28. 10. 2010

Využívejme zájmů žáků


Opakovaně řeším, jak zapojit AKTIVNĚ děti do výuky. Mám to o trochu lehčí než učitelé na II. stupni - moji žáčci mají ještě zájem o učivo, jsou přirozeně zvídaví a většina novinek je pro ně atraktivní. Jak ale motivovat starší studenty?

Článek Deborah Reynolds nabízí jednu alternativu - využívejme zájmů žáků...Poznejme zájmy svých žáků

Autorka nabízí několik cest:
  • dotazník pro starší žáky;
  • mladší žáci mohou třídit obrázky, které budou charakterizovat jejich oblíbené činnosti a vytvoří z nich koláž;
  • diskuze, rozhovor - nejjednodušší cesta, která však vyžaduje, aby si učitel poznamenal důležité informace;
  • doplnila bych myšlenkovou mapu pro starší žáky nebo tvorbu portfolia zájmů pro žáky II. stupně s využitím pořítače a některé vhodné aplikace (např. EduGlogster).

Využijme zájmů svých žáků

Nejjednodušší je předat roli učitele tomu žákovi, který se věnuje danému oboru. Velmi jednoduše to lze využít ve výukových předmětech (přírodověda, vlastivěda, přírodopis apod.). Krátká domluva postačí k tomu, aby si žák připravil přednášku/seminář na téma, které je mu vlastní.

Deborah Reynold navrhuje zapojit zájem žáků k praktickému využití znalosti. Jako příklad uvádí učivo matematiky - měření a zapisování do grafu. Žák, který se věnuje ve volném čase přírodě, může přinést dvě různá semena rostlin, zasadit je a poměřovat, jak rostliny rostou. Žákyně, která má ráda zvířata, si může z knihovny přinést encyklopedii o kočkách a zaznamenat průměrnou velikost šesti druhů koček Dívka, která ráda pracuje na počítačích, může převést některý ze vzniklých grafů do elektronické podoby.


A jak zapojujete zájmy svých žáků do výuky vy?


.....
Podobné články:

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína