4. 9. 2014

Tvorba třídních pravidel

[24.10.2010] Pravidla jsou důležitá v jakémkoli kolektivu. Jak ale zajistit, aby byla užitečná a současně přijatelná všemi zúčastněnými? Nejlépe, když se na jejich tvorbě všichni účastní. Jak na to?
[26.1.2014]Co by naopak třídní dohody obsahovat neměly? Jaké by mělo být jejich zacílení? - udržet klid ve třídě nebo vést k zodpovědnému učení?
Nové! Třídní pravidla formou videa? Jde to!
Creating the classroom rules with the children will give them a sense of pride and ownership. [2]
Pokud budou žáci spolutvůrci třídních pravidel, je velký předpoklad, že je budou mít tendenci dodržovat. Záleží jen na vašem pedagogickém taktu, jak "navedete" žáky k těm správným pravidlům.
Osobně si ovšem myslím, že i v dětech je moc dobře zakořeněn kodex chování ve společnosti/škole, a že pokud vám někteří vtipálkové budou navrhovat pravidla typu "Budeme si dělat, co chceme", pak není třeba je brát v potaz. Naopak - doporučuji otočit jejich návrh a vytvořit pravidla "šílené třídy aneb jak by to být nemělo". 
Ti, co poměli potřebu, se vydovádí, a mohou se pak plně věnovat vážné tvorbě třídních pravidel.

Pravidla by měla být vždy formulována kladně

Tento problém se zpočátku velmi těžko dodržuje. Děti (stejně tak i dospělí) mají tendenci formulovat pravidla jako zákazy ("Nesmíme křičet", "Nesmíme si ubližovat"). Je třeba požádat je, aby změnili negativní formulaci na kladnou, popř. jim s tím trochu pomoci. Mladší žáci zřejmě opravdu nezvládnou.
Příklad: Kamarádi se k sobě chovají přátelsky a pomáhají si.

Počet pravidel by neměl přesáhnout pět

I zde je třeba zasahovat. Žáci budou mít množství návrhů. Mnohé z nich lze však shrnout do jedné věty, např. Nekřičíme. Ve skupině pracujeme tiše. Nevykřikujeme. Nepřekřikujeme se. Nepouštíme nahlas hudbu z mobilu o přestávkách. Tyto všechny věty lze shrnout do jednoho pravidla.
Příklad: Kamarádi používají "krátký hlas" v každé situaci.
Pozn.: Krátký hlas je termín z knížky Zdeňky Kreislové: Krok za krokem 1. třídou [5]. Jedná se o techniku, kterou se žáci naučí, že čím blíž k sobě jsou, tím tišší mohou/musí používat hlas.

Oslovujte

Zjistila jsem, že mnohem přijatelnější pro děti je, když jsou pravidla co nejvíce přizpůsobena jejich jazyku a oslovují je. Samozřejmě, že nebudeme oslovovat každého zvlášť, ale pokud se na začátku každého pravidla objeví "spolužáci", "kamarádi", "přátelé" apod., je to rozhodně výmluvnější než nicneříkající pokyny.

Naučte žáky dodržovat pravidla

Pravidla sepište a vyvěste na viditelném místě.
Využívejte různé techniky, které žákům mohou pomoci. Zpočátku se připravte, že bude třeba se k pravidlům vracet poměrně často.
Možné techniky:
 • diskuze;
 • rozhovor;
 • hraní rolí;
 • dramatizace.

Jiná varianta: Třídní dohoda a KOLO TRESTŮ

O Třídní dohodě píše Tomáš Koten v knize Škola? V pohodě.[1]
Doplňuje ji ještě o KOLO TRESTŮ, kde po podrobném rozhovoru o porušeném pravidle a vhodnějším chování následuje úkol, ...
...aby se dotyčný žák prohřešek pokusil nejprve odčinit  nějakou činností prospěšnou pro třídu a ostatní. (s. 24)

Kritika třídních pravidel ze zahraničí (aktualizace)

Mnoho "třídních dohod" obsahuje pro průzkumu E. Sackson pravidla, která nesouvisí vůbec nebo z valné většiny s učením. Jsou však jedna z nejrozšířenějších. Např.
 • Pracujte tiše. 
 • Zvedněte ruku, pokud chcete promluvit. 
 • Poslouchejte pozorně. 
 • Nemluvte, pokud nejste vyzváni.
Některá "pravidla", která už souvisí s učením a která by se podle E.S. mohla v třídních pravidlech objevovat:
 • Buďte připraveni dělat chyby a učte se z nich. 
 • Zkoušejte nové věci, i když se jich bojíte. 
 • Přemýšlejte, než začnete jednat. 
 • Respektujte sebe i ostatní. 
 • Převezměte odpovědnost za své učení.
Rozhodně znějí lépe, že?!

Náměty, které mě zaujaly v článku - jak by třídní pravidla mohla vznikat a jak by mohla být užívána:
8. Take your time. Build the agreement gradually, to ensure understanding and ownership.
9. Include photos and descriptions for younger learners, to elaborate on the words.
10. Live it, don’t laminate it. Revisit the agreement often and adjust as required. [3]
8. Udělejte si čas. Sestavujte dohodu postupně, aby třída rozuměla a souzněla s pravidly.
9. Použijte fotografie a popisy pro mladší žáky, aby mohla být pravidla převedena na slova.
10. Nelaminujte. Smlouvu často upravujte podle potřeby, není vhodné ji "konzervovat".

Další zdroje

Třídní pravidla ve Wiki 
Článek: Školní pravidla
Poznáváme, určujeme a dodržujeme pravidla chování ve třídě a ve škole v PDF z odyssea.cz

Porovnejte výše popsané s mým výsledkem

V komentářích mne šetřit nemusíte ;-)


Stáhnout můžete zde.

A jak se vám líbí tato pravidla?

[4]

A když si chcete ještě i pohrát s technologiemi, mohou vaše pravidla vypadat i takto:

Zdroje:

[1] KOTEN, Tomáš. Škola? V pohodě!: metody, hry a formy práce pro realizaci učiva, pro dosažení očekávaných výstupů a rozvoj klíčových kompetencí. Vyd. 1. Most: Hněvín, 2006, 285 s. ISBN 80-866-5418-4.

[2] Undefined, U. (2013). Creating Classroom Rules - Science NetLinks. [online] Retrieved from: http://sciencenetlinks.com/lessons/creating-classroom-rules/ [Accessed: 24 Oct 2010].

[3] Sackson, E. (2014) "10 tips for creating a class agreement..." [online] What Ed Said. Retrieved from: http://whatedsaid.wordpress.com/2014/01/26/10-tips-for-creating-a-class-agreement/ [Accessed: 26 Jan 2014]

[4] lola. (2013). Preschool Wonders: Classroom Management {and a freebie}!. [online] Retrieved from: http://preschoolwondersblog.blogspot.co.uk/2013/06/classroom-management-and-freebie.html [Accessed: 15 Oct 2013].

[5] KREISLOVÁ, Zdenka. Krok za krokem 1. třídou: školní zralost, spolupráce s rodiči, učíme se číst a psát, nápady pro celý rok. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, 168 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-802-4720-388.

[6] Zscakovice.cz, (2014). Třídní pravidla . [online] Available at: http://www.zscakovice.cz/trida/8b/tridni-pravidla [Accessed 2 Sep. 2014].

2 komentářů:

 1. Super. Souhlasím a moc se mi článek i zamyšlení líbí. Anglická pravidla jsou skvělá :-).Uplatním.:-)Yvona

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Díky. To je prima. Dáte pak vědět, jak na to reagovaly děti?

   Vymazat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína