11. 12. 2014

Model SAMR - promyšlené kroky k integraci technologií do výuky (doplněno)

Jestli jsem o modelu SAMR někdy něco slyšela, tak si to už nepamatuji. Možná vás bude víc, a tak si dovolím se zde podělit do dva odkazy, které jsem k této tematice vyhledala. 
O co tedy jde? Co je to SAMR a jak to souvisí s technologiemi?
Nové: Znáte SAMR model? Článek T. Kováče na jeho blogu.

Three Working Models to Integrate Technology in Your Teaching ~ Educational Technology and Mobile Learning

"Knowing how and when and for what purposes to use this technology is much more important than the technology itself. Technology integration in instruction requires much more than just digital literacy and technical knowledge, it requires foresight, clear intentions, and well planned goals."[1]
"Integrace technologií do výuky vyžaduje od učitele mnohem víc než jen digitální gramotnost a technické znalosti - vyžaduje předvídavost, jasný záměr a dobře naplánované cíle výuky. Cílem je naplnit obsah vzdělávání a  technologie jsou pouze prostředkem k dosažení cíle, nejsou cílem samy o sobě."
SAMR is a framework through which you can assess and evaluate the technology you use in your classroom.[1]
SAMR je model, jehož prostřednictvím můžeme postupně integrovat technologie do výuky. Sestává ze čtyř na sebe navazujících kroků.
  1. Substitution - Nahrazení "starého" nástroje novým - cíle i postupy jsou bez větších úprav.
  2. Augmentation - Nový nástroj je zařazen do výuky s nezměněným cílem, ale jsou využity jeho speciální funkcionality.
  3. Modification - Nástroj už evokuje/vyžaduje mírné úpravy cílů výuky (začínají se měnit i úkoly) - díky novým funkcionalitám vznikají nové možnosti a tím se transformuje učení žáků.
  4. Redefinition - Díky znalosti nástroje vznikají zcela nové úkoly se zcela novými cíli výuky. Nástroj (a tím tedy technologie) je tak zcela integrován do výuky - není tedy používán pro sebe sama, ale protože umožňuje nové (lepší) úkoly a dosahovat vyšších cílů ve výuce. 
[1]

Líbí se mi na tomto modelu to, že popisuje jednotlivé kroky jasně a srozumitelně a že vychází z nutnosti změny cíle výuky spolu s integrací technologie. I když se stále tato myšlenka opakuje (alespoň já ji slyším dost často) považuji za důležité, aby opravdu pronikla do našeho myšlení co nejvíc.

Hledala jsem nějaké informace o modelu SAMR v češtině a našla jsem:

Scio - Trendy ve vzdělávání - Výběr ze zpráv, novinek a zajímavostí ve vzdělávání z anglicky psaných zdrojů k datu 20. ledna 2014

"Nestačí jen technologii používat, je třeba ji skutečně integrovat do vyučování. Způsob využití technologií je třeba hodnotit a rozvíjet a pro hodnocení slouží např. model SAMR."[2]
Článek shrnuje to, co ukazuje obrázek (viz výše).
Integrace technologií probíhá ve dvou fázích – posílení a transformace. Dále prostřednictvím praktické ukázky popisuje jednotlivé fáze integrace technologií do výuky -  nezměněná a následně zlepšená funkčnost při plnění úkolů, dále modifikace úkolů a cílů, a nakonec plná integrace technologií a tím i plnění úkolů, které by nebyly proveditelné bez technologií.

Setkali jste se někdo s tímto modelem? Máte osobní zkušenosti s jednotlivými kroky?
Díky předem za komentáře a doplnění tématu.

Odkazy s tagem SAMR sbírám v aplikaci Diigo.

...a ještě jedno doporučení, tentokrát zcela technologické

Pro znalé angličtiny:

SAMR Model: Explained from EasyBib on Vimeo.

Pokud máte iPad...

... může pro vás být zajímavé toto grafické vysvětlení s odkazy na konkrétní aplikace právě pro iPad [3]:


Nové! Znáte SAMR model? | Moderní výuka

"Opravdu smysluplná integrace ICT prostředků do výuky není tak úplně snadná. Použití ICT by rozhodně nemělo být samoúčelné a jeho zapojení by si měl každý pedagog důkladně rozmyslet. Použít počítač nebo tablet jen proto, aby to hezky vypadalo, je zbytečné. A právě k zamyšlení nad použitím ICT může dobře posloužit SAMR model. Jedná se o čtyřstupňový model, který popisuje různé úrovně zapojení ICT z pohledu jeho vlivu na vlastní proces výuky."
Více: http://www.ipadvetride.cz/znate-samr-model/

Zdroje:

[1] Educatorstechnology.com, (2014). Three Working Models to Integrate Technology in Your Teaching ~ Educational Technology and Mobile Learning. [online] Available at: http://www.educatorstechnology.com/2014/05/three-working-models-to-integrate.html [Accessed 6 May. 2014].

[2] Scio.cz, (2014). Scio - Trendy ve vzdělávání - Výběr ze zpráv, novinek a zajímavostí ve vzdělávání z anglicky psaných zdrojů k datu 20. ledna 2014. [online] Available at: https://www.scio.cz/o-vzdelavani/trendy-ve-vzdelavani/vyber_ze_zahranici_20140120.asp [Accessed 6 May. 2014].

[3] Educatorstechnology.com, (2014). Three Good Interactive Visuals on SMAR Model for Teachers ~ Educational Technology and Mobile Learning . [online] Available at: http://www.educatorstechnology.com/2014/07/three-good-interactive-visuals-on-smar.html [Accessed 27 Jul. 2014].

Další zdroje/odkazy shromažďuji v prostředí Diigo.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína