2. 12. 2014

Formativní hodnocení (doplněno)

Formativní hodnocení spočívá v získávání informací (učitelem a žáky) v průběhu výuky, které umožní zjistit, jak probíhá proces učení, aby:
 • učitel mohl modifikovat další výuku,
 • žák dostával zpětnou informaci, podporující jeho další učení se.
Praha, 25.2.2013
[31.8.2014] Přidány dva tipy na zjednodušení organizace při práci s exitkami.
[5.11.2014] S využitím mobilního zařízení můžete rychle vyhodnotit a dát žákům užitečnou zpětnou vazbu.
Nové! Několik zajímavých citací z rozhovoru s učiteli, kteří FH používají.

Proč používat formativní hodnocení a co to vlastně je?

Zajímavé odpovědi, se kterými nemohu než souhlasit, jsem našla v článku Response: Formative Assessments are 'Powerful' - Classroom Q&A With Larry Ferlazzo - Education Week Teacher.
Teachers should also know the difference between a mistake and an error, and see which is present if they spot an issue.
"Učitelé by měli také vědět, že jsou chyby a "chyby", a měli by je umět rozlišit. Chyba se může objevit v případě, že žák zná proces, obsah nebo zvládá dovednost, ale udělá chybu z nepozornosti. "Chyba" ale může být také ve studentově myšlení, procesu nebo obsahu. Každý druh chyby by pak měl mít jiný dopad na další kroky ve výuce."
Finally, teachers can conduct error analysis of student work and formative assessments in the midst of a unit.
"Nakonec, mohou učitelé provést analýzu chyb studentských prací a dílčích testů. ... Díky tomu může pak učitel vidět, že je třeba individuálně dovysvětlit učivo malým skupinám nebo jednotlivcům. Učitel může tak reagovat okamžitě a umožnit, aby byli všichni studenti úspěšní. ... Dílčí testy tedy slouží k posunu/úpravě instrukcí, ne k prostému hodnocení učení."
Every time teachers ask their class a question during instruction, they receive data about where their students are in their learning.
"Pokaždé, když učitelé položí třídě otázku během výuky, získává informace o tom, jak studenti rozumí výkladu. Může se ale stávat, že odpovídají 3 - 4 žáci (obvykle stále stejní), a tím podávají učiteli zkreslenou informaci o znalostech a dovednostech všech studentů."

Student Self-Assessments

Rychlá informace o tom, jak student rozumí výkladu - student zvedá příslušný počet prstů: 1 = Jsem naprosto zmatený, nerozumím; 2 = Moc ni to nejde; 3 = Myslím, že už tomu rozumím; 4 = Mám to. Pojďme dál.

Tip č. 1 - lékařské špachtle

Využití tyček od zmrzlin/lékařských špachtlí - na tyčkách jsou napsaná jména všech žáků ve třídě, jsou v kelímku nebo hrnečku. Učitel se kdykoli na cokoli může zeptat a pak losuje jméno žáka, který odpoví. Náhodnost výběru zajišťuje pozornost všech žáků a současně nemůže nikoho preferovat.
Have each student write their name on a Popsicle™ stick and place all the sticks in a cup. Ask a question of the class, draw a stick from the cup and have the student whose name is on the stick respond to the question.[2]

Tip č. 2 - výstupní lístky/exitky

I s touto aktivitou jsem se seznámila na konferenci o formativním hodnocení (mimochodem vřele doporučuji prostudovat materiály, které jsou k dispozici na webu pedagogického centra - a nelekejte se polštiny, většina materiálů je v obou jazykových variantách). Něco jako "vstupenka" spíš "výstupní lístek" ze třídy. Žák musí zodpovědět otázku a odevzdat ji na lístečku učiteli při odchodu ze třídy, jinak prostě neodejde :) Pokud je položena vhodná otázka (tedy spíš na reflexi), pak má šanci odejít každý žák bez větších potíží. Je pak ale potřeba lístky pročíst a případně se odpovědím věnovat na začátku následující hodiny.
The exit ticket is simply a question that is posed to all students prior to class ending. Students write their answer on a card or piece of paper and hand it in as they exit (hence exit pass). This formative assessment technique engages all students and provides the all-important evidence of student learning for the teacher.[1]

Příklady otázek:

 • Jaké byly dva nejdůležitější body dnešní lekce? 
 • Jaké dvě otázky máte k dnešní lekci? 
 • Co považujete za důležité zapamatovat si z dnešní lekce? 
 • Jaké jsou dvě věci, které se chcete ještě o tématu lekce dozvědět? 
 • Jaké byly dvě hlavní myšlenky v dnešním videu?

Další možnosti, jak pracovat s exitkami jsem našla v příspěvku The Big Idea – Questioning:

 • Položte na začátku hodiny zásadní otázku (napsala bych ji na tabuli) a upozorněte žáky, že na konci hodiny budete požadovat její zodpovězení na exitku.
 • Jako exitka by se dala použít také otázka. Požádejte žáky, aby si nachystali nejtěžší otázku, která se váže k tématu hodiny. Otázky pak můžete vyvěsit na nástěnku nebo použít následující hodinu k opakování. Co třeba rozdat lístečky na začátku následující hodiny do dvojic a požadovat odpověď?

Chcete si zjednodušit rozdávání a vybírání exitek? Inspirujte se článkem Class Organize: Exit Slip, Exit Ticket, Ticket out the Door:

 • žáci si při vstupu do třídy automaticky berou lísteček a sedají si s ním na své místo
 • při odchodu žáci odevzdávají lístečky se svými odpověďmi do jedné ze čtyř kapsiček. Naplněnost jednotlivých kapiček tedy učiteli navíc ukazuje, jak žáci pochopili učivo. Nápisy kapsiček:
  1. Rozumím/Mám to!
  2. Skoro.
  3. Částečně.
  4. Nerozumím/Ne.
Děkuji za inspiraci J. Rambouskové a komunitě GEG Učte s námi.

Nové! Exitky elektronicky (návrhy aplikací)

Tip č. 3 - Rohy

Žáci informují o své odpovědi přesunem do určeného rohu třídy. Zde se tak vytvoří přirozené skupinky, které mohou o tématu dále diskutovat, popř. si připravovat obhajobu svého názoru.
Je možné také využít k přirozenému rozdělení třídy podle subjektivního hodnocení žáků "jak danému tématu rozumí". Pak vygenerovaným skupinám lze přidělit diferencované úkoly podle jejich úrovně.

Tip č. 4 - Sněhová koule

Nazvala jsem "sněhovou koulí", i když je v originále spíše zmiňováno něco jako "učení v párech", protože se mi nejvíc osvědčila ve větší třídě. Jednotlivec odpoví na lísteček a vytvoří dvojici (výhodné je tvořit náhodné dvojice - používala jsem losovátka). Dvojice si porovná odpovědi a zformuluje/zvolí výstižnější odpověď, popř. upřesní do jedné myšlenky své obě odpovědi. Následně vzniknou čtveřice.
Výsledné čtveřice prezentují své názory. Vzhledem k počtu žáků ve třídě je mnohem jednodušší nechat prezentovat 6 - 7 skupin než 12 - 15 dvojic. A aby některá dvojice mluvila a některá ne není vhodné - tedy pokud nepoužijeme tip č. 1 - lékařské špachtle nebo jinou variantu náhodného výběru. Ale i tak to může být ostatním párům líto...
Each student is given time to write down their answer. Once they have their answers written down they pair-up with another student in the class, where they can discuss their answers. After they have had a chance to discuss their answers amongst themselves, they share their answers with a larger group or the rest of the class.[5]
Rozhodně je toto časově nejnáročnější aktivita ze zde popisovaných.

Tip č. 5 - Karty ABCD

Odpovědní karty ABCD - samozřejmě klasika. Karty jsou jednoduché na výrobu a nahrazují technickou obdobu, tzv. hlasovací zařízení.

Jako elementaristka jsem ještě udělala vylepšení - na čtvrtku bych z jedné strany (té, co mi budou ukazovat) nalepila barevný papír - mnohem lépe jsem jako učitelka schopna přehlédnout celou třídu, když vidím barevná pole než identifikovat písmena na kartách. Nicméně pak bývá problém nahradit ztracenou kartu - je to po výrobní stránce náročnější.

Také se mi osvědčilo, že karty žáci zvedají "před prsa", tedy nemáchají s nimi nad hlavou, ale musí mít opřený loket o lavici a tělem kryjí své řešení.
Na druhé straně karet mohou být ta písmena ABCD napsána malým písmem, aby mohly být karty položeny na lavici a nenapovídaly sousedovi v lavici.
Each student is given a set of cards. When there’s a question or problem posed, they can signal the correct answer by holding up the appropriate card.[6]
Pozn.: Pokud používáte odpovědní karty ABCD, nespokojte se vždy jen se zvednutím karet, ale chtějte zdůvodnění volby.

Varianta pro učitele s mobilem/tabletem a žáky s tištěnými speciálními "hlasovátky", kterou doporučuje J. Rambousková ve svém blogu Co jsem vyzkoušela:

Různá hlasovací zařízení jsou určitě fajn, ale cena je dost často činí prakticky nedostupnými. A ani nachystání není vždycky zcela jednoduché, a někdy jsou i těžké na přenášení. Pokud mají všichni žáci zařízení připojené na wifi, pak je dobrým řešením Socrative. Ale co když nejde ani to? Pak je možným řešením Plickers.[8]

Tip č. 6 - Průběžná nebo závěrečná zpětná vazba s využitím online aplikace

Když už mají ti naši studenti k dispozici notebooky, tablety či chytré telefony, popř. vaše hodina zrovna probíhala v počítačové učebně, můžete jako formu "exitek" či průběžného odpovídání/dotazování v hodině použít online aplikaci TodaysMeet.

Jaké má tato aplikace výhody/nevýhody a zajímavé funkce?
 • není třeba žádná registrace - a to ani vás jako tvůrce, tak ani žáků jako přispěvatelů;
 • má možnost zobrazení "projector" - snadno tak můžete na interaktivní tabuli nebo prostřednictvím dataprojektoru zobrazit současný stav otázek/odpovědí celé třídě;
 • můžete si nastavit, jak dlouhou platnost bude mít vámi vytvořená místnost (v rozmezí 2 hodin až rok).
Děkuji za inspiraci z Twitteru:


Tip č. 7 - Otestujte a podejte žákům přehlednou zpětnou vazbu

Pokud máte mobil či tablet s operačním systémem Apple (iOS), pak můžete využít aplikaci Quick Key. Stačí, aby žáci vyplnili ve speciálním formuláři své odpovědi (formát a zadání testových otázek/úkolů je na vás). Vy pak s využitím mobilního zařízení načtete údaje a v online prostředí pak vygenerujete zpětnou vazbu, správné odpovědi, grafy apod.

Podívejte se na video:Další tipy by mohly rychleji přibývat v záložkách Diigo.

Zdroje:

[1] Goodrich, K.: "Classroom Techniques: Formative Assessment Idea Number Two." 2012. Web. 25 Jul 2013. <http://www.nwea.org/blog/2012/classroom-techniques-formative-assessment-idea-number-two/>.

[2] Goodrich, K.: "Classroom Techniques - Formative Assessment Technique Number One." 2012. Web. 25 Jul 2013. <http://www.nwea.org/blog/2012/classroom-techniques-formative-assessment-technique-number-one/>.

[3] Williams, E.: "Addie Education - Teacher Talk: Exit Slips with Sticky Notes." 2013. Web. 25 Jul 2013. <http://teachertalk-addie.blogspot.cz/2013/03/exit-slips-with-sticky-notes.html>.

[4] Dyer, K.: "Classroom Techniques: Formative Assessment Idea Number Four." 2012. Web. 25 Jul 2013. <http://www.nwea.org/blog/2012/classroom-techniques-formative-assessment-idea-number-four/>.

[5] Dyer, K.: "Classroom Techniques: Formative Assessment Idea Number Five." 2012. Web. 25 Jul 2013. <http://www.nwea.org/blog/2012/classroom-techniques-formative-assessment-idea-number-five/>.

[6] Dyer, K.: "Classroom Techniques: Formative Assessment Idea Number Nine." 2013. Web. 25 Jul 2013. <http://www.nwea.org/blog/2013/classroom-techniques-formative-assessment-idea-number-nine/>.

[7] Shaun, A. "The Big Idea - Questioning." 2013. Web. 6 Aug 2013. <http://classteaching.wordpress.com/2013/06/30/the-big-idea-questioning/>.

[8] Rambousková, J. "Plickers – hlasovátka zadarmo | Co jsem vyzkoušela." 2014. Web. 20 May. 2014. <http://www.cojsemvyzkousela.cz/?p=864>.

[9] Reardon, S. "Class Organize: Exit Slip, Exit Ticket, Ticket out the Door." Classorganize.blogspot.ca. 2013. Web. 28 Aug. 2014. <http://classorganize.blogspot.ca/2013/10/exit-slip-exit-ticket-ticket-out-door.html>.

[10] geoblogbytes. "QUICK FORMATIVE ASSESSMENT - The Quick Key App." ICT Across the Curriculum. 2014. Web. 2 Sep. 2014. <http://ictacrossthecurriculum.wordpress.com/2014/09/02/quick-formative-assessment-the-quick-key-app/>.

[11] Byrne, R. "Free Technology For Teachers: 5 Ways To Collect Digital Exit Tickets". Freetech4teachers.com. 2014. Web. 4 Nov. 2014. <http://www.freetech4teachers.com/2014/11/5-ways-to-collect-digital-exit-tickets.html#.VFkOPDSG9Jk>

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína