůckou. Napadlo mě to nedávno, když jsem viděl kolegyni, jak se vláčí během přestávky s velkým pravítkem a následně jsem v jedné diskuzi na webu četl povzdech zeměpisáře, že nemají dostatek financí na nákup buzol pro celou třídu. Vždyť ale v každé chytré krabičce, kterou nosíme po kapsách, je zabudovaná řada čidel a senzorů – gyroskop, lokalizace pomocí GPS a mnohé další!
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

14. 10. 2014

Ako sme oslávili Svetový deň matematiky alebo Detektívi v našej škole

Keď som včera v 7. 8. a 9. ročníku oznámila, že dnes budú v škole súťaže z príležitosti svetového dňa matematiky, veľa nadšenia som nepobadala. Keď som povedala deťom, že budú vlastne detektívmi a že si môžu doniesť mobil alebo tablet s čítačkou QR kódov, to už trochu zbystrili pozornosť, ale veľmi som nedúfala, že by moja snaha bola odmenená úspechom. Samozrejme, že som pripravila aj verziu bez čítačky, aby som neznevýhodnila tých, ktorí ju nemajú.

A tak som ráno umiestnila na hlavnej chodbe prvé kódy, ktoré mali našich detektívov poslať k prvému človekovi, ktorý im dá ďalšiu úlohu. Chcelo to dobre poznať učiteľov, ale to v našej malej školičke skutočne nie je problém. 

Aké bolo moje prekvapenie, keď pred vyučovaním pobehovalo po škole asi 15 detí, zo 7., 8. a 9. ročníka. Keďže tam máme spolu 40 detí, je to celkom dosť. Iba som sa pousmiala, keď som videla, že si nestihli ani zložiť vaky z chrbtov a ani desiatovať, čo tak usilovne lovili kódiky. Tie boli bezpečne v rukách učiteľov, ktorým museli povedať vylúštené zašifrované heslá alebo splniť inú úlohu.

Hneď prvý text, zistený čítačkou znel:

1. Plno hláv, však 
PRVÁ HLAVA
tá ti prvú radu dáva.

Niektorým deťom hneď, iným trochu neskôr „došlo“, že prvou hlavou v škole bude pani riaditeľka. A tak behom do riaditeľne! Smolu mali tí, ktorí to nestihli do zvonenia, lebo dohoda bola, že im odpovedáme a dávame kódy len cez prestávky. Ale niektorí to stihli a tajne pod lavicou čítali kód, ktorý dostali v riaditeľni:

2. PYTAGORAS? celkom snáď nie. 
Uňho ďalšie riešenie.

Jasné, to musí byť matikár. Ale, čo robiť, keď je dnes vraj u zubára? Hlavičky sa potrápili a spomenuli si, že matematiku v minulosti učil aj niekto iný a behom za ním. A už majú tretí lístok.

3. Najskôr hľadaj, potom hraj,
to, čo nájdeš, poskladaj.
Kam to doniesť? Predsa tam,
odkiaľ vidno basketbal.

To už bolo náročnejšie. Najskôr objaviť miestnosť, v ktorej sa dá niečo poskladať – v tomto prípade to bol tangram – a potom to zaniesť ... ale kam? Ale veď basketbalové koše na nádvorí vidno iba z okien pani zástupkyne. A to bola tá správna voľba. A už mali štvrtý kód:

4. Román a či básnička?
to má byť jej pesnička
Povedz heslo! Či ho vieš?
Tejto vete rozumieš?
Heslo – vylúšti: M E A PT R I Í K MA A J

Začiatok ľahučký – slovenčinárka. Ale tá sa s nikým nebaví, kým nepovie aj rozlúštené heslo. Niektorým to trvalo dlhšie, iným kratšie, ale všetci prišli na to, že MATIKA JE PRÍMA

A ďalšie heslo, ktoré čítačky prečítali bolo: 

5. Rýchle nohy, cesta svetom.
Atlas, glóbus – to je o tom.
Len tri slová preňho maj
z obrázkov ich prečítaj.

... a k tomu lístok s nejakými obrázkami. 

Určite to bude telocvikár, ten učí aj geografiu. Ale bez rozlúštenia tých troch obrázkov sa so súťažiacimi ani nerozpráva. Čo to len môže byť? Ach, áno, predsa: 

BUDOVA, BABIČKA, VAGÓN ... a máme posledný lístok. Načase, lebo pomaly prichádza posledná prestávka a súťaž bude stopnutá. 

Teda:

6. Trojuholník, ten ho volá.
Slávna bola jeho škola.
Za zuby si ukry jazyk,
napíš, aký má to byť trik. 


Pytagoras je jasný ale ktorý jeho výrok je riešením, keď ich je uvedenom linku veľa? Ale pri pozornom čítaní sa dá zistiť, že je dôležité tvrdenie: „za zuby si ukry jazyk“ ... a môže to byť iba citát:

„Mlč, alebo povedz niečo, čo je lepšie ako mlčať“

A je to. Behom odovzdať riešenie a hurá! Zvládli sme to. Že tam bolo málo matematiky? Ale zato tam bolo veľa logiky a najmä veľa zábavy. A nevadí, že iba jeden môže byť prvý. Všetci, ktorí to zvládli, sú víťazi. 

A matika prišla popoludní. To si k súťažným stolom zasadli zástupcovia tried, aby v súťaži obhajovali dobré meno triedy. Najskôr to boli úlohy z „Múdrych hlavičiek“, potom pre menších hádanky a pre väčších úlohy spamäti, potom detektívny príbeh a nakoniec vylúštiť vetu, v ktorej chýbali písmenká. 

LÁSKU A ŠŤASTIE SI NEMOŽNO KÚPIŤ. 

Takto sme teda strávili Svetový deň matematiky. Zábavne a veselo. Pre mnohých by mohlo byť takých dní aj viac.
Alena Píšová

7. PEPOUŠovo vlnobití V: Využití Google nástrojů v mobilních zařízeních

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.

Téma: Využití Google nástrojů v mobilních zařízeních


Jak se do vlnobití nyní zapojit, až nastane ta správná chvíle?

1. Na stránce Google Plus PEPOUŠova nápadníku najdete v neděli večer nebo v průběhu pondělí informaci o zvoleném tématu a do komentářů můžete navrhnout otázku/otázky, které byste rádi prodiskutovali.
2. V pondělí 20. 10. se ve 20:00 připojte na Google Plus a do pole pro vyhledávání napište #vlnobiti5-7 (což je speciální hashtag pro toto vlnobití).


Užitečné odkazy:

7. 10. 2014

6. PEPOUŠovo vlnobití V: Měl by každý učitel umět cizí jazyk?

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.

Téma: Měl by každý učitel umět cizí jazyk?

Jak se do vlnobití nyní zapojit, až nastane ta správná chvíle?

1. Na stránce Google Plus PEPOUŠova nápadníku najdete v neděli večer nebo v průběhu pondělí informaci o zvoleném tématu a do komentářů můžete navrhnout otázku/otázky, které byste rádi prodiskutovali.
2. V pondělí 13. 10. se ve 20:00 připojte na Google Plus a do pole pro vyhledávání napište #vlnobiti5-6 (což je speciální hashtag pro toto vlnobití).


Užitečné odkazy:

6. 10. 2014

5. PEPOUŠovo vlnobití V: Kroužky ve škole

Přijďte mezi "trochu jiné pedagogy" do online diskuze. Připojte se a přispějte k obohacení našich/vašich zkušeností. Vlnobití probíhají na síti Google Plus.

Téma: Kroužky ve školeZaujalo diskutující:

  • Škoda že tu nebyl někdo z vedení, aby nám vysvětlil, z čeho se vlastně kroužky dají zaplatit. [Ludmila]
  • Vidím, že sa vo väčšej miere ako u nás využívajú aj agentúry - stálo by to za zamyslenie, aby sa ponuka krúžkov spestrila. [Alena]
  • Pro mě nová informace o agenturách. Díky za ni a prověřím si, jak je to v našem regionu. [Milan]

Otázky a odpovědi:Užitečné odkazy:

1. 10. 2014

Evropský den jazyků aneb Pojďme společně využít sociální sítě

26. září slavíme Evropský den jazyků. Možná, že s kolegy připravujete nějakou zajímavou akci, hledáte inspiraci, jakou akci zorganizovat nebo jste v minulých letech realizovali projekt, zafungoval a chcete jej jako námět ukázat ostatním?
Podívejte se do příspěvku - třeba tu je něco právě pro vás...
Nové! Aktuální akce P. Boháčkové s žáky 8. a 9. třídy.