3. 7. 2010

Paul Kelley: Dejte dětem čas a prostor k učení


Průkopnický ředitel školy využívá a propaguje "rozložené učení". Tato vědní teorie říká, že děti si odnesou z hodin víc, když mají dostatek přestávek.

Školáci jistě zajásají. Který předmět jen nejoblíbenější? Přestávky!
Nový výzkum ukázal, že přestávky mají větší smysl, než jsme předpokládali. Nabízím zde několik myšlenek z textu, který se mi zdá velmi inspirativní.Dr. Paul Kelly a je autorem knihy "Tvoření mysli: Co je špatného je na vzdělávání?". Tvrdí zde, že potřebujeme změnit způsob učení. Jeho zásadou je, že školy by měly zaměstnat odborníky na neurovýzkum ve vzdělávání. Učitelé by měli být více jako lékaři, měli by používat nejmodernější vědecké a technické prostředky, aby přetvářeli svou práci.


Co je to "rozložené učení"?Vytváření dlohodobé paměti je jádrem vzdělávání. Roku 2005 byl zveřejněn klíčový objev v Scientific American, vysvětlující, jak se v mozku tvoří dlouhodobá paměť. Douglas Field z národního institutu dětského zdraví a lidského rozvoje a jeho tým  nejenom přesně ukázali, jak se formuje dlouhodobá paměť, ale také jak ji mohou (učitelé) zdokonalovat. Biologickým základem pro vytváření paměti je cesta buněk a jejich spojování v mozku. Tým studoval, jak tyto cesty vznikají a jak se buňka aktivuje, aby se spojila s další buňkou.

Průlom nastal, když si tým uvědomil, že není důležitá délka stimulace, ale délka přestávky mezi stimulacemi.


Jak rozložené učení funguje?

V rozloženém učení jsou desetiminutové přestávky mezi třemi intenzivními úseky vyučování, které trvají 15-20 min. V každé sekci opakujete učební látku, ale prezentujete ji rozdílným způsobem - více do hloubky a obšírněji. 
Vše je potvrzeno pokusy s lidmi, kteří nemají velké zkušenosti se zvolením vědeckým oborem. Ti měli několik hodin rozloženého učení a uměli to samé, jako kdyby studovali dva roky v oborech přírodovědných předmětů. 


Co se děje o přestávkách?

Studenti mohou žonglovat, hrát basketbal nebo si prostě hrát. Tyto relaxační činnosti umožní buňkám, aby provedly chemický proces. 


Jaká jsou další pozitiva rozloženého učení?

Russell Foster, předseda neurověd v Oxfordu, objevil s týmy z lékařských věd, že mozky mládeže pracují lépe odpoledne. Začínají pracovat o dvě hodiny později než u dospělých. Naše mládež začíná v 10 hodin ráno. Je to změna, která může zlepšit zdraví a nic nestojí. 

Po pouhých šesti měsících se zvýšila ve škole Dr. Kelleyho docházka a dlouhodobá absence se snížila o 27 procent. 

Neurověda si je v tomto ohledu úplně jistá - učení je o fyzické změně v mozku. 


Další změny?

Studenti potřebují vysoké množství přírodního světla a čerstvého vzduchu. Vědci také objevili, že jakýkoliv jiný tvar třídy je lepší než obdélníkový.


A slovo na závěr...

The most important lesson for me is that the barriers you thought were there – and the borders you felt should not be crossed – do not exist.

Nejdůležitějším poučením pro mne je, že překážky, které jste si mysleli, že jsou, a hranice, u kterých jste cítili, že se nedají překročit - neexistují. 


PS: Děkuji své kamarádce J. za překlad. Vím, že to musel být oříšek ;-)


.....
Podobné články:

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář se ihned zobrazí pro všechny návštěvníky stránek.