1. 8. 2010

Ukaž, co umíš

This activity provides the perfect opportunity for students to write, explain and defend their knowledge of math concepts.
Jeff Eccleston nabízí velmi jednoduchou strategii, jak upevňovat znalosti žáků. Využívá principu, že nejlépe se něco naučíme, když to musíme vysvětlit svými slovy někomu dalšímu.
Ačkoli příklady v originálním příspěvku jsou z hodiny matematiky, domnívám se, že stejný princip lze využít v podstatě v jakémkoli výukovém předmětu - především k upevnění (a popř. ujasnění) definic a odborných pojmů.


After every math concept I introduce in class, I write the name of the concept on a 5" x 8" card and place it in a large envelope.

Jakmile při výuce narazí učitel na odborný termín nebo definici, napíše ji na kartičku a během výuky tématu ji nechá viditelně viset např. na nástěnce. Po ukončení výukového okruhu je kartička přesunuta do "kouzelné obálky", která je nadepsaná UKAŽ, CO UMÍŠ. Samozřejmě je třeba, aby bylo v obálce víc kartiček, než spustíte tuto aktivitu.


Dobrovolník si vylosuje kartu. Aby obhájil svou znalost, musí splnit tři podmínky:

  • Dokáže ilustrovat pojem na příkladu (a pochopitelně se nejedná vždy o příklad matematický);
  • umí správně vysvětlit svou ukázku a popsat její smysluplnost vzhledem k termínu na kartičce;
  • zvládne krátké interview - učitel/spolužáci se ptají, žák odpovídá.

Pokud dobrovolník udělá chybu, učitel nejprve čeká, jestli si ji neopraví sám, popř. jestli na ni upozorní třída. V druhém případě pak vyzve jiného dobrovolníka, který by chtěl chybu opravit a pojem vysvětlit lépe.

Na závěr výzva autora, která vás ujišťuje, že tato metoda opravdu funguje:
Try "Show What You Know" in your classroom – you won't be disappointed when this small activity delivers some big results in your math instruction!


.....
Podobné články:
Domino a Uhodni pravidlo
Závěr nebo začátek školního roku. Jak se zabavit?
Metody aktivního vyučování

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář se ihned zobrazí pro všechny návštěvníky stránek.