8. 7. 2010

Přestaňme učit předměty a začněme učit děti

Opakovaně narážím i v zahraničních článcích na ty tolikrát propírané kompetence. Zřejmě s podobnými problémy zápasí učitelé na celém světě...


Ceněnými lidskými vlastnostmi jsou:
 • důvěryhodnost a poctivost;
 • úcta k ostatním;
 • sebevědomí a sebeúcta;
 • odpovědnost;
 • spravedlnost;
 • vstřícnost;
 • občanské dovednosti;
 • vytrvalost;
 • odvaha;
 • dovednosti spolupráce;
 • vůle.

Lze v podmínkách našich škol rozvíjet právě tyto kompetence? Jistěže ano. Jen snad bude třeba opět srovnat si v hlavě své priority. Rámcové vzdělávací programy nám k tomu daly "páky" - využili jsme je dostatečně? Nenechali jsme si ve školních vzdělávacích programech příliš mnoho "balastu", že pak nemáme čas pro samé učení učit?

A stačí jen málo...
Fostering intellectual curiosity through critical thinking and research activities sends the message that one has the responsibility to question, to seek information, and to make decisions.
Moderní metody (zde jmenované kritické myšlení) vyžadují znalosti a dovednosti učitele. Také nutí žáky pracovat aktivně, a to je "někdy bolí". Ale výsledky, pokud jsou smysluplné, vedou k životním dovednostem! A věřím, že to stojí za trochu námahy!

History, literature and current events provide great springboards for discussions about many of the character traits on the list.
Máme učit data z historie nebo diskutovat? Opravdu chceme učit tak, že nadiktujeme zápisy, po týdnu napíšeme test a spěcháme k dalšímu tématu?

Také jsem studovala na vysoké škole (omlouvám se za tento příklad, ale je vcelku nejčerstvější) a dobře si pamatuji, jak jsme se učili na zkoušky a následně pak urychleně zapomínali vše, abychom měli "prázdnou hlavu" a mohli do sebe "nalít" další učivo?

Opravdu takhle chceme jako učitelé fungovat? Já tedy ne! Chci, aby má práce nebyla marná. Chci, aby čas, který věnujeme společné výuce byl smysluplný!

Tests, quizzes, and any other work done individually offer opportunities to reinforce self-respect, responsibility, and honesty. 
Líbí se mi v příspěvku, že i testy zde mají svou obhajobu, protože posilují sebeúctu, odpovědnost a poctivost.


.....
Podobné články:
O jistotě a sdílení
Svalování viny na děti
Proč jsme učiteli?

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář se ihned zobrazí pro všechny návštěvníky stránek.